Teejuht 2019
Teisipäev, 21. August
 

Numbriline 2018. aasta

Käibemaksuseadus

Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1).

Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2).

Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4).

Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2).

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates.

Sotsiaalmaksuseadus

Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt.

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 470 eurot (2018. a riigieelarve seadus § 2 lg 8).

Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 155,10 eurot (kuumäär x 33%).

Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 465,30 eurot kvartalis (aastas 1861,20 eurot).

Tulumaksuseadus

Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1).

Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11).

Regulaarselt makstavad dividendid:

  • kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja kasumieraldistelt 7% (TuMS § 4 lg 4);

  • tulumaksu määr  juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning kasumieraldiste korral 14% (14/86) (TuMS § 4 lg 5).

Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14% (TuMS § 4 lg 5). 

Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu maksimaalne suurus 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus (TuMS § 23 lg 1).

Maksustamisperioodi maksustatavale tulule, mis on suurem kui 14 400, rakendub maksuvaba tulu valem: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400) (TuMS  § 23 lg 2).

Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise ja iga järgneva kuni 17 aasta vanuse lapse eest (TuMS § 231).

Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot (TuMS § 234).

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1).

Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust.

Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15).

Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot  (TuMS § 282). See puudutab koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust ja rakendatakse kuludele, mis tekkinud alates 01.01.2012.

Maksumaksjal on samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8).

Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10).

Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2).

Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (TuMS § 48 lg 8).

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus - ettevõtluskonto

Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas (EMSL § 4 p 1).

Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas (EMSL § 4 p 2).

Kogumispensionide seadus

Kogumispensioni makse määr on 2% (KoPS § 9).

Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioniga liitumist (www.pensionikeskus.ee). 

Töötuskindlustusmakse määrus

Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 141 § 2).

Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 141 § 3).

Töötasu alammäära määrus

Töötasu alamäär tunnis 2,97 eurot (VV määrus nr 189 § 1).

Töötasu alammäär kuus 500 eurot (VV määrus nr 189 § 1).

Äriseadustik

Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136).

Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222).

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Alkoholiaktsiis alates 01.07.2017

Õlu 15,52 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 1).

Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega kuni 6% 77,44 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 2).

Kääritatud jook ja vein etanoolisisaldusega üle 6% 123,18 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 3 ja 4).

Vahetoode 263,03 eurot/hl (ATKEAS § 46 lg 5).

Muu alkohol 23,89 eurot/vol/hl (ATKEAS § 46 lg 6).

Tubakaaktsiis

Sigarettide fikseeritud määr on 69,50 eurot, kuid mitte vähem kui 113,38 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 1 ja 11).

Sigarite ja sigarillode fikseeritud määr on 151 eurot, kuid mitte vähem kui 211 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 10% sigarettide maksimaalsest jaehinnast (ATKEAS § 56 lg 2).

Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 76,84 eurot ühe kilogrammi kohta (ATKEAS § 56 lg 3).

Tubakavedeliku aktsiisimäär vedeliku ühe milliliitri kohta või alternatiivse toote aktsiisimäär toote ühe grammi kohta on 0,2 eurot (ATKEAS § 6 lg 5 ja 7).

Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on 76,84 eurot ühe kilogrammi kohta või alternatiivse tubakatoote puhul 0,2 eurot toote ühe grammi kohta (ATKEAS § 6 lg 6 ja 7).

Kütuseaktsiis

Maagaasi aktsiisimäär 50,65 eurot/1000 m(ATKEAS § 66 lg 10).

Pliivaba ja pliibensiini aktsiisimäär 563 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 1 ja 2).

Diislikütuse aktsiisimäär 493 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 6).

Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär 133 eurot/1000 l (ATKEAS § 66 lg 7).

Elektrienergia aktsiisimäär 4,47 eurot/üks MWh (ATKEAS § 66 lg 12). 

Keskkonnatasude seadus

Riigile kuuluvate maavara kaevandmisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 9 lg 3).

Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad (KeTS § 10 lg 4).

Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2018. aastaks (KeTS § 11 lg 2 p 1, VV määrus nr 157).

Saastetasumäärad saasteainete heitmisel välisõhku (KeTS § 19).

Saastetasumäärad saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (KeTS § 20).

Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel (KeTS § 21).

Perehüvitiste seadus

Vanemahüvitise määr 470 eurot kuus (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 4).

Vanemahüvitise maksimaalne suurus 3089,55 eurot kuus (PHS § 38 lg 1).

Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 55 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot (PHS § 17 lg 3).

Lapsehooldustasu kuni 3aastase lapse eest 38,36 eurot (PHS § 18 lg 1 p 1), kuni kolmelapselises peres iga 3-8aastase lapse eest 19,18 eurot (PHS § 18 lg 1 p 2), üle kolmelapselises peres 19,18 eurot iga 3-8aastase lapse eest (PHS § 18 lg 1 p 3).

Perekonnaseadus

Igakuine elatis ühele lapsele minimaalselt 250 eurot kuus (PKS § 101 lg 1).

Riigieelarve seadus

Töötutele mõeldud ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 4474 eurot (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 1).

Töötutoetuse päevamäär 5,31 eurot (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 4).

Töötule või tööotsijale ette nähtud sõidu- ja majutustoetuse määr ühe kilomeetri kohta 0,10 eurot, kuid mitte üle 26 euro päevas (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 6 p 6).

Toimetulekupiiri määr 140 eurot kuus (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 3).

Üksi elava pensionäri toetuse suurus 115 eurot aastas (2018. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 4). 

Muu kasulik

2018. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
Töötasu alammäärad alates 1996. aastast
Töötuskindlustusmakse määrad alates 2003. aastast
II pensionisamba maksete suurendamisest
Käesolevast aastast saab teisest sambast sõlmida mitu väljamakse lepingut
Vanemahüvitise määrad alates 2005. aastast
Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi alammäär
Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) alates 01.01.2018 
2018. aasta olulisemad seadusemuudatused
Palgaarvestuse KALKULAATOR
Maksuvaba tulu KALKULAATOR

tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks 10.08.2018

  Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019 06.08.2018

  Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse § 51 kohaselt kannab kütuse käitlemise andmekogusse (KKS) andmed temale kuuluva kütuse kohta kütuse müügi tegevusluba omav isik järgmistel juhtudel: kütuse võõrandami ...
  Loe edasi..

 • Annetuste maksustamine 01.08.2018

  Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
  Loe edasi..

 • 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted 24.07.2018

  2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus. Taotleja soovib anda nim ...
  Loe edasi..

 • Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018 11.07.2018

  Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kü ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Fortumo
 • swissotel
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257460  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
100  Koolitust
22247  Artiklit
52834  Registreerunud kasutajat
36231  Nädalakirja tellijat
33332  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017