MTU
Kolmapäev, 25. Aprill
 

E-residentsus ja maksustamine

E-residendi digitaalne isikutunnistus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamine

E-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-maksuamet/e-toll saab näiteks:

 • esitada kõiki maksu- ja tollideklaratsioone,
 • registreerida oma ettevõte käibemaksukohustuslaseks,
 • tasuda makse ning vaadata oma maksude tasumise ajalugu,
 • vaadata Maksu- ja Tolliameti saadetud dokumente ja teateid,
 • koostada ise tõendeid (nt maksuvõla puudumise kohta) esitamiseks tehingupartneritele jt,
 • anda äriühingu esindajana volitusi füüsilistele isikutele äriühingu e-teenuste kasutamiseks, jne.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping.

Kuidas saab sõlmida lepingu e-maksuameti/e-tolli kasutamiseks

Eraklient (füüsiline isik) sõlmib lepingu internetis. E-residendi digi-ID abil saab siseneda e-maksuametisse/e-tolli ja sõlmida seal elektrooniline leping.

Lepingu sõlmimisega saab eraklient endale e-maksuameti/e-tolli konto ning kasutada kõiki erakliendile mõeldud e-teenuseid.

Kui e-resident on asutanud Eestis äriühingu, siis saab ärikliendi e-teenuseid kasutada pärast äriühingule e-maksuameti/e-tolli kasutamise konto loomist, mida saab samuti teha elektroonselt. Lepingu sõlmimisega saab äriklient endale e-maksuameti/e-tolli konto ning kasutada kõiki ärikliendi e-teenuseid. Teenuste kasutamiseks tuleb äriühingu seaduslikul esindajal anda volitused füüsilistele isikutele, sh iseendale.

Ärikliendi e-teenuste konto loomine ja kasutajatele volituste andmine

Eesti e-residentsus ja maksud

E-resident on Eesti maksuseaduste mõistes mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eestis saadud tulu.

Eesti e-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.

Lisainfo: Residentsusest 

E-residendi asutatud Eesti äriühing on Eesti resident, kuid kui tema äritegevus toimub mujal või Eesti äriühingu juhtimine toimub väljaspoolt Eestit, siis maksustatakse välisriigis saadud tulu välisriigis ning Eesti tagab topeltmaksustamise vältimise. Seega võib e-residendi Eesti äriühingul tekkida maksukohustus suure tõenäosusega ka välisriigis ning e-residentsus Eestis ei vabasta automaatselt välisriigi maksukohustusest ega taga maksustamist ainult Eestis.

Selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevaid tulumaksusoodustusi ja -vähendusi, peab Eesti Maksu- ja Tolliametile esitama välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsuse tõendi.

Kui e-resident asutab Eestis äriühingu, on see äriühing Eesti resident. Eesti reeglite kohaselt toimub kasumi maksustamine selle väljamaksmisel (näiteks dividendi väljamaksmisel). Topeltmaksustamist siiski välditakse, st kui Eesti residendist äriühingu tegevus toimub välisriigis/-riikides, siis võetakse arvesse välisriigis tasutud makse.

Kui Eesti residendist äriühingu e-residendist omanikule makstakse dividende, ei peeta saaja dividenditulult tulumaksu kinni. Eesti äriühing tasub dividendiväljamakselt tulumaksu. E-residendist eraisik tasub Eesti äriühingult saadud dividenditulult tulumaksu oma residendiriigis ning enamasti ei saa arvesse võtta Eesti äriühingu poolt tasutud tulumaksu.

Kui e-residendist eraisik saab Eesti residendist äriühingult palka ja töö tehakse Eestis, tasutakse tööjõumaksud Eestisse. Kui aga tegemist on juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuga, tuleb hoolimata töö tegemise asukohast maksud tasuda Eestis.

E-residendi koduriik maksustab saadud tulu, kuid võtab arvesse juba Eestis tasutud tulumaksu.

Näide 1: e-resident asutas Eestis äriühingu, mis sai 2015. aastal 1000 eurot tulu ja 2016. aastal 500 eurot tulu.

Et kasumit välja ei võetud, siis 2015. ja 2016. aastal tulumaksu maksta ei tule. 2017. aastal makstakse e-residendist juhatuse liikmele dividende summas 1200 eurot. Dividendidelt makstakse 300 eurot tulumaksu. Arvutuskäik on järgnev: 1200 × 20 ÷ 80. Dividenditulumaksu tasub äriühing dividendiväljamaksele järgneval kuul, aastal 2017.

E-resident saab 1200 eurot dividende ja Eestis tulumaksu ei maksa.

 

Näide 2: kui e-resident saab Eesti äriühingult igakuiselt 100 eurot juhatuse liikme tasu, peetakse sellelt 20% tulumaksu kinni ja tasutakse ning 33% sotsiaalmaksu tasutakse Eesti residendist äriühingu poolt.

Kusjuures äriühingu kulu on 133 eurot ja e-resident saab pärast maksude tasumist kätte 80 eurot.

Kui Eesti residendist äriühing saab välisriigis kasumit püsiva tegevuskoha kaudu, võidakse Eestis välja makstud dividendid täielikult Eestis tulumaksust vabastada.

Kui e-resident juhib ettevõtet väljastpoolt Eestit, tuleb välisriigis saadud kasumilt tasuda tulumaks selles välisriigis.


Topeltmaksustamise vältimine

Näide 3: e-residendi (Läti maksuresidendi) asutatud Eesti residendist äriühingu juhtimiskoht on Läti. Läti kohaldab Eesti residendist äriühingu Läti püsiva tegevuskoha kaudu saadud kasumile sealseid tulu maksustamise reegleid.

Kui Eesti äriühingu Lätis asuva püsiva tegevuskoha kasum on 100 eurot, Eesti äriühingu Lätis tasutud ettevõttetulumaks on 15% ja Eesti ettevõte maksab dividende summas 85 eurot, siis Eestis ei määrata Eesti äriühingu poolt e-residendist omanikule makstavatele dividendidele täiendavat tulumaksu.

Eestis tuleb Lätis asuva püsiva tegevuskoha kasum siiski saamisel deklareerida TSD lisal 7 ja dividendid vormil INF 1, kui need makstakse välja ilma tulumaksu tasumata.


Kui e-resident registreerib ennast Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana, siis kaasneb sellega kohustus tasuda 4 korda aastas sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Avansilise makse suurus ei olene tegelikult saadud kasu suurusest, vaid see kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega. 2017. aastal on avansilise makse suurus 1702,80 eurot aastas (425,70 eurot ühes kvartalis).

Lisainfo: Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksukohustustest 

Vaata lisaks:

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Mida võidab ja mida kaotab tööandja auto ümbervormistamisega isiklikuks sõiduautoks 20.04.2018

  Kuna tööandjad registreerivad massiliselt autosid ümber isiklikeks sõidukiteks, siis tekib kindlasti küsimus - miks nii tehakse.  Miks? Ajend on muidugi kahtlemata liigkõrge erisoodustusmaksu vältimine, sest erinevalt n-ö vanast heast korrast, mil s ...
  Loe edasi..

 • Maksulepingu täitmisest tulenevate vaidluste lahendamine 10.04.2018

  Juhendi eesmärk on selgitada riikidevahelisest tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust (edaspidi maksuleping) tulenevaid võimalusi maksuvaidluste lahendamisel, mis puudutavad maksulepingu kohaldamist ja topeltmaksustamise vältimist.
  Loe edasi..

 • Erinevused osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasustamisel ja maksustamisel 03.04.2018

  Maksu- ja tolliamet on koostanud selgituse, mille eesmärk on anda töötasu ja dividendide maksmisel praktikas esinevate juhtumite põhjal käitumisjuhised, et eristada aktiivset ning passiivset tulu ning tagada kõigi maksumaksjate võrdne kohtlemine töötasu maksustamisel sotsiaalmaksu ja maksetega.Sotsiaalmaksu kogumise eesmärk on riiklikuks pensionikindlustuseks ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamine. Sotsiaalkindlustus toimib solidaarsusprintsiibil - sotsiaalmaksu makstakse töistelt tasudelt ning laekunud raha kasutatakse pensionideks ja ravikuludeks. Isik, kelle töistelt tuludelt sotsiaalmaksu maksti, saab vastuhüve kindlustusjuhtumi korral (nt haigestumisel, pensioniikka jõudmisel).Töötasu asendamisel dividendiga säästetakse sotsiaalmaksukulu, kuid samas tarbitakse sotsiaalseid hüvesid teiste maksumaksjate arvelt.
  Loe edasi..

 • Juriidilise isiku maksuvõla ajatamine 21.03.2018

  Kuidas saan taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist? Kõige lihtsam ja kiirem moodus maksukohustuste tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-maksuameti/e-tolli keskkonnas (edaspidi e-keskkond). E-keskkonnas saab kasutaja ajatamise taotluse esitada juhul, kui ...
  Loe edasi..

 • Mitteresidendi mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust 13.03.2018

  Mitteresidendi maksustamisest Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt. Mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni väljamakse tegemisel. Eesti ja välisriigi vahelises tulumaksuga topeltmaksustamise vältimis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Konsolideerimine
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
« Aprill 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 01.04

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • tamro
 • Trendsetter
 • Maksuamet
 • Maksuskoop
 

Merit iPhone

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
254893  Foorumi postitust
350  E-poe toodet
66  Koolitust
22241  Artiklit
52650  Registreerunud kasutajat
36254  Nädalakirja tellijat
33446  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017