Teejuht 2019
Neljapäev, 16. August
 

Maksuvõlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus

29.07.2013  (uuendatud 24.07.2018)

Jagunemine, ühinemine, ümberkujundamine

Jagunemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel osalevad äriühingud vastutavad ühingu kohustuste täitmisel võlausaldajate ees solidaarselt.

Maksukorralduse seadus § 35 sätestab, et kui seadusega on ette nähtud õigusjärgluse korras õiguste ja kohustuste üleminek ühelt isikult teisele, siis lähevad õigusjärglasele üle ka kõik maksukorralduse seaduse § 31 lg 1 nimetatud nõuded ja kohustused, välja arvatud sunniraha maksmise kohustus.

Maksukorralduse seaduse § 31 lg 1 nimetatud nõuded ja kohustused on järgnevad:

 • maksumaksja kohustus tasuda maksusumma (maksukohustus);
 • maksu kinnipidaja kohustus pidada kinni ja tasuda kinnipeetud maksusumma (kinnipidamiskohustus);
 • isiku õigus saada tagasi seaduses ettenähtust rohkem makstud maksusumma või muu enammakse vastavalt kõnesoleva seaduse §-le 33 (tagastusnõue);
 • kolmanda isiku kohustus tasuda maksumaksja või maksu kinnipidaja maksuvõlg (vastutuskohustus);
 • maksukohustuslase kohustus tasuda intress, sunniraha või asendustäitmise kulud (kõrvalkohustus).

Lisainfo

Ettevõtte üleminek

Ettevõtte või selle osa omandi või valduse ülemineku korral lähevad ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osaga olemuslikult seotud nõuded ja kohustused üle omandajale või valduse saajale vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.

Ettevõte on asjade ja õiguste kogum, mis võimaldab ettevõtjal teenida tulu kogumi koostoimest. Ettevõtte puhul on tegemist varaga (sh immateriaalne), mis kogumist teostab ning täidab kindlat majanduslikku eesmärki. Ettevõtte ülemineku tuvastamine eeldab selliste asjaolude tuvastamist, millest nähtuvalt on ettevõte algul ühe ettevõtja (füüsiline või juriidiline isik) ja seejärel teise ettevõtja valduses või omandis. Oluline on tuvastada funktsioneeriva üksuse/terviku üleminek, mis säilitab oma identiteedi ja võimaldab jätkata majanduslikku pea- või kõrvaltegevust.

Miks Maksu- ja Tolliamet tegeleb ettevõtte ülemineku tuvastamisega

Maksuvõlgade sissenõudmise vaatest tuvastab maksuhaldur ettevõtte ülemineku juhul, kui on kahtlus, et võlgu olev ettevõtja ei ole suuteline maksuvõlgu tasuma ning tema tegevus on seiskunud ja vara puudub. Samal hetkel on tuvastatav, et sarnane tegevus sama varakogumiga teenib majandusliku eesmärki uue ettevõtja omanduses või valduses, kuid võlausaldajaid nimetatust ei teavitata ning õigusi/kohustusi kandev ettevõte on ilma kaasnevate kohustusteta võõrandatud uuele omanikule. Sellest tulenevalt nõuab maksuhaldur maksuvõlgade tasumist juba uuelt kohustatud isikult.

Euroopa Liidu Nõukogu direktiivis 2001/23/EÜ, Euroopa Kohtus kui ka Eesti kohtupraktikas on toodud välja ettevõtte ülemineku võimalikud tunnusjooned. Riigikohtu halduskolleegiumi lahendi nr 3-3-1-6-12 punktides 10 ja 11 on käsitletud teemat järgmisena

Ettevõtte ülemineku hindamisel arvestatavateks kriteeriumiteks võivad olla:

 • ettevõtte tüüp;
 • kinnisasja, tootmisvahendite ja muude materiaalsete vahendite üleminek;
 • immateriaalsete vahendite ja organisatsiooni ülevõtmine;
 • kliendi- ja hankijasuhete jätkuvus;
 • üleminekule eelneva ja sellele järgneva tegevuse sarnasus;
 • majandustegevuse jätkuvus, ja kui tegevus oli vahepeal katkenud, siis katkestuse aeg;
 • nn väheste vahenditega ettevõtete puhul on eriti oluline personali säilitamine;
 • ettevõtja omandaja varasem tegevus;
 • üleandja ja omandaja tegevuskoht, juhtorganite liikmete kattuvus.

Riigikohtu tsiviilkolleegium viitas tsiviilasjas 3-2-1-113-11 Euroopa Kohtu praktikale ja märkis, et Euroopa Liidu 12. märtsi 2001. a Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ "Ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta" mõttes on üleminekuga tegemist juhul, kui üle läheb identiteeti säilitav majandusüksus, mis tähendab ressursside organiseeritud koondamist, mille eesmärk on majandustegevus põhi- või kõrvaltegevusena (direktiivi art 1 lg 1). Euroopa Kohus on selgitanud, et viidatud art 1 lg 1 p a) ja b) tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad ka olukorras, kus üleantud ettevõtja või ettevõtte osa ei säilita oma organisatsioonilist iseseisvust, tingimusel, et erinevate üleantud tootmiselementide vahel on säilinud funktsionaalne side, mis võimaldab omandajal neid elemente kasutada samasuguseks või analoogiliseks majandustegevuseks.

Lisainfo

Kohtulahendid

Vastutusotsus

Vastutuskohustus on maksuõigussuhtest tulenev kohustuse liik, mille korral laieneb kolmanda isikuna käsitletavale äriühingu seaduslikule esindajale, tegevjuhile või vara valitsejale (vastutusotsuse adressaat) kohustus tasuda äriühingu maksuvõlg. Tegemist on aktsessoorse kohustusega ehk nimetatu eeldab äriühingu maksuvõla kehtivust (Riigikohtu halduskolleegiumi lahend nr 3-3-1-75-09). 

Vastutusmenetlus on üks maksuvõla sissenõudmise alaliik ning tegemist ei ole maksu määramisega. Vastutusmenetluse käigus teostatakse kolmanda isiku vastutuse aluseks olevate asjaolude analüüs, mille võimalikuks lõppresultaadiks on vastutusotsuse koostamine kohustatud uuele subjektile või vastutusmenetluse lõpetamine seoses aluste puudumisega.

Maksukorralduse seaduse § 96 lg 1, § 40 lg 1 ja § 8 lg 1 tuleneb, et juhatuse liikme vastutuse eeldused temalt maksuvõla sissenõudmisel on järgmised:

 • juhatuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma kohustusi;
 • rikutud on kohustust tagada maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegne ja täielik täitmine;
 • kohustuse rikkumise tõttu on tekkinud maksuvõlg.

Lisainfo

Kohtulahendid

abiks aastaaruande koostajale

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Osakapitali sissemaksest asutamiskulude hüvitamine 15.08.2018

  Küsimus: osaühing asutati osakapitali sissemakseta, tasutakse tulevikus osade kaupa. Ettevõte tasub kõik asutamiskulud. Ettevõtte arvelduskontole sooritati osakapitali sissemakse summas 500 eurot. Muid rahalisi vahendeid veel laekunud pole. Kas sellest rahast, mis on t ...
  Loe edasi..

 • Kaughasartmängu korraldamine 01.08.2018

  Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamise viis, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, interneti ja meediateenuste vahendusel. Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, ...
  Loe edasi..

 • Ärikliendi e-teenuste konto loomine 23.07.2018

  E-maksuameti/e-tolli teenuste kasutamiseks tuleb Maksu- ja tolliametiga sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping. Lepingu sõlmimisega saab äriklient endale e-maksuameti/e-tolli konto. Konto kasutamiseks ärikliendi nimel annab ärikliendi esindaja volitused fü&u ...
  Loe edasi..

 • Uuest aastast ei ole tarbijatele lubatud kilekotte tasuta jagada 18.07.2018

  Paljud kaupmehed on pöördunud kaupmeeste liidu poole küsimustega seoses uue pakendiseaduse nõudega, mis puudutab tarbijatele tasuta jagatavate plastkandekottide keeldu. Seaduse nõuete täpse täitmise kindlustamiseks küsis liit selgitust keskkonnaministeeriu ...
  Loe edasi..

 • Volituste andmine e-PRIAs 18.07.2018

  Alates 27. juunist 2018. a toimub volituste andmine nii vana kui ka uue e-PRIA teenuste kasutamiseks keskselt uues portaalis. Mis kliendile muutus? Oluline! Ainult vanas e-PRIAs antud esindusõigused kaotasid alates 27. juunist kehtivuse ja klient peab uues portaalis andma uuesti volitused v ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • Rentest
 • epood
 • Dokumendinaidised
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257354  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
96  Koolitust
22235  Artiklit
52819  Registreerunud kasutajat
36234  Nädalakirja tellijat
33339  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017