Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja

Maksud pidid olema sama möödapääsmatud kui surm. Maksuteadlikkus on oluline meile kõigile, sest maksude kohta käiva seadusandluse mittetundmine ei vabasta maksude maksmisest. Koostöös Maksumaksjate Liiduga teavitame, kritiseerime, nõustame ja kommenteerime Eesti Vabariigi maksusüsteemi.

Saade valmib koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga
Saatejuht: Lasse Lehis

Kuula eetris olnud saateid siit.

Kuupäev Teema Kuula salvestust
12.06.2018 Rahvusvaheline äri ja e-residentsus
E-residentsus välja mõeldud superlahe ettevõtmine. Panganduses on aktuaalne rahvusvaheline rahapesu ja terrorismi vastu võitlemine, sellest aspektist e-residentsus on valupunkt. Eesti pankadel ei ole kohustust kohelda e-residente sooduskorras. Mis juhtub, kui äriühing on registreeritud Eestis ja kusagil välismaal inimene, kes reaalselt selle ettevõttega toimetab, kas ja kus tekivad maksukohutused?Praktilised probleemid, mis võivad tekkida teises riigis äri ajamisel.
Ava link
05.06.2018 Puhkusetasu ja maksuvaba tulu arvestus 
Seoses puhkusetasudega on üles kerkinud maksuprobleem seoses 500-eurose maksuvaba tulu summaga. Töötaja võib puhkusetasu saamisel otsustada, kas ta soovib, et puhkuserasu makstakse talle enne puhkusele jäämist või makstakse puhkusetasu talle pärast puhkuselt naasmist, sisuliselt tema järgmisel palgapäeval. Tulumaksu kontekstis on teine variant lihtsam ja turvalisem. Samas ei saa töötaja tööandjat selles survestada.
Ava link
29.05.2018 Ettevõtluskonto 
Seadus, mis ettevõtluskontot reguleerib kehtib jaanuarist 2018, aga praktikas see ei kehti, sest pankadel ei ole konkreetset toodet pakkuda. Paraku aga ei ole ilma panga abita seda erikontot võimalik kasutada. Ettevõtluskonto idee on, et pank võtab kontole laekunud rahadest automaatselt tulumaksu 20% maha ja kannab selle maksuhaldurile. Teemat analüüsides tekib küsimus, kuidas on Eesti vabariigis lastud tekkida sellisel olukorral, kus võetakse vastu seadus, mille täitmine ei sõltu seadusandjast vaid pankadest. Kas seadust ettevalmistades pankadelt ei küsitudki? Et praeguseks ei ole üheski pangas võimalik ettevõtluskontot avada, siis näib, et pangad ei ole selle teenuse arendamisest väga huvitatud.
Ava link
22.05.2018 VEB-fondist 
VEB-fond ei ole otseselt maksumaksjate liiduga otseselt miskit pistmist. Küll aga on Lasse Lehis maksumaksjate liidu esindajana erialaselt arvamust avaldanud.   
Ava link
15.05.2018 Kinnisvaraga seotud maksudest 
Kohustused, mille puhul on läbi põimunud ettevõtluses kasutamine ja elukohana kasutamine. Rohkem või vähem edukas inimene elab majas/korteris, mille omanik ei ole inimene vaid ettevõte. Üldiselt kinnisvara soetamine ettevõttesse ei ole midagi keelatud ega taunitut või mis tooks kaasa maksuseaduste rikkumisi. 
Ava link
08.05.2018 Välismaal töötamine ja maksude maksmine 
Igal aastal on põhjust peatuda teemal, mis puudutab välismaal töötamist ja mis toob tavaliselt kaasa ka maksukohustuse. Seda kas välisriigis või Eestis või koguni mõlemas riigis.
Ava link
24.04.2018 Dividendide maksustamine 
Teema aktuaalne seoses maksuhalduri sotsiaalmaksuteemaline kampaania ja pangatulumaksu valguses. Jutuks on dividenditulu kui selline, kuidas toimub maksustamine ja mis tekitab probleeme ning arusaamatusi. Juba kaheksateist aastat on ettevõtete tulumaksusüsteem olnud unikaalne (nüüd küll tulevad juba mõned riigid lisaks), sest dividendide maksukohustus tekib alles nende väljamaksmisel.
Ava link
17.04.2018 Ülepiirilise ostlemise reeglid 
Kui reegleid meelde ei tuleta, siis võib mõnigi enesele teadmata rikkujaks saada. Kaupade vaba liikumine on punkt, mis kauplemist ja kaubareisidel käimist soodustab. Vaba konkurents Euroopa liidu ühtsel turul annab tarbijale rohkem valikuid.
Ava link
10.04.2018 Pensionireform ja sotsiaalmaks 
Süsteem piisavalt keeruline ja mitmetahuline, et väga jäika seisukohta avaldada, on põhjus, miks maksumaksjate liit ei ole seda teemat põhjalikult käsitlenud. Kui palju peaks pension sõltuma inimese sissetulekust, on nüüd arutelu keskmes.
Ava link
03.04.2018 Riigikogu liikmete kuluhüvitised
Kui jätta kõrvale autoliisinguid puudutav eriarvamus, siis võiks maksumaksjate liidu arvates senine süsteem edasi kehtida ja oma valiku teeb edaspidi juba valija. Sellel kevadel jäid eriliselt silma riigikogulaste soovid, et neile hüvitataks toiduainete ja restoranide arved, advokaaditeenuse, visiitkaartide trükkimise ning iseenda kirjutatud lasteraamatute ostmisega seotud kulud.
Ava link
27.03.2018 Digimaks
Et tegemist on n-ö konkurentide maksustamisega, siis võttis Eesti ajakirjandus teema aplausiga vastu. EL ettepanek on kehtestada esialgselt ajutine maks, mida kasutatakse enne lõpliku süsteemi kasutuselevõttu (globaalsete teenuste pakkujatele kehtestataks 3% maks nende teenuste käibelt; teenuse pakkujaks liigitub ettevõte, kelle kogu maailma aastatulu on 750 milj eurot, EL 50 milj eurot; maksustatakse digivahendus, internetis reklaamimüük, sotsiaalvõrgustiku kasutajate kogutud teabest moodustunud andmebaasi müük). Lõplik maks on midagi tulumaksulaadset, see lähtub rahvusvahelises tulumaksu õiguses kehtivast püsiva tegevuskoha mõistest. Digimaks rakenduks ettevõttele, kelle aastakäive ühes konkreetses riigis (mitte EL tervikuna) on 7 milj eurot, 100 000 kasutajat ja äriklientidega sõlmitud 3000 lepingut aastas. 
Ava link
20.03.2018 Käibemaksudirektiivi muudatused
Euroopa liidus on valmistatud ette terve rida käbiemaksudirektiivi muudatusi. Muudatused puudutavad ülepiirilist kaubandust, seda nii EL liikmesriikide vahel toimuvat kaupade ja teenuste vahetust ning ka kolmandatest riikidest tulevate postipakkide regulatsiooni. Müüja hakkab rakendama ostja riigi käibemaksu.
Ava link
13.03.2018 Tulumaksureformi ebakõlad
Tulumaksureform pakub kõneainet ka pärast selle jõustumist käesoleva aasta alguses. Algne tulumaksureformi mõte võis olla teine, kui see, mis praeguseks välja tulnud. Mis tegelikkuses välja tuli, selgub alles 2019. a tuludeklaratsiooni esitamisel.
Ava link
06.03.2018 Füüsilisest isikust ettevõtja maksustamisest 
Saates kõneldakse füüsilise isiku maksustamist puudutavatest muudatustest, mille eesmärk on muuta selle ettevõtlusvormi kasutajate maksustamine sarnasemaks äriühingutega. Avansiliste maksete arvestus uute reeglite järgi päevatäpsusega. Soodustatud isikute seas lisaks pensionäridele ka õpilased ja üliõpilased. Reklaamkingitused ja vastuvõtukulud, spordi- ja välislähetuse toidukulud, haiguspäevad.
Ava link
27.02.2018 Investeeringute deklareerimine 
Saates kõneldakse tuludeklaratsiooni esitamise raames, nendest tululiikidest, millega seoses tuleb tõenäoliselt tulumaksu juurde maksta. Probleeme ja ootamatusi tekitavad tululiigid, mis ei ole ettevõtlus, aga kus on ühtteist sarnast, kus tulu teenitakse on: korteri väljaüürimine, metsa/maa müük, laenuandmine, väärtpaberi tehingud, krüptoraha, ühisrahastusplatvormid.
Ava link
20.02.2018 Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli omistamise tagamaadest
Saates kõneldakse maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli määramisest president Kersti Kaljulaidile ning töö- ja terviseministri Jevgeni Ossinovskile. Põhjendused, miks ühele ja teisele tiitel omistati.
Ava link
13.02.2018 Tuludeklaratsioon - vana süsteemi järgi
Tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruaril. Tõenäoliselt jääb paljudele maksumaksjatele viimaseks deklareerimiseks. Deklaratsiooni esitamine käib viimast korda vana süsteemi järgi. 
Ava link
06.02.2018 Ettepanek avalikustada maksuotsused ja muud seaduse muudatused
Juttu on ettepanekust avalikustada maksuotsused. Lisaks lahatakse maksukorralduse seaduses tehtavaid muudatusi. Maksuotsuste teema on erialainimesed maha laitnud, sest need, kes ettepaneku tegid/seda toetavad ei ole tegelikkuses kursis, mida maksuotsused endast sisuliselt kujutavad.
Ava link
30.01.2018 Aasta alguses jõustunud maksusüsteemist
Kokkuvõte esimesest kuust, mis on elatud uue maksusüsteemi tähe all. Tulumaksureform, aktsiisitõusud ja maksuuudised muudest valdkondadest. Tulumaksureformi tulemina on langenud erakondade reiting ja arvatakse, et maksusüsteemi muudatused ja pahameel nende kohta, on selle tinginud.
Ava link
23.01.2018 Sõiduautode maksustamine
1. jaanuarist kehtestatud ametiauto kilovatipõhine maksustamine on toonud kaasa massilise ametiautode ümbervormistamise isiklikeks sõidukiteks.
Ava link
16.01.2018 Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli statuut
14. veebruaril kuulutab Eesti maksumaksjate liit välja uue maksumaksja sõbra ja vaenlase. EML juhatuse liige Lasse Lehis tutvustab saates tiitli jagamise protseduuri ja põhimõtteid. Tiitli jagamisel lähtutakse mitmest kriteeriumist, mis seotud konkreetselt maksuteemadega või maksumaksjatega, kes on silma jäänud näiteks seoses olulistest probleemidest teavitamisega.
Ava link
09.01.2018 Kohtutäituril rohkem võimalusi
Uue aasta esimeses saates Maksumaksja on juttu värskelt kehtima hakanud täitemenetluse seaduse muudatusest, mis lubavad kohtutäituritel arestida võlgniku sissetulekut teatud juhtudel juba siis, kui sissetulek jääb toimetulekupiiri ja miinimumpalga vahele (st ületab 140 eurot). 
Ava link
19.12.2017 Aastakokkuvõte
Suuremalt jaolt on aasta jooksul keskendutud 2018. a maksumuudatuste analüüsile, tulumaksuvaba miinimumi avalduse esitamisele.
Ava link
12.12.2017 Maksualased uudised
Katuserahad; väiketanklate garantiisummad; pensionäridel ja vanemahüvitise saajatel võimalik esitada kaks maksuvaba tulu arvestamise avaldust, mis kokku ei või ületada 500 eurot; maksuhaldurile õigus teavitada töötajat ja tööandjat isiku maksuvaba aastasumma täitumisest; teekasutustasud. 
Ava link
05.12.2017 Sotsiaal- ja tulumaksuseaduse muudatused füüsilisest isikust ettevõtjale
Uuest aastast laiendatakse füüsilisest isikuste ettevõtjatele sotsiaalmaksu erandeid, samuti on oodata mõningaid maksuvabastusi ja -soodustusi tulumaksuseaduses. FIEdele luuakse äriühingutega sarnane maksukeskkond.
Ava link
28.11.2017 Pangahoiuse intresside maksustamine
Tulumksuvabastus pangaintressidele kaob. Mures ilmselt need, kes on oma säästud pannud tähtajalisele hoiusele teades, et intressid, mis lepingus kirjas nii ka välja makstakse. Pärast 01.01.2018 välja makstavad intressid maksustatakse tulumaksuga. Pangaintressid arvatakse isiku aastatulu hulka seoses maksuvaba tulu arvestamisega.
Ava link
21.11.2017 Praktilised näited maksuvaba tulu avalduse esitamisest ja muutmisest
Uuest aastast läheneb Eesti igavatele Põhjamaadele või rikastele lääneriikidele, sest sarnaselt nendega hakkab ka siin toimuma n-ö tulumaksu arvestamine üks kord aastas. Praktikas tekib olukord, kus inimesed peaksid hakkama oma sissetulekuid planeerima. Samas on selliseid sissetulekuid, mida ette planeerida on võimatu (nt haigusraha, töö kaotuse korral töötukassast saadav hüvitis). Maksuvaba tulu avalduse esitamisel tekib tõenäoliselt olukord, kus tööandjad avalduse esitamise korra oma siseeeskirjas kirja panevad.
Ava link
14.11.2017 Dividendide maksustamine
Uuest aastast tuleb seotud isikutele antud laenud kord kvartalis deklareerida. Kui laen on antud pikemaks ajaks kui 4 aastat, siis tuleb maksuametile seletuskirjas ka kirjutada, et laen saadakse tagasi. Kui ettevõte on teeninud kasumit, aga investeerida seda ei ole soovi, siis pakutakse dividendide maksustamisel 14% maksumäära, mille puhul mõeldi eelkõige Läti ja Leedu peale, et Eestis oleks maksukoormus väiksem, mis ahvatleks nt Baltikumi peakontorit Eestisse rajama.
Ava link
07.11.2017 Pensionärid ja maksuvaba tulu 2018
Pension puudutab kõiki pensionide liike. Käsitletavad teemad: töötavad pensionärid ja maksuvaba tulu, töövõimetuspensionärid ja maksuvaba tulu, III samba pension ja maksuvaba tulu. Uuest aastast pensionide täiendav maksuvaba tulu kaob. Edaspidi on üks maksuvaba tulu 500 eurot. Töötavad pensionärid, kel palk + pension kokku on alla 1200 €, siis kellele esitada maksuvaba tulu avaldus. Keerulisem on neil kel palk + pension ületavad 1200 €. Töötavad pensionärid võivad lõppkokkukvõttes kaotada rohkem kui mittepensionärid. Toetused on maksuvabad ja ei vähenda maksuvaba tulu. Küll aga ei ole maksuvaba pension, teiste hulgas ka töövõimetuspension.
Ava link
31.10.2017 Transpordi- ja majutuskulud
Tulumaksuseaduse muudatuste järgi, mis jõustusid 1. juulil 2017. a ei loeta erisoodustuseks tööandja kulusid, mis ta on teinud seoses töötaja töötaja transpordi ja majutusega. Transpordi puhul ei loeta erisoodustuseks tööandja kulusid, kui töötaja elu- ja töökoha vahel puudub normaalne ühsitransport, töötaja elukoht asub  vähemalt 50 km kaugusel töökohast, töötaja transpordiks kasutatakse bussi või vähem kaheksakohalist sõidukit. Majutuskulusid ei loeta erisoodustuseks, kui töötaja elukoht asub töökohast vähemalt 50 km kaugusel, samuti ei tohi töötajal olla töökoha lähedal eluasemena kasutatavat kinnisvara. Muudatused kehtivad vaid töölepinguga töötavate isikute kohta.
Ava link
24.10.2017 Maksuvabad spordi- ja tervisekulud
Uuest aastast saavad tööandjad maksuvabalt hüvitada töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulustusi 100 euro ulatuses tötöaja kohta. Arvestus käib kvartalipõhiselt. Erisoodustuse maksudest vabastab tööandja see, kui selliste kulutuste hüvitamist on tööandja võimaldanud kõigile töötajatele (ükskõik missuguse lepingu alusel nad töötavad).
Ava link
17.10.2017 Abikaasade ühine tuludeklaratsioon
Pereväärtused ja maksustamine. Tulusid ühiselt deklareerida enam ei saa. Lahus on kaks deklaratsiooni, n-ö mehe ja naise tuludeklaratsioon. Mõningaid positsioone saab kanda ühelt deklareerijalt üle teisele. 
Ava link
10.10.2017 Kohalikud maksud
Kui palju ja mismoodi saavad kohalikud volikogud maksuküsimusi otsustada?Missugused võivad olla tulevikumuudatused kas või valdade liitmisega seoses? Kas valdade liitmisega seoses on vaja muuta KOVde rahastamisskeemi või tuleks suurvaldade maksuküsimusi lahendada lihtsalt praegusest erinevalt. Kohalikest maksudest koguvad omavalitsused praegu vaid reklaami-, teede ja tänavate sulgemise maksu ning parkimistasu.
Ava link
03.10.2017 500eurone maksuvaba tulu
Lasse Lehis räägib järgmisest aastast kehtima hakkavast 500-eurosest maksuvabast tulust ja muudatustest, mida sellega seoses töötajatel, tööandjatel ning ka raamatupidajatel tuleb arvestada.
Ava link
26.09.2017 Muudatused autode maksustamisel
Juttu tuleb kahel teemal- teekasutustasust veoautodele ning sõiduautode maksumuudatusest.
Ava link
19.09.2017 Tallinna müügimaksust - mis on saanud vaidlustest?
Kohtuvaidlused antud teemal kestavad jätkuvalt ning 1. augustil peatati kohtuvaidlused ning pöörduti Euroopa kohtu poole seisukohavõtuks. Mis sellest on saanud?
Ava link
12.09.2017

Magustatud joogi maksust
Juttu tuleb sellest, mis seisukord on nn magusamaksu eelnõuga ja millised on antud eelnõu tagamaad ning võimalikud probleemid.

Ava link
05.09.2017 Füüsilistest isikutest ettevõtjate maksustamise paketist
Juttu tuleb juba 2012 aastast alates arutlusel olnud FIE maksustamise teemadest ja ebavõrdsest olukorrast võrreldes teiste ettevõtlusvormidaga.
Kavandatavad muudatused puudutavad FIE sotsiaalmaksu suurust, äriühingute maksureeglite ülekandmist FIEle ja töötajatele kehtivate maksusoodustuste ja maksuerandite laiendamisest.
Ava link
20.06.2017 Kokkuvõte enne suvepuhkusele minekut
Jaanipäevaeelses raadiosaates räägitakse ülevaatlikult sellest, mida huvitavad selle poolaasta jooksul maksude valdkonnas on toimunud. Alustuseks olgu öeldud, et terve ports maksumuudatusi on praeguseks Riigikogus kolmanda lugemise läbinud ja seega vastu võetud (3. lugemine toimus 19. juunil).
Ava link
13.06.2017 Salakaubandusest ja ümbrikupalkadest
Eelinfona tuleb juttu salakaubanduse ja aktsiisikaupade ümarlaual arutlusel tulevatest teemadest. Lasse Lehis annab ülevaate Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust, selgitades lahti uuringu tulemusi.
Ava link
06.06.2017 Tööst ja puhkus suvisel ajal
Juttu tuleb sellest, millega tuleks arvestada maksustamisel, kui suveperioodil tehakse tööd. Samuti tuleb juttu puhkamisest ning puhkuse perioodil töötamisest.
Ava link
30.05.2017 2016. aasta tuludeklaratsioonide kokkuvõte
Maikuu viimases raadiosaates kommenteerib Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis 2016. aasta tuludeklaratsioonide kokkuvõtet, mis maksuamet sel nädalal avaldas. Täpsemalt peatutakse eraisikute üüritulul ja sõidujagamisplatvormide nagu Taxify ja Uberi kaudu teenitud tulu deklareerimisel.
Ava link
23.05.2017 Maksud möödunud nädalalal Riigikogus
Lasse Lehis kommenteerib Riigikogu möödunud nädala arenguid: toimus pikk istung, mille käigus muuhulgas läbisid esimese lugemise maksumudatuste eelnõud. Samuti räägitakse Maksumaksjate liidu tähelepanekutest, mis 17. mail eelnõude kohta esitati.
Ava link
16.05.2017 Juhatuse liikme töötuna arvelevõtmine
Lasse Lehis räägib värskest Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve otsusest, millega rahuldati õiguskantsleri taotlus ja tunnistati mõned seadusesätted põhiseadusega vastuolus olevaks. Põhiseadusevastaseks tunnistati piirang, mille kohaselt juhatuse liikmena ametis olevat isikut ei saa töötuna arvele võtta.
Loe täpsemalt lahendist SIIT
Ava link
09.05.2017 Maksupööripäevast
Juttu tuleb sellest, mida kujutab endast maksupööripäev ning kuidas see näitab maksukoormuse muutust.
Ava link
02.05.2017 Panditulumaksust lähemalt
Räägitakse lähemalt rahandusministeeriumi eelnõust, millega soovitakse kehtestada tulumaksukohustus tütarühingust emaühingule antud laenudele. Tegemist oleks niiöelda panditulumaksuga (kasumit ei jaotata, aga riik võtab tulumaksu juba ennetavalt e pandiks).
Ava link
25.04.2017 2017. aasta tõenäolised maksumuudatused
Tänases saates teeb EML juhatuse liige Lasse Lehis vahekokkuvõtte sellest, kui palju maksuseadusi võib järgmisel aastal kehtima hakata.
Ava link
18.04.2018 "Limonaadimaksust"
Juttu tuleb aastal 2018 rakenduvast 500-eurosele maksuvabastusele katteallikate leidmiset läbi uute maksutõusuteemade.
Ava link
11.04.2017 Maksuamet soovib olla paindlikum
Maksuseaduste muutmise vabrik töötab täistuuridel. Juttu tuleb Rahandusministeeriumis aprilli alguses avaldatud maksukorralduse seaduse muutmise plaanidest. Tegemist ei ole poliitilise eelnõuga vaid selle muudatuse taga on maksuhalduri äratundmine, et soovitakse olla paindlikum organisatsioon, mis on rohkem orienteeritud koostööle maksumaksjaga.
Ava link
04.04.2017 Riigikohtu otsus maksuintresside põhiseaduslikkuse küsimuses
27.12.2016 Maksumaksja saates teemaks olnud maksuintresside vaidlus jõudis ka riigikohtusse. Millise otsuse ja millistele argumentidele tuginedes tegi aga riigikohus, seda mõtestab lahti Lasse Lehise.
Ava link
28.03.2017 Uus pakendimaks tulekul
Juttu tuleb rahandusministeeriumi plaanist muuta pakendiaktsiisi seadust. Kava kohaselt kehtestatakse täiendav maks kõigile pakenditele sõltumata sellest, kas ettevõtja on pakendite kogumise ja taaskasutamise organiseerimise lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle andnud.
Ava link
21.03.2017 Halvad uudised autojuhtidele
Saates räägitakse autodega seotud maksudest, mis praeguse valitsuse plaanide kohaselt 2018. aastal peaksid kehtima hakkama. Teema võib lühidalt kokku võtta kolme sõnaga: "halvad uudised autojuhtidele".
Ava link
14.03.2017 Mõningad tulude deklareerimise keerukamad valdkonnad
Tuludeklaratsioonid on suuremalt jaolt inimestel esitatud ja tulumaksutagastus juba paljudel käes ja ära kulutatud. Juttu tuleb täiendavalt mõningatest füüsilise isiku tulude deklareerimise keerukamatest valdkondadest. Majanduse arenedes tekkivad uued tulu teenimise vormid, ettevõtluse viisid, maksuseadus aga ei jõua selle kõigega sammu pidada. Näiteks on jätkuvalt terve rida tulu liike, millest mahaarvamisi teha ei saa, olgu need kuitahes olulised.
Ava link
07.03.2017 Mitu positiivset maksumuudatust
Märtsikuu esimeses Maksumaksja saates räägib Lasse Lehis vahelduseks valitsuse kirumisele paarist positiivsest seadusemuudatusest, mille eelnõu on hiljuti avaldatud. Teemaks on töötaja majutuse ning töölesõidu transpordi hüvitamine, osalusoptsioonide maksustamise muutmine ning mittetulundusühingutes tegutsevate vabatahtlike välislähetused.
Ava link
28.02.2017 Õiguskantsler hindas maksuseaduste põhiseaduslikkust
Juttu tuleb õiguskantsler Ülle Madise kahest seisukohast maksuseaduste põhiseaduslikkuse küsimuses. Esimesena peatub Lehis lahja alkoholi aktsiisi 2017 ja 2018 tõusul, mille kohta Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku, et seadus tuleb põhiseadusega kooskõlla viia. Teine 17. veebruaril väljastatud seisukoht on seda meelt, et 2017. aastast sotsiaalmaksu pooleprotsendise langetamise ärajätmine on põhiseaduspärane.
Ava link
21.02.2017 Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli valimine
14. veebruaril kuulutas Eesti Maksumaksjate Liit välja 2016. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja vaenlase tiitli sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Maksumaksja sõbra tiitli asemel anti välja eriauhind, mille sai Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadriann Ikkonen.
Ava link
14.02.2017 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamisest
Juttu tuleb 2016. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisest, mis sel aastal ilmselt toimub viimast korda enam-vähem vanaviisi. Järgmisest aastast tuleb olulisi muudatusi ja paljud peavad ilmselt tulumaksu tagastuse asemel hoopis riigile tulumaksu juurde maksma hakkama.
Ava link
07.02.2017 Kui raske on olla juhatuse liige?
Juttu tuleb juhatuse liikmete maksukohustustest, mis on üldjuhul sarnased töölepinguga töötajatega. Samas juhatuse liikme õigused on võrreldes töölepinguga töötavate isikutega oluliselt väiksemad.
Ava link
 31.01.2017 Tulumaksureform 2018
Juttu tuleb 500-eurosest maksuvabast tulust ja sellega kaasnevatest küsimustest. Samuti räägib Lehis füüsilise isiku tulust tehtavatest mahaarvamistest.
Ava link
24.01.2017 Uue valitsuse uued maksuteemad
Lasse Lehis arutleb pensionisüsteemi reformi teemal. Samuti võetakse ükshaaval ette ka maksumuudatuste ideed alates pakendiaktsiisist kuni dividendide ning autode maksutamsie teemadeni.
Ava link
17.01.2017 Metallitoodete pöördmaksustamisest
Aasta algusest kehtima hakanud pöördmaksustamine tekitab lihtsuse asemel hoopis segadust. Probleemid on kerkinud esile just jaekaubanduses metallitoodete müügil.
Ava link
03.01.2017 E-arvetest
Juttu tuleb kohustuslikest e-arvetest, mis ei saanud aasta algusest kohustuslikuks.
Ava link
27.12.2016 Maksuintresside põhiseaduslikkuse küsimus
Juttu tuleb uudisest, mis jäi teenimatult unarusse seoses valitsuse vahetumisega. Nimelt tegi Tallinna Halduskohus 5. detsembril 2016 pika ja põhjaliku otsuse maksuvõla intresside küsimuses ja algatas Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. See tähendab, et esimese astme halduskohtu otsus ei ole veel lõplik, aga on väga olulise märgi maha pannud.
Ava link
20.12.2016 Värskelt vastuvõetud maksukobarast
Lasse Lehis kommenteerib kobareelnõud, mis 19. detsembril võeti Riigikogus seadusena vastu.
Ava link
13.12.2016 Kavandatavatest maksumuudatustest ja kobareelnõust
Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis kobareelnõu arengutest, sellest lahutatud muudatustest ja muust.
Ava link
06.12.2016 Uue kobareelnõuga on tuli takus
Juttu tuleb uue valitsuse ootamatust sammust. Nimelt lisati Riigikogus juba pikalt menetluses olnud maksueelnõule nr 302 reedel, 2. detsembril kiirkorras 40 lehekülge muudatusettepanekuid, mis on seotud koalitsioonilepingu maksupeatükiga. Lehis leiab, et tegelikult oleks saanud põhilise osa muudatusi menetleda viisakalt - eraldiseisva seadusena ja kiirustamata.
Eelnõud ja selle materjale vaata siit
Ava link
29.11.2016 Uue koalitsiooni maksupoliitika
Juttu tuleb uue koalitsiooni maksupoliitikast. Lehist kui spetsialisti häirib ekslik mulje, justkui maksude ümberjagamisel või ümbermängimisel on väga suur mõju, mis võimaldab meie keerulisi probleeme väga lihtsalt lahendada. Maksud on ikkagi pigem vahend, mitte eesmärk.
Ava link
22.11.2016 Kokkuvõte seniste koalitsioonide maksupoliitikast
Juttu tuleb seniste koalitsioonide poolt 17 aasta jooksul harrastatud maksupoliitikast.
Ava link
15.11.2016 Uus valitsus ja maksud
Mõtteid sellest, mida võiks uus valitsus maksumuudatuste tegemisel arvestada.
Ava link
08.11.2016 Piirikaubandus ja maksud
Räägitakse teemal, mis on aktuaalne sõltumata sellest, milliste erakondade moodustatud valitsus Eestis parasjagu võimul on: piirikaubandusest ja sellega kaasnevatest maksudest.
Ava link
01.11.2016 Haldusreformist ja KOVide rahastamisest
Juttu tuleb mõningatest haldusreformiga seotud kohalike omavalitsuste rahastamise tagamaadest.
Ava link
25.10.2016 E-arvetest
Kohustus e-arveid vastu võtta ja edastada jõustub alates 1. jaanuarist 2017. Samas tasuta e-arve edastamise süsteem võib valmida alles tuleva aasta aprillist-oktoobrini. Oma mõtteid antud teemal jagab Lasse Lehis.
Ava link
18.10.2016 Kinnisvara ja maksud
Maksumaksjate liidu kommentaar ekspresidendi turismitaluga ja EAS toetusega seonduvast ning üldiselt kinnisvaratehingute maksuteemast.
Ava link
11.10.2016 Ettevõtluskonto
Juttu tuleb rahandusministeeriumi uuest ideest luua uus ettevõtluse vorm - ettevõtluskonto. Idee kohaselt võimaldab see uus ettevõtlusvorm eraisikutel oma tulusid deklareerida, kuid ei võimalda kulusid maha arvata.
Ava link
04.10.2016 Kokkuvõte suvistest maksuuudistest - aktsiisid
Lasse Lehis räägib antud saates suvel rakendunud aktsiisimaksude tõusust ja selle mõjust.
Ava link
21.06.2016 Esimese poolaasta maksuteemade kokkuvõte
Lasse Lehis räägib antud saates 2016. a esimese poolaasta teemadest kokkuvõtvalt - mis on olulised teemad olnud ning millest saates räägitud on.
Ava link
14.06.2016 E-arvetele üleminekust
Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse muudatused, millega muudetakse arveldamine avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks. Lasse Lehis selgitab, mida see muudatus tegelikult endaga kaasa toob.
Ava link
07.06.2016 Salakaubanduse mõju Eesti majandusele
Ebamõistlikult suured aktsiisitõusud panevad nii alkoholi, tubaka kui ka kütuse legaalse müügi ja sellega seoses ka riigieelarve suure surve alla. Eesti, Läti, Leedu ja ka Valgevene aktsiisikaupade hinnavahed loovad soodsa pinnase salaturu ohtlikuks kasvuks, mis kahjustab Eesti majandust laiemalt. Milline mõju on salakaubandusel majandusele ning kuidas sellega võidelda?
Ava link
31.05.2016 Arve vorminõuded
Lasse Lehis räägib sel korral kahest Riigikohtu lahendist, mis puudutavad arve vorminõudeid, ebaolulisi vormivigu ning selle kõigega kaasneda võivat maksukohustust. Riigikohus tuletas meelde vana tõde, et ebaoluline vormiviga ei saa kaasa tuua maksu määramist.
Ava link
24.05.2016 Maksupettustest kohalikul tasandil
Eelmisel nädalal rääkis Lasse Lehis maksuparadiisidest. Sel nädalal jätkab ta teemat kohalikul tasandil. Nimelt selleks, et maksupettuseid toime panna, ei ole vajagi Eestist kusagile kaugele minna - leidub ju meil siingi pettureid, varifirmasid jne.
Ava link
17.05.2016 Maksuparadiiside kasutamine maksupettusteks
Maksuparadiise kasutatakse mitmetel erinevatel põhjustel. Maksudest kõrvalehoidumine on neist üks, aga mitte ainus. Kuna nimetatud aspekti on Panama paberitega seoses korduvalt ajakirjanduses rõhutatud, räägib Lasse Lehis seekordses MaksuMaksjas, et neid piirkondi ka tõepoolest maksupettusteks kasutatakse. Kas Eesti seadused, maksuamet ja kohtusüsteem on valmis selliste pettuste vastu võitlemiseks?
Ava link
10.05.2016 Millised maksumuudatused on meid ees ootamas?
Eelmisel nädalal pärast kurnavaid läbirääkimisi kinnitas valitsus dokumendi, mille nimi on eelarvestrateegia. Muu hulgas on seal kirjas ka olulisemad maksualased muudatused järgmiseks neljaks aastaks. Lisaks juba varem vastu võetud muudatustele ilmus sinna aga ka üht-teist uut.
Ava link
03.05.2016 Maksupööripäevast
Maksupööripäev arvutatakse jooksva aasta maksukoormuse prognoosi alusel. Maksukoormuse määra alusel jagatakse kalendriaasta kaheks osaks. Aasta alguses on päevad, mille jooksul maksumaksjad töötavad sümboolselt riigi heaks, ja maksupööripäevast algab see osa aastast, mille jooksul teenitud tulu jääb maksumaksjale. Sel aastal oli maksupööripäev 2. mail.
Ava link
26.04.2016 E-residentsusest, maksudest ja muust
Sellenädalases saates räägib Lasse Lehis e-residentsusest ja sellega seotud äriseadustiku muudatustest. Kuivõrd teema on seotud ka maksudega, siis käsitletakse saates ka neid.
Ava link
19.04.2016 Sõiduautode maksustamisest
Rahandusministeerium avalikustas plaani, kuidas järjekordselt muuta sõiduautode maksustamist. Reaktsioone on tekkinud mitmesuguseid. Lasse Lehis selgitab, mis plaanis on ning milliseid probleeme püütakse lahendada.
Ava link
12.04.2016 Panama skandaalist
Sellenädalases saates räägib Lasse Lehis nn Panama skandaalist. Miks üldse kasutatakse maksuparadiise? Kas ikka ainult maksupettusteks või on sel ka muid põhjuseid? 
Ava link
05.04.2016 Pärimisega seotud maksuprobleemid
Sellenädalases saates räägib Lasse Lehis pärimisega seotud maksuprobleemidest.
Ava link
29.03.2016 Saadikute autode kuluhüvitistest
Sellenädalases Maksumaksja saates räägib Lasse Lehis Riigikogu liikmetele autode kasutamise eest makstavatest kuluhüvitistest. EML kogus Riigikogu Kantseleist autosid puudutava teabe kokku ning tegi tabeli, millest võib nii mõndagi põnevat välja lugeda.
Ava link
22.03.2016 Maksud 2020
Lasse Lehis räägib möödunud nädalal toimunud maksukonverentsist.
Ava link
15.03.2016 Kas sõidupäevikud kaovad ära?
Seekordses Maksumaksja saates räägib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis sõidupäevikutest. Nimelt käis eelmisel nädalal meediast läbi rõõmusõnum, justkui läheksid sõidupäevikud peagi ajalukku. Lähemal uurimisel aga selgub, et rõõmustada on siiski veel vara, sest midagi täpsemalt tegelikult toimumas ei ole.
Ava link
08.03.2016 Välismaal töötanute tuludeklaratsioon
Kuku raadio seekordses Maksumaksja saates räägib Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis nende inimeste tuludeklaratsioonidest, kes alles ilmselt löövad oma möödunud aasta numbreid kokku ja kellel tuludeklaratsioon on veel esitamata. Lehis annab nõu, mida silmas pidada ja kuidas tulusid deklareerida, kui olete saanud raha välismaal töötamise eest.
Ava link
01.03.2016 Maksukorralduse seaduse muudatustest
Taas on päevakorda tõusnud arutelu maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu ümber. Lasse Lehis Maksumaksjate Liidust selgitab teema tagamaid.
Ava link
23.02.2016 Riigikogulaste autoliisingutest
Taas on põhjust rääkida riigikogulaste autoliisingutest. Maksumaksjate Liit teeb omal moel kokkuvõtteid möödunud aastast ning traditsiooniks on saanud maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitlite välja andmine. Sel korral tituleeriti maksumaksja vaenlaseks kaks riigikogu liiget, kes on varasemalt ka ajakirjanduses välja toodud kui kõige ekstreemsemad kuluhüvitiste kuritarvitajad.
Ava link
16.02.2016 Tuludeklaratsioonide esitamisest
Millest ikka sel nädalal rääkida, kui mitte tulude deklareerimisest. Tormijooks tuludeklaratsioonide esitamiseks algas ööl vastu esmaspäeva ja kohe esimesel päeval tekkisid MTA e-keskkonnas suurest deklareerijate hulgast põhjustatud tõrked. Kas aga suure tuhinaga deklareerima tormamine on ikka mõistlik? Maksumaksjate liit selgitab küsimust lähemalt.
Ava link
09.02.2016 Kas maksu- ja raamatupidamisarvestuse saaks teha pelgalt pangakonto alusel?
Eelmisel nädalal tuli Maksu- ja Tolliamet välja sellise ideega, et kogu suhtlus maksumaksja ja maksuhalduri vahel võiks toimuda n-ö pangakonto vahendusel, et maksuhaldur vaataks pelgalt maksumaksja pangakontot ning koostaks ise selle põhjal vajalikud maksudeklaratsioonid. Kas see on utoopiline? Kas raamatupidajad kaotavad töö? Kas maksuamet teeks ka majandusaasta aruande ise?
Ava link
02.02.2016 Aktsiisitõusudest
Veebruari esimene nädal jääb paljudele meelde kui aktsiisitõusunädal. Kallimaks läheb autokütus, kallimaks lähevad alkohoolsed joogid. Jaanuarikuus tõusis maagaasiaktsiis, mis tähendab seda, et kui saabuvad jaanuarikuu kütt- ja gaasiarved, siis on sealgi arve jälle pisut suurem.
Ava link
26.01.2016 Juhatuse liikme ravikindlustusest ja töötuskindlustusest
Viimasel ajal on palju kõneainet pakkunud nii juhatuse liikme töötuskindlustus kui ka ravikindlustus. Lasse Lehis räägib seekordses saates juhatuse liikme staatuse varjukülgedest.
Ava link
19.01.2016 Maksude laekumise statistika 2015
Pärast seda, kui möödunud aasta maksulaekumise numbrid avaldati, on mitmelt poolt tulnud ülioptimistlikke tõlgendusi. Lasse Lehis selgitab maksunumbrite tagamaid ning põhjendab, miks liigne optimism siiski pehmelt öeldes pisut ennatlik on.
Ava link
12.01.2016 Maksumaksja sõber ja vaenlane
Lasse Lehis annab ülevaate maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitli jagamise tagamaadest ja eelmiste aastate tiitlisaajatest.
Ava link
05.01.2016 Maksumuudatused 2016
Alanud on uus aasta ja millest muust oleks paslik aasta esimeses saates rääkida, kui mitte aasta alguses või lähematel kuudel kehtima hakkavatest maksumuudatustest.
Ava link
29.12.2015 Kokkuvõte 2015. aasta maksuteemadest
Aasta oli võrdlemisi pöörane ja sündmusterohke. Möödunud aastavahetusel olime just toibunud kahest seadusemuudatusest, millega käis kaasas väga pikk ja emotsiooniderohke vaidlus - need olid sõiduautode käibemaksumuudatus ja käibedeklaratsiooni lisa. Maksuteemadele tuli aga järjest lisa.
Ava link
22.12.2015 Maksuvõla ajatamine
Alates 18. detsembrist on ettevõtjatel ja füüsilistel isikutel võimalik
e-maksuameti/e-tolli uue teenuse abil maksude tasumisel tekkinud ajutisi raskusi leevendada maksusummade ajatamisega ning vältida sellega maksuvõlglaste nimekirja sattumist. Lasse Lehis selgitab muutunud korda lähemalt.
Ava link
15.12.2015 Pakendiauditist
Seekordsed MaksuMaksja saates selgitab Lasse Lehis pakendijäätmete aruandlusega seonduvaid küsimusi.
Ava link
08.12.2015 Kas maksuamet võtab maksumaksja rahakoti enda kätte?
Sellenädalases KUKU Raadio saates räägib Lasse Lehis Uberi projektiga seotud maksuküsimustest. Kas maksuamet võtab rahakoti enda kätte? Kuula Maksumaksjast!
Ava link
01.12.2015 Maksumaksjate raha eest autode liisimine on kuritegu!
Sellenädalases saates räägib Lasse Lehis taaskord rahvasaadikutest ja nende kuluhüvitistest.
Ava link
24.11.2015 Kõrgete ametnike ametiautodest
Vabariigi Valitsus on 1997. a andnud välja kaks määrust, milles määratletakse, kes riigiametnikest võivad ametiautosid pidada ning millised on kulunormid autodele ametnike kaupa. Riik on vastavad määrused unustanud ning EML-il on kuri kahtlus, et neid ei ole järgitud.
Ava link
17.11.2015 Dividendide maksmisest
Mõni aeg tagasi ilmus Eesti Ekspressis pikk nimekiri suurtest edukatest ettevõtetest, kes on teeninud kopsakat kasumit, ent kes pole dividende maksnud ja seega pole ka Eesti riigile laekunud tulumaksu. Dividendide maksmisega on selline naljakas lugu, et kui neid ei maksta, siis on halb, ja mõnel juhul on jälle halb see, kui neid makstakse. Kui pank dividende ei maksa, siis süüdistatakse teda maksudest kõrvalehoidumises, aga kui näiteks mõne muusiku või näitleja, advokaadi või audiitori firma dividende maksab, siis süüdistatakse teda jällegi maksude tasumisest kõrvale hoidumises.
Ava link
10.11.2015 Õigusloome vähendamise programmist
Eelmisel nädalal rääkis Lasse Lehis Maksumaksja saates käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustusest, mida kõik ettevõtjad juba aasta aega täitma on pidanud. Arvamusi selle kohustuse suhtes on nii- ja naasuguseid. Sel korral jätkub teema aruteluga nn nullbürokraatia ja õigusloome vähendamise kava üle.
Ava link
03.11.2015 1000-eurosed arved ja käibemaksulaekumise kasv
Aasta tagasi 1. novembril jõustus käibemaksuseaduse muudatus, millega kehtestati käibedeklaratsiooni lisa KMD INF-i esitamise kohustus. Maksu- ja Tolliamet on loonud paralleeli tehinguinfo deklareerimise ning sel aastal märkimisväärselt kasvanud käibemaksulaekumise vahele. Lasse Lehis analüüsib, kas kogu suurem maksulaekumine on tõesti kõnealuse muudatuse tagajärg või on mingi osa sellest seotud muude teguritega.
Ava link
27.10.2015 Riigikoguliikmete bensiinikulud ja autoliisingud
Nädal tagasi kirjutas Eesti Maksumaksjate Liit prokuratuurile avalduse menetluse algatamiseks Riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvitamise kahtluste osas. Et avalikkuse huvi nimetatud teema vastu on õigustatult suur, selgitab Lasse Lehis teemaga seonduvaid küsimusi.
Ava link
20.10.2015 Tööjõumaksudest kõrvalehoidumisest
Viimased kaks nädalat on avalikkuses toimunud vaidlus selle üle, kas sõna "OÜ-tamine" on halvustava tähendusega ja kas sellist slängi on kohane kasutada näiteks maksu- ja tolliameti ametlikes uudistes. Sel nädalal jõuti nii kaugele, et vähemalt ametlikus kõnepruugis seda väljendit ei kasutata. Lasse Lehis selgitab, milles laiem probleem tegelikult seisneb ja kuidas seda kohtulahendite valguses käsitlema peaks.
Ava link
13.10.2015 Riigikoguliikmete kuluhüvitistest
Lasse Lehis esitab Eesti Maksumaksjate Liidu seisukohad riigikoguliikmete kuluhüvitiste, sh autoliisingute küsimuses.
Ava link
06.10.2015 Salakaubandusest
Seekordses saates on vaatluse all illegaalne äri aktsiisikaupadega - alkoholi, tubaka ja mootorikütusega. Kuidas mõjutab salakaubandus kohalikku kaubandust? Miks salakaubandus üldse probleem on?
Ava link
29.09.2015 Millega EML tegeleb?
Eesti Maksumaksjate Liit on saanud 20 aastat vanaks. Piduliku tähtpäeva puhul räägib Lasse Lehis, millega organisatsioon tegeleb.
Ava link
22.09.2015 Kinnisvaraga seotud maksupettustest
Kinnisvaraga seotud maksuvaidluste maht on viimasel ajal kasvanud ning teema on seetõttu ka ajakirjanduses laialdast kajastamist leidnud. Lasse Lehis selgitab, millistel juhtudel on tegemist maksuseaduste rikkumisega ning millistel juhtudel probleemi tegelikult ei ole.
Ava link
15.09.2015 OÜ-tamisega seonduvast
Hiljutise kohtulahendi valguses selgitab Lasse Lehis seekordses saates, mida mõistetakse OÜ-tamise all ning arutleb kas ja mida peaks riik ette võtma, et kaotada sellist maksude optimeerimist võimaldav erisus.
Ava link
08.09.2015 Maksusaladuse kaitsest
Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis kõneleb maksusaladusest. Kui palju on avalikku infot ning kui palju on sellist infot, mida maksusaladusena kaitstakse? Kehtiv rahvusvaheline praktika on valdavalt selline, et maksualane info ei ole avalik. Ettevõtete maksusaladuse puhul on enamasti tegemist ärisaladusega. Eesti praktikas on avalik nii maksuvõlgade kui ka maksuvaidluste info.
Ava link
01.09.2015 Maksuhalduri õiguste laiendamisest
Sügishooaja esimeses saates räägib Lasse Lehis planeeritavatest maksukorralduse seaduse muudatustest. Eelnõuga soovitakse anda maksuhaldurile senisest veelgi rohkem õigusi, näiteks õigus vaadelda maksumaksja vallasvara väljaspool ettevõtte asukohta ning kontrollida maksudeklaratsioone veel enne nende esitamist.
Ava link
16.06.2015 Kokkuvõte olulisematest maksuteemadest
Lasse Lehis teeb enne "saatevabale perioodile" minekut kokkuvõtte möödunud poolaasta olulisematest maksuteemadest.
Ava link
09.06.2015 Trahvimäärade tõstmisest
Väärtegude puhul on trahviühik praegu neli eurot, valitsusel on plaan tõsta see aga kümnele eurole. Ehkki ametlikult ei ole veel trahvide tõstmisega seotud eelnõud menetlusse antud, jõuab seda muudatust menetleda ka sügisel. Kui suure osa meie riigieelarvest moodustab üldse trahvide laekumine ja mida see muudatus endaga kaasa tooks, selgitab Lasse Lehis.
Ava link
02.06.2015 Üüritulude maksustamisest
Möödunud nädalal avalikustati esimesed kokkuvõtted möödunud aasta tuludeklaratsioonidest. Ajakirjandusliku liialdusena jõudis avalikkuseni info otsekui oleks üüritulude deklareerimine ja maksude maksmine teinud suure hüppe. Tegelikkuses on aga väga suur osa üüriturust endiselt must turg. Lasse Lehis selgitab, mis peitub avalikustatud numbrite taga.
Ava link
19.05.2015 Eluruumide ja äriruumide käibemaksustamine
Sellenädalases saates räägib Lasse Lehis kinnisasjade käibemaksuga maksustamisest. Maksuhaldur on viimasel ajal hakanud eluruumi ja äriruumi mõistet varasemast erinevalt sisustama ning seetõttu on selgunud, et maksuhalduri meelest ei ole real juhtudel võimalik üürikäibeid käibemaksuga maksustada.
Ava link
12.05.2015 Eesootavatest maksumuudatustest II
Kooskõlastusringile on läinud kolm olulist eelnõud: sotsiaalmaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi muutmise eelnõu. Lühidalt kokku võttes plaanitakse pisut langetada sotsiaalmaksu, tõsta majutusteenuste käibemaksu ning samuti tõsta aktsiise. Paljud ettevõtjad on seisukohal, et sotsiaalmaksu langetamisest võiks pigem loobuda, sest selle mõju on võrdlemisi väike. Selle arvelt võiks ära jätta liiga kiired aktsiisitõusud. Lasse Lehis selgitab muudatusi ja nende laiemat mõju.
Ava link
05.05.2015 Eesootavatest maksumuudatustest
Eelmine Riigikogu koosseis jõudis veebruaris vastu võtta maksukeskkonna stabiilsust suurendava seadusemuudatuse - uue korra kohaselt peab maksuseaduse muudatuste vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääma vähemalt kuus kuud. Sellega seoses läheb uuel valitsusel planeeritavate muudatustega suve hakul kiireks. Millised plaanitavad maksumuudatused on tulise aktsiisi- ja käibemaksuarutelu kõrval avalikkuse tähelepanu ees varju jäänud?
Ava link
28.04.2015 Ülevaade riigi autopargist
Autode maksustamisega seotud küsimused on viimase aasta jooksul taas teravalt päevakorral olnud. Maksumaksjate liit uuris teemat ka teise nurga alt ja loendas üle riigi autopargi. Selleks et välja selgitada, kui eeskujulikud maksude tasujad on maksumaksja raha eest ametiautosid kasutavad ametnikud, küsiti riigiasutustelt sarnaseid küsimusi, mida küsib maksuamet eraettevõtetelt. Muu hulgas otsiti vastuseid küsimustele, kus autosid hoitakse, kas kasutusel on GPS, kuidas peetakse sõidupäevikuid, kui suured on autodega seotud kulud kokku, kui palju on neid autosid, millega ametnikel on lubatud teha ka erasõite ning kas riigiasutuste autod on kuidagi äratuntavalt märgistatud.
Ava link
21.04.2015 Kütuseaktsiisi tõusust
Tekkinud on protestiaktsioon kütuseaktsiisi tõusu vastu. Seetõttu ei saa ka Maksumaksja saates sellest teemast üle ega ümber. Lasse Lehis selgitab kütuseaktsiisi tõusuga seonduvaid küsimusi ja pakub välja alternatiive aktsiisitõusule.
Ava link
14.04.2015 Madalapalgalisi mõjutavad maksumuudatused
Uus valitsus on lubanud tegeleda madalapalgalisi puudutavate maksumuudatustega. Lasse Lehis analüüsib erinevaid välja käidud tööjõumaksude langetamise lubadusi. Lisaks selgitab ta kütuseaktsiisi tõusu mõju madalapalgaliste rahakotile, kui tuleb teha kulutusi transpordile töökohta ja tagasi. Ta tõdeb, et praeguste ideede järgi kannatavad kõige enam need, kes abi kõige enam vajavad ehk madalapalgalised, ääremaa inimesed ja paljulapselised pered, aga võimalusi olukorra parandamiseks koalitsioonilepingust ei paista.
Ava link
07.04.2015 Planeeritavatest aktsiisimuudatustest
Valitsuses on ministrikohad jagatud ja erinevad maksumuudatused koalitsioonikõneluste käigus kokku lepitud. Lasse Lehis selgitab, millised on planeeritavate aktsiisimuudatuste mõjud Eesti majandusele.
Ava link
31.03.2015 Pakendiaktsiisist
Pakendite maksustamine on siiani suures osas segaseks jäänud. Lasse Lehis selgitab, mis asi see pakendiaktsiis on ja keda ning mil määral pakendite maksustamine puudutab.
Ava link
24.03.2015 Maksusüsteemi muutmisest
Koalitsiooniläbirääkimised on käimas ja iga päev toob maksumaksjani taas värskeid teateid läbirääkimiste laua tagant. Millised on võimalused meie maksusüsteemi muuta? Missugused ettepanekud maksumuudatusteks on kohased, missugused mitte? Teema on keeruline, katteallikate leidmine erinevatele maksuleevendustele ei ole lihtne. Lasse Lehis toob kuulajateni konkreetsed numbrilised näitajad ja räägib maksude mastaapidest.
Ava link
17.03.2015 Välismaal töötamisest ja maksudest
Millega arvestada, kui tulu teenitakse välismaal? Kuldreegel on see, et maksureeglid ja välismaal töötamisega seonduvad kulud ning õiguslikud aspektid tuleb endale selgeks mõelda juba enne välismaale suundumist. Lasse Lehis selgitab välismaal töötamisega seotud maksuaspekte.
Ava link
10.03.2015 Maksuarvestuse lihtsustamine
Kas ja kuidas oleks võimalik väikeettevõtjatele arvepidamist lihtsamaks teha ja ühtlasi ka maksukoormust vähendada? Lasse Lehis selgitab, millistel juhtudel on võimalik maksuarvestusega kaasnevat bürokraatiat vähendada ning miks meie riigis neid lihtsustusi veel kasutatud ei ole.
Ava link
03.03.2015 Maksumaksja ootused uuele valitsusele
Valimised on möödas ja nüüd on õige aeg rääkida sellest, millised ootused tuleks seada uuele valitsusele. Et viimasel ajal on toimunud nii maksuseadustes kui ka teistes maksumaksjat puudutavates valdkondades palju segadust tekitavaid muudatusi, annab Lasse Lehis esmalt ülevaate möödunust. Millised on aga võimalikud eesootavad maksumuudatused?
Ava link
24.02.2015 Sõiduautode maksustamine
Möödunud nädalal tuli avalikkuse ette uudis, et maksuamet käib parklates firmaautosid kontrollimas. Kommenteerib Lasse Lehis.
Ava link
17.02.2015 Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlitest
12. veebruaril kuulutas maksumaksjate liit välja 2014. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja vaenlase tiitli sai teist aastat järjest endine rahandusminister Jürgen Ligi, maksumaksja sõbraks valiti sel korral Eesti Vabaerakond. Lasse Lehis selgitab valiku tagamaid.
Ava link
10.02.2015 Tuludeklaratsioonist
15. veebruarist saab asuda esitama 2014. aasta tuludeklaratsioone. Lasse Lehis selgitab, mille eest on võimalik saada tulumaksutagastust, millal on kasulik tuludeklaratsioon esitada ning kellele on tulude deklareerimine kohustuslik.
Ava link
03.02.2015 Valimiskampaaniate peidus pool - kus võib valimislubaduste valguses ette näha maksukoormuse tõusu?
Valimised on lähenemas ja valimiskampaaniad täies hoos. Seekord on kampaaniates tavapärasest enam keskendutud maksuteemadele - valdavalt lubatakse kõikvõimalikke erinevaid maksuvähendusi. Kes selle kõik aga kinni maksab? Igal sellisel lubadusel peab olema katteallikas ja need katteallikad ei saa olla liiga hüpoteetilised (nt üleüldine majanduskasv või palgatõus). Teisiti öeldes - iga maksualandus tähendab maksukoormuse tõusu mõnes teises valdkonnas. Kus võib valimislubaduste valguses ette näha uusi maksutõuse?
Ava link
27.01.2015 Eluasemelaenu intressid
Seekordses Maksumaksjas on teemaks eluasemelaenu intressid. Tulumaksuseaduse § 25, mis lubab maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid, on kehtinud juba üsna pikka aega. Ehkki muudatusi selles valdkonnas tehtud ei ole, tõuseb aeg-ajalt üles arutelu nimetatud maksusoodustuse kaotamise üle. Soodustuse kaotamine oleks maksumaksjale üsna koormav - paljud on end laenulepingutega sidunud teadmises, et riik pakub intressidelt maksusoodustust.  Summad on suured ja inimeste ring, keda kõnealune küsimus puudutab üsna lai. Miks eluasemelaenu intresside maksusoodustust ära kaotada tahetakse ning keda ja mil määral see muudatus mõjutaks, selgitab Lasse Lehis.
Ava link
20.01.2015 Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlid
Maksumaksjate liit on igal aastal välja andnud maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlit. Nüüd on kätte jõudnud aeg teha kokkuvõtteid möödunud aastast. 2014. aasta maksumaksja sõber ja vaenlane kuulutatakse välja 12. veebruaril. Seni saab aga liidule teha ettepanekuid, kellele möödunud aasta eest tiitlid omistada. Lasse Lehis tutvustab auhinna reglementi ja annab ülevaate varasematel aastatel tiitlitega pärjatud isikutest ja organisatsioonidest.
Ava link
13.01.2015 Uuest TSD vormist
Uuest aastast muutus deklaratsiooni vorm TSD. Sellega seoses on ka raamatupidaja töö läinud pisut keerulisemaks. Olenevalt sellest, kuidas keegi vorme täidab, nõuab uus deklaratsiooni vorm täiendavat tööd või lisakulusid. Lasse Lehis selgitab uuele süsteemile üleminekuga seotud probleeme.
Ava link
06.01.2015 1. jaanuarist jõustunud maksumuudatused
Alanud on uus aasta ja paljudele on juba esimene uute maksumäärade järgi arvestatud palk pangaarvele laekunud. Millised need muudatused täpsemalt on ja kui palju me neist reaalselt võidame? Selgitab Lasse Lehis.
Ava link
30.12.2014 Maksuaasta kokkuvõte 2014
Aasta viimases saates teeb Lasse Lehis kokkuvõtteid möödunud maksuaastast. Tegemist oli kahtlemata väga sündmusterohke aastaga nii nagu teistes valdkondades nii ka maksunduses. Mida huvitavat möödunud aastal maksumaailmas juhtus? Millised sündmused maksumaksjatele rõõmu valmistas, millised muret?
Ava link
23.12.201 Tehinguinfo deklareerimisest
Ostu- ja müügiarvete deklareerimist KMD INFil kommenteerib Kadri Kulm, loomaarst ja ettevõtja.
Ava link
16.12.2014 EMLi algatatud petitsioonist
Läheneb päev, mil tuleb esimest korda esitada käibedeklaratsiooni lisa vorm KMD INF. Tehinguinfo tuleb nimetatud vormil deklareerida juba esmaspäeval, 22. detsembril enne jõulueelseid askeldusi. Eesti Maksumaksjate Liit on algatanud allkirjade kogumise tehinguinfo deklareerimise kohustuse kehtestanud seadusemuudatuse tühistamiseks. Lasse Lehis selgitab algatust lähemalt.
Ava link
10.12.2014 E-residentsusest
E-residentsuse näol on tegemist igati õige ja hea ideega. Kohati on aga jäänud mulje, et suure entusiasmiga on kahe silma vahele jäänud mitmed küsimused, mis võivad meie ettevõtluskeskkonda tugevalt mõjutada ja probleeme kaasa tuua. Lasse Lehis selgitab, millised ohud e-residentsuse kasutuselevõtmises peituvad.
Ava link
02.12.2014 Sõiduauto kasutamine 100% ettevõtluse tarbeks
Detsember on kätte jõudnud ning palju kõmu tekitanud sõiduautode käibemaksumuudatus on kehtima hakanud. Värske muudatus puudutab ligikaudu 80 000 auto kasutajaid. Mida see 100% ettevõtte jaoks kasutamine siis õigupoolest tähendab? Selgitab Lasse Lehis.
Ava link
25.11.2014 Raskeveokimaksust
Raskeveokimaks on teema, mis puudutab Eestis üsna väheseid. Eelkõige kuuluvad nende hulka kauba vedajad ja transpordiettevõtted. Ehkki kõnealune maks on Eestis olnud kohustuslik juba 10 aastat, on selle tasumine olnud suures osas n.ö vabatahtlik. Paljud, kes seda tasuma peaksid, ei ole seda teinud ning tihtipeale ei ole isegi kursis, et nad seda tegema peaksid. Küsimusi tekitab siinjuures peamiselt just haagiste ja autorongide maksustamine.
Ava link
18.11.2014 Sõiduauto sisendkäibemaksust
1. detsember on lähenemas ja taas on põhjust rääkida sõiduautode maksustamisest. Euroopa Liidu nõukogu on heaks kiitnud Euroopa Komisjoni ettepaneku lubada Eestil kehtestada käibemaksudirektiivi suhtes erandina ettevõtete sõiduautodele erinev käibemaksukord. Mida see muudatus endaga kaasa toob? Selgitusi jagab Lasse Lehis.
Ava link
11.11.2014 Elektrooniliste teenuste maksustamisest
Uuest aastast maksustatakse elektrooniliselt osutatavaid ja elektroonilise side teenuseid seal riigis, kus asub teenuse saaja ning enam pole oluline, kas teenuse saaja on oma asukohariigis käibemaksukohustuslasena registreeritud. Lasse Lehis selgitab muudatust lähemalt.
Ava link
04.11.2014 Käibedeklaratsiooni lisa esitamisest
1. novembrist hakkas kehtima käibemaksudeklaratsiooni lisa vorm KMD INF. Alanud novembrikuu on esimene periood, mille kohta uus vorm esitada tuleb. Lasse Lehis selgitab tehinguinfo deklareerimisea seonduvaid küsimusi.
Ava link
28.10.2014 Poliitikute kõnepruugist
Viimastel päevadel on avalikkuse tähelepanu keskpunktis olnud poliitikute kõnepruuk. Kui haruldane on hetkel Eestis aktuaalne skandaal maailma mastaabis? Lasse Lehis toob näiteid mujalt maailmast. Samuti kuuleme sellest, mis on saanud sarnaste skandaalidega seotud poliitikute karjäärist.
Ava link
21.10.2014 Erimärgistatud kütustest
Alates 01.01.2015 jõustuvad vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatused, mis oluliselt kitsendavad erimärgistatud vedelkütuste kasutamist. Lasse Lehis selgitab, mida muudatused endaga kaasa toovad.
Ava link
14.10.2014 Maksumaksjate edetabelist
Lasse Lehis kommenteerib Maksu- ja Tolliameti avaldatud maksumaksjate edetabelit ning selgitab, mida ja kuidas peab arvestama tabeli põhjal järeldusi tehes.
Ava link
07.10.2014 Füüsilise isiku tuludeklaratsioonidest
Maksu- ja tolliameti koondandmete põhjal deklareerisid sellel aastal 636 454 inimest 2013. aasta eest tulu kokku üle 6 miljardi euro, keskmine aastane brutotulu inimese kohta kasvas võrreldes 2012. aastaga 7,6 protsenti 11 223 euroni. Oluliselt kasvas välismaal saadud tulu deklareerinud inimeste arv. Lasse Lehis selgitab statistika tagamaid lähemalt.
Ava link
30.09.2014 Stipendiumite maksmisest
Maksuseadustes tehti suvel palju muudatusi, mis põhjustavad siiamaani palju segadust. Seekordses saates räägib Lasse Lehis muudatustest, mis puudutavad stipendiumeid.
Ava link
23.09.2014 Pärandvara müügi maksustamisest
Kevadel üllatas paljusid üks riigikohtu lahend - jutt käib pärandina saadud varast. Pikka aega oli arusaam, et pärija peab maksma tulumaksu, kui ta müüb pärandiks saadud kinnisvara või väärtpabereid. Pärimise korral lähevad aga üle kõik õigused ja kohustused tervikuna. Riigikohus leidis, et ka õigus maha arvata soetusmaksumus läheb pärijale üle. Nagu arvata võis, oli sellele riigikohtu lahendile väga suur vastukaja.
Ava link
16.09.2014 Töötajate registrist
Seadusemuudatus hakkas kehtima 1. juulil ja esimestel päevadel kuhjati ajakirjandus üle väga optimistlike sõnumitega sellest, et tuhandeid uusi töötajaid on hakanud töötajate registrisse ilmuma. Kas tõesti on päeva pealt legaliseeritud nii palju mustalt töötanud inimesi? Lasse Lehis analüüsib, mis peitub nende arvude taga tegelikult.
Ava link
09.09.2014 Isikliku sõiduauto hüvitisest
1. septembril muutus tulumaksuseaduses üks pisike lause, mis praktikas puudutab ilmselt kümneid tuhandeid töötajaid. Nimelt on hingusele saadetud üks aastakümneid kasutusel olnud maksuvabastus. Jutt käib isikliku sõiduauto hüvitisest. Lasse Lehis selgitab muudatust ja sellega kaasnevat lähemalt.
Ava link
02.09.2014 Madalapalgaliste tulumaksuvabastuse eelnõust
"Maksumaksja" alustab uut hooaega. Sügishooaja esimeses saates selgitab Lasse Lehis lähemalt IRL-i ettepanekut tõsta maksuvaba tulu 500 euroni. Olles eksperdina osalenud selle eelnõu ja seletuskirja koostamise protsessis, annab ta põhjalike selgitusi ja kommentaare kavandatava tulumaksuseaduse muudatuse sisu ja rakendamise kohta. 
Ava link
17.06.2014 Kokkuvõte möödunud poolaasta maksuteemadest
Lasse Lehis teeb kokkuvõtte olulisematest muudatustest maksumaastikul ja aktuaalsematest probleemidest, mida viimase poolaasta jooksul arutatud on.
Ava link
10.06.2014 Töötajate registreerimisest
Töötamise registril on kaks suurt eesmärki - esiteks ümbrikupalkade vastane võitlus ja teiseks üldine bürokraatia vähendamine ehk nn ühe akna põhimõte. See tähendab, et tööandja hakkab edaspidi riigile oma töötajatest informatsiooni andma ainult ühe kanali kaudu.
Ava link
03.06.2014 Maksuvõlglaste "edetabelist" MTA kodulehel
Maksumaksja räägib Lasse Lehis maksuameti uuest "tootest". Nimelt hakkas MTA juuni algusest avaldama oma kodulehel maksuvõlglaste nimekirja. Varem piirduti vaid üksikpäringutele vastuse andmisega. Mida muudatus täpsemalt endast kujutab ning mis selle mõte on?
Ava link
27.05.2014 1000-euroste arvete saaga
Käibemaksuseaduse muudatused on riigikogus vastu võetud ja presidendi poolt välja kuulutatud. 20. detsembril tuleb ettevõtjatel esimest korda esitada uus deklaratsiooni vorm. Mis saab edasi? Millised õiguslikud meetmed võiksid veel päevakorda tulla, et seda seadusemuudatust veel takistada?
Ava link
21.05.2014 2013. aasta tuludeklaratsioonidest
Eelmisel nädalal tutvustas maksuamet eelmise aasta tuludeklaratsioonide statistikat. Lasse Lehis võtab olulisema kokku ja teeb sellest numbrite jadast mõningaid huvitavaid järeldusi. 
Ava link
13.05.2014 Sõiduautode maksustamisest
Seadusemuudatust menetletakse pidevalt ja jupikaupa, seega on teema taas päevakorda tõusnud.
Ava link
06.05.2014 Kavandatavast aktsiisitõusust
Seekordses Maksumaksja saates räägib Lasse Lehis valitsuse kavast järjekordse aktsiisitõusu osas.
Ava link
22.04.2014 Mittetulundusühingud ja stipendiumid
Märksõna stipendium on spordivaldkonnas olnud juba ligi aasta üsna kuum teema. Nüüd on planeeritav seadusemuudatus paberile saanud ja kõigile arvamuse avaldamiseks välja saadetud. Stipendiumiküsimused puudutavad aga ka muid valdkondi.Probleemidele lihtsaid lahendusi ei ole. 
Ava link
15.04.2014 Kohalikest maksudest
Hiljuti tõusid avaliku arutelu keskmesse reklaamimaksuga seonduvad teemad. Seekordses Maksumaksjas räägib Lasse Lehis reklaamimaksuga seonduvatest õiguslikest probleemidest aga ka kohalikest maksudest laiemalt.
Ava link
08.04.2014 Sõiduautode maksustamine
Järjekordselt on sõiduautode maksustamisega seotud eelnõu veidi muudetud kujul valitsusele esitatud. Praeguste kavade kohaselt on eelnõu jõustumise ajaks määratud 1. juuli, mis tähendab, et kui muudatus vastu võetakse, jääb ettevõtjatel muudatustega kohanemiseks väga vähe aega.
Ava link
01.04.2014 Väikeettevõtluse soodustamine
Mitmesuguste bürokraatlike takistuste tõttu on väikeettevõtlusega tegelemine muutunud Eestis aasta-aastalt järjest raskemaks. Lasse Lehis teeb uuele valitsusele ettepanekuid, mis oleksid ettevõtluse seisukohast vajalikud.
Ava link
25.03.2014 Uue koalitsiooni maksulubadused
Sellenädalases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis uue valitsuskoalitsiooni poolt koalitsioonilepingus kokku lepitud maksualastest plaanidest.
Ava link
18.03.2014 Tulude deklareerimisest FIE-dega seonduvalt
Sellenädalases KUKU Raadio saates jätkab Lasse Lehis eelmisel nädalal pooleli jäänud füüsilise isiku tuludeklaratsioonide teema käsitlemist. Sel korral keskendutakse füüsilisest isikust ettevõtjatele.
Ava link
11.03.2014 Tuludeklaratsioonidest
Füüsilise isiku tuludeklaratsioone saab esitada veel märtsi lõpuni. Lasse Lehis räägib, mida tuleks silmas pidada neil, kel deklaratsioonid veel esitamata. Juttu tuleb muuhulgas välismaalt saadud tulude deklareerimisest.
Ava link
04.03.2014 Maksuseaduse muudatused ja eksport
Lasse Lehis räägib, kuidas mõjutavad kavandatavad muudatused eksporti. Tähelepanu keskmes on makstud maksude avalikustamine ja käibemaks.
Ava link
25.02.2014 Tuludeklaratsioon: välismaalt saadud tulude maksustamine
Tulude deklareerimisel on kõige rohkem arusaamatusi välismaalt saadud tulude osas. Tihti kiputakse arvama seda, et kui välismaal on tulumaks makstud, siis Eestit see enam ei puuduta. Lasse Lehis selgitab välismaalt saadud tulude maksustamisega seotud küsimusi.
Ava link
18.02.2014 Riigikohtu uuest praktikast - soetamismaksumuse mahaarvamisõiguse üleminek pärimise korral
Lasse Lehis räägib uuest Riigikohtu praktikast, mis muutis seniseid arusaamu pärimise teel saadud vara soetamismaksumuse mahaarvamisõiguse üleminekust pärijale. Seni arvati, et pärija jaoks on soetamismaksumus enamasti 0, kui ta pärandi kättesaamiseks kulusid ei kandnud. Uus praktika aga kinnitab, et soetamismaksumuse mahaarvamisõigus läheb pärimise korral pärandajalt pärijale üle.
Ava link
11.02.2014 E-raamatud
Viimasel ajal on seoses e-raamatutega räägitud võimalikest käibemaksusoodustustest. Paberraamatutele kehtib käibemaksumäär 9%, aga elektroonilistele raamatutele tavaline käibemaksumäär 20%. Kirjastuste Liit on teinud ettepaneku need maksumäärad ühtlustada.
 Ava link
04.02.2014 Pankade tulumaksuvabastus
Eelmisel nädalal oli palju juttu sellest, et pangad maksavad väga vähe tulumaksu. Lasse Lehis selgitab meie tulumaksusüsteemi ja sellega seonduvaid müüte.
Ava link
28.01.2014 1000 € eelnõust ehk maksupettuste tõkestamise imevahendist
Lasse Lehis räägib käibedeklaratsiooni lisa (nn 1000 euro eelnõu) uuest redaktsioonist.
Ava link
21.01.2014 Sport ja stipendiumide maksustamine
Lasse Lehis räägib spordistipendiumide maksuprobleemidest. Teatavasti hakkas Maksu- ja Tolliamet sportlastele ja treeneritele määratud stipendiume kontrollima, kuivõrd kahtlustati, et stipendiumidega varjatakse tegelikult töötasusid ning hoitakse selliselt kokku maksude arvelt.
Ava link
14.01.2014 Maksumaksja sõbrast ja vaenlasest
Lasse Lehis räägib EML egiidi all välja antavatest maksumaksja sõbra ja vaenlase auhindadest.
Ava link
07.01.2014 Ülevaade sel aastal jõustunud maksuseaduste muudatustest
Lasse Lehis annab ülevaate olulisematest maksuseaduste ja maksudega seotud seaduste muudatustest, mis sellel aastal kehtima hakkasid.
Ava link
31.12.2013 Kokkuvõte aasta olulisematest maksuteemadest
Lasse Lehis räägib 2013. a olulisematest maksuteemadest - mida muudeti ja mille muutmise üle arutati.
Ava link
17.12.2013 Jõuluteemad - üritused, kingitused ja maksud
Lasse Lehis räägib tänases jõulueelses KUKU Raadio saates aastalõpu- ning jõuluüritustest, pidudest, vastuvõtukuludest, reklaamkingitustest ja nende teemadega seotud maksudest.
Ava link
03.12.2013 Heategevuse maksusoodustused
Lasse Lehis räägib saabuva jõuluaja puhul millestki ilusast - annetuste ja heategevuse tulumaksusoodustustest. Kui palju me sellele nt mõtleme, et riik teeb ka head - tagastab tulumaksu nendele, kes raha on heategevuseks andnud.
Ava link
26.11.2013 Internetikaubandus ja postipakkide maksustamine
Lasse Lehis räägib tänases KUKU Raadio saates maksudest (peamiselt tollimaksud ja käibemaks, aga ka aktsiisid) mis kaasnevad, kui tellida posti teel pakke väljastpoolt Euroopa Liitu (EL). Samuti on juttu sellest, et nt EL territoorium ja Schengeni viisaruum ei kattu ning milliseid aktsiisikohustusi see võib reisijatele kaasa tuua (nt Šveitsist ostetud sigarettidega Saksamaale reisides).
Ava link
19.11.2013 Kasutatud autodega seotud maksupettused
Lasse Lehis (EML juhatuse liige) räägib tänases KUKU Raadio saates autodega seotud maksupettustest. Teema on ajendatud viimaste nädalate maksuameti uudistest, et üheskoos tarbijakaitseameti ning maanteeametiga on alustatud kampaaniat ostjate teavitamiseks ja võetud süvendatud kontrolli terve hulk maksupettuse kahtlusega autosid.
Ava link
12.11.2013 Viimase nädala maksuteemad
Lasse Lehis räägib tänases KUKU Raadio saates eelmise nädala uudistest läbi käinud maksuteemadest, mis annavad märku pikemaajalistest protsessidest, mis perspektiivis võivad meie maksusüsteemi tulevikku mõjutada.
Ava link
05.11.2013 Sõiduautodega seotud seadusemuudatused
EML juhatuse liige Lasse Lehis räägib Riigikogu menetluses olevast kahest eelnõust, millega plaanitakse muuta senist sõiduautode erisoodustuse maksustamise korda ja käibemaksuseaduse sõiduauto omatarvet.
Ava link
29.10.2013 Käibemaksupettustest seoses 1000 € arvete deklareerimisnõude kavandamisega
Lasse Lehis räägib Riigikogu menetluses olevast seaduseelnõust, millega plaanitakse hakata nõudma kõikide 1000 eurot ületavate müügi- ja ostuarvete nimelist deklareerimist. Väidetavalt aitab selline nõue võidelda maksupettustega, kuid kas ka tegelikult?
Ava link
22.10.2013 Uudis maamaksu vallast
Lasse Lehis räägib möödunud reedel Tallinna Halduskohtus tehtud esimesest sisulisest lahendist koduomaniku maamaksuvaidluses.
Ava link
15.10.2013 Valimised ja maksud
Lasse Lehis räägib kohalike omavalitsuste maksutuludest. Teema on valitud seoses toimuvate kohalike valimistega - milliseid makse üldse kohalikud omavalitsused kehtestada saavad, millised maksutulud on suurimad jne.
Ava link
08.10.2013 Töötuskindlustusest
Lasse Lehis räägib tänases raadiosaates töötuskindlustusest. Selle valdkonna uudised on igal aastal samas võtmes, aga kuulajad saavad teema ja selle taustaga vähemalt kursis olla.
Ava link
01.10.2013 Eelmise nädala tippuudis: ootamatud seadusemuudatused
Lasse Lehis räägib täpsemalt eelmise nädala pommuudisest: sellest, kuidas 2014. aasta riigieelarve eelnõu heakskiitmisega algatati nagu möödaminnes kaks maksuseaduste muutmise eelnõud.
Ava link
24.09.2013 Eesti läheb EL vastu kohtusse
Lasse Lehis räägib sellest, et Eesti riik plaanib Euroopa Liidu vastu kohtusse minna. Nimelt ei ole Eestile meelt mööda EL uued raamatupidamisnõuded, mis vähendaks oluliselt väikefirmade aruandluskohustust.
Ava link
17.09.2013 Käibemaksu tagasiküsimine välismaalt
Lasse Lehis räägib sellest, kuidas ettevõtja välismaalt käibemaksu tagasi küsida saab. Andmete võrdlus meie naaberriigi Lätiga annab tunnistust sellest, et käibemaksu tagasisaamise võimalusega on kursis vaid vähene osa maksumaksjatest, kellel seaduse järgi oleks selleks õigus.
Ava link
10.09.2013 Kavandatavad maksumeetmed maksulaekumiste parandamiseks
Lasse Lehis räägib Rahandusministeeriumi poolt eelmisel nädalal avaldatud ettepanekutest, mis peaks maksupettusi tõkestama ja maksulaekumisi parandama. Näiteks käsitletakse töötajate registreerimist Maksu- ja Tolliametis.
Ava link
03.09.2013 Sügishooaja avasaade - suvised maksuteemad
Raadiosaade Maksumaksja on suvepuhkuselt tagasi. Sügishooaja avasaates räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis maksuteemadest, mis selle suve jooksul on kirgi kütnud: käibemaksumäära alandamine, toiduainete käibemaks ja töötuskindlustusmakse määra alandamine.
Ava link
18.06.2013 Hooaja kokkuvõte
Käesolevas saates teeb EML juhatuse liige Lasse Lehis kokkuvõtte möödunud hooajal käsitletud teemadest.
Ava link
11.06.2013 Aktsiisikorralduse muutmisest piiriületusega seonduvalt
Lasse Lehis rääkis alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõust.
Ava link
28.05.2013 Spordiklubidega seotud maksuprobleemid
MTA on tõstatanud küsimuse spordi rahastamisest selliselt, et oleks tagatud võrdne maksustamine nii spordivaldkonnas töötades kui ka tavalist palgatööd tehes.
Ava link
14.05.2013 Käibemaksustatistikast ja -pettustest
Lasse Lehis keskendub meedias kajastust leidnud teemale - käibemaksu tasumise statistikale ja käibemaksupettustele.
Ava link
07.05.2013 Sotsiaalmaksulaest
Seekordne Maksumaksja keskendub sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamisele. Tegemist on koalitsioonilepingu ühe lubadusega, mille kehtestamine on tänase seisuga edasi lükatud.
Ava link
30.04.2013 Maksupööripäev
Maksupööripäev arvutatakse jooksva aasta maksukoormuse (maksutulude ja sisemajanduse koguprodukti suhe) prognoosi alusel, mis 2013. aastal on riigieelarve seletuskirja kohaselt 32,6%. Maksukoormuse määra alusel jagatakse kalendriaasta kaheks osaks.
Ava link
23.04.2013 Pärimisega seotud maksud
Lasse Lehis räägib pärimisega seotud maksuprobleemidest, mis on hakanud ilmsiks tulema pärast pärimissüsteemi muutumist 2009. aastal.
Ava link
16.04.2013 Piiriüleste maksupettuste vastasest võitlemisest
Lasse Lehis räägib piiriüleste maksupettuste vastasest võitlemisest.
Ava link
09.04.2013 Korteriühistute seaduse eelnõust
Lasse Lehis räägib uuest korteriühistute seaduse eelnõust.
Ava link
02.04.2013 Välismaalt saadavate pensionite maksustamine
Räägitakse välismaalt saadavate pensionite tulumaksuga maksustamises
Ava link
26.03.2013 Pensioni maksustamine
Hiljutisest Eesti Päevalehes avaldatud artiklist selgus, et küllalt paljud pensionärid ei ole kursis sellega, millises ulatuses nende sissetulekuid tulumaksuga maksustatakse ning kas oleks vajadus enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks.
Ava link
19.03.2013 Tuludeklaratsioon - ettevõtlustulu deklareerimine
Lasse Lehis räägib füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) tuludeklaratsiooni esitamisest. FIEde hiilgeajaga võrreldes on tänaseks nende arv kahekordselt kokku kuivanud (2012. aasta lõpu seisuga on Eestis ligi 33 000 füüsilisest iskust ettevõtjat). See ettevõtlusvorm on oma populaarsust kaotamas. Praktika näiteb, et osaühingu kaudu tegutsemine on järjest levinum alternatiiv.
Ava link
12.03.2013 Kinnisvaratulude maksustamisest ja deklareerimisest
Põhjus, miks kinnisvaratulude maksustamisest rääkida on lihtne - tehingud on rahalises mõttes üsna olulised ning kinnisvara võõrandamisega igapäevaselt kokku ei puututa. Pimesi ei maksaks uskuda naabreid või tuttavaid.
Ava link
05.03.2013 Tuludeklaratsioon - välistulude deklareerimine
EML juhatuse liige Lasse Lehis räägib füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisest. Seekord ei puudutata kõige lihtsamat varianti - Eestis saadud palgatulu maksustamist (sellest oli juttu 12. veebruari saates), vaid välisriigist saadud tulude deklareerimist.
Ava link
26.02.2013 Kodualuse maa maamaksuvabastusest
Lasse Lehis räägib selle aasta alguses jõustunud kodualuse maa maamaksuvabastusest, sellega seotud rakendusprobleemidest ning EML ja Eesti Omanike Keskliidu kampaaniast maamaksuteadete vaidlustamiseks.
Ava link
19.02.2013 2012. a maksumaksja sõbrast ja vaenlasest
Jättes kõrvale poliitika, maksuseadused ja maksukoormuse, keskendus EML seekord just eelkõige maksumaksjate poolt ülalpeetavatele institutsioonidele ja rahakasutusele.
Ava link
13.02.2013 2012. aasta tuludeklaratsiooni esitamine
Lasse Lehis räägib sellest, et 15. veebruarist alates saavad inimesed hakata esitama e-maksuametis oma 2012. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Sel aastal saab esmakordselt esitada tuludeklaratsiooni ka nutitelefonis. Saates oli juttu ka sellest, millal algab tulumaksu tagastamine; millega peavad arvestama need inimesed, kelle tuludeklaratsioonis on midagi ebastandardset.
Ava link
05.02.2013 Sotsiaalmaksu jagamisest tööandjate ja töövõtjate vahel
Lasse Lehis räägib sotsiaalmaksukohustuse jagamisest töötajate ja tööandjate vahel, mille osas käivad läbirääkimised tööandjate ja töövõtjate vahel.
Ava link
29.01.2013 Maksuvaba tulu tõstmisest
Lasse Lehis räägib tulumaksuvaba tulu määra tõstmise ettepanekutest, mis viimasel ajal välja käidud on. Erinevate poliitiliste parteide ettepanekud erinevad nii suuruse kui ka kiiruse poolest.
Ava link
22.01.2013 Piirikaubanduse reguleerimine
Lasse Lehis räägib ühest uuest seaduseelnõust, mille eesmärk on jõuliselt reguleerida piirikaubandust. Täpsemalt on eelnõuga plaanis oluliselt piirata aktsiisikauba aktsiisivabalt Eestisse toomist
Ava link
08.01.2013 2013. aasta muudatused
Lasse Lehis räägib muutunud töötuskindlustuse määradest, koduomaniku maamaksuvabastusest ja miinimumpalgast.
Ava link
11.12.2012 Üüritulude maksustamisest
Lasse Lehis räägib mustast üüriturust, üüritulude tulumaksustamisest. Teema on värskelt päevakorral seetõttu, et hiljuti saatis maksuamet paljudele eraisikutele meeldetuletuse, et nad oma üüritulu deklareeriksid.
Ava link
04.12.2012 Riigikontroll maamaksust
Lasse Lehis räägib värskest Riigikontrolli auditist, mis uurib, kas maamaksu kogutakse korrektselt. Selgub, et mitte eriti.
Ava link
27.11.2012 Elektriaktiisist
Lasse Lehis räägib elektriaktsiisist ja opositsiooni ettepanekust vähendada elektriaktsiisi Eestis.
Ava link
20.11.2012 Tervisespordi maksustamisest
Riigikogu opositsioonierakonnad on esitanud 2 eelnõud, mille mõlema eesmärgiks on muuhulgas kehtestada maksusoodustus tervisespordile. Kui üldjuhul loetakse tööandja poolt töötajate selliste kulude kandmine erisoodustuseks, siis eelnõude eesmärgiks on kehtestada piirmäärad, mille ulatuses vastavate kulude tegemine ei ole erisoodustus.
Ava link
13.11.2012 Finantstehingute maks
Tänases KUKU Raadio saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis finantstehingute maksust.
Ava link
06.11.2012 FIE abikaasa sotsiaalkindlustusest
Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis räägib muudatusest, mille järgi saab alates selle aasta augustist FIE oma seadusliku abikaasa samuti sotsiaalkindustusega katta.
Ava link
30.10.2012 Õiguskantsler taunib maksuameti jõumeetodeid idapiiril
Selle nädala saates Maksumaksja räägib Lasse Lehis õiguskantsleri ametlikust seisukohast idapiiril toimuva salakütuseära ohjamise teemal.
Ava link
23.10.2012 MTÜde maksusoodustused
Maksuhaldur on hakanud mittetulundusühingute maksusoodustusi piirama ja mitmeid ühinguid on hoiatatud, et nad ei vasta soodustuse saamise tingimustele. Milline MTÜ on heategev ja milline mitte ning kellel on õigus maksusoodustustele?
Ava link
16.10.2012 Veelkord töötajate registreerimisest nende esimesest tööleasumise päevast arvates
Et maksuhaldur on kohtunud sel teemal ka tööandjate esindajatega, siis väärib teema uuesti tutvustamist. Miks haldur seda teha tahab? Hetkel registreeritakse töötajad haigekassas. Maksuametini jõuavad need andmed aga nihkega ja see on ka põhjus, miks haldur on huvitatud töötajate registreerimisest nende esimesest tööleasumise päevast arvates.
Ava link
09.10.2012 OECD soovitused Eesti maksusüsteemile Ava link
02.10.2012 Haigekassa tegevuse rahastamine
Arstide streigi ja uue haigekassa juhi sõnavõttude valguses räägitakse kõlanud ettepanekutest, kuidas leida haigekassa rahastamiseks täiendavaid rahalisi vahendeid ja kuidas sealjuures maksuseadusi muuta. Mida tehtud ettepanekutest arvata?
Ava link
25.09.2012 Töötajate registreerimine
Maksu- ja tolliametis on küpsenud kava seada tööandjatele kohustus registreerida töötajad nende esimesest tööleasumise päeva arvates. MTA on kohtunud ka tööandjate esindajaga, tutvustas plaani ja kuulas ära, mida suurematel tööandjatel selle idee kohta öelda on.
Ava link
18.09.2012 Suhkrutrahvist
Samal päeval, kui Eesti riigikohus avaldas oma otsuse Euroopa stabiilsusmehhanismiga liitumise küsimuses, tuli ka Euroopa kohtust otsus, mis puudutab Eesti olulisi arenguid EL lõimumisel ja sellega kaasnevat suurt rahalist kohustust.
Ava link
11.09.2012 Tuludeklaratsioonide statistika Ava link
04.09.2012 Salakütuseäri piirialadel
Maksumaksja saade on suvepuhkuselt tagasi ja jätkab uute maksuteemadega. Esimeses saates on juttu Maksu- ja Tolliameti suvisest kannapöördest piirialadel. Alanud piiriületajate lauskontrolli eesmärk oli piirata ärilisel otstarbel maksuvabalt ületoodava kütuse levikut Eestisse.
Ava link
19.06.2012 Kokkuvõte teemadest,
millest 2012. aasta esimesel poolel on Maksumaksja saates räägitud ja kuidas on üles kerkinud küsimused, probleemid lahenenud.
Ava link
12.06.2012 Kodualuse maa maksuvabastus
Kodualuse maamaksuvabastuse kehtestamisega seotud ebakõlad ja puudused.
Ava link
05.06.2012 Eesti maksukultuur Euroopast vaadatuna
Euroopa Liidu soovitused Eesti maksupoliitika ja eelarvestrateegia muutmiseks.
Ava link
29.05.2012 Kokkuvõte aktsiisipoliitika ümarlauas Ava link
22.05.2012 Maksuameti uue ettepaneku kriitika
Maksuameti värskest ettepanekust teha seadusemuudatus, mis paneks kohustuse kõik uued töötajad maksu- ja tolliametis registreerida. Väidetavalt aitaks selline kohustus parandada maksude laekumist. Kas see ka tegelikkuses nii oleks?
Ava link
15.05.2012 Tulumaksu jaotamise reeglite muutmise ettepanekust
Ettepanek hakata tulumaksu jagama töökoha järgi.
Ava link
08.05.2012 Aktsiisid ja salakaubandus
Valitsus on teatanud kavatsusest tõsta alkoholiaktsiisi, samuti tõsteti ning tõstetakse tubakaaktsiisi ja kütusehinna pidev tõus. Teisalt väärib teemast rääkida lähtuvalt suurtest hinnavahedest neis kolmes kaubaartiklis, mis toob endaga kaasa illegaalse piirikaubanduse.
Ava link
30.04.2012 Tööjõu maksukoormus Eestis
Tööjõu maksukoormust tuleks vähendada ja enam võtta tähelepanu alla tarbimise ja keskkonnahoiu maksustamine.
Ava link
24.04.2012 Maksukoormuse tase Eestis
Selle nädala saates räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis maksukoormusest. Täpsemalt sellest, kuidas maksukoormuse taset arvutatakse ning mida tegelikkuses tähendab maksupööripäev, mida me iga aasta kevadel tähistame.
Ava link
17.04.2012 Sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamisest Ava link
10.04.2012 Haldusreformist ühe riigiasutuse kontekstis
Juttu on maksu- ja tolliameti tegevuse reorganiseerimisest, piirkondlike keskuste asendamine kompetentsikeskustega. Reorganiseerimisega seotud koondamised. Kas maksuametis toimuv võiks olla teistele riigiasutustele eeskujuks? Mida tähendab maksu- ja tolliameti reorganiseerimine maksumaksjale?
Ava link
03.04.2012 Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvormi maksustamisest Ava link
27.03.2012 Maamaksu tasumisest Ava link
20.03.2012 Töölepingu seaduse muudatused
Töötuskindlustuse hüvitise sätte kehtetuks tunnistamine neile, kes lahkuvad töölt poolte kokkuleppel või omal soovil. Kehtetuks muudetakse säte, mis pidi kehtima hakkama alles 1. jaanuaril 2013. a.
Ava link
13.03.2012 Kinnisvara müük tuludeklaratsiooni esitamise kontekstis
Räägitakse probleemsetest kohtadest kinnisvaratehingu tegemisel. Mida on oluline teada tekkida võivast maksukohustusest ja maksuvabastusest.
Ava link
06.03.2012 Tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tagastamine Ava link
28.02.2012 Tuludeklaratsiooni esitamisest
Pikemalt räägitakse välismaalt saadud tulust. Erisused, mida ei teata, ja tüüpilised eksimused, mis on seotud välismaalt saadud tulu deklareerimisega.
Ava link
21.02.2012 2011. aasta maksumaksja sõber ja vaenlane
Saates räägitakse põhjustest, miks 2011. aasta maksumaksja vaenlase tiitli sai sotsiaalminister Hanno Pevkur. Sotsiaalminister on töötukassa ja töötuskindlustusega seoses pälvinud maksumaksja vaenlase tiitli ka 2001. ja 2004. aastal (ministriteks olid siis vastavalt Eiki Nestor ja Marko Pomerants).
Lisaks ka sellest, kuidas selgitati välja 2011. aasta maksumaksja sõber.
Ava link
14.02.2012 Tuludeklaratsioonide esitamisest Ava link
07.02.2012 Uuest korteriomandi- ja korteriühistu seaduse eelnõust Ava link
31.01.2012 Sportlaste stipendiumide maksustamine
See, mida spordiringkonnad mõistavad sportlastele makstava palgana, ei ole seda mitte maksuseaduste mõttes. Maksuseadustes tuntakse sportlastele makstavaid tasusid stipendiumina, mis tavakodanikule seostub pigem õpingutega.
Ava link
24.01.2012 Riigiametnike spordikulude kinnimaksmine
Maksumaksja saates kommenteerib EML juhatuse liige Lasse Lehis ajakirjandusest läbi käinud avaliku sektori spordikulude hüvitamist töötajate loodud mittetulundusühingute kaudu.
Tutvuge ka 20. jaanuari arikliga Eesti Päevalehes
Ava link
17.01.2012 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
Uus avaliku teenistuse seaduse eelnõu ei puuduta otseselt maksuteemasid, kuid on seotud siiski maksumaksjate raha kasutamisega. Saates räägitaksegai avaliku teenistuse reformimisest ja selle ümber toimunud aruteludest.
Ava link
10.01.2012 Maksumaksja sõbra ja vaenalse valimine
Maksumaksjate liit valib juba mitmendat aastat maksumaksja sõpra ja vaenlast. Tiitlite väljakuulutamine on kavandatud 14. veebruarile ja EML ootab kõigilt huvilistelt kandidaate ja ettepanekuid.
Ava link
03.01.2012 2012. aasta aktuaalsed teemad
Aasta esimeses Maksumaksja saates annab EML juhatuse liige Lasse Lehis lühikese ülevaate sellest, mida uus aasta maksumaksjatele toob.
Ava link
27.12.2011 Tagasivaade 2011. aastale jätkub
Kõneldakse teemadest, mille üle aasta jooksul arutleti, probleemidest, küsimusetest, arusaamatustest, selgitustest, mis olid olulised.
Ava link
20.12.2011 Tagasivaade 2011. aastale
Tänases jõuluaja Maksumaksja saates teeb Lasse Lehis tagasivaate 2011. aastal lahatud maksuteemadele: kired maamaksu ümber, eluasemelaenu intressidega seotud tulumaksusoodustuse piiramine, koolituskulude mahaarvamise piiramine, aktsiiside tõus, eurole üleminekuga kaasnevad põhikirjamuudatused ning palju muud.
Ava link
13.12.2011  Metsa müük ja tulumaks
Seekordses Maksumaksja saates räägib EML juhatuse liige Lasse Lehis järgmisest aastast kehtima hakkavast tulumaksuseaduse muudatusest. Maksumuudatused puudutavad väikemetsaomanikke, kes on nõuks võtnud oma maatükilt metsa maha müüa ja kannavad seejärel mitme aasta jooksul metsa uuendamisega seotud kulusid.
Ava link
06.12.2011  Heategevuse ja annetustega seotud maksusoodustused. Ava link
29.11.2011 Pensionisambad ja 2012
Räägitakse pensionisammastest (II ja III) ning järgmise aasta selle valdkonna mõningatest muudatustest.
Ava link
22.11.2011 Üüritulude varjamine Ava link
15.11.2011 Pärimisega seotud maksuküsimused Ava link
08.11.2011 Riigilõivud on liiga kõrged
Eestis kehtivatest riigilõivudest, mis meil on Euroopa kõrgeimad.
Ava link
01.11.2011 Finantstehingute maksust
Euroopa Liit plaanib kehtestada kõigis EL riikides uut maksu. Kui see plaan läbi läheb, siis peaks uus, finantstehingute maks kehtestatama alates 2014. aastast.
Ava link
25.10.2011 Tallinna müügimaksust Ava link
18.10.2011 Tubakaaktsiisist Ava link
11.10.2011 Koolituskuludest Ava link
04.10.2011 Kohtutäituritest ja maksudest Ava link
27.09.2011 Miks õpetaja ei või olla ettevõtja? Paljudes valdkondades on üsna levinud, et töötaja võib soovi korral tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada osaühingu, mille kaudu teenust osutada. Kooliõpetajatele seda aga ei lubata. Ettevõtjana tegutsedes saaks tulust maha arvata kulusid, mida palgatöötaja teha ei saa. Ehk oleks aeg seadust muuta ja lubada näiteks osalise koormusega või asendusõpetajal ka ettevõtjana tegutseda? Ava link
20.09.2011   Ava link
13.09.2011 Maksuametniku ja maksumaksja vahelises suhtlemises tuleb aeg-ajalt ikka ette konflikte, kuid viimasel ajal on sagenenud kaebused ametnike ebaprofessionaalse käitumise üle – küsitakse korduvalt sama teavet, hoitakse kinni käibemaksu tagastusi jne. Ava link
06.09.2011   Ava link
21.06.2011 Teeme kokkuvõtte 2011. aastal käsitletud teemadest. Ava link
14.06.2011 Euroopa Komisjoni soovitused tööjõumaksudes
Euroopa Komisjon esitas Eestile soovituse, mis puudutas muuhulgas ka maksusid. Saates annabki Lasse Lehis makse puudutavast osast ülevaate.
Ava link
07.06.2011 Tihti ei kujuta maksumaksja ette, kui palju informatsiooni tema kohta leidub kõikvõimalikes andmebaasides ja kui lihtsalt see teave võib jõuda maksuhaldurini. Näiteks pangakonto väljavõttelt saab lisaks raha liikumisele teada päris palju ka inimese enda liikumise kohta. Ja kui minna maksuametiga kohtusse vaidlema, saab sellest varsti teada kogu maailm. Ava link
31.05.2011 Koduomanike maamaksuvabastus
Koduomanikud saavadki maamaksust vabaks. Nii nagu koalitsioonilepingus lubatud, saab kodualune maa 2013. aastal maamaksust vabaks. Vastav eelnõu on välja töötatud ja Riigikogu menetluses.
Ava link
24.05.2011 Erimärgistatud kütusest
Sinised ja punased kütused on väljasuremisohus? Sellistes masinates, mis ei sõida maanteel, võib kasutada madalama aktsiisiga maksustatud erimärgistatud kütust. Soodustus puudutab näiteks põllumajandust, metsandust, kaevandusi, ehitustöid, raudtee- ja laevaliiklust, kalapüüki, paikseid mootoreid. Valitsuskoalitsioon ja rahandusministeerium peavad plaani kütuse erimärgistamine üldse ära lõpetada. Mõned valdkonnad hakkaksid saama rahalist toetust, suurem osa jääb ilmselt soodustusest ilma.
Ava link
17.05.2011 Planeeritavalt 2012. a kehtima hakkavad tulumaksuseaduse muudatused. Seaduse muutmise eelnõu on riigikogu menetlusse juba võetud. Ava link
10.05.2011 Maksukoormus
EML arvutatav maskupööripäeva on käesoleval aastal 8. mai.
Ava link
03.05.2011 Omanike keskliit koosts Eesti Maksumaksjate Liidu ja Eesti Kinnisvarafirmade Liiduga esitasid ettepaneku muuta tulumaksuseadust ja lubada teha üüritulust mahaarvamisi. See muudatus soodustaks meie arvates maksumaksjate õiguskuulekust, sest praegu jätavad paljud üüritulu üldse deklareerimata. Ava link
26.04.2011 Riigilõiv kohtusse pöördumisel
2009. aastal tõsteti kohtuasjade riigilõivusid mitmekordselt. Juba siis oli kuulda, et see võib olla põhiseadusega vastuolus, kui liiga kõrged lõivud hakkavad takistama kohtusse pöördumist. Nüüd on tõehetk saabunud – riigikohus leidiski hiljuti, et Eesti riigilõivud on liiga suured ja neid tuleks oluliselt vähendada.
Ava link
19.04.2011 Pensionärid hädas tulumaksuga!
Eelmisel nädalal selgus, et ligi 17 tuhat pensionäri on maksnud üleliia tulumaksu, sest ei olnud teadlikud maksuvabastuse rakendamise korrast ja peavad nüüd raha tagasisaamiseks tuludeklaratsiooni esitama. Täna räägime sellest, miks ja kuidas üldse pensione tulumaksuga maksustatakse ja kuidas saaks selliseid probleeme tulevikus ära hoida.
Ava link
12.04.2011 Kuidas arvutatakse puhkusetasu?
Uus töölepingu seadus kehtib varsti kaks aastat, aga siiamaani pakub see seadus avastamisrõõmu nii töötajatele kui tööandjatele. Üks teema, mis tundub väga lihtne, aga võib muutuda väga keeruliseks, on puhkusetasu arvutamine.
Ava link
05.04.2011 Tänases saates käibemaksu tulevikust Euroopa Liidus.
Nimelt Euroopa Komisjon on välja andnud dokumendi, milles tehakse ettepanekuid, kuidas käibemaksusüsteemi lihtsamaks ja ettevõtjasõbralikumaks muuta. Kõigilt huvilistelt oodatakse arvamusi.
Ava link
29.03.2011 Tänases saates koalitsioonilepingu maksude osa! Mida kavatseb uus vana valitsuskoalitsioon järgmise nelja aasta jooksul muuta maksuseadustes ja kes nendest muudatustest võidab, kes kaotab? Ava link
22.03.2011 Tulumaksu ühtlustamine Euroopa Liidus!?
Käivad jutud, justkui kavandatakse Euroopa Liidus tulumaksumäärade ühtlustamist ja et Eesti maksusüsteem on ohus. Tegelikult on töös hoopis direktiiv, mis pakuks suurtele rahvusvahelistele kontsernidele alternatiivse võimaluse arvutada kogu kontserni kasumilt tulumaksu ühtsete eeskirjade kohaselt, mitte igas riigis eraldi. Ükski riik oma tulumaksusüsteemi muutma ei pea.
Ava link
15.03.2011 Riiklik raamatupidamisbüroo!?
Justiitsministeerium teatas, et kavatseb 2012. aastal käivitada äriregistri juures tasulise elektroonilise raamatupidamisprogrammi, et lihtsustada väikeettevõtjate raamatupidamist. Kas tõesti tahab riik hakata konkureerima raamatupidamisbüroodega? Kas uute "toote" arendajad ise ikka saavad aru, mida nad reklaamivad?
Ava link
08.03.2011 Maksud enne ja pärast valimisi! Valimised on läbi. Teeme ülevaate, milliseid maksulubadusi erakonnad enne valimisi jagasid ja milliseid neist ka reaalselt võiksid rakenduda. Ava link
22.02.2011 Maamaksust Tallinnas
Paljud Tallinna korteriomanikud said alles 2011. aastal esimest korda maamaksuteate. Varem maksis maamaksu korteriühistu. Miks nii ja miks just nüüd?
Ava link
15.02.2011 Tulude deklareerimine
Täna algab "maksumaksjate võidujooks" 100 miljoni euro suurusele tulumaksutagastusele. Kas tulude deklareerimisel on midagi muutunud ja mida olulist tuleb meeles pidada tuludeklaratsioonide täitmisel?
Ava link
08.02.2011 Käibemaksupettused kütuseäris!
Väidetavalt jäi riigil saamata 700 miljonit krooni käibemaksu tänu kütuseäris vohavatele petuskeemidele. Nüüd on Riigikogu menetluses seaduseelnõu, milles kavatsetakse kehtestada kõigile kütusemüüjatele 100 000 € suurune tagatis. Samas on esitatud kahtlusi, kas see muudatus ikka aitab pettusi ära hoida, pigem suretab välja väikesed maatanklad.
Ava link
01.02.2011 Palju on räägitud sellest, et kodualune maa tuleks vabastada maamaksust, aga palju suuremad probleemid võivad kinnisvaraomanikul tekkida hoopis tulumaksuga, kui tema elukorraldus ei klapi 100% sellega, mis on kirjas tulumaksuseaduses. Ava link
25.01.2011

Ettevõtte tulumaksust
Rahandusministeerium tutvustas hiljuti valminud Praxise uuringut, milles leiti, et Eesti 2000. aasta tulumaksureform on õnnestunud ja mõjunud majandusele hästi. Aeg-ajalt kostab ka hääli, et oleks aeg tagasi minna traditsioonilise kasumi maksustamise süsteemi juurde.

Ava link
18.01.2011 Maksumaksja sõbra ja vaenlase valimine
Maksumaksjate liit annab igal aastal välja maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli. Tutvustame, kes on varem nende tiitlite väärilised olnud ja ootame kandidaate 2010. aasta kohta.
Ava link
11.01.2011

Euro ja raamatupidamine
Eurole üleminek on jätkuvalt aktuaalne teema. Seekord tuleb jutuks, kuidas mõjutab rahavahetus raamatupidamist ja juriidiliste dokumentide vormistamist.

Ava link
04.01.2011 Euro ja maksud!?
Euro tulekul uuritakse igat senti ja leitakse üles pisemgi muudatus mistahes rahasummas. Väikesed ümardamised toimuvad ka palkade, hüvitiste ja maksude arvestuses. Mis muutub tavalise tööinimese elus?
Ava link
28.12.2010 Teeme kokkuvõtte aasta jooksul saates käsitletud teemadest. Millised olid lõppeva aasta olulisemad sündmused maksumaksja jaoks ja millised muudatused ootavad meid ees uuel aastal. Ava link
21.12.2010 Käibemaksu kassapõhisest arvestusest
Uuest aastast hakkab kehtima käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt võivad kõik ettevõtjad, kelle aastakäive jääb alla 200 tuhande € arvestada käibemaksu kassapõhiselt. Pealtnäha teeb see ettevõtja elu lihtsamaks, aga tegelikkuses pigem keerulisemaks.
Ava link
14.12.2010 Kogumispensionist
2011. aastal taastuvad kohustusliku kogumispensioni maksed 1% määras neile, kes vabatahtlikult 2010. aastal makseid ei teinud. Kõigile neile, kes teevad sissemakseid kolmandasse pensionisambasse, on enne aasta lõppu hea meelde tuletada, millised tulumaksusoodustused kaasnevad kogumispensioni sissemaksetega ja väljamaksetega.
Ava link
07.12.2010 Maamaks ja maksuvabastus
Harku vald lõi pretsedendi kehtestades ainsa omavalitsusüksusena 2011. aastal täieliku maamaksuvabastuse kodualusele maale.
Ava link
30.11.2010 Sotsiaalmaksu lagi
Sotsiaalmaksu lagi on valimiste eel jälle jutuks tulnud. Arutleme, mida see meile anda võiks.
Ava link
23.11.2010 Optsioonide maksustamisest
Erisoodustused on igale tööandjale murekoht. Uuest aastast muutub soodsamaks töötajatele osalusoptsioonide andmine, kuid töötajate koolituse ja tervisega seotud kulude maksuvabastus paistab olevat teema, millest ainult lõputult räägitakse.
Ava link
16.11.2010 Valimiste maksulubadused
Valimiste lähenedes on erakonnad välja käinud erinevaid maksulubadusi - kes soovib makse tõsta, kes langetada. Lähemalt FIE-de maksustamise ettepanekutest.
Ava link
09.11.2010 Uuest aastast muutuvad tulumaksuseaduse sätted, mis puudutavad maksuvabalt annetuste tegemise võimalust. Ühest küljest laiendatakse maksusoodustust ka välismaa mittetulundusühingutele, teisest küljest jällegi kaob ära maksuvabastus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele tehtud annetustele. Mida helde sponsor peaks selles olukorras ette võtma? Ava link
02.11.2010 Uued erikorrad käibemaksuseaduses! Uuesti hakkab kehtima kinnisvara ja vanametalli müügi käibemaksuga maksustamisel erikord. Erikorra eesmärk on vältida maksupettusi. Kas kavandatavad muudatused on piisavad? Ava link
26.10.2010 Erametsaomanikke puudutav tulumaksuseaduse muudatus
Hea uudis metsaomanikele! Rahandusministeerium on ette valmistanud tulumaksuseaduse muudatused, mis annaksid erametsaomanikele alates järgmisest aastast võimalusi teha metsa müügist saadud tuludest rohkem mahaarvamisi.
Ava link
19.10.2010 FIE vs OÜ
Täna püüame vastata küsimusele kumb on mõistlikum väikeettevõtjale olle FIE või luua osaühing? Riigikogus võetakse sellel nädalal vastu tulumaksuseaduse muudatused ja hiljuti võeti vastu äriseadustiku muudatused, mille kokkuvõtteks võib lühidalt öelda – aina lihtsamaks muutub osaühingu kaudu äri ajamine ja aina vähem on mõtet tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana.
Ava link
12.10.2010 Maksumaksjate liit tähistas hiljuti 15. aastapäeva. Räägimegi sellest, millega tegelevad maksumaksjate ühendused Eestis ja mujal maailmas. Ava link
05.10.2010 Maksuamet pommitab kirjadega! E-riigis on riigiasutused hakanud inimestega rohkem e-kirja teel suhtlema. Ka Maksu- ja Tolliamet on viimasel ajal hakanud usinasti igasuguseid teavitusi ja meeldetuletusi saatma. Mõnikord võib sellest paraku rohkem kahju kui kasu sündida. Ava link
28.09.2010 Tööturuteenuste ja -toetuste ning töötuskindlustuse seaduse muudatustest
Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mille kohaselt hakataks töötute koolitust edaspidi finantseerima töötuskindlustusmaksetest. Ametiühingud on muudatuse vastu. Maksumaksjate liit toetab selles vaidluses ametiühinguid ja leiab, et kindlustusmaksetena kogutud raha tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ning pigem tuleks vähendada töötuskindlustusmaksete määra.
Ava link
21.09.2010 Erisoodustuse intress
Kui töötaja saab oma tööandjalt laenu intressivabalt või soodusintressiga, maksustatakse intressivahe erisoodustusena. Praegu lähtutakse maksustamisel intressimäärast 2% aastas, kuid Rahandusministeerium soovib seadust muuta, millega võib kaasneda intressimäära kuni 10-kordne tõus.
Ava link
10.09.2010   Ava link
22.06.2010 2010. aastast on kuus kuud möödunud ja seadusandjad istungite vaheajal, seega uusi muudatusi maksumaksjale ei tule ja teeme esimesest poolaastast kokkuvõtte. Ava link
15.06.2010 Eurole üleminekust
Eeldatavasti läheb Eesti 1. jaanuarist 2011 üle Eesti kroonilt eurole. Mida toob eurole üleminek kaasa aga maksumaksjatele?
Ava link
08.06.2010 Väärtpaberitulu maksustamisest
Eraisikute väärtpaberitulude maksustamine muutub. Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu kauaoodatud tulumaksuseaduse muudatused, millega vabastatakse tulumaksust reinvesteeritud väärtpaberitulu. Samas kaob osa praegusi maksuvabastusi. Kas muudatused täidavad eesmärki ja tagavad investorite võrdse kohtlemise?
Ava link
01.06.2010 Veel müügimaksust
Tänasest hakkab kehtima paljukirutud Tallinna müügimaks, kuid loodetavasti mitte kauaks, sest senine sündmuste areng on näidanud, et sellist maksu sellisel kujul lihtsalt ei ole võimalik normaalselt kehtestada ja koguda. Eelkõige on kriitikanooled lennanud loomulikult Tallinna Linnavalitsuse pihta, kuid paljuski on kogu segaduse taga siiski Rahandusministeeriumi tegemata töö. Seniks aga peavad tarbijad kogu selle jama kinni maksma.
Ava link
25.05.2010 Töötuskindlustus Ava link
18.05.2010 Tallinna paadimaksust
Lisaks müügimaksule kehtestas Tallinn teise uue maksuna sellel aastal paadimaksu. 1. maiks pidi see maks kõigil makstud olema, aga siiani pole selge, kes seda maksu üldse maksma peavad. Kas paadimaksul kohaliku maksuna on üldse mõtet?
Ava link
11.05.2010 Kinnisvara müügist teenitud tulu maksustamisest
Euro ootuses hakkab kinnisvaraturg jälle elavnema, mistõttu oleks paras aeg meelde tuletada mõned maksureeglid. Millal tuleb maksta tulumaksu, kui füüsiline isik müüb või annab üürile maja või korteri, saab kinnisvara kingituse või pärandina või kui kinnisvara tuleb võlgade katteks müüki panna.
Ava link
04.05.2010 Arutusel olevate maksuseaduste muutmise eelnõud
Viimasel ajal on avaldatud mitmeid maksuseaduste muudatuste eelnõusid ja osad neist on juba otsapidi riigikogus arutamisel, osa veel ministeeriumide vahel kooskõlastamisel. Mida uut ja huvitavat on 2011. aastal oodata?
Ava link
27.04.2010 Aastaaruande esitamisest
Raamatupidaja töös on selle aasta kõige olulisem muudatus kindlasti aastaaruannete esitamise uus elektrooniline kord. Nagu iga uue asjaga, eriti veel, kui tegemist on e-asjaga, jagub ka siin arusaamatusi, segadust ja kriitikat parasjagu. Mida oleks saanud paremini teha?
Ava link
20.04.2010 Müügimaksust veel ja veel
1. juuni läheneb ja kired Tallinna müügimaksu ümber möllavad. Linnavalitsus korraldas ettevõtlusorganisatsioonidele infopäeva, kuid sealt saadud kriitikat ja ettepanekuid ei arvestatud. 8. aprillil muutis linnavolikogu müügimaksu määrust, millega mõni asi justkui sai selgemaks, mõni asi läks aga veelgi segasemaks.
Ava link
13.04.2010 Elatise maksmisest ja maksustamisest
Paljud üksikvanemad on hädas teiselt vanemalt elatise kättesaamisega, kuid lisaks elatise nõudmise ja maksmise reeglitele tuleb teada ja arvestada ka elatise maksustamise reegleid. Rahandusministeeriumil on plaanis muuta elatise tulumaksuga maksustamist. Kas see lahendab probleeme või tekitab neid hoopis juurde?
Ava link
06.04.2010 Annetuste maksuvabastusest
Tulumaksuseadus näeb ette võimaluse teha teatud ulatuses annetusi maksuvabalt, aga mitte alati ja mitte kõigile. Järgmisest aastast on toimumas ka muudatusi, osaliselt läheb soodustatud isikute ring laiemaks, osaliselt kitsamaks.
Ava link
30.03.2010 Maksuvõlgade sissenõudmisest ja arvete arestimisest
Teatavasti on maksuamet asunud aktiivselt maksuvõlgu sisse nõudma ja võlgnike pangaarveid arestima. Paraku on selgunud, et päris palju on välja saadetud ka ebaõigeid nõudeid, näiteks nõutakse aegunud intresse. Räägimegi täna maksuvõla aegumisest, intresside arvutamisest ja sellest, kuidas vaidlustada ebaõiget nõuet.
Ava link
23.03.2010 Maamaksu tasumisest
Sellel aastal on maamaksu tasumise korras mõned muudatused, mis peaksid suurema osa maksumaksjate jaoks tegema asja lihtsamaks, aga mõnele maaomanikule võib niigi ebaõiglasena tunduv maks muutuda veelgi koormavamaks.
Ava link
16.03.2010 Maksuvõlgade sissenõudmisest
Viimaste uudiste kohaselt on Maksu- ja Tolliamet käivitanud elektroonilise võlahalduse süsteemi ja hakanud massiliselt maksuvõlglaste pangakontosid arestima. Uurimegi lähemalt, milliseid õigusi seadus maksuametile annab ja kuidas maksumaksja peaks käituma võlgade tekkimise korral.
Ava link
09.03.2010 Riigilõivudest
2009. aastal tõsteti lisaks paljudele maksudele ka näiteks kohtuasjade riigilõivusid. Tookord avaldati arvamust, et nii mõnelgi juhul võib kõrge riigilõiv saada takistuseks oma õiguste kaitsel. Juba on ka teada juhtumeid, kus ebamõistlikult kõrge riigilõivumäär on tunnistatud põhiseadusevastaseks. Mis saab edasi?
Ava link
02.03.2010 Välismaalt teenitud tulude deklareerimine
Kuidas deklareerida välismaalt saadud tulu? Suurem osa tuludeklaratsioone on küll tänaseks juba esitatud, aga keerulisemad juhtumid vajavad siiski veel selgitamist. Mida peavad arvestama need, kes käisid eelmisel aastal välismaal tööl või said muud tulu välismaalt? Millal peab tulumaksu juurde maksma, millal saab tagasi?
Ava link
23.02.2010 Unustatud eelnõu taastamine
Riigikogus on juba üle kahe aasta seisnud üks seaduseelnõu, millega sooviti anda erainvestoritele juriidiliste isikutega sarnased maksureeglid ning vabastada reinvesteeritud tulu tulumaksust. Nüüd on eelnõule elu sisse puhutud ja ilmselt saab see 2011. aastaks seaduseks. Kas muudatused pakutud kujul on ikka piisavad?
Ava link
16.02.2010 Tulude deklareerimise aeg
Käes on tuludeklaratsioonide esitamise aeg ja paljudel praeguseks juba deklaratsioon esitatud. Mis on sellel aastal teisiti ja mida olulist tuleb tulude deklareerimisel meeles pidada?
Ava link
09.02.2010 Rahandusministeerium kavandab muudatusi sotsiaalmaksuseaduses, muuhulgas soovitakse vähendada tööandja maksukohustust, kui ta rakendab osalise tööajaga tööle inimese, kes on olnud vähemalt 9 kuud töötuna arvel. Maksumaksjate liidu arvates tuleks selline soodustus anda ka nendele töötutele, kes soovivad alustada tegevust füüsilisest isikust ettevõtjana. Ava link
02.02.2010 Taas kord müügimaksust ja ajendatult ikka Tallinna linnavalitsuse otsustest. Mis ja kuidas siis saab selle maksuga? Ava link
26.01.2010 Tänaseks teemaks on üks huvitav kohtuvaidlus. Nimelt on maksuamet aastaid käibemaksuseadust valesti tõlgendanud ja paljud ettevõtted on liiga palju käibemaksu maksnud, mida oleks nüüd paras aeg riigilt tagasi küsida. Ava link
19.01.2010 2009. aasta jooksul pidid kõik FIEd end ümber registreerima äriregistrisse ja nüüd on tulemused käes. Kui palju siis FIEsid alles jäi ja kas majanduskeskkonna ja FIEde endi jaoks on registriküsimus see kõige tähtsam? Ava link
12.01.2010 Uus tulumaksuseadus, millega kehtestati maailmas ainulaadne juriidiliste isikute maksustamise süsteem, on kehtinud 10 aastat. Kuidas on see seadus Eesti majandusele mõjunud ja milliseks kujuneb meie tulumaksusüsteemi tulevik? Ava link
05.01.2010 2010. aasta on alanud ja Maksumaksjate Liidu üks põhilisi tagasivaate tegemisi möödnud aastale on maksumaksja Sõbra ja Vaenlase tiitli välja andmine. Ava link
22.12.2009   Ava link
15.12.2009 Kui enam mujalt selgust ei saa, siis ka maksuküsimustes annab kohus selguse. Vaatamegi üle viimase aja olulisemad kohtuotsused, mis tehtud seoses maksumaksjatega kel vaidlusi maksuametiga. Ava link
08.12.2009 Tallinn soovib kehtestada uuel aastal müügimaksu ja paadimaksu. Mis maksud need sellised on ja mis juhtub, kui need Tallinnas kehtima hakkavad. Ava link
01.12.2009 Järgmise aasta eelarvega seotud maksumuudatused on riigikogus vastu võetud. Mis meid, maksumaksjaid ees ootab? Ava link
24.11.2009 Ettevõtte pankrotistumisel tegevuse jätkamine uue nime all
Viimasel ajal on ajakirjanduses korduvalt juttu olnud sellest, kuidas pankrotistunud ettevõtete asemele tekivad uued, sama tegevuse ja samade inimestega, aga võlad justkui haihtuvad kuhugi. Millised võimalused on maksuametil ja teistel võlausaldajatel taolises olukorras?
Ava link
17.11.2009 Eluasemelaenude maksusoodustuse kaotamine
Nädalapäevad tagasi ütles rahandusminister Jürgen Ligi, et eluasemelaenu maksusoodustuse võiks põhimõtteliselt ära kaotada. Esimese hooga tekitas see teade väikese tormi, kuid tegelikkuses need asjad ei käi nii kiiresti ja äkki.
Ava link
10.11.2009 Arengukava tööhõive soodustamiseks
Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks Eesti konkurentsivõime arengukava, milles muu hulgas on ka ettepanekuid tööjõumaksude koormuse vähendamiseks, et soodustada tööhõivet.
Ava link
03.11.2009 Käibemaksuseaduse erikorrast
Ülevaade käibemaksuga maksustamise erikorrast FIE-dele. Tegemist käibemaksuseaduse § 44, mis annab võimaluse FIE-del pidada käibemaksuarvestust kassapõhiselt.
Ava link
27.10.2009 Möödunud nädalal tuldi välja üleskutsega, et kui ei ole rahul Tallinna valimiste tulemusega, siis viigem enda sissekirjutus mõnda teise omavalitsusse ja koos sellega ka maksuraha. Teeme, siis ülevaate, kuidas tekivad kohaliku omavalitsuse tulud ja kuidas see on seotud sissekirjutusega. Ava link
20.10.2009 Haigushüvitise kord
Täna seadusemuudatusest, mis juba kehtib ja millega meist igaüks peab arvestama, see on haigushüvitiste maksmise kord ehk siis kuidas arvestatakse raha haiguspäevade eest.
Ava link
13.10.2009 Riigikogu hakkab arutama 2010. aasta riigieelarvet. Millised kulukärped ja maksutõusud meid ees ootavad? Ava link
06.10.2009 Tutvustame hiljutist Riigikontrolli auditit, milles heidetakse Maksu- ja Tolliametile ette, et tema tegevus maksuvõlgade sissenõudmisel ei ole olnud piisavalt tõhus. Ava link
29.09.2009 30. septembril möödub Maksumaksjate liidu asutamisest 14 aastat. Selle puhul tutvustame põgusalt liidu tegevust ja seniseid saavutusi. Miks on kasulik olla maksumaksjate liidu liige ja mida head on maksumaksjate liit teinud Eesti maksusüsteemi hüvanguks? Ava link
22.09.2009 Tulumaksuseaduse plaanitavad muudatused 
Teeme ülevaate hetkel Riigikogus olevatest maksudega seotud seaduseelnõudest lähtuvalt ütlusest, kas karta või kahetseda?
Ava link
15.09.2009 Midagi uut maamaksust
Aastaid on räägitud, et maamaksu kogumise protseduur on keerukas ja kohmakas ning vajaks lihtsustamist. Nüüd on vastav eelnõu ette valmistatud. Samuti on antud kohalikele omavalitsustele võimalus vabastada inimeste kodualune maa täielikult maamaksust. Kas nad seda õigust ka kasutavad?
Ava link
08.09.2009 Tulumaksuseaduse plaanitavad muudatused
Rahandusministeerium kavandab tulumaksuseaduse muudatusi, millega tahetakse piirata isikliku eluaseme müügist saadud tulu maksuvabastust. Maksumaksjate liidu arvates tuleks maksuvabastust hoopiski laiendada, sest praegune seaduse sõnastus tekitab mitmeid ebaõiglasi olukordi.
Ava link
01.09.2009

Maksumaksja sügishooaeg algab käibemaksuteemaga
Alustame uut hooaega ja peateema on ikka nüüd juba kurikuulus käibemaks, mida kiirendatud korras tõsteti 2%.

Ava link
16.06.2009


Ava link
09.06.2009

Dividendi maksustamine palgana?
Selle nädala Kuku Raadio saates Maksumaksja rääkis Lasse Lehis eelmisel nädalal jõustunud ringkonnakohtu lahendist. Lahend jõustus, sest Riigikohus ei võtnud menetlusse maksuameti kaebust vaidluses, kus amet soovis äriühingu osanikule makstud dividendi palgana maksustada. Maksuamet oli vaidluses kaotajaks pooleks ja tegi Lehise sõnul lahendist liiga kaugeleulatuvaid järeldusi.

Ava link
02.06.2009

Käibemaksumäära tõstmise plaanist
Selle nädala Kuku Raadio saates MaksuMaksja rääkis Lasse Lehis valitsuse poolt uue koalitsiooni moodustamise kõnelustel välja käidud plaanist tõsta käibemaksumäära 2% võrra.

Ava link
26.05.2009

Deklaratsioonide elektroonilisest esitamisest
Samal ajal kui ministrite ametist tagandamise avaldust sõidutatakse autoga Kadriorust Ärma tallu ja tagasi, keeldub maksuamet vastu võtmast paberil käibedeklaratsioone. Uurime asja lähemalt.

Ava link
19.05.2009

Töötuskindlustuse tüliõunad
Valitsus vaidleb ja on lõhki minemas töötuskindlustushüvitiste pärast. Vaatame põgusalt millised need hüvitised siis on ja milliseks neid plaaniti muuta.

Loe töötuskindlustuse teemal artiklit ka tänasest Postimehest: Töötu saab vähem hüvitist, töövõtja tasub rohkem maksu.

Ava link
12.05.2009 Töötuskindlustuse ja kogumispensioni makse muudatused juunikuus
Tänases Maksumaksja saates rääkis Lasse Lehis sellest, et esimesest juunist töötajatele väljamakstavatelt palkadelt tasutakse töötuskindlustusmakset juba uute määrade alusel. Nimelt võttis valitsus 30. aprillil vastu määruse nr 71, millega selle aasta juunist kehtestatakse töötaja töötuskindlustusmakse määraks 2% (senise 0,6% asemel), tööandja määr on 1% (varem 0,3%). Lehis juhtis tähelepanu, et maksustamine toimub selle järgi, millal tasu inimesele välja makstakse (kassapõhiselt), mitte selle järgi, mis kuu eest välja teenitud rahaga on tegu.

Teine muudatus, mille kohta maikuu lõpuks tõenäoliselt ka seadus vastu võetakse, puudutab kohustuslikku kogumispensionit (pensionikindlustuse II sammas). Nagu töötuskindlustusmaksegi, käitub kogumispensioni makse maksuarvestuses samuti kassapõhiselt: juunist alates tehtavatelt väljamaksetelt 2% kohustusliku kogumispensioni makset mitte kelleltki enam kinni ei peeta. Alates 2010. aasta algusest on soovi korral võimalik tasuda kogumispensioni makset 1%.
Ava link
05.05.2009 Eelmisel nädalal üllatas rahandusminister maksutõusu ettepanekutega. Maksumaksjate liit ei väsi kordamast, et praegusel ajal makse tõsta oleks majandusele hukatuslik ning riigi kulude kokkuhoiu võimalused ei ole veel kaugeltki ammendunud. Ava link
28.04.2009 Kommentaar OECD ettepanekutele
Lasse Lehis kommenteerib OECD hiljutisi ettepanekuid Eesti maksusüsteemi kohta (kinnisvaramaksu, ettevõtte tulumaksu kehtestamine). Kas on aeg muuta Eesti maksusüsteemi?
Ava link
21.04.2009 Uued maksu-uudised
Algav nädal tõi jälle maksu-uudised. Töötuskindlustusmakse määrad tõusevad 3% peale. OECD esitles oma ettepanekuid Eesti majanduse ja maksusüsteemi kohta. Kas on aeg muuta Eesti maksusüsteemi? Kui palju mõjutavad maksud üldse meie ettevõtluskeskkonda ja välisinvesteeringuid.
Ava link
14.04.2009 Maksed pensioni II sambasse
Valitsus peatab riigi maksed II sambasse ja samas tahab valitsus tõsta töötuskindlustus makset. Seega justkui on otsuseid, mis suhteliselt ühesed ja selged, kuid süüvides on ikkagi pilt segane, et võtta ühest seisukohta.
Ava link
31.03.2009 Sellest aastast muudeti ametisõidukitega seotud erisoodustust, mis tänaseks ei ole kellelegi üllatuseks. Palju olulisem on veel kord lahti rääkida 3. märtsil tehtud Riigikohtu otsus vaidluse osas, mis puudutas just ametisõiduki kasutamist. Ava link
24.03.2009 FIE-d kipuvad tihti oma tuludeklaratsioonide esitamisega viimaste hulka jääma. Räägimegi seekord, mida olulist on vaja teada ettevõtluse tulude ja kulude deklareerimisel ning kuidas oma arvepidamist korras hoida. Ava link
17.03.2009 Füüsilise isiku tuludeklaratsioon
Jätkame tuludeklaratsioonide teemal ja täna jutuks millised tulud tuleb deklareerida ja millised on maksuvabad? Mida silmas pidada kinnisvara ja väärtpaberite ostmisel-müümisel ja välismaale tööle minekul?
Ava link
12.03.2009 Füüsilise isiku tuludeklaratsioon
Kuigi suuremal osal inimestest on tuludeklaratsioon esitatud ja tulumakski tagasi saadud on kindlasti veel neidki, kes vajavad veidi nõu ja abi keerulisemate juhtude lahendamiseks. Samuti tasub üht-teist meeles pidada tuleviku tarbeks.
Ava link
03.03.2009 Varjatud maksutõus
Tööandjaid ja töötajaid ootab ees rida seadusemuudatusi, mis tõstavad otseselt või kaudselt maksukoormust. 1. juulist hakkab haigekassa maksma töövõimetushüvitist alles alates üheksandast päevast - esimesed kolm päeva jääb töötaja enda kanda, neljandast kaheksanda päevani maksab hüvitist tööandja. Taas on päevakorda võetud tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustus. 1. juulist tõuseb töötuskindlustusmaksete määr, kuid töötukassa tahab veelgi suuremat maksutõusu. Aastaid on räägitud, et Eesti-sisese töölähetuse päevaraha määr 80 krooni on häbematult väike ja seda tuleks suurendada. Kuid 1. juulist kaob Eesti-sisese lähetuse maksuvaba päevaraha sootuks.
Ava link
17.02.2009 Maksumaksja sõber ja vaenlane 2008
Eelmise nädala neljapäeval kuulutas maksumaksjate liit 2008. aasta maksumaksja sõbraks Tarbijakaitseameti ja maksumaksja vaenlaseks Finantsinspektsiooni. Selgitame saates selle valiku põhjuseid.
Ava link
10.02.2009 Mida arvata maksutõusu ettepanekutest?
Eelarvekärbete taustal on viimasel ajal tuldud välja mitmete maksutõusu ettepanekutega, näiteks astmeline tulumaks või tulumaksu tõstmine. Mida arvab asjast Maksumaksjate Liit?
Ava link
03.02.2009 Minimaalne sotsiaalmaksukohustus
Uuest aastast tõusis sotsiaalmaksu alammäär mis seab väikesepalgalised töökohad löögi alla. Kui töötaja töötab osalise koormusega või korraga mitmes kohas võib juhtuda, et tööandja peab maksma sotsiaalmaksu rohkem kui 33% palgast. Maksumaksja selgitab sotsiaalmaksu reegleid ja annab soovitusi tööandjatele ja FIE-dele.
Ava link
27.01.2009 EML ettepanek rahandusministrile
Eesti Maksumaksjate Liit saatis rahandusministrile kirja ettepanekuga algatada maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, mis vähendaksid maksuvõlgades ettevõtjate lisakulusid ning aitaksid neil säilitada töökohti ja majandusraskustest kiiremini välja tulla.
Ava link
20.01.2009 Sõiduautode maksustamine
Uuest aastast tõusis ametiauto erisoodustuse määr 2000 krooni pealt 4000 kroonile. Samamoodi tõsteti ka isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba määr 4000 krooni peale. Tänu nendele muudatustele on paljud autokasutajad hakanud pidama sõidupäevikuid. Räägime sellest, kuidas sõiduauto kasutamise arvestust korrektselt pidada.
Ava link
13.01.2009 Maksumaksja sõber ja vaenlane
Aastas 2008 on seljataga ja Maksumaksjate Liit ootab ettepanekuid kes oli möödunud aastal Eesti maksumaksja Sõber ja kes Vaenlane. Et asi selgem oleks vaatame tagasi selle sajandi maksumaksjate sõpradele ja vaenlastele.
Ava link
06.01.2009 Uue aasta maksumuudatused
Aasta esimeses saates anname lühidalt kokkuvõtte kõikidest 2009. aasta alguses kehtima hakanud maksumuudatustest. Midagi meeldivat nende seas kahjuks ei ole. Loodame siiski, et majanduslangus ruttu läbi saab ja aasta keskel mingeid uusi halbu maksuüllatusi tulemas ei ole.
Ava link

 

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • LeapIn
  • saku metall
  • epood
  • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017