Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Ülevaade sõiduauto maksustamisest

20.12.2014  (uuendatud 29.03.2017)

Pikemat aega on köitnud lugejate tähelepanu valitsuse soov muuta autode maksustamist. Oleme kokku koondanud viited erinevatele info- ja abimaterjalidele ning olulisematele teemaga seonduvatele artiklitele, mis selgitavad lähemalt sõiduauto maksustamise teemat. 

2014. aastal muudeti nii isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise kui ka ettevõtte sõiduauto maksustamist. 

2017. aastal on tõstatunud taaskord mootorsõidukite maksustamise teema. Valitsusel on soov lihtsustada ettevõtte sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamist ning minimeerida sellega kaasnevat bürokraatiat. 

Sisukord:

Ettevõtte sõiduauto
Isiklik sõiduauto  

ETTEVÕTTE sõiduauto 

Alates 1. detsembrist 2014 kehtib uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist. Kui ettevõtluseks ostetud sõiduautoga tehakse ka erasõite, siis on sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 50% hoolimata sellest, millises mahus erasõite tehakse. Muudatuse eesmärk on maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist.  

07.03.2017 Lõpetame ausa ettevõtja karistamise
Elan üle ookeani, puutun iga päev kokku äärmiselt ebaefektiivse ja keeruka maksusüsteemiga. Käin tööl jala, klientide juures Uberi või metrooga. Ma ei ole kunagi endale firma nimele autot ostnud. Firmaautode erimärgistamise ja maksustamise teema mind ei puuduta. Ainus sidepunkt on see, et ma olen ettevõtja. Ma tean, mida tähendab olla ettevõtja, ja mul on kahju ettevõtlikest autoomanikest, keda Eestimaal üritatakse iga hinna eest erimärgistada ja maksustada.
14.02.2017 Raamatupidaja: ausalt sõiduautode maksustamisest
Rahandusministeeriumi sõnul tehakse ettevõtjate elu lihtsamaks, vabastades nad sõidupäeviku täitmise kohustusest. Tegelikult on selline võimalus ettevõtjatel kogu aeg olnud. Sõidupäevik annab võimaluse maksta erisoodustusmaksu erasõitude tegeliku mahu pealt. Selle täitmata jätmisel tuleb täna tasuda maksu maksimummääralt 256 eurot (maksukulu 169,60 eurot). 
13.12.2016 Jurist vastab: Kasutatud sõiduauto ost Lätist
Küsimus: Läti ettevõte (käibemaksukohustuslane) müüb kasutatud sõiduauto Eesti ettevõttele (käibemaksukohustuslane), siis ilmselt müüja käibemaksu ostu-müügi arvele ei lisa. Eesti ettevõte saab ainult 50% käibemaksust tagasi küsida, siis peab ettevõte juurde tasuma 10%?
08.11.2016 Kas lihtsuses peitub vaid võlu või on sel ka oma hind? Ehk unistades õiglasest automaksust
Millise meetodiga õnn õuele saabub? Ametnik teatab lehes, et Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt asendub kehtiv erisoodustuse fikseeritud piirmäär auto võimsusest sõltuva arvestusega ning kilovati hinnaks määratakse 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks (tulu- ja sotsiaalmaks) 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus.
19.07.2016 Jurist vastab: Ettevõttele kuuluva sõiduauto rendile andmine
Küsimus: ettevõte soetas sõiduauto 2015. aastal ja 50% käibemaksust kanti kuludesse. Seni on kasutanud autot ettevõtte töötaja ning peetud on sõidupäevikut ja erasõidud maksustatud. Ettevõte soovib auto edaspidi anda rendile (turuhinnas) ettevõtte omanikuga seotud isikule, kes pole ettevõtte töötaja ning kannab ise kõik sõidukiga seotud kulud. Meie arvates on tegemist ettevõtlusega ja põhivara käibemaksu ümberarvestust pole vaja teha. Samuti ei kaasne turuhinnas rendile andmisega ka maksukohustust esisoodustuse mõistes. Kas kinnitate meie seisukohti?
14.06.2016 Kasutatud auto ostmine ettevõttele
Kuigi uue auto ostmine esindussalongist on kindel ja väga paljudel juhtudel ka mõistlik ja eelistatav valik, tasub teatud juhtudel kaaluda ka kasutatud auto ostmist ettevõttele.
02.05.2016 Jurist vastab: Asendusauto deklareerimine käibedeklaratsioonil
Küsimus: firmal on üks sõiduauto. See auto oli 5 päeva garantiiremondis ning sel ajal kasutati asendusautot, mille jaoks osteti kütust. Sõidupäevikud on tehtud mõlemale autole eraldi. Mitu sõiduautot tuleb märkida KMD lahtrisse 5.4
10.02.2016 Jurist vastab: Kasutatud sõiduki ühendusesisene soetamine
Küsimus: Kui Eesti käibemaksukohustuslasest OÜ soetab Saksamaalt kasutatud sõiduauto Saksa käibemaksukohustuslaselt 0% käibemaksuga, siis kuidas toimub siin maksustamine? Kui sõiduk on soetatud edasimüügiks, aga see võetakse siin arvele, kuna autot on vaja liigutada kasvõi ostjatele näitamiseks, siis kuidas toimub deklareerimine? Lisaks huvitab kas seadus määratleb ka aja mille jooksul peab sõiduk müüdud olema?
22.12.2015 Jurist vastab: GPS-seadme sisendkäibemaks
Küsimus: ettevõttel on sõiduauto, mille kuludelt (varuosad, hooldus, remont jne) arvestatakse sisendkäibemaksu tagasi 50%. Kuidas suhtuda GPS-seadmesse, selle hooldusesse, remonti jne? Kas GPS-i kuludelt ei ole ka õigus 100% km sisendit arvestada? See on elektroonilise päeviku pidamiseks, mitte otseselt auto kulu, vaid ettevõtte põhitegevusega seotud ning selle abil peetakse ka objektide kulu arvestust - päevikusse kantakse tehtud sõidud objektidele. Kui tehakse erasõitu, maksab töötaja selle kinni.
17.12.2015 Jõulumängu ülesanne: Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestus
2014. aasta detsembris osteti firmale sõiduauto hinnaga 24 000 eurot, tasuti käibemaks 4 800 eurot ning küsiti tagasi 50% ehk 2 400 eurot. Pärast 2016. aastat kasutati autot ainult maksustatava käibe tarbeks, erasõite enam ei tehtud. 2017. aasta aprillis müüakse auto maha lisades müügihinnale käibemaks. Kui palju saab auto müügi kuu KMD-l auto soetamisel tasutud käibemaksust veel tagasi küsida?
11.12.2015 Jõulumängu ülesanne: Erisoodustusmaksu arvutamine tööandja sõiduauto kasutamisel isiklikeks sõitudeks
Firmas on üks sõiduauto. Töötaja kasutab tööandja sõiduautot oma isiklikeks sõitudeks ning tööandja ei nõua nende hüvitamist. Auto kohta ei peeta ka sõidupäevikut. Kui palju peab tööandja selle auto pealt erisoodustusmakse maksma?
11.12.2015 Jõulumängu ülesanne: Erisoodustusmaksu arvutamine tööandja sõiduauto kasutamisel isiklikeks sõitudeks
Firmas on üks sõiduauto. Töötaja kasutab tööandja sõiduautot oma isiklikeks sõitudeks ning tööandja ei nõua nende hüvitamist. Auto kohta ei peeta ka sõidupäevikut. Kui palju peab tööandja selle auto pealt erisoodustusmakse maksma?
07.07.2015 Sõiduauto kulude arvestamine lähetuses
Töö- või teenistuslähetusse (edaspidi lähetus) saab lisaks bussile, rongile, lennukile sõita ka sõiduautoga. Seda nii tööandja kui ka töötaja isikliku sõiduautoga. Artiklis vaatamegi erinevaid võimalusi sõiduautoga lähetusse minekul ning kulutuste kandmise ja hüvitamise võimalusi.
08.06.2015 Sõiduauto omatarbe maksustamine
KMS muudatusega kaotati seadusest sõiduauto omatarbe mõiste. Reeglina sõiduauto omatarbeks kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil enam käibemaksuga ei maksustata. Selle asemel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust. Teatud erijuhtudel toimuvaid sõiduauto omatarbe juhtumeid tuleb nüüd maksustada üldise omatarbe maksustamise põhimõtte alusel. 
30.04.2015 Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestusest
Ettevõtja peab sõiduauto kasutusaja jooksul jälgima kahte perioodi, mille jooksul võib kaasneda kohustus mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida. Need perioodid on kaks aastat ja viis aastat. Kui kahe aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarve muutub ehk seda hakatakse kasutama ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel, tuleb kasutusotstarbe muutumise kuul sisendkäibemaksu korrigeerida. Vastavalt põhivara tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele korrigeeritakse sisendkäibemaksu 5 aasta jooksul. Vaata näiteid sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestuse kohta ülevaatlikust tabelist.
04.02.2015 Jurist vastab: FIE sõiduauto sisendkäibemaks
Küsimus: Kas käibemaksukohustuslasest FIE puhul kehtib autodega seotud kuludelt arvestatud sisendkäibemaksu mahaarvamine samamoodi nagu äriühingutel (50% või 100%)?
15.01.2015 Jurist vastab: Töö- ja elukoha vaheliste sõitude hüvitamine
Küsimus: Kui tööandja korraldab oma töötajate töölevedu seoses ühistranspordi puudumisega, siis kas sellist tegevust loetakse erisoodustuseks ning kuidas toimub maksustamine?
10.12.2014 Demoauto ja sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang
Maksu- ja tolliameti spetsialist vastab küsimusele, mis puudutab müügiks soetatud sõiduauto tutvustamist kliendi juures väljaspool tavapärast tööaega ja ‑kohta. Kas sellisel juhul rakendub sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang?
10.12.2014 Jurist vastab: Kasutusrendile võetud auto edasirentimine ja sisendkäibemaks Küsimus: Ettevõttel on soetatud sõiduauto kasutusrendilepinguga. Kuna ettevõtte tegevus muutus ning igapäevaselt meil enam autot vaja ei lähe, oleme auto teisele äriühingule turuhinnaga edasi rentinud. Kas sisendkäibemaksu arvestus 100% on lubatud kasutusrendilt ning lepingus kokkulepitud juhtudel remondikuludelt (mis ei tulene loomulikust kulumisest ja kasutusest), kuna meil endal ei ole võimalik autot erasõitudeks kasutada ning auto rendime edasi 20% määraga?
09.12.2014 Sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused alates 01.12.2014 Puust ja punaseks: Millistel juhtudel ja kuidas sõiduauto sisendkäibemaksu maha arvata? Millist sõidukit üldse loetakse sõiduautoks? Kuidas on muutunud omatarbe mõiste? Põhjalikud sisendkäibemaksu mahaarvamise näited ning sõiduauto ja omatarbe mõistete selgitused leiad värskest maksu- ja tolliameti artiklist.
02.12.2014 Jurist vastab: Firmaauto kasutamine teise firma huvides Küsimus: Firma A omab sõiduautot, kuid selle firma omanik ja juht on ühtlasi ka juht firmas B ning teostab oma tööülesandeid ka firmas B. Täidab korrektselt sõidupäevikut ning iga kuu lõpul esitatakse firmale B arve konkreetsete töösõitude kohta 0,3 senti kilomeeter. Firmal B on 100% töösõidud, kuid ka firmal A 100% kulud. Miks peavad mõlemad firmad ainult 50% sisendkäibemaksu tagasi arvestama?
21.11.2014 Millest tulenevalt on sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piirmääraks valitud 50 protsenti? Rahandusministeeriumi selgitus sõiduautode sisendkäibemaksu piirmäära kohta.
20.11.2014 Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt 18.11.2014 avaldati Riigi Teatajas 1.12.2014 kehtima hakkav käibemaksudeklaratsiooni uus vorm, mis esitatakse esmakordselt 2015. aasta 20. jaanuariks.
18.11.2014 Jurist vastab: Erasõidud firma autoga ja käibemaks Küsimus: Kas juhul, kui töötajad maksavad firma autoga tehtud erasõidud kinni, võib autodele tehtud kulutustelt 100% käibemaksu tagasi küsida?
18.11.2014 Ettevõtte sõiduauto maksustamine Alates 1. detsembrist piiratakse sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamist. Millistele sõiduautodele piirang kehtib? Kuidas MTA-le tõestada, et sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluseks? Mis saab siis, kui annan sõiduauto kasutada töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele või kui sõiduauto kasutusotstarve vahepeal muutub? Neile ja paljudele teistele küsimustele annab vastused Rahandusministeeriumi koostatud juhend. Lisaks anname ülevaate teiste riikide praktikast sõiduautode maksustamisel.
18.11.2014 Tööandja sõiduauto kasutus ettevõtluseks ja erasõiduks Tööandja sõiduautode maksustamise teema kütab kirgi ning tekitab küsimusi, mis ei näita tõenäoliselt niipea vaibumise märke. Palusime maksu- ja tolliameti spetsialisti kommentaare enimkorduvatele küsimustele.
14.10.2014 Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang IMG Numeri OÜ juhatuse liige ja partner Inga Allik selgitab sõiduauto eratarbeks kasutada andmise ning omatarbe maksustamisega seotud küsimusi.
01.10.2014 Jurist vastab: Sõiduauto sisendkäibemaks Küsimus: Kas maksu- ja tolliamet või rahandusministeerium on täpselt lahti seletanud või toonud konkreetseid näiteid, kuidas tuleb toimida mahaarvatava käibemaksuga, kui ettevõte kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel käibemaksuseaduse §-is 32 sätestatut? Kas võime kasutada üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni või tuleb iga auto jaoks määrata konkreetne ettevõtluses kasutamise osatähtsuse määr? Kui palju võime käibemaksu küsida tagasi, kui üldine proportsioon on näiteks 38%, 50% või siis 61%? Kas on võimalik konkreetseid näiteid saada?
30.09.2014 Sõiduautode käibemaksustamine muutub detsembrist 1. detsembril 2014. a jõustuvad muudatused:
 • Sõiduauto ostmisel, liisimisel ja rentimisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ostmisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti.
 • Täies ulatuses on võimalik sisendkäibemaksu maha arvata juhul, kui sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks.
 • Sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel ei loeta enam omatarbeks ja käibeks.
28.08.2014 Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ootab Euroopa heakskiitu Käibemaksuseadusesse tehti järjekordne täiendus, nii et alates tänavu 1. detsembrist saab sõiduauto ja sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksu. Tõsi, Euroopa Liidu õigusega see kooskõlas pole ja selleks taotles Eesti Euroopa Nõukogult erandit. Kuid enne, kui Euroopa Nõukogu pole oma nõusolekut andnud, ei saa muudatus jõustuda.
04.06.2014 Sõiduautod käänulisel ja auklikul maksumaastikul: küsimused, vastused ja kommentaarid Küsimused, vastused ja kommentaarid käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja kohta (644 SE).

 

Uudised: Ettevõtte sõiduauto 

16.03.2017 Ettevõtete autode erakasutuse maksustamine muutub lihtsamaks
17.01.2017 Ainult ettevõtluses kasutatavad autod saavad teist värvi numbrid
15.07.2016 Ideekonkurss töösõitudeks kasutatavate autode erimärgistamiseks
14.07.2016 Kaubandus-tööstuskoda toetab firmaautode võimsuspõhist maksustamist
05.07.2016 Valitsus arutab firmaautode erakasutustasu sidumist sõiduki võimsusega?
02.05.2016 Sõiduautode maksureform või kättemaksuseadus?
18.04.2016 Uus firmaautode maksustamise idee ei arvesta elektriautodega
10.03.2016 Rahandusministeerium tahab kaotada sõidupäevikute nõude
10.12.2015 Sõidukite jälgimisel peab arvestama isikuandmete kaitsega
29.07.2015 Autode käibemaksumuudatustest tulenev laekumine on pisut paranenud
11.06.2015 Autode käibemaksu oleks võimalik muuta 2018. aastaks
09.06.2015 Firmaautode käibemaksumuudatus on saanud komistuskiviks
02.06.2015 Autode käibemaksumuudatus on kaasa toonud skeemitamise
25.05.2015 Ettevõtjate hinnang 2014. a sõiduautode käibemaksumuudatusele
07.04.2015 Aitame tudengit! Küsitlus ettevõtte sõiduautode käibemaksumuudatusest
26.02.2015 Maksu- ja tolliamet peatas firmaautode kontrolli
18.02.2015 Aitame tudengit. Küsitlus ettevõtte sõiduautode maksustamisest
18.02.2015 Firmaautode deklareerimist parandas 4100 ettevõtet
28.01.2014 MTA asub kontrollima autode käibemaksu deklareerimist
20.01.2014 Maksuamet kontrollib firmaautode deklareerimist registrite abil
16.01.2014 MTA tuletab meelde: muutus sõidukite soetuse ja kulude deklareerimine
28.11.2014 Sõiduautode kaubikuks ümberregistreerimine on hüppeliselt kasvanud 
13.11.2014 Aitame tudengit. Küsitlus sõiduautode kulude kajastamisest maksumuudatuste valguses 
06.11.2014 Kolm nädalat autode maksumuudatusteni 
05.11.2014 Firmaautode kõrgema käibemaksu luba tuleb EL-lt tõenäoliselt reedel 
03.10.2014 Muudatused KMD ja selle lisa esitamise ning käibemaksu arvestamise korras seoses ettevõtte sõiduautode maksustamisega
12.06.2014 Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamisele tuleb piirang
15.04.2014 Riigikogu võttis sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud menetlusse
11.04.2014 Esindusorganisatsioonid esitasid ühise seisukoha "automaksu" seaduseelnõu kohta
11.04.2014 Valitsus saadab sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud Riigikogule arutamiseks
09.04.2014 Huvigrupid ei toeta jätkuvalt automaksueelnõud
08.04.2014 Huvigrupid sõdivad käibemaksu eelnõu vastu
03.04.2014 Ministeerium saatis firmaautode käibemaksu eelnõu taas valitsusse
02.01.2014 Ligi: firmaautode maksustamise osas põhimõttelisi muudatusi ei tule
10.12.2013 Kehtiv seadus soosib ettevõtete sõiduautosid eraisikute arvelt
29.11.2013 Ligi: kas firmaautode eelnõu või ministeeriumide vahenditest osa maha
27.11.2013 Rahandusministeerium esitas avalikule kommenteerimisele uuendatud sõiduautode maksustamist puudutavad eelnõud
12.11.2013 Sester: autode käibemaksu seadus võiks tulla järgmisel aastal
08.11.2013 Arutelu autode maksustamise uue korra üle jäi lahjaks
07.11.2013 Rahanduskomisjon arutas avalikul istungil sõiduautode maksustamisega seotud küsimusi

 
 
 

ISIKLIK sõiduauto 

1. septembril 2014 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

Seega ei ole alates 1. septembrist enam võimalik maksuvabalt ilma arvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 64 eurot kuus.

 17.02.2017 Isikliku sõiduauto kasutamisest ettevõtluses
Ettevõtjad on tundnud huvi, milliseid makse tuleb tasuda ja mida silmas pidada, kui ettevõtlusega seotud sõitudeks soovitakse kasutada isiklikku sõiduautot.
 18.01.2017 Vorm INF 14 tuleb esitada 1. veebruariks
2016. aasta kohta esitatakse INF 14 1. veebruariks 2017. Nagu varem, on ka seekord täitmine kassapõhine, st deklareeritakse ainult 2016. aastal väljamakstud summad.
 28.04.2015 Jurist vastab: Töötajate autode parkimiselt sisendkäibemaksu arvestus
Küsimus: ettevõte (käibemaksukohustuslane) asub sellises kohas, kus on parkimine tasuline. Ettevõte maksab EuroPark Estonia arve alusel töötajate isiklike autode tööajal parkimise kinni. Töötajad autokompensatsiooni ei saa ja muid soodustusi seoses autoga tööl käimisega. Kuna nad ei soovinud täita sõidupäevikut, siis leppisime kokku, et selle võrra on nende töötasu natukene tõstetud, kuid nad peavad tööajal kasutama oma isiklikke autosid töösõitudeks, st maksustava käibe tarbeks. Kas nende autode parkimise sisendkäibemaksu võib tagasi arvestada 50% või 100% või ei või üldse?
 15.01.2015 Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine
Artiklis selgitame, mis tingimustel on võimalik tööandjal maksta töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba hüvitist.
 16.10.2014 Kuidas täita sõidupäevikut?
1. septembrist tõsteti küll maksuvaba hüvitise piirmäär 335 euroni, kuid nüüd tuleb töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist makstes nõuda igal juhul sõiduarvestuse pidamist. Kuidas seda aga korrektselt teha?
 15.09.2014 5 küsimust isikliku auto töösõitudeks kasutamise kohta
1. septembril jõustusid tulumaksuseaduses kaks olulist muudatust, mis puudutavad isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamist. Esiteks kadus võimalus maksta töötajale ning juhatuse liikmetele isikliku auto kasutamise eest hüvitist ilma sõitude kohta arvestust pidamata. Teise olulise muudatusena suurendati hüvitise maksuvaba piirmäära 256 eurolt 335 euroni kuus. Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskojast vastab viiele enimesitatud küsimusele seoses isikliku auto kasutamisega töösõitudeks.
 08.09.2014 Jurist vastab: Isikliku sõiduauto kompensatsioon
Küsimus: Siiani on tööandja mulle koos palgaga tasunud ka 64 eurot isikliku sõiduauto hüvitist. Arvestust ei ole peetud. Väljamaks on toimunud koos palgaga iga kuu 10. kuupäeval eelmise kuu eest. Kas augustikuu eest tohib 10. septembril teha veel väljamakset 64 eurot maksuvabalt, kui augustis arvestust ei peetud?
 28.08.2014 Mitu muudatust isikliku auto kasutamise eest hüvitise maksmisel
Selleks, et 1. septembrist oleks võimalik tööandjal töötajatele nende isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvabalt hüvitist maksta, tuleb sõitude üle hakata arvestust pidama.
 21.07.2014 Muudatused hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest
Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

 

Uudised: Isiklik sõiduauto 

17.03.2017 Eestis kehtestatakse mootorsõidukitele keskkonnalõiv
12.08.2014 Isikliku sõiduauto kasutamise kord viiakse kooskõlla tulumaksuseaduse muudatustega
15.07.2014 Avalikustati isikliku sõiduauto hüvitise määruse muudatused
12.06.2014 Sõiduauto 64 € hüvitise kaotamine lükati edasi 1. septembrile
15.04.2014 Riigikogu võttis sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud menetlusse
11.04.2014 Valitsus saadab sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud Riigikogule arutamiseks
Teejuht 2019

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018 11.07.2018

  Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1. augustist 2018 kehtima hakkava vedelkütuse seaduse (VKS) § 9 lg 52 kohaselt tuleb VKS § 8 lg-s 1 nimetatud kü ...
  Loe edasi..

 • Teatud toodete impordile USA-st kehtib 25%-line täiendav tollimaks 02.07.2018

  Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22. juunist 2018 Ameerika Ühendriikidest pärit määruse I lisas loetletud kaupade impordile (näiteks teksapüksid, T-särgid, kosmeetikatooted, tubakatooted jne). T&a ...
  Loe edasi..

 • Kas tead, et... 06.06.2018

  KAS TEAD, et kui töötaja soovib saada puhkusetasu muul ajal, kui eelviimane tööpäev enne puhkuse algust, peab ta oma soovi edastama ka tööandjale. Kui tööandja sellega nõustub, alles siis on see võimalik. Tööandja mittenõustumise korral makstakse töötajale puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Alus: töölepingu seaduse § 70 lõige 2
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tulu 2018 koond 17.05.2018

  Artiklisse on koondatud kirjatööd, mis kajastavad ja milles käsitletakse tulevast aastast jõustuvat tulumaksuseaduse muudatust.
  Loe edasi..

 • Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel 17.05.2018

  Maksuhaldur tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • LeapIn
 • KPMG
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017