aastaaruanne 2017
Reede, 15. Detsember
 
E-pood
Tõhus juht

Tegu on ülipraktilise käsiraamatuga, mis annab iga juhtimistasandi jaoks vajalikke näpunäiteid

36.94 €
Loe edasi
Julge juhtimine

Hea juht ei suuna oma juhtimisandi üksnes alla - inimestele, kes on tema hoole all, vaid mõjutab ka neid, kelle autoriteedi all ta ise on.

25.19 €
Loe edasi
10 sammu ideaalse kingituseni.
Ärimeenete käsiraamat


Ärimeenete ja reklaamkingituste olulisust turunduses kiputakse sageli alahindama, delegeerides nendega tegelemise assisteerivatele jõududele. Selline suhtumine on lühinägelik, sest ärimeene "töötab" enamasti palju kauem kui mistahes muu turunduse tööriist.

27.25 €
Loe edasi
Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada

Belbini juhtimisteooria raamat annab suuniseid nii juhtidele õigete töötajate värbamiseks kui ka töötajaile sobiva töökoha leidmiseks. Belbini põhimõtted on maailmas laialt tunnustatud ning ka Eestis juba pikka aega kasutusel.

23.86 €
Loe edasi
Personalijuhtimise käsiraamat

Personalijuhtimise käsiraamatu on kirjutanud inimesed, kes ise igapäevaselt personalitööd teevad.

37.18 €
Loe edasi
Virgini viis. Kuidas kuulata, õppida, naerda ja juhtida

Selles raamatus pakub Branson võimalust heita seestpoolt pilk oma iseäralikule uljale juhtimisstiilile. Lust, perekond, kirg ja kaduv kuulamise kunst on need võtmeelemendid, mille tema ülemaailmne töötajate pere on kerge muigega koondanud ühisnimetaja alla "Virgini viis".

37.06 €
Loe edasi
Sprint

Kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid Kolm firma Google Ventures idufirmade nõustajat Jake Knapp, John Zeratsky ja Braden Kowitz on ideede läbiproovimiseks ja keeruliste küsimuste lahendamiseks välja töötanud unikaalse viiepäevase programmi, mida on tõestatud juba enam kui sajas ettevõttes.

37.06 €
Loe edasi
Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad

Raamatust on abi ettevõtetele, organisatsioonidele, kutsekodadele ja -liitudele, kes soovivad oma eetikakoodeksi luua või olemasolevat uuendada. Samuti neile, kes soovivad oma organisatsioonis väärtuste üle süsteemselt arutleda ja oma liikmete eetilist kasvamist toetada.

17.08 €
Loe edasi
Müügi ja aktiivse teeninduse käsiraamat

Hästi praktiline müügiraamat, kus kõige keerulisemad psühholoogilised protsessid on tehtud "puust ja punaseks". Samas on igas peatükis ka müügiprofi jaoks piisavalt sügavust. Vahelduseks saab teha teste ja analüüsida müügilugusid.

22.65 €
Loe edasi
Hea kliendikogemuse kümme põhimõtet

Selles raamatus on 10 põhimõtet, mida saab oma klientide kogemuse parandamiseks järgida igaüks, olenemata tegevusalast. Muudatused, mida kliendid hindavad, ei pruugi sugugi olla keerulised ega hirmkallid.

36.57 €
Loe edasi
Head ärikombed

Et isiklikku karjääri ja firma edu lihtsate võtetega veelgi suurendada, pakub raamat ülevaadet riietumise ja avaliku esinemise nippidest, kontoris käitumise reeglitest, ärikontaktide organiseerimisest, eri rahvaste äri- ja diplomaatilisest etiketist ning on adresseeritud nii ettevõtte juhtidele kui ka teenistujatele.

15.86 €
Loe edasi
Hinna kaitsmise saladused

See raamatuga aitab sul vältida hinnasurma spiraali, mis toimub hindu pidevalt klientide nõudmiste peale alandades. Raamatust leiad üle 40 absoluutselt parima tehnika koos lahtiseletuse ja näidisdialoogidega. Peale nende kasutuselevõttu ei pea sa kunagi enam oma hindu alandama ja saad alati müüa maksimaalse kasumiga!

24.58 €
Loe edasi
Praktiline dokumendihaldus

Raamat aitab korraldada asjaajamist ning arhiivitööd nii, et see vastaks organisatsiooni vajadustele, tagades ladusa töökorralduse ja optimaalsed kulutused.

21.68 €
Loe edasi
Suurte juhtimisteooriate väike käsiraamat

See raamat annab kätte parimad juhtimisteooriad ja -mudelid, mida iga juht peaks tundma ja kasutada oskama. Raamatusse on läbi ülitiheda sõela pääsenud ainult need teooriad, mis tegelikus elus on korduvalt oma väärtust tõestanud.

34.64 €
Loe edasi
Kuidas tootest rohkem kasu lõigata. Sissejuhatus teenusedisaini

"Kuidas tootest rohkem kasu lõigata" sobib hästi kõigile ärihuvilistele, kes soovivad teemast kergesti mõistetavat ülevaadet saada. See on lühike, konkreetne ja ladusalt kirjutatud ning toob selgelt välja teenusedisaini reaalsed boonused.

12.35 €
Loe edasi
Must vöö müügis

Mõtle, tööta ja teeni nagu professionaal
Mis ühendab Bill Gatesi, Warren Buffettit, Marc Cubanit ja Elon Muski? Peale selle, et nad on miljardärid, iseloomustab neid ja väga paljusid teisi superedukaid inimesi julgus võõrastele läheneda, oskus neid veenda ning kindlameelsus jätkata tööd ka pärast esialgseid ebaõnnestumisi. Teisisõnu on nad tugevad müügimehed. Marc Cuban on isegi öelnud: "Müük lahendab kõik probleemid."

17.92 €
Loe edasi
Soodushind Vedur, vagun, pidur
Kuidas muutused edukalt ellu viia


"Vedur, vagun, pidur" on eesti keeles esimene ühele konkreetsele teemale keskendunud Harvard Business Review’ artiklite kogumik. Kogumikus on 11 muudatuste juhtimise teemalist artiklit, mis on ilmunud ajakirjas Harvard Business Review viimase 15 aasta jooksul.

27.25 € 31.85
Loe edasi
Pereettevõtluse käsiraamat

Urmas Arumäe "Pereettevõtluse käsiraamat" on esimene Eestis pereettevõtluse teemadel kirjutatud raamat üldse.

24.83 €
Loe edasi
Soodushind Edukad läbirääkimised 1. osa

12 strateegiat, mille abil saavutate rohkem igas olukorras Tavateadmistele esitatakse peaaegu igal leheküljel väljakutseid. Selle asemel et järgida suhtumist “kõik võidavad”, on mõnikord kasulikum täna kaotada, et homme selle võrra rohkem saada.

11.99 € 13.63
Loe edasi
Soodushind Edukad läbirääkimised 2. osa

12 strateegiat, mille abil saavutate rohkem igas olukorras Tavateadmistele esitatakse peaaegu igal leheküljel väljakutseid. Selle asemel et järgida suhtumist “kõik võidavad”, on mõnikord kasulikum täna kaotada, et homme selle võrra rohkem saada.

11.99 € 13.63
Loe edasi
Tee Nii. Projektijuhtimise konspekt

"Tee nii! Projektijuhtimise konspekt" on praktiline ja tõhus käsiraamat igas valdkonnas, kus projektipõhist juhtimist või projektide korraldamist ette tuleb - olgu erafirmas, riigiasutuses või MTÜs.

14.29 €
Loe edasi
Kvaliteetjuhtimine igaühele

Olemus, rakendamine ja arendamine Organisatsiooni tegevuse tulemuste kvaliteedi tagab kindlate nõuete kohaselt kujundatud kvaliteetjuhtimissüsteem.

9.93 €
Loe edasi
Igaühele majandusest

Lihtsas keeles kirjutatud "Igaühele majandusest" selgitab lühidalt ja arusaadavalt majandusteaduse printsiipe, majandusvallas kasutatavat erialažargooni ja näitlikustab keerulisi teooriaid diagrammide abil.

24.71 €
Loe edasi
Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Õpikus on ülesanded ja arutlusteemad, põhjaliku äriplaani koostamise juhend, raamatupidamise algõpetus, noorte ja kogemustega ettevõtjate nõuanded algajale, dokumendinäidised, juhtnöörid ettevõtte registreerimiseks, viited vajalikele internetilehekülgedele ja õigusaktidele, juhendid töötasu arvutamiseks, teave maksude ja maksete kohta, nõuanded tööotsijale.

10.41 €
Loe edasi
Edukad läbirääkimised. 1. + 2. osa

12 strateegiat, mille abil saavutate rohkem igas olukorras Tavateadmistele esitatakse peaaegu igal leheküljel väljakutseid. Selle asemel et järgida suhtumist “kõik võidavad”, on mõnikord kasulikum täna kaotada, et homme selle võrra rohkem saada.

27.25 €
Loe edasi
Soodushind Virtual Communication. What Does a Good Letter Look Like?

"Virtual Communication. What Does a Good Letter Look Like?" is an overview of what everyone who uses written communication – either trough e mail, fax or snail mail – should know (netiquette and letter-writing best practice) Worthwhile reading matter for everybody, from young to old.

3.27 € 6.27
Loe edasi
Hiilgav juht

Hiilgav juht on raamat, mis paneb paika põhimõtted suurepärase juhi kujundamiseks ning mida on kerge lugeda.

11.87 €
Loe edasi
Kirjutamise kunst juhile

Kirjutamisoskuse kui olulise ja tasuta ressursi kasutamine aitab ettevõtetel hoogsalt edasi jõuda ja oma eesmärke kiiremini saavutada. Äris pead kirjasõna abil sildu rajama, tulemusi kujundama ja sihte seadma. Sul on vaja oma ideid kirjalikult väljendada – kasuta siis sellist inglise ärikeelt, mis paneb lugeja sinusse uskuma.

18.05 €
Loe edasi
Loomulik juhtimine emotsionaalse intelligentsuse jõuga

Autorid väidavad, et liidrite põhiülesanne on süstida töötajatesse head enesetunnet.

15.26 €
Loe edasi
Terviklik kvaliteedijuhtimine

Et olla edukas, peab terviklikku kvaliteedijuhtimist rakendama organisatsiooni toimivusele, mida tuleks mõõta tasakaalus tulemuskaardiga, kaasa arvates kliendiga seonduvad tulemused. Seda võib saavutada hea plaanimisega ja protsesside parendamisega personali kaasamise läbi.

10.42 €
Loe edasi
Edukas delegeerimine

Meil kõigil on olnud hetki, mil me töökoorma all vaeveldes oleme soovinud, et oleksime olnud targemad ja õppinud delegeerima. Käesolevas raamatus väljatoodud tehnikad ja tööriistad aitavad teil jõuda tulemusteni, mis teevad teist efektiivse juhi, planeerija, visionääri ja meeskonnaarendaja.

15.26 €
Loe edasi
Moodne firma

The Economisti poolt 2004. a parimaks äriraamatuks tunnistatud teos aitab leida vastuseid küsimusele, kas laieneda uutesse valdkondadesse või kontsentreeruda põhitegevusele, kas anda allastmejuhtidele suurem tegutsemisvabadus või töötada välja selged käsuliinid, kas kontserni kuuluvad ettevõtted peaksid olema üksteisega kindlalt seotud või tegutsema sõltumatult jms.

25.08 €
Loe edasi
Soodushind Testid ja küsimustikud kutse- ja personalivalikuks + CD

Kogumikus on 59 inimese erinevaid omadusi, huvisid, kutsevaliku eelistusi ja tööalaseid võimalusi analüüsivat testi ja küsimustikku.

14.17 € 28.56
Loe edasi
Kultuuriturundus

Raamat keskendub enim turunduse aspektidele, mis on seotud nende uute väljakutsetega, näiteks sihtgrupi määratlemine, kultuuri reklaamimine ja kultuurinähtuse või -sündmuse positsioneerimine meelelahutusest küllastatud kultuuriturul.

4.36 €
Loe edasi
 
Kaibemaksu raamat
Töövahendid
Naljanurk


Uusrikas tuleb Singapurist komandeeringust ja näitab raamatupidajale arveid.
"Aga mis astronoomiline summa see on?" küsib raamatupidaja.
"Hotelliarve," vastab uusrikas.
"Aga miks oli kolmeks päevaks vaja kogu hotell kinni panna?"
"Ei mäleta."

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Detsember 2017 »
Tööpäevade arv kuus 19
Töötunde kuus 152
Riigipühad: 24.12, 25.12 ja 26.12

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas oskate juba praegu oma tuleva aasta tulusid prognoosida?
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Arveldaja
  • timbeco
  • estanc
  • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
250758  Foorumi postitust
355  E-poe toodet
94  Koolitust
22760  Artiklit
51984  Registreerunud kasutajat
35923  Nädalakirja tellijat
33175  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017