Eesti Raamatupidajate konverents Kevadmissioon 2018
Esmaspäev, 19. Märts
 

Õige maksuvaba tulu saamiseks peab iga inimene teadma oma aastatulu

Autor
Evelyn Liivamägi
Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja

Järgmine aasta (2018) toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu tervelt 64 eurot. Samas tuleb oma tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui teie aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on teil võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Kuna maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse tuluvahemikku te kuulute, siis mõtelge juba varakult, kui suureks teie aastatulu kokku kujuneb. Kui te ei ole aasta alguses arvestanud mõne täiendava tuluga (nt korteri väljaüürimisest saadud tulu või preemia), siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.

Kuidas leida aastast maksuvaba tulu suurust?

Maksuvaba tulu saab kasutada ühelt sissetulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. Selle arvestamiseks on iga inimene esitanud avalduse kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile, töötukassale või muule väljamakse tegijale.

Et arvutada kokku eeldatav järgmise aasta tulu, tuleb liita kõik maksustatavad tulud brutosummadena ehk summad koos maksudega: näiteks palk, töövõtulepingud, preemia, pension, vara müük, välismaine tulu, vanema- ja haigushüvitis, maksustatav stipendium, üüri- ja renditulu, dividendid. Aastatulu arvestusse ei lähe maksuvabad tulud: näiteks pere- ja toimetulekutoetus, maksuvaba eluaseme müük, maksuvaba stipendium, kingitus, erisoodustus, lähetuse päevaraha.

Kui jagate saadud aastase summa seejärel kuude arvu ehk 12-ga, siis saate teada oma eeldatava brutotulu igas kuus.

Kui saadud summa jääb igal juhul alla 1200 euro, siis tööandja (või muu väljamakse tegija, kellele olete esitanud maksuvaba tulu avalduse) arvutab automaatselt maksuvabaks tuluks 500 eurot kuus ja teie rohkem midagi tegema ei pea.

Kui teie kuine tulu on üle 2100 euro, siis tuleb valida, kas paluda tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot või jätta maksuvaba tulu avaldus esitamata.

Kui tulu on 1200 eurost suurem ja 2100 eurost väiksem, on teie maksuvaba tulu väiksem kui 500 eurot. Täpse summa leiate valemiga: 500 – 0,55556 x (teie kuine brutotulu-1200). Sellisel juhul peate esitama tööandjale maksuvaba tulu avalduse saadud summa ulatuses. Sellest summast rohkem maksuvaba tulu tööandja arvestada ei tohi, küll on võimalik esitada avaldus väiksemas summas.

Mida teha, kui aastane tulu on raskesti prognoositav?

Seni kuni saate tulu ainult ühest kohast ja igal kuul kindla summa, on aastase tulu hindamine lihtsam. Arvutamise töö teeb teie eest tööandja (või muu väljamakse tegija ära) ning peab töötasult või pensionilt õige summa tulumaksu kinni. Näiteks, kuus 1450-eurost brutopalka teenivale inimesele on ühes kuus ette nähtud maksuvaba tulu 361,11 eurot ja n-ö kätte saadav summa on 1190,46 eurot.

Palgakorralduse puhul, kus töötajal on võimalik saada aasta jooksul ka preemiat või muud ebaregulaarset lisatasu, tuleb juba aasta alguses selle võimalusega arvestada. Kui toodud näite puhul saaks inimene aasta keskel 1000 eurot preemiat, siis oleks kuus ettenähtud maksuvaba tulu hoopis 314,82 eurot ning igakuine kättesaadav summa 1181,20 eurot. Seega peaks inimene juba aasta alguses tegema tööandjale maksuvaba tulu avalduse summas 314,82.

Enda maksuvaba tulu suuruse leidmiseks on internetis mitmeid kalkulaatoreid, mille abil saab lihtsasti enda maksuvaba tulu arvutada ja erinevate tuluprognoosidega katsetada. Näiteks kalkulaator.ee veebilehel asuv palgakalkulaator, mis võimaldab lisaks palgale võtta arvesse ka muud aasta jooksul saadavat tulu.

Kui tulu on aasta jooksul kõikuv, saate seda mitmest kohast või ootamatult ühekordset tulu, siis teeb see aastase tulu prognoosimise veelgi keerulisemaks. Sellisel juhul peate otsustama, kuidas on teile kõige kasulikum käituda. Kas maksuvaba tulu avaldust muuta ja paluda seda arvestada väiksemas mahus, kui kuine brutopalk võimaldaks. Või paluda seda üldse mitte arvestada.

Raskesti etteennustatava tulu puhul on igal juhul mõistlik käituda maksuvaba tulu arvestamisel pigem tagasihoidlikumalt, sest nii väldite tulumaksu juurde maksmist ja kui maksategi aasta jooksul rohkem tulumaksu, saate 2019. aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi.

Kuidas saan ise asjadel silma peal hoida?

E-maksuametisse/e-tolli lisandub võimalus jooksvalt näha, kui palju on erinevad väljamaksjad inimesele tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel.

See on prognoos, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti puudub MTA-l info täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.

Lisaks tasub e-maksuametis/e-tollis oma e-postiaadress ja telefon üle vaadata, sest hakkame sinna saatma teavitusi, kui maksuvaba tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama. Siis saate õigel hetkel kas selle arvestamisest loobuda või paluda see arvestada väiksemas summas. Rohkem infot maksuvaba tulu kohta on leitav maksuhalduri koduleheküljelt.

Jätke meelde!

 • Aastatulu arvestusse läheb kogu aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatav brutotulu. Arvesse ei lähe näiteks pere- ja sotsiaaltoetus, maksuvaba stipendium ja enda eluaseme müük.
   
 • Maksuvaba tulu suurus sõltub aastasest brutotulu suurusest. Vaadake üle, kas peate oma maksuvaba tulu arvestamise avaldust muutma või on kasulik sellest üldse loobuda.
   
 • Hoidke kontaktandmed e-maksuametis/e-tollis värsked, et teavitused jõuaksid teieni.
tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Mitteresidendi mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust 13.03.2018

  Mitteresidendi maksustamisest Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt. Mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni väljamakse tegemisel. Eesti ja välisriigi vahelises tulumaksuga topeltmaksustamise vältimis ...
  Loe edasi..

 • Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018 06.03.2018

  Nüüdsest ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on selliseid kulutusi võimaldanud kõikidele töötajatele.Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase, samuti tööandjaga samasse kontserni kuuluva või teise äriühingu töötaja tervise- ja spordikuludele.Maksuvabad tervise edendamise kulud on avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused; kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.
  Loe edasi..

 • Tulumaks ja investeerimine 26.02.2018

  Väärtpaberituluna maksustatakse võõrandamisest tekkinud kasu, kusjuures aastases arvestuses võetakse arvesse ka teistelt väärtpaberitehingutelt tekkinud kahjum. Maksustamisel ei ole vahet, kas väärtpaberitehingud on regulaarsed või juhuslikud, oluline on see, kas tekib kasum. Viimane hakkab mõjutama ka maksuvaba tulu suurust.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 13.02.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine 07.02.2018

  Autoriõigusega seonduvaid küsimusi reguleerib autoriõiguse seadus (edaspidi AutÕS). Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teose autoril tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteose loomisega autoriõigus sellele teosele.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pipedrive
 • Posti Group
 • Socar
 • Ezefs
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253548  Foorumi postitust
363  E-poe toodet
84  Koolitust
23209  Artiklit
52522  Registreerunud kasutajat
36196  Nädalakirja tellijat
33397  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017