Kolmapäev, 01. Juuli
 

Ettevõtlus

Ettevõtlus on uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga oma äriidee ellu viia, täites seejuures ka seotud osapoolte huvid.

Ettevõtluse teema hõlmab infot erinevatest ettevõtlusvormidest, olgu selleks siis äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), korteriühistu, mittetulundusühing või sihtasutust.

Siit leiate teavet nii tegevuse alustamisest, lõpetamisest kui ka ühingu, organisatsiooni juhtimisest.

Äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust reguleerib äriseadustik.
Mittetulundusühingud juhinduvad oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest.
Sihtasutused lähtuvad oma tegevuses sihtasutuste seadusest.
Korteriühistu tegevuse alusseadus on korteriühistuseadus.

Ettevõtlusest ja ettevõtjale

29.06.2015 Läti majandusimed. Mis on mikroettevõte?
19.06.2015 Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot
18.06.2015 Juhised maksupettuste ahelasse sattumise vältimiseks
15.06.2015 Kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid viiel erineval moel?
15.06.2015 Hoiatustähisega kaubamärgi õigekiri
09.06.2015 Osaühingu regulatsioon muutub oluliselt paindlikumaks
05.06.2015 Läti maksuamet kasutab vahel jõuvõtteid
02.06.2015 E-residendi digi-ID pole kasutajale esialgu piisavalt mugav
02.06.2015 Hoolige oma tööst ja rahast
21.05.2015 Äriühingu nõukogu koosolek ja otsuste vormistamine muutub paindlikumaks
19.05.2015 Ettevõtlus kui majanduslik prioriteet Läti näitel
05.05.2015 Pandiõiguste allutamise kokkulepete tähendus
29.04.2015 ​Avalikkusel on õigus teada ettevõtete omanike ja juhtorganite liikmete andmeid
22.04.2015 Sissenõudmiskulude hüvitamine - kust läheb piir võlausaldaja ja võlgniku kaitse vahel?
08.04.2015 Äriregistrist kustutatud äriühingu ennistamine
Loe veel samast rubriigist

FIE raamatupidamine

23.03.2015 FIE pakendiaktsiisikohustus
20.01.2015 FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2015. aastal
20.01.2015 Olulised tähtajad FIE-le 2015. aastal
20.01.2015 2015. a numbrid palgatööjõudu kasutavale FIE-le
10.02.2014 Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
10.02.2014 2014. a numbrid palgatööjõudu kasutavale FIE-le
08.02.2014 FIE tegevuse jätkamine osaühingu vormis
01.02.2014 Olulised tähtajad FIE-le 2014. aastal
15.01.2014 FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal
02.01.2014 Füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmine
02.01.2014 I. Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest (FIE ABC)
02.01.2014 II. FIE maksukalender (FIE ABC)
02.01.2014 III. FIE maksukohustused (FIE ABC)
02.01.2014 IV. FIE maksukohustused tööandjana(FIE ABC)
02.01.2014 V. Ettevõtluse tulud ja kulud (FIE ABC)
Loe veel samast rubriigist

KÜ, MTÜ, SA

10.06.2015 Töö tegemise lepingud MTÜ-des
02.06.2015 KKK - MTÜ asutamine ja tegutsemine
18.05.2015 Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast kustutamine alates 01.01.2015
18.05.2015 Usuliste ühenduste nimekirja kandmine alates 01.01.2015
18.05.2015 Vormi TMIN täitmisest ja nimekirja kandmisest alates 01.01.2015
02.02.2015 Korteriomandi võõrandamise kohustusest
29.01.2015 Kas korteriühistu võib teha väljamakseid liikmetele?
01.01.2015 KÜ, MTÜ, SA
27.10.2014 Kuidas muuta aastaaruande kirjutamine nauditavaks tööks
27.10.2014 Vabaühenduste maksusoodustused meil ja mujal
24.10.2014 Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise tingimustes ja nõuetes (TuMS § 11) alates 01.01.2015
07.08.2014 Uusi termineid korteriomandi- ja korteriühistuseaduses
05.08.2014 Uus INF 9 vorm on läbimõtlemata ja puudulik
05.08.2014 EMSL kutsub vabaühendusi üles noortele praktikakohti pakkuma
13.07.2014 Tulumaksusoodustuse saamine veel ennustamatum, Riigikogu keeldus arutelust
Loe veel samast rubriigist

Eraisikule kasulik teada

11.06.2015 Millal on kindlustusandjal õigus nõuda isikuandmeid kolmandalt isikult kliendi nõusolekuta?
08.06.2015 Liigiti sorditavate ja kogutavate jäätmete hulk suureneb
29.05.2015 E-arve püsimakseleping ja püsikorraldus
27.05.2015 Ära unusta lahusvara varaühisuse korral
08.04.2015 Iga kolmas reisiostja ei teadvusta eeltöö vajalikkust
30.03.2015 Uus e-teenus ühendab neli erinevat peretoetuse ja hüvitise taotlust
27.03.2015 Eesti elanikud peavad end loomult säästjaks
26.03.2015 Tarbija õigused puudusega kauba korral võivad Euroopa Liidu riikides oluliselt erineda
24.03.2015 Üürituru järelevalvet on piiranud informatsiooni vähesus
20.03.2015 Tulumaksutagastus – ootamatu rahasüst või planeeritud sissetulekulisa?
18.03.2015 Alates aprillist tervisetõendeid paberil ei väljastata
17.03.2015 Kauba import Eestisse kolimisel või reisilt saabumisel
11.03.2015 Kas laste kasvatamise eest saab pensionilisa?
06.03.2015 Kes vastutab eelmise korteriomaniku võlgade eest?
19.02.2015 Oma rahaasjadega on pidevalt hädas kaheksa protsenti elanikest
Loe veel samast rubriigist
30.06.2015 Täna on majandusaasta ja pakendiaruande esitamise tähtpäev
26.06.2015 Justiitsminister tahab pankrotikuriteod võtta rangema järelvalve alla
26.06.2015 Emor hakkab uurima korruptsiooni erasektoris
16.06.2015 Kandideeri konkursil "Tallinna ettevõtlus­auhinnad 2015"
16.06.2015 Massmakseid tegevatest ettevõtetest on süsteem uuendamata veerandil
15.06.2015 Läti äriseadustiku muutmine tõi kaasa mitmed täiendavad kohustused Läti äriühingutele
12.06.2015 Pakendiauditist ei saa loobuda muu kontrollsüsteemita
11.06.2015 Kaubanduskoja ettepanek vabastada väiksemad ettevõtted pakendiaruande auditeerimisest leidis toetust
09.06.2015 Eesti iduettevõte VIATAX aitab Eesti ettevõtjatel saada kasu Läti mikroettevõtete maksusoodustusest
01.06.2015 Aasta ettevõtte tiitlile saab kandideerida juuni lõpuni
26.05.2015 Eesti ettevõtete krediidikahjum on langenud Põhjamaade tasemele
20.05.2015 2016. aastaks tegeleb internetimüügiga kaks kolmandikku Eesti kaupmeestest
13.05.2015 Eesti äriõigus läheneb USA omale
07.05.2015 Laadamelus tuleb ausalt kaubelda ja targalt osta
07.05.2015 Mikroettevõtete litsentsitasu niipea oodata ei ole
12.02.2015 FIE - OÜ (7)
  Milline hindamine hoonetele, kui jääkväärtus 75000 euri Fie hooned oleks vaja viia OÜ-sse , sest Fie lõpetab
07.03.2010 haigekassa (6)
  Kas FIE sõlmib ise ravikindlustuslepingu? Kust saab infot selle kohta, kas mul on haigekassa või mitte? Olin jaanuarini üleõpilane ja Fie; nüüd aga ainult FIE. tere.paevast@mail.ee Paevi
19.05.2015 FIE sünnituspuhkusele (1)
  Tere! Kas keegi FIE, kes on läinud aastal 2015 dekreeti, teeks puust ja punaseks, mida edasi peab tegema pärast arsti poolt edastatud dekreedilehte haigekassale? Kust täpselt tuleb edastada Fie poolsed andmed haigekassale, mida täpselt? Kas kõik saab internetis ära korraldada?
30.06.2015 Sihtotstarbelise toetuse kanne Meritis (0)
  Tere! Minul selline küsimus, et kui MTÜ-le laekus EAS-ist toetus projekti sihtfinantseerimiseks, siis millise kande Meritis pean tegema. Ise tegin nii: D pank K sihtfinantseerimine pooleliolevateks projektideks (tegemist on passiva kontoga) Kas nii on õige või peaksin kasutama mõnda teist kontot? Ette tänades!
28.06.2015 sihtfinantseeritud projeti raha järgmisse perioodi? (6)
  Kui mul MTÜ-d rahastas projekti alusel EL, ehk siis oli sihtfinantseeritud projektide raha, kuid see ei kulunud ära 2014 aastal, kuidas ma allesjäänud summa järgmisse aastasse kannan? Jaanuaris ja veebruaris 2015 kasutati seda raha veel projekti järelkaja katteks. Mis kontole ma peaksin selle raha paigutama? Sest ei tohi ju niisama MTÜ-le seda raha näidata.
29.06.2015 odava auto amortisatsioon või muu selline (2)
  saame mtü-le kingituseks eraisikult odava auto (turuväärtus alla 1000 euro, auto vanust üle 10 aasta, tehniliselt mitte kõige paremas korras masin) lühikesteks kohapealseteks sõitudeks. raamatupidamine on varasemalt määranud et põhivara maksumus (ja deklareerimine jne) algab 2000 eurost. samuti plaanime saadud auto talvel või kevadel (enne aasta möödumist) maha müüa. kas odav auto on sellisel juhul samasugune käibevara nagu fotoaparaat või telefon või tahvelarvuti või pastapliiats mille puhul ei pea amortisatsiooni jms arvestama hakkama? või kehtivad sõiduautode puhul erisused?
05.02.2015 Alimentide suurus (12)
  Tere, kuidas toimub kohtu poolt lapse elatise suuruse arvutamine olukorras, kus ma ei ole lapse emaga abielus. Saan aru, et miinimummääraks on ca 177 eurot. Lugesin, et täpne summa sõltub lapsele varem võimaldatud elukvaliteedist kui ka vanemate varalisest seisundist (http://www.minuraha.ee/lapsevanemad-lahevad-lahku-alimendid/) Hetkel on mu netopalk ca 2700€. Milline võib olla eeldatav elatise summa? Aitäh
30.06.2015 töötamine käsunduslepinguga (4)
  Töötaja lõpetas ettevõttega töölepingu ja asus tööle samasse ettevõttesse käsunduslepinguga. Kas tema staaž antud ettevõttes jätkub või katkeb
29.06.2015 Algdokumentide säilitamine (3)
  Tere, Milliseid algdokumente lisaks arvele peab hoidma arhiivis 7 aastat. 1. Ostutellimuse koopia? 2. Lao sisseostu saateleht? 3. Kauba saateleht (CMR)? 4. Tarnija saateleht? Tänud ette Sam
 
Kontoriergonoomika
Töövahendid
Raamatupidajate sügisene suurüritus
Aule Kindsigo
Eesti raamatupidajate konverents: "Teejuht 2016. aastaks"
28.10.2015 Tallinnas
Nordea Kontserdimajas
Registreeru soodushinnaga..
Naljanurk

Personalijuht töösoovijale: "Te näete oma vanuse kohta liiga väheenergiline välja."

"Aga keda teil vaja on, raamatupidajat või ahvi?" küsib see.

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« Juuli 2015 »
Tööpäevade arv kuus 23
Töötunde kuus 184
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • FruitXpress
  • Grant Thornton Rimess
  • Raamatupidamise assistent
  • Kuulutused
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
220460  Foorumi postitust
316  E-poe toodet
62  Koolitust
17754  Artiklit
46853  Registreerunud kasutajat
33019  Nädalakirja tellijat
30737  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2015