Lati maksusysteem 5 Aprill
Esmaspäev, 19. Märts
 

Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamine

Õiguskantsleri poole on pöördunud maksumaksja, kes soovis kantsleri hinnangut täiendava kogumispensioni ehk nn III samba väljamaksete maksustamise küsimuses. Maksumaksja avaldas arvamust, et järgmisel aastal tõstetakse kogumispensioni väljamaksete maksumäära ja sellega rikutakse inimestele antud lubadusi. Õiguskantsler selgitas, et astmeliselt rakenduv maksuvaba tulu on riigikogu valik ja selle valiku tegemisel on parlament jäänud põhiseaduse piiridesse.

Veel samal teemal

2018. aastal muutuvad üldise maksuvaba tulu arvutamise põhimõtted. Maksuvaba tulu ületav sissetulek maksustatakse järgmisel aastal praegu kehtivate maksumääradega. Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel kehtivad seaduses sätestatud tingimuste täitmise korral ka tuleval aastal soodsamad maksumäärad. Samuti on jõus regulaarselt makstava kindlustuspensioni maksuvabastus.

Tuleva aasta algusest tõuseb maksuvaba tulu määr 500 euroni kuus ja õigus maksuvaba tulu maha arvata sõltub inimese maksustatavate sissetulekute suurusest. Maksustatava sissetulekuga inimesi koheldakse maksuvaba tulu arvutamisel edaspidi ühetaoliselt, olenemata sellest, kas nad saavad töötasu, pensioni, dividendi- või ettevõtlustulu, tulu vara võõrandamisest vms. Peale regulaarsete sissetulekute võivad inimese maksuvaba tulu suurust edaspidi mõjutada ühekordsed laekumised, näiteks kasu vara võõrandamisest (sh tulu osakute, aktsiate võõrandamisest, dividendid, hoiuseintressid jne).

Alla 1200 euro kuus saaval inimesel on edaspidi õigus 500 euro suurusele maksuvabale tulule kuus. Sissetulekuga 1200–2100 eurot kuus väheneb järk-järgult maksuvaba tulu summa. Suure sissetulekuga inimestel (alates 2100 eurost kuus) ei ole õigust maksuvabale tulule. Lõplik maksuvaba tulu suurus selgub aastasissetuleku alusel. Kuusissetulek tähistab nendes näidetes kuu keskmist sissetulekut, mis saadakse aastasissetuleku jaotamisel 12 kuu peale.

500 euro suuruse maksuvaba tulu kehtestamisega ühel ajal kaotas riik pensionide täiendava maksuvaba tulu. Koos üldise maksuvaba tuluga saavad pensionärid 2017. aastal maksuvabalt kätte 416 eurot kuus. Võttes arvesse praegust pensionäride maksuvaba tulu, võidavad uuel aastal jõustuvast muudatusest need pensionärid, kelle sissetulek jääb alla 1350 euro kuus. Senisest väiksemat maksuvaba tulu saavad kasutada pensionärid, kelle kuusissetulek on üle 1350 euro. Rohkem kui 2100 euro suuruse kuusissetulekuga pensionäridel ei ole õigust maksuvabale tulule samamoodi nagu ka teistel sama suure kuusissetulekuga inimestel.

Õiguskantsler selgitas täiendava kogumispensioni väljamaksete muudatust näite varal. Näiteks saab inimene riiklikku vanaduspensioni 600 eurot kuus (7200 eurot aastas). Kui ta esitab sotsiaalkindlustusametile avalduse järgmisel aastal 500 euro suuruse maksuvaba tulu arvestamiseks, arvutab sotsiaalkindlustusamet tema sissetulekult iga kuu maksuvaba tulu 500 eurot ja peab tulumaksu kinni üksnes maksuvaba tulu ületavalt riikliku pensioni osalt. 

Kui inimesel on III samba pensionifondi osakuid ning ta otsustab kõik või osa neist 2018. aastal müüa, võib maksuvaba tulu seeläbi väheneda, kuid ei pruugi. See sõltub teistest sissetulekutest ja pensionifondi osakute müügist saadud summast. Näiteks, kui aastas 7200 eurot riiklikku pensioni saav inimene müüb tuleval aastal III samba pensioniosakuid 7000 euro eest ja muid maksustatavaid sissetulekuid tal ei ole, on tema maksustatav tulu koos pensioniga kokku 14 200 eurot aastas. Sel juhul säilib tal ka tuludeklaratsiooni esitamise järel õigus 500 euro suurusele igakuisele maksuvabale tulule.

Kui pensionifondi osakuid müüakse näiteks 8000 euro eest (muid sissetulekuid peale vanaduspensioni ei ole), on aastatulu kokku 15 200 eurot ning seega ületab maksustatav sissetulek piiri, millest alates hakkab maksuvaba tulu vähenema. Sel juhul on inimesel 6000 euro asemel (500 eurot kuus) õigus oma maksustatavast aastasissetulekust maha arvata mõnevõrra väiksem maksuvaba tulu summa – 5560 eurot aastas (ligi 463 eurot kuus).

Pärast maksuvaba tulu mahaarvamist alles jääv sissetulek maksustatakse endiselt varem kehtinud maksumäärade järgi. Seadusandja ei ole muutnud lubadust maksustada täiendava kogumispensioni ühekordseid väljamakseid 10% maksumääraga.1 Kui inimene saab täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel regulaarseid väljamakseid vähemalt kord kvartalis (vt TuMs § 21 lõige 4), on kindlustuspension maksuvaba ega vähenda muude sissetulekute maksustamisel rakendatava maksuvaba tulu suurust.

Seega, kui inimene kasutab pensionisääste viisil, mida seadusandja soovib kõige rohkem soodustada, saab ta väljamaksed maksuvabalt ja maksuvaba tulu suurus nende väljamaksete tõttu ei muutu.

Kes soovib III pensionisamba osakud korraga müüa, saab seda teha veel 2017. aastal, ilma et see mõjutaks tema maksuvaba tulu suurust. 2018. aastal võivad ühekordsed väljamaksed hakata mõjutama maksuvaba tulu suurust (see oleneb muude sissetulekute suurusest ning väljamaksete suurusest).

Juhul kui regulaarselt makstav kindlustuspension mingil põhjusel ei sobi ja osakuomanik soovib oma pensionifondi osakuid müüa tuleval aastal, tasub tal planeerida, kui suure summa ulatuses osakuid müüa, et see ei mõjutaks maksuvaba tulu suurust või mõjutaks seda võimalikult vähe. 

Kui müüakse siiski korraga suure summa eest osakuid, mis võib kaasa tuua suurema tulumaksukohustuse, võiks kaaluda Sotsiaalkindlustusametile ja/või tööandjale esitatud maksuvaba tulu avalduse muutmist, et taotleda igakuiselt väiksema maksuvaba tulu arvestamist ja vältida seeläbi tulumaksu juurde maksmist 2019. aastal.

Riigikogul on maksu- ja sotsiaalpoliitika küsimustes avar otsustusruum ning õigus kehtestada maksusoodustusi ja -vabastusi. Astmeliselt rakenduv maksuvaba tulu on riigikogu valik, selgitas õiguskantsler oma vastuses. Selle valiku tegemisel on parlament jäänud põhiseaduse piiridesse.

Ka on parlamendil õigus soodustada täiendava kogumispensioni väljavõtmist regulaarselt makstava kindlustuspensionina. Regulaarsete pensionimaksete maksuvabastuse eesmärk on suunata inimesi kasutama oma pensionisääste nõnda, et neil oleks pikaajaline lisasissetulek, mis vähendaks pensionieas nende sõltuvust riigi abist.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Mitteresidendi mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust 13.03.2018

  Mitteresidendi maksustamisest Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt. Mitteresidendile tehtud tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt peetakse tulumaks kinni väljamakse tegemisel. Eesti ja välisriigi vahelises tulumaksuga topeltmaksustamise vältimis ...
  Loe edasi..

 • Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018 06.03.2018

  Nüüdsest ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on selliseid kulutusi võimaldanud kõikidele töötajatele.Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase, samuti tööandjaga samasse kontserni kuuluva või teise äriühingu töötaja tervise- ja spordikuludele.Maksuvabad tervise edendamise kulud on avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused; kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.
  Loe edasi..

 • Tulumaks ja investeerimine 26.02.2018

  Väärtpaberituluna maksustatakse võõrandamisest tekkinud kasu, kusjuures aastases arvestuses võetakse arvesse ka teistelt väärtpaberitehingutelt tekkinud kahjum. Maksustamisel ei ole vahet, kas väärtpaberitehingud on regulaarsed või juhuslikud, oluline on see, kas tekib kasum. Viimane hakkab mõjutama ka maksuvaba tulu suurust.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 13.02.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine 07.02.2018

  Autoriõigusega seonduvaid küsimusi reguleerib autoriõiguse seadus (edaspidi AutÕS). Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teose autoril tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteose loomisega autoriõigus sellele teosele.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Manpower PS
 • SimplBooks
 • epood
 • Maksuskoop
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253548  Foorumi postitust
363  E-poe toodet
84  Koolitust
23209  Artiklit
52522  Registreerunud kasutajat
36196  Nädalakirja tellijat
33397  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017