Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 
E-pood
Tööohutus ja töötervishoid puudutab meid kõiki. Praktilised suunised tööandjatele

Käesolev juhenddokument täiendab Euroopa Komisjoni teatist "Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine".

0.00 €
Loe edasi
Resolution of Labour.
Disputes by the Labour Dispute Committee


This publication concentrates on individual labour disputes, the most frequent claims in regard to which include remuneration that has not been received, compensation for damage incurred and ascertaining the unjustified termination of an employment contract. Labour disputes can also be caused by a disagreement arising in pre-contractual negotiations, or the unequal treatment of an employee (i.e. discrimination). As such, one party in the employment relationship turns to the other to resolve the situation that has emerged. But how can it be resolved properly?

0.00 €
Loe edasi
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe. Juhendmaterjal.

Eesti Tööandjate Keskliidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös on valminud õpipoisiõppe ehk töökohapõhise õppe rakendamise juhend tööandjatele.

0.00 €
Loe edasi
Ajakiri SPETSIALIST juuni 2015 - LÄHETUS

Seekordse ajakirjanumbri keskmes on lähetus - piirmäärad, maksustamine, aruandlus. Lähetusest kõneldes võib rääkida nii töölähetusest Eesti õiguse mõttes kui ka lähetatud töötajast Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Millal üks ja millal teine ning kas nad üksteisest üldse erinevad?

0.00 €
Loe edasi
Renditöö.

Renditööjõu kasutamine võimaldab hajutada äriühingul või kontsernil majandusriske ning hõlbustada tööjõuga tegelemist. Tööjõurendi teenust pakkuv ettevõte tagab töötajate olemasolu puhkuste või haiguste ajal ning annab võimaluse kiiresti palgata lisatööjõudu juhul, kui see vajalikuks osutub, vähendab värbamis-, tööjõu- ja tootmiskulusid ning maandab riske ja kohustusi, mis kaasnevad inimeste töölevõtmisega.

0.00 €
Loe edasi
Noore töötaja meelespea. Mida arvestada tööle minnes?

Tööle minna ja ise raha teenida – kui põnev see on! Eriti tore, kui töö kuulub valdkonda, millest oled ammu unistanud või mida õppinud ning kus tahad ennast proovile panna ja õpitut praktikas rakendada. Kui oled oma valiku teinud ja ootad ärevusega töölehakkamist, on see brošüür mõeldud just sulle. Leiad siit juhiseid ja soovitusi, mida tasub tööleasumisel ja tööülesannete täitmisel teada.

0.00 €
Loe edasi
Tööandja meelespea. Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?

Igal aastal on tööinimese elu valmis alustama tuhanded noored. Nende tahe tööd teha ja endale ise raha teenida on suur. Seadus lubab noortel hakata tööd tegema üsna varases eas, erijuhul lausa seitsmeaastaselt. Brošüür keskendub siiski sellele, millele pöörata tähelepanu, kui kavatsed tööle võtta noori alates 15. eluaastast. Seadus seab piirangud ja näeb ette tööd, mida võib teha noor, kes ei ole veel täisikka jõudnud.

0.00 €
Loe edasi
Rahalised nõuded töösuhtes.

Rahaliste kohustuste täitmine on üks tähtsamaid töösuhte kohustusi. Töötaja tööle asumisel rakenduvad mõlemale töösuhte poolele – nii töötajale kui ka tööandjale – rahalised kohustused. Tööandja rahalised kohustused laienevad kõikidele töölepinguga töötajatele. Tööandja on kohustatud maksma töötasu, puhkusetasu ja lõpparvet sõltumata sellest, millistel tingimustel on tööleping sõlmitud.

0.00 €
Loe edasi
Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis.

Brošüüris käsitletakse individuaalset töövaidlust, mille sagedasteks nõueteks on saamata jäänud töötasu, tekkinud kahju hüvitamine ja töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamine. Töövaidluse põhjus võib olla ka lepingueelsetel läbirääkimistel tekkinud lahkarvamus või töötaja ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine. Nii pöördubki üks töösuhte pool teise poole, et tekkinud olukord lahendada. Kuidas seda teha?

0.00 €
Loe edasi
Töötajate juhendamine ja väljaõpe.

Trükis sisaldab olulist infot, mis puudutab töötajate juhendamist ja väljaõpet, toetatuna sellele esitatavate nõuete ja eluliste näidetega. Vastuse saavad ka kõige sagedamini esitatavad küsimused töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamise kohta. Brošüüris on kirjas töövahendeid kasutava töötaja juhendamise ja väljaõppe põhiaspektid ning lühiülevaade juhendamise ja väljaõppe kohustusest muude tegevuste või töökeskkonna ohutegurite korral.

0.00 €
Loe edasi
Tööstressist vabaks!

Trükise eesmärk on pakkuda teavet tööstressi olemusest ja tekkemehhanismidest, selgitada tööandja kohustusi töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite ohjamisel ning anda nõuandeid tööstressi ennetamiseks nii organisatsiooni kui ka töötaja tasandil.

0.00 €
Loe edasi
Alustava ettevõtja ABC. Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted.

Alustava ettevõtja konkurentsivõimele avaldavad positiivset mõju motiveeritud ja pühendunud töötajad. Trükisest leiate juhiseid ja soovitusi, kuidas luua ettevõttes hea töökeskkond ning korraldada töösuhteid (nt mida silmas pidada töölepingu sõlmimisel ja puhkuse planeerimisel).

0.00 €
Loe edasi
Töö- ja puhkeaeg.

Töö- ja puhkeaja jaotusel ööpäevas on otsene mõju inimese tervisele. Väsinud töötaja kulutab sama töö tegemiseks rohkem aega, teeb sagedamini hiljem parandamist vajavaid vigu ning on loominguliselt vähem produktiivne. Väsimus võib põhjustada tööõnnetusi ning pideva väsimusseisundi tagajärjeks võib muu hulgas olla kutsehaigestumine. Brošüür annab lühiülevaate Eestis töölepingu seaduse alusel töötavate inimeste töö- ja puhkeaja nõuetest.

0.00 €
Loe edasi
Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele.

Viimastel aastatel on töösuhete pooled pööranud üsna palju tähelepanu isikuandmete töötlemisele töösuhetes ja töökorralduse reeglitele. Isikuandmete töötlemisega on alati tegu siis, kui tehakse midagi inimese kohta käivate andmetega.

0.00 €
Loe edasi
Töölähetus ja töötajate lähetamine.

Kes on Eesti ja Euroopa Liidu mõistes lähetatud töötaja ning millised õigused, kohustused ja vastutuse selline piiriülene lähetamine töötajatele ja tööandjatele kaasa toob? Neile küsimustele leiame vastused Tööinspektsiooni värskest infomaterjalist, mis käsitleb töölähetust ja töötajate lähetamist.

0.00 €
Loe edasi
Ajakiri SPETSIALIST august 2013 - KAUGTÖÖ

Tänapäevased tehnilised vahendid ning interneti lai levik võimaldavad paindlikumaid töösuhteid, mille üheks väljenduseks on kindlasti kaugtöö. Kaugtööd on võimalik teha nii kodus, lennukis kui ka reisil olles. Siinjuures tekib aga palju küsimusi: Kuidas reguleeritakse töötaja ja tööandja vahelisi suhteid? Millised on tööandja kulud kaugtöötaja puhul? Kuidas arvestada kaugtöötaja tööaega?

0.00 €
Loe edasi
Töölepingu lõppemine.

Tööinspektsioon andis taas välja nõutud trükise "Töölepingu lõppemine", täiendades seda rohkete näidetega.

0.00 €
Loe edasi
Uus töötaja ettevõttes.

Tööinspektsioon avaldas täiendatud kordustrüki brošüürist "Uus töötaja ettevõttes", millest leiab kasulikku teavet igaüks, kes alustamas uut töösuhet. Brošüüri eesmärk on selgitada, kuidas saada uuest töötajast vanaks olijaks ja sealjuures ka kõigiti terveks jääda.

0.00 €
Loe edasi
Töölepingu seadus. Selgitused töölepingu seaduse juurde.

Sotsiaalministeeriumi välja antud raamatu eesmärk on pakkuda paremaid teadmisi sellest, kuidas töölepingu seadust rakendada ja otstarbekamalt oma töösuhtest tulenevaid õigusi kaitsta.

0.00 €
Loe edasi
Noortele töötamisest.

Muudame koos tööelu paremaks! Tööinspektsiooni brošüür selgitab noortele töötamisega seotud küsimusi.

0.00 €
Loe edasi
Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat.

Käsiraamatu eesmärk on selgitada mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid. Käsiraamat on abiks auto- ja bussijuhile, kaubasaatjale, ekspediitorile, reisikorraldajale ja teistelegi transpordialal tegutsejatele. Kõik nimetatud osapooled peavad reegleid järgides mõistma neid ühtemoodi, et ühiselt tagada liiklusohutus, transpordisektori töötajate sotsiaalsed garantiid ja aus konkurents.

0.00 €
Loe edasi
Riigi kui tööandja personalipoliitika roheline raamat.

Rahandusministeeriumi eestvedamisel valminud riigi kui tööandja roheline raamat piiritleb riigi personalipoliitika olemust ja hetkeolukorda, kirjeldab probleeme ja valikuid ning on edaspidi aluseks riigi personalistrateegia kujundamiseks.

0.00 €
Loe edasi
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Eesti Raudtee
  • Rentest
  • epood
  • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017