kevadkonverents
Neljapäev, 23. Veebruar
 

Ülevaade sõiduauto maksustamisest

20.12.2014  (uuendatud 22.12.2015)

2014. aastal muudeti nii isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise kui ka ettevõtte sõiduauto maksustamist. Alljärgnevalt toome ära viited erinevatele info- ja abimaterjalidele ning olulisematele teemaga seonduvatele artiklitele, mis selgitavad lähemalt sõiduauto maksustamise muudatusi ja aitavad muudatuste kohta käivas infos paremini orienteeruda. 

Sisukord:

Ettevõtte sõiduauto
Isiklik sõiduauto
 

ETTEVÕTTE sõiduauto 

Alates 1. detsembrist 2014 kehtib uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist. Kui ettevõtluseks ostetud sõiduautoga tehakse ka erasõite, siis on sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 50% hoolimata sellest, millises mahus erasõite tehakse. Muudatuse eesmärk on maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist.  

22.12.2015 Jurist vastab: GPS-seadme sisendkäibemaks
Küsimus: ettevõttel on sõiduauto, mille kuludelt (varuosad, hooldus, remont jne) arvestatakse sisendkäibemaksu tagasi 50%. Kuidas suhtuda GPS-seadmesse, selle hooldusesse, remonti jne? Kas GPS-i kuludelt ei ole ka õigus 100% km sisendit arvestada? See on elektroonilise päeviku pidamiseks, mitte otseselt auto kulu, vaid ettevõtte põhitegevusega seotud ning selle abil peetakse ka objektide kulu arvestust - päevikusse kantakse tehtud sõidud objektidele. Kui tehakse erasõitu, maksab töötaja selle kinni.
17.12.2015 Jõulumängu ülesanne: Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestus
2014. aasta detsembris osteti firmale sõiduauto hinnaga 24 000 eurot, tasuti käibemaks 4 800 eurot ning küsiti tagasi 50% ehk 2 400 eurot. Pärast 2016. aastat kasutati autot ainult maksustatava käibe tarbeks, erasõite enam ei tehtud. 2017. aasta aprillis müüakse auto maha lisades müügihinnale käibemaks. Kui palju saab auto müügi kuu KMD-l auto soetamisel tasutud käibemaksust veel tagasi küsida?
11.12.2015 Jõulumängu ülesanne: Erisoodustusmaksu arvutamine tööandja sõiduauto kasutamisel isiklikeks sõitudeks
Firmas on üks sõiduauto. Töötaja kasutab tööandja sõiduautot oma isiklikeks sõitudeks ning tööandja ei nõua nende hüvitamist. Auto kohta ei peeta ka sõidupäevikut. Kui palju peab tööandja selle auto pealt erisoodustusmakse maksma?
08.06.2015 Sõiduauto maksustamise ABC
Sõiduauto ja sõiduautoga seotud kulutuste sisendkäibemaksu piirang ei tähenda alati seda, et tegemist on erisoodustusega tulumaksuseaduse tähenduses. Kui töötaja hüvitab tööandjale erasõitudega seotud kulutused, siis ei ole tegemist erisoodustusega. Erisoodustusega ei ole tegemist ka juhul, kui töötaja kasutab tööandja sõidukit ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks viisil, mis pole rahaliselt hinnatav soodustus ja kui sõiduki kasutamine ei too tööandjale kaasa kulutusi.
08.06.2015 Sõiduauto omatarbe maksustamine
KMS muudatusega kaotati seadusest sõiduauto omatarbe mõiste. Reeglina sõiduauto omatarbeks kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil enam käibemaksuga ei maksustata. Selle asemel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust. Teatud erijuhtudel toimuvaid sõiduauto omatarbe juhtumeid tuleb nüüd maksustada üldise omatarbe maksustamise põhimõtte alusel. 
30.04.2015 Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestusest
Ettevõtja peab sõiduauto kasutusaja jooksul jälgima kahte perioodi, mille jooksul võib kaasneda kohustus mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerida. Need perioodid on kaks aastat ja viis aastat. Kui kahe aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarve muutub ehk seda hakatakse kasutama ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel, tuleb kasutusotstarbe muutumise kuul sisendkäibemaksu korrigeerida. Vastavalt põhivara tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele korrigeeritakse sisendkäibemaksu 5 aasta jooksul. Vaata näiteid sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestuse kohta ülevaatlikust tabelist.
04.02.2015 Jurist vastab: FIE sõiduauto sisendkäibemaks
Küsimus: Kas käibemaksukohustuslasest FIE puhul kehtib autodega seotud kuludelt arvestatud sisendkäibemaksu mahaarvamine samamoodi nagu äriühingutel (50% või 100%)?
10.12.2014

Demoauto ja sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang
Maksu- ja tolliameti spetsialist vastab küsimusele, mis puudutab müügiks soetatud sõiduauto tutvustamist kliendi juures väljaspool tavapärast tööaega ja ‑kohta. Kas sellisel juhul rakendub sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang?

10.12.2014

Jurist vastab: Kasutusrendile võetud auto edasirentimine ja sisendkäibemaks Küsimus: Ettevõttel on soetatud sõiduauto kasutusrendilepinguga. Kuna ettevõtte tegevus muutus ning igapäevaselt meil enam autot vaja ei lähe, oleme auto teisele äriühingule turuhinnaga edasi rentinud. Kas sisendkäibemaksu arvestus 100% on lubatud kasutusrendilt ning lepingus kokkulepitud juhtudel remondikuludelt (mis ei tulene loomulikust kulumisest ja kasutusest), kuna meil endal ei ole võimalik autot erasõitudeks kasutada ning auto rendime edasi 20% määraga?

09.12.2014

Sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused alates 01.12.2014 Puust ja punaseks: Millistel juhtudel ja kuidas sõiduauto sisendkäibemaksu maha arvata? Millist sõidukit üldse loetakse sõiduautoks? Kuidas on muutunud omatarbe mõiste? Põhjalikud sisendkäibemaksu mahaarvamise näited ning sõiduauto ja omatarbe mõistete selgitused leiad värskest maksu- ja tolliameti artiklist.

02.12.2014

Jurist vastab: Firmaauto kasutamine teise firma huvides Küsimus: Firma A omab sõiduautot, kuid selle firma omanik ja juht on ühtlasi ka juht firmas B ning teostab oma tööülesandeid ka firmas B. Täidab korrektselt sõidupäevikut ning iga kuu lõpul esitatakse firmale B arve konkreetsete töösõitude kohta 0,3 senti kilomeeter. Firmal B on 100% töösõidud, kuid ka firmal A 100% kulud. Miks peavad mõlemad firmad ainult 50% sisendkäibemaksu tagasi arvestama?

21.11.2014

Millest tulenevalt on sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piirmääraks valitud 50 protsenti? Rahandusministeeriumi selgitus sõiduautode sisendkäibemaksu piirmäära kohta.

20.11.2014

Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt 18.11.2014 avaldati Riigi Teatajas 1.12.2014 kehtima hakkav käibemaksudeklaratsiooni uus vorm, mis esitatakse esmakordselt 2015. aasta 20. jaanuariks.

18.11.2014

Jurist vastab: Erasõidud firma autoga ja käibemaks Küsimus: Kas juhul, kui töötajad maksavad firma autoga tehtud erasõidud kinni, võib autodele tehtud kulutustelt 100% käibemaksu tagasi küsida?

18.11.2014

Ettevõtte sõiduauto maksustamine Alates 1. detsembrist piiratakse sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamist. Millistele sõiduautodele piirang kehtib? Kuidas MTA-le tõestada, et sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluseks? Mis saab siis, kui annan sõiduauto kasutada töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele või kui sõiduauto kasutusotstarve vahepeal muutub? Neile ja paljudele teistele küsimustele annab vastused Rahandusministeeriumi koostatud juhend. Lisaks anname ülevaate teiste riikide praktikast sõiduautode maksustamisel.

18.11.2014

Tööandja sõiduauto kasutus ettevõtluseks ja erasõiduks Tööandja sõiduautode maksustamise teema kütab kirgi ning tekitab küsimusi, mis ei näita tõenäoliselt niipea vaibumise märke. Palusime maksu- ja tolliameti spetsialisti kommentaare enimkorduvatele küsimustele.

14.10.2014

Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang IMG Numeri OÜ juhatuse liige ja partner Inga Allik selgitab sõiduauto eratarbeks kasutada andmise ning omatarbe maksustamisega seotud küsimusi.

01.10.2014

Jurist vastab: Sõiduauto sisendkäibemaks Küsimus: Kas maksu- ja tolliamet või rahandusministeerium on täpselt lahti seletanud või toonud konkreetseid näiteid, kuidas tuleb toimida mahaarvatava käibemaksuga, kui ettevõte kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel käibemaksuseaduse §-is 32 sätestatut? Kas võime kasutada üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni või tuleb iga auto jaoks määrata konkreetne ettevõtluses kasutamise osatähtsuse määr? Kui palju võime käibemaksu küsida tagasi, kui üldine proportsioon on näiteks 38%, 50% või siis 61%? Kas on võimalik konkreetseid näiteid saada?

30.09.2014

Sõiduautode käibemaksustamine muutub detsembrist 1. detsembril 2014. a jõustuvad muudatused:

 • Sõiduauto ostmisel, liisimisel ja rentimisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ostmisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti.
 • Täies ulatuses on võimalik sisendkäibemaksu maha arvata juhul, kui sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks.
 • Sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel ei loeta enam omatarbeks ja käibeks.
28.08.2014

Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ootab Euroopa heakskiitu Käibemaksuseadusesse tehti järjekordne täiendus, nii et alates tänavu 1. detsembrist saab sõiduauto ja sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksu. Tõsi, Euroopa Liidu õigusega see kooskõlas pole ja selleks taotles Eesti Euroopa Nõukogult erandit. Kuid enne, kui Euroopa Nõukogu pole oma nõusolekut andnud, ei saa muudatus jõustuda. 

04.06.2014

Sõiduautod käänulisel ja auklikul maksumaastikul: küsimused, vastused ja kommentaarid Küsimused, vastused ja kommentaarid käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja kohta (644 SE).

 

Uudised: Ettevõtte sõiduauto 

29.07.2015 Autode käibemaksumuudatustest tulenev laekumine on pisut paranenud
11.06.2015 Autode käibemaksu oleks võimalik muuta 2018. aastaks
09.06.2015 Firmaautode käibemaksumuudatus on saanud komistuskiviks
02.06.2015 Autode käibemaksumuudatus on kaasa toonud skeemitamise
25.05.2015 Ettevõtjate hinnang 2014. a sõiduautode käibemaksumuudatusele
07.04.2015 Aitame tudengit! Küsitlus ettevõtte sõiduautode käibemaksumuudatusest
26.02.2015 Maksu- ja tolliamet peatas firmaautode kontrolli
18.02.2015 Aitame tudengit. Küsitlus ettevõtte sõiduautode maksustamisest
18.02.2015 Firmaautode deklareerimist parandas 4100 ettevõtet
28.01.2014 MTA asub kontrollima autode käibemaksu deklareerimist
20.01.2014 Maksuamet kontrollib firmaautode deklareerimist registrite abil
16.01.2014 MTA tuletab meelde: muutus sõidukite soetuse ja kulude deklareerimine
28.11.2014 Sõiduautode kaubikuks ümberregistreerimine on hüppeliselt kasvanud 
13.11.2014 Aitame tudengit. Küsitlus sõiduautode kulude kajastamisest maksumuudatuste valguses 
06.11.2014 Kolm nädalat autode maksumuudatusteni 
05.11.2014 Firmaautode kõrgema käibemaksu luba tuleb EL-lt tõenäoliselt reedel 
03.10.2014 Muudatused KMD ja selle lisa esitamise ning käibemaksu arvestamise korras seoses ettevõtte sõiduautode maksustamisega
12.06.2014 Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamisele tuleb piirang
15.04.2014 Riigikogu võttis sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud menetlusse
11.04.2014 Esindusorganisatsioonid esitasid ühise seisukoha "automaksu" seaduseelnõu kohta
11.04.2014 Valitsus saadab sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud Riigikogule arutamiseks
09.04.2014 Huvigrupid ei toeta jätkuvalt automaksueelnõud
08.04.2014 Huvigrupid sõdivad käibemaksu eelnõu vastu
03.04.2014 Ministeerium saatis firmaautode käibemaksu eelnõu taas valitsusse
02.01.2014 Ligi: firmaautode maksustamise osas põhimõttelisi muudatusi ei tule
10.12.2013 Kehtiv seadus soosib ettevõtete sõiduautosid eraisikute arvelt
29.11.2013 Ligi: kas firmaautode eelnõu või ministeeriumide vahenditest osa maha
27.11.2013 Rahandusministeerium esitas avalikule kommenteerimisele uuendatud sõiduautode maksustamist puudutavad eelnõud
12.11.2013 Sester: autode käibemaksu seadus võiks tulla järgmisel aastal
08.11.2013 Arutelu autode maksustamise uue korra üle jäi lahjaks
07.11.2013 Rahanduskomisjon arutas avalikul istungil sõiduautode maksustamisega seotud küsimusi

 
 
 

ISIKLIK sõiduauto 

1. septembril 2014 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

Seega ei ole alates 1. septembrist enam võimalik maksuvabalt ilma arvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 64 eurot kuus.

 15.01.2015

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine
Artiklis selgitame, mis tingimustel on võimalik tööandjal maksta töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba hüvitist. 

 16.10.2014

Kuidas täita sõidupäevikut?
1. septembrist tõsteti küll maksuvaba hüvitise piirmäär 335 euroni, kuid nüüd tuleb töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist makstes nõuda igal juhul sõiduarvestuse pidamist. Kuidas seda aga korrektselt teha?

 15.09.2014

5 küsimust isikliku auto töösõitudeks kasutamise kohta
1. septembril jõustusid tulumaksuseaduses kaks olulist muudatust, mis puudutavad isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamist. Esiteks kadus võimalus maksta töötajale ning juhatuse liikmetele isikliku auto kasutamise eest hüvitist ilma sõitude kohta arvestust pidamata. Teise olulise muudatusena suurendati hüvitise maksuvaba piirmäära 256 eurolt 335 euroni kuus. Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskojast vastab viiele enimesitatud küsimusele seoses isikliku auto kasutamisega töösõitudeks.

 08.09.2014

Jurist vastab: Isikliku sõiduauto kompensatsioon
Küsimus: Siiani on tööandja mulle koos palgaga tasunud ka 64 eurot isikliku sõiduauto hüvitist. Arvestust ei ole peetud. Väljamaks on toimunud koos palgaga iga kuu 10. kuupäeval eelmise kuu eest. Kas augustikuu eest tohib 10. septembril teha veel väljamakset 64 eurot maksuvabalt, kui augustis arvestust ei peetud?

 28.08.2014

Mitu muudatust isikliku auto kasutamise eest hüvitise maksmisel
Selleks, et 1. septembrist oleks võimalik tööandjal töötajatele nende isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvabalt hüvitist maksta, tuleb sõitude üle hakata arvestust pidama.

 21.07.2014

Muudatused hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest
Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

 

Uudised: Isiklik sõiduauto 

12.08.2014 Isikliku sõiduauto kasutamise kord viiakse kooskõlla tulumaksuseaduse muudatustega
15.07.2014 Avalikustati isikliku sõiduauto hüvitise määruse muudatused
12.06.2014 Sõiduauto 64 € hüvitise kaotamine lükati edasi 1. septembrile
15.04.2014 Riigikogu võttis sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud menetlusse
11.04.2014 Valitsus saadab sõiduautode maksustamisega seotud eelnõud Riigikogule arutamiseks

 

Aastaaruanne

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Mida peab teadma eluruumi soetav äriühing 22.02.2017

  Kinnisvaraga seotud tehingute maksustamise reeglid on väga nüansirohked. Seetõttu tekib eluruume ettevõtluses kasutavatel äriühingutel sageli küsimusi, millisel viisil tuleks maksustada ühte või teist tehingut. Eesmärgiga aidata Teil sellel nüansirohkel maksumaastikul orienteeruda, anname siinkohal väikese ülevaate erinevates seadustes sätestatud reeglitele, mida peaks silmas pidama just ettevõtluses kasutatavate eluruumidega seotud maksuarvestuses.Kuna eluruume on võimalik kasutada ettevõtluses mitmel erineval eesmärgil, on äriühingul, kes plaanib ettevõttesse soetada eluruumi (korteriomand, elamu vmt), kasulik teada, et erinevad kinnisvaraga seotud teenused on käibemaksuseaduse kohaselt erineval viisil maksustatavad.Nii näiteks on majutusteenuse osutamine (külaliskorteri või puhkemajana) 9% määraga maksustatav käive, kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine on aga üldreeglina maksuvaba.
  Loe edasi..

 • Isikliku sõiduauto kasutamisest ettevõtluses 17.02.2017

  Ettevõtjad on tundnud huvi, milliseid makse tuleb tasuda ja mida silmas pidada, kui ettevõtlusega seotud sõitudeks soovitakse kasutada isiklikku sõiduautot. Isikliku sõiduautona käsitletakse sõidukit, mis on töötaja või ettevõtt ...
  Loe edasi..

 • Hasartmängud ja hasartmängumaks 14.02.2017

  Hasartmänguseaduse § 2 lg 1 kohaselt on hasartmäng mäng, milles osalemise tingimuseks on mängija poolt panuse tegemine. Panuse tegemise tulemusel võib mängija saada võidu, kusjuures mängu tulemus määratakse osaliselt või täieliku ...
  Loe edasi..

 • Maksu- ja tolliameti siduva eelotsuse kokkuvõte (2016. aasta IV kvartal) 24.01.2017

  2016. aasta IV kvartalis lahendati siduv eelotsus allpool kirjeldatud õiguslikus küsimuses, mille kokkuvõte on järgmine. Motivatsiooniprogramm tütarettevõtte töötajatele Taotleja soovib laiendada emaettevõtte motivatsiooniprogrammi ka tütar ...
  Loe edasi..

 • Seaduse alusel makstud trahviga kaasneb ettevõttel tulumaksukohustus 06.01.2017

  Tulumaksuseaduse (TuMS) § 34 p 3 alusel ei ole ettevõtlustulust lubatud kuludena maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
kaibemaksu raamat soodushinnaga
Töövahendid
Naljanurk

Lumivalgeke kohtab metsas kolme väikest mehikest ja küsib:
"Kes te olete?"
"Seitse pöialpoissi."
"Kuidas seitse? Teid on ju ainult kolm?"
"Koondamine."

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
« Veebruar 2017 »
Tööpäevade arv kuus 19
Töötunde kuus 149
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Külastan RMP.ee portaali
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Sangar
 • Skinest
 • virtuaalassistent
 • epood
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
242341  Foorumi postitust
351  E-poe toodet
80  Koolitust
21143  Artiklit
50419  Registreerunud kasutajat
34999  Nädalakirja tellijat
32375  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2015