auto koolitus
Laupäev, 26. Mai
 

Automaks on kohal. Ärge petke ennast!

Autor
Vahur Kivistik
Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat
Autor
Triin Ahveldt
Advokaadibüroo HansaLaw maksukonsultant

Kasutades moodsat väljendit, elame maksude vallas tõejärgsel ajastul. Ametlikult Eestis automaksu ei ole, kuid tegelikult maksustatakse autosid suurtel kiirustel ja hulgakaupa. Samuti on tõejärgse ajastu sümptomiks legendaarsed "kaubikud" Porsche Cayenne ja BMW X5. Autode maksustamisse suhtuvad ühtmoodi kirglikult nii ametnikud, ettevõtjad kui ka eraisikud.

Viimane suurem muudatus tehti seadusesse 2014. aasta talvel, mil kehtestati reegel, et sõiduauto soetamisel võib maha arvata maksimaalselt 50% sõiduautole tehtud kulude käibemaksust, kui kasutaja teeb sõidukiga ka erasõite. Sõiduautode omatarve jäi vaid väga piiratud tegevusalasid puudutavaks juhuks.

Alates 2018. aasta jaanuarist hakkab riik sõiduautode erisoodustust arvutama auto võimsuselt. Kuni viis aastat vanade autode puhul maksab 1 kW 1,96 eurot, vanemate autode puhul on 1 kW hind 1,47 eurot. Näiteks 130 kW võimsusega uue erisoodustuse hinnaks on 254.80 eurot. Tulumaks on sellest 20/80 ehk 63,70 eurot ning sotsiaalmaksu leidmiseks tuleb tulumaks liita erisoodustuse hinnale ning lisada 33% ehk 105,11 eurot. Maksukohustus on kokku 168,81 eurot kuus. Arvestust selle kohta, kui palju erasõite kasutaja teeb, enam ei peeta.

Väike erasõit läheb kalliks maksma

Ka praeguse regulatsiooni puhul on õigus erisoodustust maksta fikseeritult 256 eurot kuus. Sellest on ametnikud tuletanud jutu, et alla 130 kW autode puhul läheb erisoodustus soodsamaks kui seni. Tõde nii selgepiiriline ei ole.

Kehtiva regulatsiooni järgi saab sõidupäeviku pidamisel arvesse võtta ka erasõitude mahtu, kui kasutaja tasub ühe kilomeetri eest kas 30 või 20 senti olenevalt sõiduki vanusest.

Kui kasutaja teeb erasõite vähem kui 853 km kuus ning ettevõttel on sõidupäevik, saab ka praegu maksta erisoodustust vähem kui 169,60 eurot kuus. Erisoodustuse ülempiiri kasutamine on lubatud ettevõtte mugavuseks, et ei oleks vaja sõidupäevikut pidada. Võimalus väikese hulga erasõitude puhul vähem maksta kaob uue regulatsiooni kehtestamisel sõiduautode puhul täielikult.

Lisaks sellele kaob võimalus, et töötaja hüvitab erasõidud ettevõttele ning siis erisoodustust maksta ei tule. Uue regulatsiooni järgi võib tekkida olukord, kus ettevõte keelab sõiduki erasõitudeks kasutamise, kuid kui töötaja siiski teeb ükskõik kui lühikese erasõidu, tuleb erisoodustust tasuda kogu kuumääras ning võib ilma jääda ka kahe aasta jooksul maha arvatud käibemaksust.

Ettevõte saab töötajalt kahju erasõidu tegemise eest sisse nõuda, mille hulka kuuluvad nii sõidukulud kui ka tasutud erisoodustuse maksud. Erisoodustuse maksmise vältimiseks võib osutuda vajalikuks autole GPSi paigaldamine. Mille poolest selline tõendamiskoormus oleks parem varasemast sõidupäeviku pidamise kohustusest?

Miks seesama auto on nii sõiduauto kui ka kaubik?

Tuleme tagasi tõejärgsuse juurde ning uurime, mis on sõiduauto. Oluline ei ole enam see, mida tänaval oma silmaga näeme, vaid mis on registrisse kantud. Kas BMW X5 on sõiduauto või kaubik? Seaduse järgi võib ta olla mõlemat.

Kui valite BMW X5, mis kuulub M1 kategooriasse, tuleb hakata erisoodustust maksma kilovattide järgi ning sellelt saab maha arvata vaid poole käibemaksust. Kui valida BMW X5, mis kuulub N1 kategooriasse, saab maha arvata kogu käibemaksu. Peale registrikande erinevust nende kahe auto vahel ei ole.

N1 sõidukite puhul saab ettevõtluses kasutatavatelt sõidukitelt käibemaksu kogu ulatuses maha arvata, erasõitude tegemisel tuleb maksta käibemaksu omatarbelt. Erisoodustust makstakse sel juhul vastavalt töötaja poolt saadud hüve hinnale ning selle arvutamisel ei ole kindlaid reegleid ette antud.

Ainult ametisõitudeks kasutatavatelt sõiduautodelt erisoodustust loomulikult maksma ei pea. Selleks tuleb maanteeameti liiklusregistrisse teha avalik märge selle kohta, et sõidukit ei lubata kasutada erasõitudeks. Kui märge on olemas ja kasutaja erasõite siiski teeb, tuleb seaduse järgi erisoodustus ikkagi deklareerida. Kuidas kontrolliportsess välja hakkab nägema, on praegu ilmselt selgusetu ka ametnikele endile.

Registrikanded on olemuselt informatiivsed, seetõttu ainult nende alusel maksustamine või mittemaksustamine võib viia kummalise haldus- ja kohtupraktika kujunemiseni. Meenutame maksuametnike varitsusi spordiklubide parklates, mis viisid 2015. aasta alguses toonase maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi tagasiastumise avalduse esitamiseni.

Riigi enesepettuse tõejärgne tõde

Erisoodustuse maksustamise loogika seisneb selles, et rahalised ja mitterahalised hüved peaksid ettevõttele maksma sama palju. Vastasel juhul hakkaksid ettevõtted usinalt kasutama mitterahaliste hüvede näol tasu maksmist ning tööjõumaksude laekumine langeb.

Uute sõiduautode erisoodustuse hinna arvestamisel puudub aga selge ja põhjendatud seos saadava hüve väärtuse ja maksu vahel. Hüve ei ole võimsus. Hüve on kas auto kasutusõigus või läbitud kilomeetrid rahalises ekvivalendis. Loogika, et auto võimsus ja hind korreleeruvad ei päde.

Metoodika ebaõigsus väljendub ka diisel- ja bensiinimootoriga autode võrdluses. Ettevõtja, kes otsustas aasta tagasi bensiinimootori kasuks, peab maksma sama letihinnaga autolt igakuiselt 50-60 eurot erisoodustust rohkem. Kui võtta sõiduauto liisinguperioodiks 5 aastat, läheb samaväärne bensiiniauto omanikule täiendavalt maksma u 3000 eurot. Sellest saab järeldada ainult ühte - riik on otsustanud automaksu erisoodustuse sisse ära peita.

Kui erisoodustusmaksu hüve hinnalt on veel võimalik inimestele põhjendada, siis varjatud automaksu, mida allaneelatavuse huvides erisoodustuseks nimetatakse, keegi õiglaseks ei pea ja selle maksmisest pääsemiseks panevad kodanikud mängu kõik oma loomingulised võimed. Levinumaks võimaluseks on hakata M1 sõiduautosid N1 sõidukite vastu välja vahetama, mistõttu tõuseb käibemaksu tagastusnõuete hulk ning väheneb riigieelarvesse tasutav käibemaks. Suurenevad maksulaekumised jäävad ametnike unenägudesse, mida me oleme juba kogenud alkoholiaktsiisi alalaekumisega.

Tulumaksuseaduse muudatuse seletuskirjas on välja toodud, et 90% ulatuses on sõiduki väärtus ehk hüve suurus ja kW omavahel seotud. Alltoodud tabelis on sõidukid reastatud hinna järgi. Maksukohustus hindadega kahjuks samas rütmis ei vähene.

Auto mark ja mudel Hind Mootor Võimsus Erisoodustuse hind Maksud kokku
Tesla Model S, 2016 99 900 € elekter 568 kW 1113,28 € 737,55 € 
Porsche Carrera 98 520 € 3,0 l bensiin 272 kW 533,12 € 353,19 €
BMW X5 67 700 € 3,5 l bensiin 225 kW 441,00 € 292,16 €
BMW X5 66 900 € 3,0 l diisel 190 kW 372,40 € 246,72 €
Volkswagen Passat 32 250 € 2,0 l diisel 110 kW 215,60 € 142,84 €
Volkswagen Passat 31 159 € 1,8 l bensiin 132 kW 258,72 € 171,40 €
Škoda Octavia 30 200 € 2,0 l bensiin 180 kW 352,80 € 233,72 €
Škoda Octavia 29500 € 2,0 l diisel 135 kW 264,60 € 175,30 €

 

 • Autorid: Vahur Kivistik, Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat,
 • Triin Ahveldt, Advokaadibüroo HansaLaw maksukonsultant
 • Allikas: Advokaadibüroo HansaLaw
tarkvara 3

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 17.05.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel 17.05.2018

  Maksuhaldur tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.
  Loe edasi..

 • Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige... dividendid 07.05.2018

  Dividendide ja töötasu eristamise arutelus on enam-vähem ühiselt leitud, maksu- ja tolliameti värske juhendmaterjal ei loo õigust, vaid selgitab maksuhalduri seisukohta selles küsimuses. Iseasi on muidugi see, kuidas suhtuda n-ö rangelt soovituslikesse teavituskirjadesse sisuga "Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige...".
  Loe edasi..

 • Kas tead, et... 03.05.2018

  KAS TEAD, et kui koostada 2017. aasta aastaaruannet, ei tohiks enam kasutada mõistet bilansipäev, vaid nüüd on kasutusel uus mõiste, milleks on aruandekuupäev. Alus: RTJ 1
  Loe edasi..

 • Mida võidab ja mida kaotab tööandja auto ümbervormistamisega isiklikuks sõiduautoks 20.04.2018

  Kuna tööandjad registreerivad massiliselt autosid ümber isiklikeks sõidukiteks, siis tekib kindlasti küsimus - miks nii tehakse.Ajend on muidugi kahtlemata liigkõrge erisoodustusmaksu vältimine, sest erinevalt n-ö vanast heast korrast, mil sai kilomeetripõhiselt erasõidud hüvitada, tuleb nüüd iga erasõidu korral, iga töötaja pealt ja arvestades iga autot erisoodustusena maksustada kõik kilovatid.Kindlasti on neid, kes sõitsidki erasõite nii palju, et neid uus kord ei morjenda, eriti kui autol kilovatte napib, kuid teistel on põhjust vaadata ihalevalt veokite poole, mõnel on mõttekas erasõidud "keelata" ning neil, kellele kumbki variant ei sobi, on mõttekas vormistada autod ümber isiklikeks.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Ettevõttes kasutatavate sõidukite maksustamine (PAIDES) 12.07.2018 Paide RMP Eesti
Ettevõttes kasutatavate sõidukite maksustamine (RAKVERES) 13.07.2018 Rakvere RMP Eesti
Ettevõttes kasutatavate sõidukite maksustamine (KURESSAARES) 19.07.2018 Kuressaare RMP Eesti
Ettevõttes kasutatavate sõidukite maksustamine (PÄRNUS) 20.07.2018 Pärnu RMP Eesti
Ettevõttes kasutatavate sõidukite maksustamine (RAPLAS) 26.07.2018 Rapla RMP Eesti
 
Merit iPhone
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Mai 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 20.05

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pallas
 • Hansaplant
 • epood
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
255532  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
79  Koolitust
22209  Artiklit
52719  Registreerunud kasutajat
36281  Nädalakirja tellijat
33462  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017