Merit Tarkvara
Kolmapäev, 18. Juuli
 
MP
18.09.2017 14:47

Tulumaks 2018

Kas ka 2018 aastal on palgast kinnipeetav töötuskindlustusmakse ja kogumispensionimakse tulumaksuvaba?  
vaatleja
18.09.2017 16:30
Re: Tulumaks 2018
www.emta.ee/sites/default/files/20.09.2017_t._klettenberg.pdf
maksumaksja
26.09.2017 12:19
Re: Tulumaks 2018
Kas ma saan õigesti aru:
Kui minu aastane palgatulu on nii suur, et minu maksuvaba tulu on 0 ja minu tööandja on seda arvestanud ning tulumaksu kõik nö esimesest sendist kinni pidanud ja kui ma saan dividende, mille pealt firma on tulumaksu ära maksnud, siis uuest aastast pean mina tuludeklaratsiooniga nende dividendide pealt ise ka tulumaksu uuesti maksma, kuna need arvatakse minu aastatulu hulka ja mina ise varem tõesti nende pealt tulumaksu maksnud ei ole?
Kas siin ei ole tegemist topeltmaksustamisega? Firma maksab 25% ettevõtte tulumaksu ja mina nende samade dividendide pealt veel 20% juurde?
ylle
26.09.2017 12:50
Re: Tulumaks 2018
Selgitused sellel teemal on ikka arusaamatud.
Aga niipalju olen ma aru saanud,et residendist äriühingust välja võetud dividendid on eraisikule tulumaksuvabad (maksustamine äriühingu tasandil)nagu oli ka varem.
Hoopis teine case on tulumaksuvaba suuruse arvutamise viis -
siinkohal liidetakse ka dividendisumma aastatulusse ja seega muutub ainult tulumaksuvaba tulu väärtus.
Üldine eraisiku tulumaksukohustus ei suurene dividendisumma ulatuses.
Kokkuvõttes suureneb ikkagi tuluamksukohustus tulumaksuvaba osa vähenemisega.
maksumaksja
26.09.2017 13:58
Re: Tulumaks 2018
Kas see tähendab, siis seda, et ikkagi jääb toimuma mingil määral eraisiku tulu liigitamine? Et dividend võetakse arvesse aastatulusse maksuvaba tulu arvestamiseks, aga maksu selle pealt juurde maksma ei pea, kui palga pealt tulumaks on aasta keskel õigesti makstud? Seega see minu aastatulu, mis leitakse, jagatakse ikkagi veel maksustatavajs ja mittemaksustatavaks tulu? Kuigi MTA lehele eile pandud selgituses öeldakse,et just MAKSUSTATAVA tulu hulka kuulub Eesti äriühingult saadud dividend, mis on äriühingu tasandil juba maksustatud?
Kaire.
26.09.2017 14:24
Re: Tulumaks 2018
Mina loen maksuameti lehelt, et dividendid kuuluvad AASTATULU hulka. Kuskil ei räägita, et need on maksustatav tulu.
Katre
26.09.2017 14:35
Re: Tulumaks 2018
Töötuskindlustus ja kogumispension peetakse ikka kinni nii nagu alati on peetud.

Dividendid lähevad aastatulu hulka ainult sellisel juhul kui rakendatakse uut maksustamise võimalust 14% ettevõtte TM ja 7% eraisiku TM.
?
26.09.2017 14:57
Re: Tulumaks 2018
Kaire. (26.09.2017 14:24) kirjutas:
Mina loen maksuameti lehelt, et dividendid kuuluvad AASTATULU hulka. Kuskil ei räägita, et need on maksustatav tulu.

TuMS kohaselt:

§ 23 Maksuvaba tulu
(3) Tuluna lõike 2 tähenduses käsitatakse lisaks tulumaksuga maksustatavale tulule ka maksustamisperioodil saadud § 44 lõikes 13 nimetatud tulu, §-s 50 nimetatud, füüsilise isiku tasemel TÄIENDAVALT MAKSUSTAMATA TULU ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summat, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu osa võrra.

§ 50. Tulumaks dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt
(1) Residendist äriühing, sealhulgas täis- ja usaldusühing, maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis, arvestades §-s 50 prim 1 sätestatut.

§ 18 Dividendid ja muu tulu osalusest
(11) Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.
(13) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mis residendist füüsiline isik saab residendist äriühingult rahalises või mitterahalises vormis, kui need on § 50 prim 1 alusel maksustatavad dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel ja kui need ei ole maksustatavad § 50 lõike 1 alusel.

§ 50 prim 1. Tulumaks regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt

Kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on § 50 lõigete 1 ja 2 või käesoleva paragrahvi alusel maksnud tulumaksu, väiksem või sellega võrdne, maksustatakse § 4 lõikes 5 sätestatud määraga. Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse § 50 lõike 11 alusel tulumaksust vabastatud dividendi, § 50 lõike 21 alusel tulumaksust vabastatud väljamakset ega § 50 prim 2 alusel maksustatud kasumieraldist.

Uued tulumaksumäärad jaotatud kasumile
• Tulumaksuseadusega kehtestatakse tulumaksumäär 14% äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele ning 7% tulumaksu kinnipidamiskohustus füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14% maksumääraga. Ülejäänud summad maksustatakse jätkuvalt 20% maksumääraga.

Regulaarse kasumijaotise arvutamisel võetakse esimesena arvesse 2018. aastat ning 14% maksumäära rakendatakse:
1) 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;
2) 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.
Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse välisriigist maksustatud kasumi arvelt tasutud tulumaksust vabastatud dividendi ega maksustatud varjatud kasumieraldist.
Kaire.
26.09.2017 15:18
Re: Tulumaks 2018
to ?:
Ei taipa, kuidas sinu postitus küll minu omaga seotud on.
Mina vastasin maksumaksjale, et MTA lehel olevas juhendis, millele ta viitab, on dividendid arvatud aastatulu mitte maksustatava tulu hulka, nagu tema sealt välja luges.
www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018
maksumaksja
26.09.2017 16:08
Re: Tulumaks 2018
Mina tahtsin tegelikult teada ainult seda, et kas alates järgmisest aastast pean ma ise oma saadud dividendidelt hakkama tuludeklaratsiooniga riigile tulumaksu juurde maksma? Kui ma olen palga pealt kohe kõik tulumaksu õigesti ära maksnud ja ka dividendi pealt on on ettevõte ära maksnud?
Sellest uuest 14% ja 7% jutust sain ma ka aru nii, et see 7% on KINNIPEETAV. Seega, ka sellisel juhul makstakse see minu eest ju kohe ära, ilma et see 7% raha minu kätte üldse jõuaks?
2019
26.09.2017 17:28
Re: Tulumaks 2018
ei see jutt ei kehti ju 2018 aasta kohta, vaid alles 2019 aastal majandusaruande 2018 näitajate järgi
xxx
26.09.2017 17:57
Re: Tulumaks 2018
Dividendi arvestamine aastatulu hulka on alates 2018.aasta tuludelt, s.t. deklaratsioon mis esitatakse 2019.a. veebruaris-märtsis.
Saadud dividendi ei maksustata üksikisiku tasandil tulumaksuga aga see dividend võib muuta summat, mida maksuvabalt võib saada.
Näiteks töötasu oli iga kuu 1000€, tööandja rakendas maksuvaba tulu 500€ kuus.
Töötaja saab lisaks dividende näit. 2000€. Kokku tema aastatulu 14000 ehk alla 14400 ja maksuvaba tulu suurus ei muutu.
Kui dividendi saab näit. 5000€ on aastatulu 17000 ja tal ei ole õigus saada maksuvabalt 6000€ vaid vastavalt valemile vähem.
Kui aga töötajal töötasu üle 2100€ kuus siis talle nagunii maksuvaba tulu rakendada ei saa ja saadud dividend ei muuda tema aasta tulu maksustamist mitte kuidagi.
xxx
26.09.2017 19:05
Re: Tulumaks 2018
maksumaksja (26.09.2017 16:08) kirjutas:
Mina tahtsin tegelikult teada ainult seda, et kas alates järgmisest aastast pean ma ise oma saadud dividendidelt hakkama tuludeklaratsiooniga riigile tulumaksu juurde maksma? Kui ma olen palga pealt kohe kõik tulumaksu õigesti ära maksnud ja ka dividendi pealt on on ettevõte ära maksnud?
Sellest uuest 14% ja 7% jutust sain ma ka aru nii, et see 7% on KINNIPEETAV. Seega, ka sellisel juhul makstakse see minu eest ju kohe ära, ilma et see 7% raha minu kätte üldse jõuaks?

See 7% tuleb alles 2019.aastal, mitte 2018.
Liis
29.09.2017 10:35
Re: Tulumaks 2018
Kas töövõimetuspension muutub maksustatavaks uuel aastal, kui inimene käib ka tool? Töötasu suurem, kui pension.
vaatleja
29.09.2017 11:30
Re: Tulumaks 2018
Liis (29.09.2017 10:35) kirjutas:
Kas töövõimetuspension muutub maksustatavaks uuel aastal, kui inimene käib ka tool? Töötasu suurem, kui pension.

www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018
rp
29.09.2017 12:44
Re: Tulumaks 2018
Ei leia sellist kohta kus oleks kirjas kas töövõimetuspension läheb maksustatava tulu hulka või mitte. Senini on seda lihtsalt vähendatud, kui ta tööimetusega töötaja palk ületab teatud summat.
xxx
29.09.2017 14:36
Re: Tulumaks 2018
rp (29.09.2017 12:44) kirjutas:
Ei leia sellist kohta kus oleks kirjas kas töövõimetuspension läheb maksustatava tulu hulka või mitte. Senini on seda lihtsalt vähendatud, kui ta tööimetusega töötaja palk ületab teatud summat.

Pension on maksustatav tulu. TuMS § 19 lg 2.
Pensionile on kehtestatud hetkel täiendav maksuvaba osa 236€ kuus. See vabastus kaob 2018.a.
rp
29.09.2017 15:09
Re: Tulumaks 2018
Kas töövõimetuspension pannakse ühte patta vanaduspensioniga? Senini said tööl käijad vanaduspensioni niipalju kui määratud oli, kuid töövõimetuspensioni summat vähendati kui töötasu ületas teatud summa. Töövõimetuspensioni saadakse kuni vanaduspensionieani, mitte enam, ja see on tiba teine asi.
xxx
29.09.2017 16:49
Re: Tulumaks 2018
Kui küsimus on töövõimetoetusest siis see on maksuvaba vastavalt TuMS § 19 lg 3 p 3
ylle
29.09.2017 18:43
Re: Tulumaks 2018
xxx (29.09.2017 16:49) kirjutas:
Kui küsimus on töövõimetoetusest siis see on maksuvaba vastavalt TuMS § 19 lg 3 p 3

viide tulumaksuseaduse sättele on väär antud küsimuse suhtes,
tulumaksuvaba tulu hulka arvatakse 2018 aastal ka töövõimetoetused,pensionid,haigushüvitised jpm
xxx
29.09.2017 19:03
Re: Tulumaks 2018
ylle (29.09.2017 18:43) kirjutas:
xxx (29.09.2017 16:49) kirjutas:
Kui küsimus on töövõimetoetusest siis see on maksuvaba vastavalt TuMS § 19 lg 3 p 3

viide tulumaksuseaduse sättele on väär antud küsimuse suhtes,
tulumaksuvaba tulu hulka arvatakse 2018 aastal ka töövõimetoetused,pensionid,haigushüvitised jpm

Tead või lihtsalt arvad, et läheb maksustatava tulu hulka?

Mina loen töövõimetoetuse seaduse seletuskirjast: Töövõimetoetuse näol on tegemist seaduse alusel makstava toetusega TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 mõttes, mida tulumaksuga ei maksustata. Seetõttu ei ole muudetud ka TuMSi § 19. TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud asendusteenistuja ja reservväelase toetus ning stipendiumid ja toetused, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.
Töökas
29.09.2017 23:52
Re: Tulumaks 2018
Kui mul on 2 töökohta erinevates firmades erinevates riikides
- üks on Eestis ütleme bruto 1000 ja ma kasutan igakuiselt 500 maksuvaba
- teine on Norras- Norra firmas, sealt saan palka ja maksan kõik maksud Norras nagu vaja, ütleme umbes 2000 eur kuus
Kokku siis tulu 1000+2000=3000
Kas nüüd tuludeklarit tehes pean kogu selle 6000 maksuvaba mida Eestis kasutasin Eesti riigile tagasi maksma?
ylle
30.09.2017 07:23
Re: Tulumaks 2018
xxx (29.09.2017 19:03) kirjutas:
ylle (29.09.2017 18:43) kirjutas:
xxx (29.09.2017 16:49) kirjutas:
Kui küsimus on töövõimetoetusest siis see on maksuvaba vastavalt TuMS § 19 lg 3 p 3

viide tulumaksuseaduse sättele on väär antud küsimuse suhtes,
tulumaksuvaba tulu hulka arvatakse 2018 aastal ka töövõimetoetused,pensionid,haigushüvitised jpm

Tead või lihtsalt arvad, et läheb maksustatava tulu hulka?

Mina loen töövõimetoetuse seaduse seletuskirjast: Töövõimetoetuse näol on tegemist seaduse alusel makstava toetusega TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 mõttes, mida tulumaksuga ei maksustata. Seetõttu ei ole muudetud ka TuMSi § 19. TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud asendusteenistuja ja reservväelase toetus ning stipendiumid ja toetused, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.

jah,töövõimetoetust ei maksustata tulumaksuga, aga 2018 aastal hakkab kehtima uus TULUMAKSUVABA TULU arvestus 6000 eur/aasta ja selle tulu hulka arvatakse ka dividendid,pensionid,töövõimetoetus jm
xxx
30.09.2017 08:42
Re: Tulumaks 2018
ylle (30.09.2017 07:23) kirjutas:
xxx (29.09.2017 19:03) kirjutas:
ylle (29.09.2017 18:43) kirjutas:
xxx (29.09.2017 16:49) kirjutas:
Kui küsimus on töövõimetoetusest siis see on maksuvaba vastavalt TuMS § 19 lg 3 p 3

viide tulumaksuseaduse sättele on väär antud küsimuse suhtes,
tulumaksuvaba tulu hulka arvatakse 2018 aastal ka töövõimetoetused,pensionid,haigushüvitised jpm

Tead või lihtsalt arvad, et läheb maksustatava tulu hulka?

Mina loen töövõimetoetuse seaduse seletuskirjast: Töövõimetoetuse näol on tegemist seaduse alusel makstava toetusega TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 mõttes, mida tulumaksuga ei maksustata. Seetõttu ei ole muudetud ka TuMSi § 19. TuMSi § 19 lõike 3 punkti 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud asendusteenistuja ja reservväelase toetus ning stipendiumid ja toetused, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.

jah,töövõimetoetust ei maksustata tulumaksuga, aga 2018 aastal hakkab kehtima uus TULUMAKSUVABA TULU arvestus 6000 eur/aasta ja selle tulu hulka arvatakse ka dividendid,pensionid,töövõimetoetus jm

ylle, palun ära levita valeinfot.
Seaduse alusel vabastatud toetused ei lähe maksuvaba tulu arvestamise sisse. Lähevad pension, haigusraha jm kuna need on maksustatavad tulud.
Loe MTA selgitust: Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.
www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018
xxx
30.09.2017 08:45
Re: Tulumaks 2018
Töökas (29.09.2017 23:52) kirjutas:
Kui mul on 2 töökohta erinevates firmades erinevates riikides
- üks on Eestis ütleme bruto 1000 ja ma kasutan igakuiselt 500 maksuvaba
- teine on Norras- Norra firmas, sealt saan palka ja maksan kõik maksud Norras nagu vaja, ütleme umbes 2000 eur kuus
Kokku siis tulu 1000+2000=3000
Kas nüüd tuludeklarit tehes pean kogu selle 6000 maksuvaba mida Eestis kasutasin Eesti riigile tagasi maksma?

Antud näite puhul jah ei ole maksuvabale tulule õigust. Kas maksad järgmisel aastal riigile 1200€ tagasi või soovid, et Eesti tööandja maksustaks palga täies ulatuses.
...
02.10.2017 10:20
Re: Tulumaks 2018
Kui tehakse makseid ka III pensionisambasse, kus aastas võib tulumaksuvabalt maksta kuni 6000 EUR- siis kas see summa läheb ka inimese tuluna ikka arvesse?
Evi
12.10.2017 09:13
Re: Tulumaks 2018
Kas saad tulu/väljamakseid III sambast?
Liis
12.10.2017 11:23
Re: Tulumaks 2018
Dividendide kohta veel tähelepanek, et aastatulu arvestusse läheb dividendi brutosumma!
Annika
12.10.2017 13:35
Re: Tulumaks 2018
Dividendide puhul ei saa rääkida mingist brutost!
Dividend on dividend ja seda maksustatakse ikka ettevõtte tasandil.
Liis
12.10.2017 14:39
Re: Tulumaks 2018
vot ei ole, just lugesin, et kõik aastatulusse minevad summad arvestatakse brutos:
Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.
Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.
www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018
Kaire.
12.10.2017 14:49
Re: Tulumaks 2018
Praegu on dividendisaaja jaoks dividendi bruto sama mis neto, sest maksukohustus on ettevõttel, mitte dividendisaajal. Kui dividendide pealt hakkab tulumaksu maksma ka dividendide saaja, siis loetakse aastatulu hulka muidugi brutosumma nii nagu töötasugi ja teiste maksustatavate tulude puhul.
Liis
12.10.2017 15:06
Re: Tulumaks 2018
selge, siis sain valesti aru. Miks küll asju nii keeruliseks aetakse, võiks ju eraldi välja tuua eri tulude aastatulusse arvestamise põhimõtted.
Eve
12.10.2017 16:16
Re: Tulumaks 2018
Minul selline küsimus, kui saan brutotasu 1000.- ja lasen maha arvutada nt. 300.-(maksuvabana, mitte 500.-), kas siis ma saan tuludeklariga tulumaksu 480.-tagasi ? kas mu loogika on õige ? aastatulu on 12000.- maksuvaba 3600.- 8400.-pealt on tulum. 1680.-
maksuvaba on 6000.-3600= 2400.-selle pealt tulum.on 480.-
Evele
12.10.2017 16:39
Re: Tulumaks 2018
Kui mingeid muid tulusid aastas pole, siis sel juhul jah tagasi 480.- Aga milleks nii teha, on juba oma asi:D
elma
16.11.2017 18:01
Re: Tulumaks 2018
Mul on pension tulumaksu vaba 409 eur. Bruto palk 550-600 millelt arvestatakse tulumaks kohe 1. sendist,sirka 150 euri. Kas mul tuleb hakata juurde maksma tulumaksu -mitte ei saa aru. Samas olen huvitatud kolmanda samba kohta. Oli kogutud 1020 euri, millelt oli juba tulumaks võetud ja kui võtsin 1000 euri välja, siis arvati järjekordselt 280 euri tulumaksuks,miks nii tehti jäi arusaamatuks, sest lubatud tagastus oli 100 euri väiksem.Üldiselt ei saa teie maksupoliitikast aru.On olnud muidki olukordi, kus tagasi saamise asemel on mulle esitatud nõuded juurdemaksmiseks.
jj
17.11.2017 11:29
Re: Tulumaks 2018
majandus24.postimees.ee/4310985/arvutused-suurema-sissetulekuga-pensionarid-saavad-uuest-aastast-valusa-hoobi

Kui sissetulek kokku alla 1200 (bruto) euro koos, ei tohiks juurde maksta (kui muid ootamatuid sissetulekuid jms ei tule)
rein
17.11.2017 17:56
Re: Tulumaks 2018
elma (16.11.2017 18:01) kirjutas:
Mul on pension tulumaksu vaba 409 eur. Bruto palk 550-600 millelt arvestatakse tulumaks kohe 1. sendist,sirka 150 euri. Kas mul tuleb hakata juurde maksma tulumaksu -mitte ei saa aru. Samas olen huvitatud kolmanda samba kohta. Oli kogutud 1020 euri, millelt oli juba tulumaks võetud ja kui võtsin 1000 euri välja, siis arvati järjekordselt 280 euri tulumaksuks,miks nii tehti jäi arusaamatuks, sest lubatud tagastus oli 100 euri väiksem.Üldiselt ei saa teie maksupoliitikast aru.On olnud muidki olukordi, kus tagasi saamise asemel on mulle esitatud nõuded juurdemaksmiseks.

no mis sa hädaldad siin foorumis?
keegi ei hakka ju midagi ennustama!
kui sul pole soovi tulumaksuvaba tulu aasta jooksul arvestada (tark tegu), siis eks tulevikus näed kui palju sulle saab arvestada aastast maksuvaba tulu ja kui palju sa juurde pead maksma
vEIKO
20.11.2017 10:33
Re: Tulumaks 2018
MP (18.09.2017 14:47) kirjutas:
Kas ka 2018 aastal on palgast kinnipeetav töötuskindlustusmakse ja kogumispensionimakse tulumaksuvaba?

Jah. Tulumaksuvaba miinimumi arvutamisel ei lahutata seda maha. Tulumaksu arvutamisel aga arvutatakse esmalt need maksud ja alles jäänud rahalt tulumaks. See on sellepärast, et need on summad pannakse palgasaaja eest kõrvale tulevikuks ja maksustatakse tulevikus väljamaksmisel.
A
21.11.2017 13:34
Re: Tulumaks 2018
Tere.
Mul selline küsimus mul bruto 730euri ehk siis 500eurot kuus tulumaksu vaba.Tegin siis arvutusi ,et milline avaldus raamatupidajale teha? Kui loobun igakuisest tulumaksuvaba miinimumist kaotan palgast igakuiselt 36euri aga millist summat ma näen järmine aasta tuludeklaratsiooni real enam makstud tulumaks?
?
21.11.2017 15:48
Re: Tulumaks 2018
bruto 730€
1,6% = 11,68€
2% = 14,60

Juhul kui loobud maksuvaba tulu arvestamise õigusest:
730 - 11,68 - 14,60 * 20% =140,74 € (tulumaks)
730 - 11,68 - 14,60 - 140,74= 562,98 (neto)

Juhul kui soovid, et ka edaspidi rakendataks sinu töötasust tulumaksuvabastust (maksimaalset 500€ kuus)
730 - 11,68 - 14,60 - 500 * 20% = 40,74 (tulumaks)
730 - 11,68 - 14,60 - 40,74 = 662,98 (neto)

Kaotad palgast 662,98 - 562,98 = 100€ kuus
Sellisel juhul saad tagasi tulumaksu 1200€ (100€ * 12)
Jobu
28.11.2017 15:20
Re: Tulumaks 2018
Ja kuidas raamatupidaja maksuvabastust arvestama hakkab. Kui töötaja brutotasu ühes kuus üle 1200, siis milline on arvutuskäik, kui ta soovib kasutada maksuvaba tulu.
Vaatan neid tabeleid ja ei saa aru. No lihtsalt ei saa.
Kas need horisontaalsed kriipsud numbrite vahel on sidekriipsud või miinused:)
Naerge aga naerge.
Aitäh.
ttt
28.11.2017 15:32
Re: Tulumaks 2018
Tagastatav tulumaks pidavat olema ju kuidagi piiratud? Üksaasta mul ka megapalju kodulaenu intresse, koolituskulusid jms tasutud, aga kõike tulumaksu tagasi ei saanud kuna oli 1 inimese jaoks mingi maksimumsumma.
.
28.11.2017 16:38
Re: Tulumaks 2018
Jobu (28.11.2017 15:20) kirjutas:
Ja kuidas raamatupidaja maksuvabastust arvestama hakkab. Kui töötaja brutotasu ühes kuus üle 1200, siis milline on arvutuskäik, kui ta soovib kasutada maksuvaba tulu.
Vaatan neid tabeleid ja ei saa aru. No lihtsalt ei saa.
Kas need horisontaalsed kriipsud numbrite vahel on sidekriipsud või miinused:)
Naerge aga naerge.
Aitäh.

www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tsd-muudatused-2018-aastal/maksuvaba-tulu-arvestamine
.
28.11.2017 16:40
Re: Tulumaks 2018
www.emta.ee/sites/default/files/28.11.2017_l.kadai_.pdf
Vello
20.12.2017 17:17
Re: Tulumaks 2018
? (21.11.2017 15:48) kirjutas:
bruto 730€
1,6% = 11,68€
2% = 14,60

Juhul kui loobud maksuvaba tulu arvestamise õigusest:
730 - 11,68 - 14,60 * 20% =140,74 € (tulumaks)
730 - 11,68 - 14,60 - 140,74= 562,98 (neto)

Juhul kui soovid, et ka edaspidi rakendataks sinu töötasust tulumaksuvabastust (maksimaalset 500€ kuus)
730 - 11,68 - 14,60 - 500 * 20% = 40,74 (tulumaks)
730 - 11,68 - 14,60 - 40,74 = 662,98 (neto)

Kaotad palgast 662,98 - 562,98 = 100€ kuus
Sellisel juhul saad tagasi tulumaksu 1200€ (100€ * 12)

kuidas saab 'kaotada' palgas? lihtsalt inimene maksab jooksvalt rohkem tulumaksu ('rohkem' on oletuslik, lõplik summa selgub deklareerimisel - varem oli ka nii)
   
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256889  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017