Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Ülevaade käibedeklaratsiooni lisa vormi KMD INF esitamisega seonduvast

2014. a 1. novembril jõustus käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestati käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus. See tähendab, et käibemaksukohustuslased peavad koos käibedeklaratsiooniga esitama deklaratsiooni lisa, millel kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed.

Käibedeklaratsiooni lisal peab arvete informatsiooni deklareerima juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot. Lisa vorm KMD INF esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Info- ja abimaterjalid:. 

Juhendmaterjalid käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks

10.07.2016 Käibedeklaratsiooni lisa (KMD INF) andmed ja selle täitmise juhised
Vormil KMD INF vaid need arved või muud arvena käsitatavad dokumendid (edaspidi arve), mis on väljastatud juriidilisele isikule, FIE-le ning riigi-, valla- ja linnaasutustele.
15.12.2015 Osaliselt tasutud ettemaksuarve deklareerimine
Küsimus: tegime novembris kliendile kauba eest ettemaksuarve 1000 + km 200 = kokku 1200 eurot. Klient tasus sellest novembris 1000 eurot, km osa jättis aga tasumata. Kaup on siiani meie käes. Kas peame seda ettemaksuarvet novembrikuu KMD deklaratsioonis deklareerima?
19.08.2015 Jurist vastab: Valesti esitatud arved ja deklareerimise kohustus
Küsimus: tarnija esitas arve 800 eurot + km 160 eurot. Arvel oli aga kogus vale ja tarnija tegi arvele kreediti ning koostas õige arve summas 700 + km. Kõik toimus ühe kuu sees. Kas nüüd on ühe tehingupartneri lõikes meil tuhande euro piirmäär ületatud, sest kaks positiivset arvet annab kokku üle 1000 euro?
12.08.2015 FIE-le väljastatud arvete deklareerimine KMD INF-il
Küsimus: Kas ja kuidas tuleb KMD INF-il deklareerida FIE-dele väljastatud arved?
05.08.2015 Jurist vastab: Käibedeklaratsiooni lisal kajastatavad arved
Küsimus: Milliste arvete andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata? 
20.04.2015 Jurist vastab: Impordi käibemaksu deklareerimine
Kui saadakse arve tolliagentuurilt, kes näitab arvel lisaks oma teenustele ja nende maksustatavalt väärtuselt arvutatud käibemaksule ka kliendi eest tasutud impordimaksud (sealhulgas kauba importimisel tasutava käibemaksu), siis selle ostuarve kajastamisel KMD INF-i B-osal näidatakse veerus 8 ainult tolliagentuuri teenustelt arvutatud käibemaks
16.01.2015 Jurist vastab: Hilinenud ostuarvete deklareerimine KMD INFil
Küsimus: Millise perioodi KMD INFil on õige deklareerida sisendkäibemaks ostuarvetelt, mis ei ole mingil põhjusel jõudnud õigel ajal raamatpidamisse, s.t näiteks müüja poolt novembris 2014 toimunud tehingu kohta novembris väljastatud arve saabub raamatupidajale alles jaanuaris 2015? 
23.12.2014 Instructions for filling in the appendix (form KMD INF) to the value added tax return
Käibedeklaratsiooni lisa vormi KMD INF täitmise juhised inglise keeles.
17.12.2014 Jurist vastab: Ettemaksuarvete deklareerimine KMD INFil
Küsimus: Firma sai ettemaksuarve novembris 2014. Arvel ei ole tehingu kogusummat näidatud, ainult ettemaks 800 eurot + km. Arve sai ka novembris tasutud. Detsembris saadi lõplik arve, kus on näidatud kogusumma 1500 eurot miinus ettemaks 800 eurot, summa käibemaksuta 700 eurot + km. Kas ja kuidas peab selliseid arveid KMD INFil kajastama?
17.12.2014 Testi end: KMD INF erisused
Toimetus on koostanud testi, mille keskmes on tehinguinfo kajastamine ja deklareerimine, KMD INF esitamine. Võtke endale natuke aega ja vastake esitatud küsimustele. Tulemus kuvatakse kohe ekraanil, kui olete vajutanud nupul "valmis".
17.12.2014 Ettemaksuarvete deklareerimine KMD INFil
Küsimus: Firma sai ettemaksuarve novembris 2014. Arvel ei ole tehingu kogusummat näidatud, ainult ettemaks 800 eurot + km. Arve sai ka novembris tasutud. Detsembris saadi lõplik arve, kus on näidatud kogusumma 1500 eurot miinus ettemaks 800 eurot, summa käibemaksuta 700 eurot + km. Kas ja kuidas peab selliseid arveid KMD INFil kajastama?
25.11.2014 Jurist vastab: Tehingupartneri nimi käibedeklaratsiooni lisa vormil KMD INF
Küsimus: MTA kontrollib käibedeklaratsiooni lisa vormil KMD INF tehingupartneri nime ja registrikoodi vastavust. Kas firma nimi peab KDM INFil vastama täpselt äriregistris olevale nimekujule? 
18.11.2014 Jurist vastab: Kuidas kajastada tehinguinfot vormi KMD INF A-osal, kui teenuse saaja ja maksja erinevad?
Küsimus: Ettevõte müüb kaupu ja teenuseid lasteaedadele, kellel on oma registrikood, kuid arveid tasub kohalik omavalitsus (linn, vallavalitsus), kellel on teine registrikood. Milline asutus tuleks KMD INF A-osal deklareerida, kas kauba/teenuse tegelik saaja või selle eest maksja?
11.11.2014 Jurist vastab: Eesti maksukohustuslasest välisriigi ettevõtja registrikood KMD INF B-osal
Küsimus: Mida kirjutada KMD INF B-osa lahtrisse 2 ehk siis tehingupartneri registrikoodi lahtrisse Leedu (või mõne teise riigi) tarnija kohta, kellel on Eesti käibemaksukohustuslase number?
05.11.2014 Milliseid arveid käibedeklaratsiooni lisal KMD INF ei deklareerita?
Seoses käibemaksukohustuslastele 1. novembrist jõustunud kohustusega deklareerida arveid, kui konkreetse tehingupartneri arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta, on hea teada ka tehinguid, mida deklareerima ei pea.
05.11.2014 Kuidas täita käibedeklaratsiooni lisa vormi KMD INF?
1. novembril jõustus käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt peavad kõik käibemaksukohustuslased hakkama käibedeklaratsiooni lisal KMD INF deklareerima arveid, kui konkreetse tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. Käibedeklaratsiooni lisa vormil tuleb deklareerida nii ostu- kui ka müügiarveid ja nende osas peetakse arvestust eraldi.
04.11.2014 Jurist vastab: Ostuarvete deklareerimine KMD INF-i B-osal
Küsimus: Ettevõte A on ostnud ettevõttelt B kuu jooksul kaupu ja teenuseid 1440 euro eest. Ostudokumentide seas on arve summas 126 eurot (s.h käibemaks 20%), millele ei ole müüja B poolt peale kantud ostja A andmeid. Kui A kannab arvele oma ettevõtte andmed käsitsi peale, kas ta võib selle arve deklareerida ostuna vormi KMD INF B-osal ja küsida käibemaksu tagasi?
04.11.2014 Jurist vastab: Korteriühisusele osutatud teenuse ostuarve deklareerimine
Küsimus: Meie ettevõte pakub korteriühisustele (mitte ühistutele) haldusteenust. Muu hulgas koguvad elanikud meie kontole remondifondi, millest teostatakse väljamakseid näiteks remondifirmale. Selliste remondifirmade ostuarvete käibemaksu me ei ole deklareerinud ja ei teeks seda ka edaspidi KMD INF-i B-osas. Kuid remondifirma deklareerib need arved kindlasti oma KMD INF-i A-osas. Sel juhul ju meie ja remondifirma aruanded ei klapi. Kuidas käituda?
13.10.2014 Küsimused ja vastused: 1000-euroste arvete deklareerimine praktikas
Seaduse jõustumiseni on jäänud vähem kui kuu ning esile on kerkinud rida praktilisi küsimusi. Küsimusi selgitab lähemalt Grant Thornton Rimess OÜ maksunõustaja Tõnis Elling.
28.08.2014 Kas teie ettevõttes on käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks kõik valmis?
Grant Thornton Rimess OÜ maksunõustaja Tõnis Elling tuletab meelde, et juba praegu tuleks mõelda, kas ja kuidas muudatus teie ettevõtet mõjutab ning kas oleks vaja teha ettevalmistusi infotehnoloogilistes ja korralduslikes küsimustes. 
06.08.2014 Käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF) täitmise juhised
Maksu- ja Tolliameti juhised, mis põhjalike näidetega varustatult vastavad suurele osale tekkinud küsimustest kajastatavate andmete ja tehingupartneripõhise piirmäära arvestamise kohta. Samuti saab juhendist teada, kuidas esitada andmeid tehingupartnerite kaupa summeeritult, kuidas muuta ekslikke andmeid juba esitatud vormil ja palju muud.
06.08.2014 Näited: käibedeklaratsiooni lisa täitmine
Kuidas deklareerida müügiarveid, kuidas ostuarveid? Ehk teisiti küsides - kuidas peab täitma KMD INF-i A-osa ja B-osa, et kõik andmed saaks korrektselt kajastatud? Käesolevas artiklis toome Teieni näiteid võimalike erinevate olukordade kohta, mis KMD INF-i täitmisel ette võivad tulla.
11.06.2014 Käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF) esitamine alates 01.11.2014 (uuendatud 16.07.2014)
Vastused levinumatele küsimustele KMD INF-i esitamise kohta.
09.07.2014 Käibedeklaratsiooni lisa esitamisel üleminekuperioodi rakendamise taotlemine
Kui käibemaksukohustuslane ei jõua käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks vajalike infotehnoloogiliste arendustöödega tähtaegselt valmis, on tal võimalik mõjuval põhjusel taotleda käibedeklaratsiooni lisa või selle osa esitamata jätmist kuni 2015. a 20. juunini. Taotlusi üleminekuperioodi rakendamiseks saab Maksu- ja Tolliametile esitada alates 1. juulist kuni 31. augustini 2014.
23.05.2014 Kuidas deklareerida üle 1000-euroseid arveid?
Esimesed ülevaatlikud juhised käibedeklaratsiooni lisa täitmiseks.

 

Uudised: KMD INF

12.11.2015 Lõpeb võimalus esitada 1000 eurot ületavaid tehinguid summeeritult
28.07.2015 Tehinguinfo esitamise mõju ületab esialgseid ootusi
18.06.2015 Tehinguinfo vormi täpne täitmine tagab kiire käibemaksutagastuse
01.04.2015 Käibemaksu deklareerimise muudatuste mõju oodatust suurem
17.03.2015 Käibedeklaratsiooni lisa. Esimese kuu statistika
12.03.2015 Käibemaksudeklaratsiooni lisa suurendas laekumist 25 miljoni võrra
30.01.2015 Käibedeklaratsiooni lisa on toonud pettused täpsemini ja kiiremini kätte
23.01.2015 Detsembris esitatud KMD INFis kattusid pea poolte tehingupartnerite tehingute summad
15.01.2015 MTA palub pöörata tähelepanu tehinguinfo vormi täitmise õigsusele
11.01.2015 EVEA ja EML kogusid 1000-euroste arvete seaduse tühistamiseks üle 1900 allkirja
23.12.2014 Tehinguinfo esitasid maksu- ja tolliametile 39 711 ettevõtet
22.12.2014 KMD INFi on esitanud juba 27 430 käibemaksukohustuslast
17.12.2014 Tehinguarveid on deklareerinud 8500 ettevõtjat
17.12.2014 EML kutsub üles: niikaua kui e‑maksuametisse ligi ei pääse, saadame deklaratsioone faksiga
16.12.2014 Käibedeklaratsiooni lisa rakendus läbis turvalisuse auditi
10.12.2014 EML ja EVEA koguvad allkirju tehinguinfo deklareerimise kohustuse tühistamiseks
20.11.2014 Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt
04.11.2014 Käibemaksudeklaratsiooni tehinguinfo vorm on e-maksuametis üleval
03.11.2014 Aitame tudengit. Uuring tehinguinfo deklareerimise kohustusest
30.10.2014 Käibemaksudeklaratsiooni lisade ebakõlad halduri hoiatust ei too
29.10.2014 Tehinguinfo esitamise keskkonna testid on kulgenud edukalt
20.10.2014 Ernst & Young auditeerib käibedeklaratsiooni lisa rakendust
06.10.2014 MTA: käibemaksukontroll muutub täpsemaks
03.10.2014 Muudatused KMD ja selle lisa esitamise ning käibemaksu arvestamise korras seoses ettevõtte sõiduautode maksustamisega
24.09.2014 Käibemaksudeklaratsiooni uue süsteemi testimine algab septembri lõpust
04.09.2014 Tehinguinfo deklareerimise üleminekuperioodiks esitati 420 taotlust
28.08.2014 Kolmandiku Eesti ettevõtete jaoks valmis tööriist käibemaksudeklaratsiooni lisa (KMD INF) automaatseks esitamiseks
19.08.2014 Tehinguinfo deklareerimise üleminekuperioodi saab taotleda augusti lõpuni
30.07.2014 Õiguskantsler: arvelduste deklareerimine ei ole põhiseadusvastane 
09.07.2014 Mõjuval põhjusel saab tehinguinfo KMD lisal INF deklareerimiseks üleminekuaega 
27.06.2014 MTA avaldas juhise üleminekuperioodi taotlemiseks KMD lisa esitamisel 
16.06.2014 Käibedeklaratsiooni ja selle lisa esitamise testimine
16.06.2014 MTA arutas arendajatega tehinguinfo tehnilisi nõudeid 
12.06.2014 Deklareerima peab üle 1000-eurosed väljastatud ja saadud arved  06.06.2014 MTA korraldab arutelu raamatu­pidamis­tarkvara arendajatega 
27.05.2014 Kaubandus-tööstuskoda ootab ettevõtjate arvamusi käibedeklaratsiooni lisa kohta 
23.05.2014 Käibedeklaratsiooni lisa vorm läheb osa­pooltele tutvumiseks 


Uudised: Tarkvara

24.11.2014 KMD INF majandustarkvaras AccountStudio
24.11.2014 KMD INF raamatupidamistarkvaras ERPLY Accounting
24.11.2014 KMD INF majandustarkvaras NOOM
24.11.2014 KMD INF majandustarkvaras RAPID
21.11.2014 KMD INF raamatupidamistarkvaras SimplBooks
21.11.2014 KMD INF majandustarkvaras Merit Aktiva
21.11.2014 KMD INF majandustarkvaras Joosep
21.11.2014 KMD INF majandustarkvaras Balanss+
21.11.2014 KMD INF äritarkvaras Directo
21.11.2014 KMD INF majandustarkvaras TAAVI Finants
21.11.2014 KMD INF majandustarkvaras SmartAccounts
21.11.2014 KMD INF HansaWorldi majandustarkvarades Standard Books ja Enterprise

KMD INF

13.06.2017 KMD INF A osa (müügiarved) täitmise juhised koos näidetega
13.06.2017 KMD INF B osa (ostuarved) täitmise juhised koos näidetega
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Finesta
  • saku metall
  • epood
  • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017