FIE abikaasa solidaarne vastutus

16.04.2018
Autor
Hiie Marrandi
Eesti Maksumaksjate Liidu jurist

Küsimus: kui FIE vastutab oma tegevuse eest kogu varaga ja minul on abikaasaga (kes on FIE) ühisvara (abielus 30 a), kas ma pean siis nii aru saama,et vastutan solidaarselt?

Vastab Eesti maksumaksjate liidu jurist Hiie Marrandi

Jah, täpselt nii tulebki aru saada. Kui tegu on ühisvaraga, siis FIE võlgade katteks võidakse nõue pöörata ka abikaasade ühisvarale. Kui ei soovi abikaasaga nii ulatuslikku vastutust jagada, siis on võimalik perekonnaseaduse alusel sõlmida abieluvaraleping ja määrata varale teistsugune režiim: nt varalahusus. Leping peab olema kirjalik ja sõlmitakse notariaalselt. Seda teemat reguleerib täpsemalt perekonnaseaduse § 57.

Nõuete täitmist reguleerib täitemenetluse seadustik (TMS). Abikaasade ühisvara kohta selgitab TMS § 14, et ühisvarale sissenõude pööramisel on vaja võlgnikuks mitteoleva abikaasa nõusolek. Samuti võib sissenõudja nõuda, et ühisvara jagataks ja nõue pööratakse võlgniku osale. Kui, nt FIE suhtes on juba täitemenetlus alanud, siis ei ole abieluvaralepingu sõlmimisest enam kasu, sest kohus võib sellise lepingu kehtetuks tunnistada (vt täpsemalt TMS § 190).