auto koolitus
Kolmapäev, 20. Juuni
 
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
ValdkondRaamatupidamine
SihtgruppRaamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist
EesmärkPõhjalik programm raamatupidamisest ja finantsidest!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
  • värskendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni raamatupidajale, juhtimisarvestajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete
  • teadvustanud trende majandusarvestuses ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks vajalik info eesmärkide saavutamiseks
  • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja kuluarvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute tasuvusega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
  • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sisu/programm

Teemad

Milline on raamatupidaja, juhtimisarvestaja ja finantsjuhi roll nüüdisaegses organisatsioonis? Tulemuslikkuse juhtimine
Kas liigitus finantsarvestus versus juhtimisarvestus jätkuvalt asjakohane?
Finantsjuhtimise probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
Ettevalmistused nüüdisaegseks finantsjuhtimiseks organisatsioonis
Otsustusprotsess nüüdisaegses organisatsioonis
Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju majandusarvestusele
Väärtustel põhinev juhtimine
Majanduslik lisandväärtus (economic value added, EVA)
Visiooni ja missiooni elluviimine
Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
Tulemuslikkuse mõõtmine
Kriitiliste edufaktorite valik
Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
Miks on tulemusmõõdikud ja juhtmõõdikud olulised?
Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
Kuidas ringleb raha organisatsioonis?
Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused
Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
Kuidas planeerida ja eelarvestada investeeringuid?
Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
Investeerimisprojekti riskide hindamine
Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?
Sensitiivsusanalüüs
Investeeringu tasuvuse hindamise meetodid
Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus
Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust?
Diskonteerimismäär ja kuidas seda leida?
Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel
Diskonteerimine majandustehingute kirjendamiseks
Eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
Eelarvete koostamise meetodid
Eelarvekorraldus
Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
Kuidas juhtida kasumlikkust - tulusid ja kulusid nüüdisaegses organisatsioonis?
Miks ja kuidas kuluarvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele?
Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
Toote kuluarvestuse protsess Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus
Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust?
Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
Milline on investeeringute mõju omahinnale?
Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid?
Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus
Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC)
Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
8 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel
Osakuluarvestus. Jääktuluarvestus
Jääktulupõhise kasumi kujunemine
Läbilaske kuluarvestus
Kulu - maht - kasum analüüs
Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
Kulude arvestus spetsiifilistel eesmärkidel
Elutsükli kulude arvestus
Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus
Sihtkuluarvestus
Elutsükli kulude arvestus
Kaizen kuluarvestus
Kulude arvestus piirangute tingimustes
Kuidas kujundada hinda?
Mis on hind?
Kliendiväärtus ja kulud
Hinnakujunduse meetodid ja nende praktilised rakendused
Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
Transferthindade kujundamine
Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) ja käibekapitali nüüdisaegses organisatsioonis?
Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
Käibekapital ja selle tähtsus majandustegevuses
Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
Täiendava raha vajaduse määramine
Kuidas juhtida käibekapitali?
Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
Varude juhtimine
Lühiajaliste kohustuste juhtimine
Raha konversiooniperioodi leidmine
Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil
Eelarvete koostamine
Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne)
Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja nende kasutamine
Paindlikud eelarved controllinguks Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine
Miks eelarvetest ei ole kasu?
15 soovitust eelarvete koostamiseks
Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?
Eesmärgistatud analüüside läbiviimine Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve?
Controllingu aruannete analüüs
Hälvete analüüs
Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
Maksukoormuse arvestamine ja analüüs
Otsuste puu

AJAKAVA:

Esimene päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmised päevad:
9.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse
- teooria
- praktilised ülesanded
- grupitööd
- case study'd

Toimumisaeg: 13.03-16.03.2018, kell 10.00-17.00

Grupi suurus piiratud!

Lektor(id)Sander Karu (mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse)
Toimumise aeg13.03.2018 - 16.03.2018 | Üritus on TOIMUNUD
Toimumise kohtTallinn, Hotell Susi, Peterburi tee 48
KorraldajaSander Karu finantskoolitused
KontaktisikSander Karu
Aadress
Telefon5043202
E-postrafiko@rafiko.ee
www
 
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Juuni 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Liandre
  • Vapiano
  • epood
  • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256172  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
82  Koolitust
22353  Artiklit
52737  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33383  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017