MTU
Teisipäev, 24. Aprill
 

Ettevõtlus

Ettevõtlus on uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga oma äriidee ellu viia, täites seejuures ka seotud osapoolte huvid.

Ettevõtluse teema hõlmab infot erinevatest ettevõtlusvormidest, olgu selleks siis äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), korteriühistu, mittetulundusühing või sihtasutust.

Siit leiate teavet nii tegevuse alustamisest, lõpetamisest kui ka ühingu, organisatsiooni juhtimisest.

Äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust reguleerib äriseadustik.
Mittetulundusühingud juhinduvad oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest.
Sihtasutused lähtuvad oma tegevuses sihtasutuste seadusest.
Korteriühistu tegevuse alusseadus on korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Ettevõtlusest ja ettevõtjale

24.04.2018 Andmekaitsespetsialistil peavad olema vajalikud kompetentsid
24.04.2018 Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot
24.04.2018 Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid
17.04.2018 Ehitada saab ka tüütu planeerimismenetluseta
11.04.2018 Panoraamivabadus – vabadus, mis meil puudub
02.04.2018 Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine
27.03.2018 Delikaatsete isikuandmete töötlemisest
21.03.2018 Kuidas teada saada, mis isikuandmeid teie ettevõttest leiab
19.03.2018 Septembrist lisandub kõigile äriühingutele uus kohustus
19.03.2018 Konkurentsiõiguslikud karid teel välisturgudele
15.03.2018 Finantsinspektsioon selgitab ICO korraldajatele kohalduvaid regulatsioone
14.03.2018 Äriühingutega seotud pettused — müüdid ja tegelikkus
14.03.2018 Kuidas alustada GDPRi projekti
13.03.2018 Kuidas vältida sümboolse hinnaga tehingu tagasivõidetavaks osutumist
12.03.2018 Kas omanik võib äriühingu nimel lepinguid sõlmida
Loe veel samast rubriigist

FIE raamatupidamine

28.03.2018 Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühing
27.03.2018 FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused
14.03.2018 FIE maksukalender 2018
06.03.2018 FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2018. aastal
07.02.2018 Eesti Kultuurkapitali stipendiumi maksustamine
23.01.2018 Füüsilisest isikust ettevõtja maksustamise muudatused 2018. aastal
02.01.2018 Füüsilisest isikust ettevõtja vs osaühing
03.10.2017 FIE maksukeskkonna muudatused
12.09.2017 Valitsus kiitis heaks FIE-de maksustamise lihtsustamise
08.08.2017 FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine (seisuga 01.01.2017)
22.03.2017 Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE ABC
15.03.2017 I. Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest (FIE ABC)
15.03.2017 II. FIE maksukalender 2017 (FIE ABC)
15.03.2017 III. FIE maksukohustused (FIE ABC)
15.03.2017 IV. FIE maksukohustused tööandjana (FIE ABC)
Loe veel samast rubriigist

KÜ, MTÜ, SA

24.04.2018 Parkimiskohatasu, kui platsi ei kasuta
23.04.2018 Juurdepääsutasu avalikult kasutatavale teele
23.04.2018 Korteriühistu asutamisest
09.04.2018 Oma teenitud tulu vabaühenduses
09.04.2018 MTÜde ühinemisel aastaaruande esitamine
20.03.2018 Kohtulik kompromiss võlgnikuga
28.02.2018 Korteriühistu vajab ka põhikirja
23.02.2018 Mittetulundusühingu sundlõpetamine
20.02.2018 Tallinna korteriühistud saavad rõdude ekspertiisiks toetust taotleda
20.02.2018 Purikaõnnetuse tagajärgede eest vastutab kogu korteriühistu
14.02.2018 Kõik korteriühistud said endale uue pikema nime
12.02.2018 Jõustunud muudatused korteriomandi- ja korteriühistuseaduses
08.01.2018 Esimesed sammud kuni kümne korteriga korteriühistule, kui seda soovitakse esindada ühiselt
02.01.2018 Jaanuaris jõustuva seadusega luuakse korteriomanike ühisustest korteriühistud
01.01.2018 KÜ, MTÜ, SA
Loe veel samast rubriigist

Eraisikule kasulik teada

24.04.2018 Töötasu arestimise skeem
18.04.2018 Üüri ühepoolne tõstmine peab olema põhjendatud
17.04.2018 Gucci kott ainult 100 eurot
16.04.2018 Alates teisest lapsest saab perehüvitisi taotlust esitamata
11.04.2018 Suur omaosalus seob tervishoiuteenuste kättesaadavuse inimese sissetulekuga
03.04.2018 Eestimaalased peavad parimaks investeeringuks kinnisvara
02.04.2018 Riigiportaalist saab vaadata oma uut pensioni suurust
29.03.2018 Tallinnas saab sünnitoetust taotleda edaspidi perekonnaseisuametist
28.03.2018 Eesti suitsetajate osakaal on vähenenud 22 protsendile
27.03.2018 Kõige suurem viga, mida investeerimisel tehakse
27.03.2018 Enne kinnisvara ostmist sõlmitav broneerimisleping
26.03.2018 Omakäeline versus e-allkiri
26.03.2018 Tarbijale esitatav arve peab olema vastavuses saadud teenustega
23.03.2018 Välisriigis elavatel pensionäridel tuleb esitada elusoleku tõend
21.03.2018 Euroopa finantsjärelevalveametid hoiatavad tarbijaid virtuaalvaluuta riskide eest
Loe veel samast rubriigist
20.04.2018 Bürokraatlikke nõudeid hulgaliselt vähem
18.04.2018 Eesti ettevõtteist peaaegu pooled peavad end uuendusmeelseks
12.04.2018 Lapsehoiuteenuse osutajad peavad vastama nõuetele
12.04.2018 Eesti firmad müüakse pigem välismaalastele, kui antakse üle lastele
10.04.2018 Eesti võib tänavu saada rohkem e-residente kui varem kokku
09.04.2018 Ligi pooled e-residentide firmadest luuakse Soome Holvi abil
03.04.2018 Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel
28.03.2018 Keskkonnainspektsioon kontrollis Harjumaa autoremonditöökodasid
28.03.2018 Ettevõtjate täiendavad ettepanekud ettevõtjaportaali parendamiseks
22.03.2018 Hoiatus! Ettevõtetele suunatud petukirjad on endiselt liikvel
21.03.2018 Väikesed põllumajandusettevõtted saavad taotleda arendustoetust
20.03.2018 Üldise andmekaitse määrusega kaasnevad plokiahela väljakutsed
20.03.2018 E-poe kooskõla uue EL asukohapõhiseid takistusi keelava määrusega
20.03.2018 Kuigi laenud kasvavad, ei paista riskide suurenemist
13.03.2018 Logimiskohustusest
11.04.2018 FIE ja palgatööline (10)
  Tere! Kui FIE on olnud terve 2017 aasta ainult palgatööline ja firma on maksnud tema eest ka töötasu makse. Kuid FIE-na peab ta ka tegema e-vormi. Küsimus selles, kui ta ei ole terve aasta tegutsenud FIE-na ja ei ole maksnud ka kohustuslikku sotsmaksu, kas nüüd peab ta siis terve aasta sotsmaksu maksma tagant järgi.
08.04.2018 FIE-st OÜ-ks (7)
  Tere. Soovin muuta FIE Oü-ks kuhu pean pöörduma ja millest alustama. Ma ei ole teeninud veel tulu, olen vaid kulutanud raha materjalide ostmiseks ja need kuuluvad FIE varade alla. Lisaks maksab sotsiaalmaksu minu eest veel riik. Kuidas kulud üle kanda?
02.04.2018 FIE (9)
  Kui FIE sai registreeritud põllumajandus valdkonda novembris 2017 aga masinad nagu nt traktor vms tehnika on soetatud põllumajandustegevuseks aprillis 2017 ning kõik arved ning tšekkid alles, kas seda saab kajastada FIE kuludesse tagantjärgi?
12.04.2018 KÜ koosoleku protokollide avalikustamine (21)
  Palusin juhatusel eelmise aasta protokollid lisada korteriyhistu.net keskonda, et liikmed saaksid näha, mis on koosoleku otsustest tehtud ja mis tegemata. Sellest keelduti, selgitusega, et internet on avalik koht. Aga see on ju koht, kuhu saavad ligi ainult omanikud. Kas esimehel on õigus? Kuidas on teises majades see lahendatud?
22.04.2018 Eelmise juhatuse terror (3)
  Palun kas kellelgi on kogemusi kuidas vaigistada eelmist juhatust ja selle terrorit uuele valitud juhatusele. 1,5 aastat tagasi tahtis vana juhatus meie majale renoveerimiseks peale surude 800000 tuh laenu +protsendid ja Kredixi abi. Maja rahvas 60 korterist oli vastu 42 korteriomaniku ja valiti ka uus juhatus. Vana juhatus ei ole siiani ametlikult aktiga dokumente üleandnud uuele juhatusele. Uus juhatus uuris renoveerimise võimalusi ilma Kredixita,kuna meil oli remondifondi kogutud raha ligi 70 000. Sai 3 hinnapakkumist ja otsustati võtta laenu 140 000, seega olid ka korteriomanikud nõus. Renoveerimine algas ja vana juhatuse esimees kulutab energiat sellele, et pidevalt käib igal pool kaebamas. Pole rahul ei ehituse kvaliteediga (kuigi on palatud ehituse järelvalve insener), küll ei meeldi, et uus juhatus teeb tööd, mida vana juhatus ei teinud 20 aastat. Nüüd kleebib igasuguseid ülekutseid trepikodade ustel. Oleme nii tüdinenud sellisest terrorist ja võiksime ka ju samaga vastata kui oleksime nii lapsikud. Kuidas oleks sellise fruktiga õige käitumine. Puuduvad kogemiused.
07.04.2018 Lisa "Liikmetelt saadud tasud" (15)
  Teen KÜ aastaaruannet ja segadusse ajab Lisa: liikmetelt saadud tasud. Seal on sihtotstarbelised tasud ja selle all rida remonditasude jaoks. Ma ei saa nüüd aru, kas seal on mõeldud remondiks kogutud raha, mida kuluna ei kajastatud ja mida kajastatakse ainult bilansikirjel või siiski remontideks kasutatud summat, mida kajastatakse kuluna tulemiaruandel? Infonupukest avades on selline selgitus: ühingu liikmetelt saadud tasud aruandeperioodil rendikuluna kajastatud remonditööde finantseerimiseks. Kui aruandeperioodil remonte ei toimunud ja remondiks kogutud raha kuluna ei kajastatud, kas siis tuleks märkida sinna null või siiski see summa mida sihtotstarbeliselt korteriomanikelt remondi jaoks koguti n.ö tulevaste perioodide tulu" kontole? Vist tuli segane jutt, aga loodetavasti oskate nõu anda.
01.04.2009 Kordusõppused (9)
  Tere, Noored töötajad kutsutakse kordusõppustele, sooviksin nõu küsida, millised toimingud toob see kaasa raamatupidamisele, kas kuidagi tuleb kordusõppsel viibimine kajastada TSD, jne ning kui palk jääb alla miinimumi, kuidas toimub sotsiaalmaksu tasumine?
19.04.2018 Prantsusmaa firma auto Eesti registrisse (0)
  Keegi teab kas Prantsusmaa firmale kuuluvale autole on võimalik alalisi Eesti numbrimärke peale saada? Kui maanteeamet otse ei luba, siis mis arvate olukorrast, kus registreerin auto Eesti osaühingu nimele, aga seejärel kolin osaühingu enda Prantsusmaale kui juba auto temale registreeritud? Sedasi on vähemasti tehniliselt võimalik. Kas on oodata mingitelt osapooltelt vaenu või torkimist sellise tegevuse eest? Auto jääb Eesti teedele.
18.04.2018 Ettevõtte nimele ostetud arvuti tagastamine (3)
  Tere! Palun abi. Kas kellelgi on kogemust, kas ettevõtte nimele ostetud arvuti summa on tagastusakti korral võimalik ka eraisiku arvelduskontole kanda?
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« Aprill 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 01.04

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Leinonen palgaarvestaja
  • vaklak
  • epood
  • Avalik andbemaas
 

Merit iPhone

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
254877  Foorumi postitust
350  E-poe toodet
69  Koolitust
22240  Artiklit
52646  Registreerunud kasutajat
36251  Nädalakirja tellijat
33443  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017