Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

Maksuvaba tulu 2018 koond

09.11.2017  (uuendatud 17.05.2018)

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. Artiklisse on koondatud artiklid, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust. 

KALKULAATORID

Palgaarvestuse kalkulaator 
Maksuvaba tulu kalkulaator 

ARTIKLID

Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel 17.05.2018
Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.

Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud 13.04.2018
Selle aasta algusest on eraisikute igakuiste maksuvaba tulu piirmäär 500 eurot ehk aasta peale kokku 6000 eurot. Kui isik müüb vahepeal kinnisvara või teenib muudel viisidel lisatulu, võetakse suurenenud sissetulekut arvesse ka maksuvaba tulu kujunemisel. See on aga põhjustanud olukorra, kus juba kaua aega tagasi soetatud kinnisvara turuväärtus on nüüdseks tugevalt kasvanud ja selle müümisel ei soovita kogu teenitavat tulu ametlikult näidata.

MTA saadab teavitusi maksuvaba tulu kasutamise kohta 19.03.2018
Maksu- ja tolliamet on alustanud teavituste saatmist inimestele, kellel võib olla põhjust jaanuari ja veebruari töötasude alusel vaadata üle maksuvaba tulu senine kasutamine. Kokku võib maksuvaba tulu arvestust vaja olla korrigeerida üle 39 000 inimesel ehk ligi 4,5 protsendil palgatulu ja/või pensioni saajatest.

E-maksuametis/e-tollis näeb maksuvaba tulu kasutamist 13.02.2018
Alates veebruarist 2018. a saab e-maksuametis/e-tollis lihtsa ja mugava ülevaate oma maksustatavast sissetulekust ning maksuvaba tulu kasutusest. Kui aasta kestel tekib olukord, kus maksuvaba tulu on MTA andmetel kasutatud ettenähtust rohkem, siis saadab amet selle kohta automaatse teavituse.

Maksuvaba tulu ja töötukassa hüvitised 23.01.2018
Töötukassa makstavatest toetustest ja hüvitistest kuuluvad tulumaksuga maksustamisele töötuskindlustushüvitis, koondamishüvitis, tööandja maksejõuetuse hüvitis, töölesõidu toetus, tasemeõppe toetus, mobiilsustoetus. Töötukassa arvestab maksuvaba tulu hiljemalt avalduse esitamisele järgnevast kuust.

Maksuvaba tulu rakendamise avaldused 03.01.2018
Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja: arvestaks maksuvaba tulu või ei arvestaks maksuvaba tulu või arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus. 

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel alates 1. jaanuarist 2018 20.12.2017
Tuleval aastal sõltub isiku sissetulekust maksuvaba tulu summa. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud maksuvaba tulu suurust. Teades oma tuleva aasta sissetulekuid, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist.

Mitme töölepingu puhul saab maksuvaba tulu maha arvata üks tööandja 15.12.2017
Õiguskantsleri on andnud hinnangu maksumaksja küsimusele, milles viimane seadus kahtluse alla uue maksuvaba tulu arvutamise korra kooskõla põhiseadusega ja üldiste maksustamise põhimõtetega.

Mida on vaja teada III samba ja tulumaksuseaduse muudatusest 12.12.2017
Uuest aastast hakkab kehtima tulumaksuseaduse muudatus, mis ei muuda küll III samba üldiseid maksureegleid, kuid on tekitanud küsimusi sisse- ja väljamaksete maksustamisest. Artiklis tuuakse välja viis olulist aspekti, mida tähele panna III samba maksustamisest.

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018 ja Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised 12.12.2017
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. Artiklisse on koondatud artiklid, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust. 

Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamine 05.12.2017
Õiguskantsleri poole on pöördunud maksumaksja, kes soovis kantsleri hinnangut täiendava kogumispensioni ehk nn III samba väljamaksete maksustamise küsimuses. Maksumaksja avaldas arvamust, et järgmisel aastal tõstetakse kogumispensioni väljamaksete maksumäära ja sellega rikutakse inimestele antud lubadusi. Õiguskantsler selgitas, et astmeliselt rakenduv maksuvaba tulu on riigikogu valik ja selle valiku tegemisel on parlament jäänud põhiseaduse piiridesse.

Eesti.ee keskkonnas saab maksuvabastuse arvestamist kontrollida 01.12.2017
Alates 1. detsembrist 2017. a saavad pensionärid ning hüvitise saajad vaadata eesti.ee portaalist järele, kas sotsiaalkindlustusamet arvestab nendele pensioni või hüvitise maksmisel tulumaksuvabastusega.

Õige maksuvaba tulu saamiseks peab iga inimene teadma oma aastatulu 30.11.2017
Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu tervelt 64 eurot. Samas tuleb oma tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.

Maksuvaba tulu süsteem ei too kaasa topeltmaksustamist 28.11.2017
Maksu- ja tolliameti kinnitusel ei mõjuta järgmisest aastast kehtima hakkav maksuvaba tulu süsteem kuidagi muude tulude maksustamise reegleid. Dividende maksustatakse vaid korra äriühingu tasandil ning inimese tuludeklaratsioonil see enam maksustamisele ei kuulu.

Mida peaksid ettevõtjad tegema, et olla valmis arvestama 2018. aastal maksuvaba tulu 21.11.2017
Tööandjatel oleks mõistlik kõik seni esitatud avaldused üle vaadata ja täpsustada, millise sõnastusega kehtiv avaldus on. Kui avalduses on kirjas töötaja soov arvestada seaduses ettenähtud maksuvaba tulu määraga, siis tegelikult ei pea neid avaldusi ümber tegema, eeldusel inimene teab täpselt, et saab palka ainult ühe tööandja juurest ja ootamatuid lisasissetulekuid oodata ei ole.

Maksupoliitiliste otsuste langetamisel ei tohi jätta tähelepanuta kehvemas olukorras olijaid 16.11.2017
Õiguskantsler on andunud hinnangu pensionide tulumaksuga maksustamise kohta. Õiguskantslerile esitatud pöördumises sooviti hinnangut sellele, et kuidas saab riik maksustada isiku väljateenitud pensioni täies ulatuses. Pöördumises toodi välja, et uuest aastast jõustuvad maksuvaba tulu arvutamise põhimõtted ei soosi töötavaid pensionäre.

Pensionisäästud tulumaksurataste vahel 14.11.2017
Kogumist teise ja kolmandasse pensionisambasse saab kindlasti õiglasemaks teha, kirjutab Deloitte juhtiv maksunõustaja Ivo Vanasaun.

Maksuvaba tulu sõltub aastatulust 25.10.2017
Alates 1. jaanuarist 2018 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on üldine maksuvaba tulu määr aastas 6000 eurot (500 eurot kuus) üksnes rakendatav juhul, kui residendist maksumaksja aastatulu on kuni 14 400 eurot (k.a).

Kuula Kuku Raadio sadet MaksuMaksja 03.10.2017
3. oktoobri 2017. a saates kõneleb Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis 2018. aastast kehtima hakkavast 500eurosest maksuvabast tulust ja muudatustest, mida sellega seoses töötajatel, tööandjatel ning ka raamatupidajatel tuleb arvestada. 7. novembri saate keskmes on maksuvaba tulu seos pensionäridega.

Astmeline tulumaks vajab tööandja ja töötaja kokkuleppeid 27.09.2017
Järgmisest aastast kehtima hakkava uue maksuvaba tulu arvestuse süsteemi rakendamine vajab kompromissi töötaja ja tööandja vahel. Selleks peavad mõlemad pooled aru saama, kuidas uus maksuvaba tulu arvestus neid mõjutab.

Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018 25.09.2017
Tulumaksu kinnipidaja (näiteks tööandja) saab isiku maksuvaba tulu arvestamisel TSDl lähtuda kuupõhisest väljamaksest.

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018 14.09.2017
Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017 11.07.2017
Tulumaksuseaduse § 234 võimaldab füüsilise isiku tulu deklareerimisel abikaasa eest arvesse võtta täiendava maksuvaba tulu juhul, kui abikaasa maksustatav tulu ei ületa 2160 eurot kalendriaastas.

Riigikogu võttis vastu uue koalitsiooni ulatuslikud maksumuudatused 19.12.2016
Riigikogu võttis 19. detsembril 2016. a vastu uue koalitsiooni maksumuudatuste kobareelnõu ehk tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega muuhulgas jäetaks tuleval aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem.

"Sega-astmetega" tulumaks 08.12.2016
Uue valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste käigus on kõvasti kirgi kütnud üksikisiku tulumaksu teema. Ühed osapooled soovivad astmelist tulumaksu, mis kitsamalt defineerides tähendab kasvavate maksumääradega maksuastmeid, üldisemalt aga viitab progressiivsele maksusüsteemile, kus keskmine maksukoormus suureneb sissetulekutega. Teised on aga astmelisele tulumaksule vastu, kuid ollakse nõus maksukoormuse jaotust (senisest veelgi) progressiivsemaks muutma.

Uue maksupaketiga muutub kogu üksikisiku tulumaksu loogika 05.12.2016
Riigikogu rahanduskomisjoni liikme, reformierakonda kuuluva Aivar Sõerdi hinnangul on uue valitsuskoalitsiooni kavandatavad maksumuudatused ulatuslikud, mis pööravad pea peale muu hulgas kogu üksikisiku tulumaksuloogika.

KÜSIMUSED-VASTUSED

Kui maksuvaba tulu ei kasutata? 22.11.2017
Siiani on nii, et kui töötaja on teinud avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks, siis seda peeti isiku põhitöökohaks ning ettevõttel on kohustus tema eest igakuiselt arvestada vähemalt sotsiaalmaksu miinimumi. Mis saab alates 01.01.18, kui töötajal on õigus tulumaksuvabastust mitte kasutada?

Tulumaks pangaintressidelt ja III samba väljamaksetelt 14.11.2017
Olen pensionär ja investeerisin omal ajal III pensionisambasse, et osakute müügist veidi lisaraha saada. Kui ma nüüd järgmisel aastal osakuid müün ja saan tuluna kätte summa, millelt on 10% juba maha arvatud, kas siis see summa läheb maksustamisele uuesti 20%-lise tulumaksuga? Kas siis maksan tegelikult oma osakute müügist 30% tulumaksu?

Dividendi saaja maksuvaba tulu 06.11.2017
Aastal 2018 eraisikule Eesti ettevõtte poolt välja makstavad dividendid arvestatakse isiku aastatulu hulka, mis omakorda mõjutab tema maksuvaba tulu suurust. Kas siis Eesti ettevõttel dividende välja makstes ei teki enam maksukohustust?

Maksuvaba tulu 2018. a ja töövõimetoetus 04.10.2017
Kas tulumaksuvaba tulu arvestusse 2018. a lisatakse ka töövõimetoetus töötukassalt? Kui puuduva töövõimega 100% töötaja saab töötasu 730 eurot ja töövõimetoetust 395 eurot, siis kas tal oleks mõistlik esitada tööandjale avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks 500 eurot kalendrikuus?

VIDEOD

Üksikisiku maksuvaba tulu 2018. aastal 07.11.2017
Maksuvaba tulu on kuni 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Täiendav maksuvaba tulu pensionitele ja kutsehaigushüvitistele kaob.

Maksuvaba tulu 2018 02.11.2017
Animeeritud ülevaade tuleva aasta maksuvaba tulu avalduse esitamisest ja arvestamisest.

Maksuvaba tulu arvestus ja TSD lisa 1 uuendused 2018. aastal 23.10.2017
Maksu- ja tolliamet korraldab maksumaksjatele tasuta koolitusi, et tõsta maksumaksjate teadlikkust. Lisaks saalikoolitustele on ameti veebilehelt leitavad ka videokoolitused. Videomaterjal on kätte saadav nii eesti kui ka vene keeles.

tarkvara 2

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks 10.08.2018

  Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019 06.08.2018

  Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel: kütuse võõrandami ...
  Loe edasi..

 • Annetuste maksustamine 01.08.2018

  Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
  Loe edasi..

 • 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted 24.07.2018

  2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus. Taotleja soovib anda nim ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018 11.07.2018

  Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kü ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Keskkonnateenused
 • Ernst Young
 • epood
 • Dokumendinaidised
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017