Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Sotsiaalmaksuseadus

Seaduse paragrahvid
§ 1. Sotsiaalmaksu mõiste
§ 2. Maksuobjekt
§ 21. Sotsiaalmaksu kuumäär
§ 3. Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad
§ 4. Sotsiaalmaksu maksja
§ 5. Kindlustatav
§ 6. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud
§ 61. Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu maksmise erijuht
§ 7. Maksumäär
§ 8. Maksustamisperiood
§ 9. Sotsiaalmaksu maksmise kord
§ 10. Maksu laekumine
§ 11. Andmete väljastamine
§ 12. Andmete täpsustamine
§ 13. Seaduse rakendamine
§-d 14-16. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§ 17. Seaduse jõustumine

Vastu võetud 13.12.2000. a seadusega (RT I 2000, 102, 675), jõustunud 01.01.2001, osaliselt 01.01.2002.

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
15.05.2001 (RT I 2001, 50, 285) 01.07.2001
13.06.2001 (RT I 2001, 59, 359) 01.01.2002, osaliselt 01.01.2003
12.09.2001 (RT I 2001, 79, 480) 01.07.2002
24.10.2001 (RT I 2001, 91, 544) 01.01.2002
14.11.2001 (RT I 2001, 95, 587) 01.01.2002
15.05.2002 (RT I 2002, 44, 284) 01.07.2002
19.06.2002 (RT I 2002, 62, 377) 01.10.2002
11.12.2002 (RT I 2002, 111, 662) 01.01.2003
10.12.2003 (RT I 2003, 82, 549) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 587) 01.01.2004
17.12.2003 (RT I 2003, 88, 591) 01.01.2004
14.04.2004 (RT I 2004, 37, 252) 01.05.2004
18.11.2004 (RT I 2004, 84, 568) 01.01.2005
08.12.2004 (RT I 2004, 89, 604) 01.04.2005
27.01.2005 (RT I 2005, 9, 34) 09.02.2005, muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2005
06.04.2005 (RT I 2005, 22, 148) 01.01.2006
20.04.2005 (RT I 2005, 25, 193) 01.07.2005
20.06.2005 (RT I 2005, 36, 277) 01.01.2006
28.09.2005 (RT I 2005, 54, 430) 01.01.2006
12.10.2005 (RT I 2005, 57, 451) 18.11.2005
26.01.2006 (RT I 2006, 7, 41) 13.02.2006
10.05.2006 (RT I 2006, 26, 193) 01.01.2007
31.05.2006 (RT I 2006, 28, 208) 01.07.2006, osaliselt 01.01.2007
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2007
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2008
07.12.2006 (RT I 2006, 61, 459) 01.01.2009
14.06.2007 (RT I 2007, 44, 316) 14.07.2007
31.01.2008 (RT I 2008, 8, 57) 01.03.2008
04.12.2008 (RT I 2008, 58, 323) 01.01.2009
10.12.2008 (RT I 2008, 58, 327) 02.01.2009
17.12.2008 (RT I 2008, 58, 329) 01.03.2009
11.12.2008 (RT I 2008, 60, 331) 01.01.2009
17.12.2008 (RT I 2009, 5, 35) 01.07.2009
28.01.2009 (RT I 2009, 11, 67) 01.05.2009
20.02.2009 (RT I 2009, 15, 93) 01.07.2009
14.05.2009 (RT I 2009, 26, 161) 28.05.2009, osaliselt 01.07.2009, osa muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009. a 1. maist
26.11.2009 (RT I 2009, 62, 405) 01.01.2010
16.12.2009 (RT I 2010, 1, 2) jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval
22.04.2010 (RT I 2010, 22, 108) jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel
17.06.2010 (RT I 2010, 38, 232) 01.07.2010
20.10.2010 (RT I, 18.11.2010, 1 ) 01.01.2011
08.12.2010 (RT I, 28.12.2010, 6 ) 01.01.2011, osaliselt Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval 27.03.2011.
20.01.2011 (RT I, 04.02.2011, 2 ) 14.02.2011
07.12.2011 (RT I, 28.12.2011, 1 ) 01.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
14.06.2012 (RT I, 02.07.2012, 8 ) 01.08.2012
13.06.2012 (RT I, 06.07.2012, 1 ) 01.04.2013 seaduses asendatud sõnad "teenistuja" ja "avalik teenistuja" sõnaga "ametnik"
13.06.2012 (RT I, 10.07.2012, 2 ) 01.04.2013
10.10.2012 (RT I, 25.10.2012, 1) 01.12.2012
12.12.2012 (RT I, 29.12.2012, 1) 01.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
15.05.2013 (RT I, 01.06.2013, 1) 01.07.2013
20.11.2013 (RT I, 13.12.2013, 1) 01.01.2014
11.12.2013 (RT I, 23.12.2013, 1)01.01.2014
18.12.2013 (RT I, 10.01.2014, 2) 20.01.2014, osaliselt 01.01.2015
19.06.2014 (RT I, 29.06.2014, 109) 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.
01.07.2014 (RT I, 11.07.2014, 5) 01.01.2015
19.11.2014 (RT I, 05.12.2014, 2) 01.09.2015
19.11.2014 (RT I, 13.12.2014, 1) 01.01.2016
18.02.2015 (RT I, 19.03.2015, 2) 29.03.2015
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 1) 01.01.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2015 (RT I, 30.06.2015, 3) 01.01.2016, osaliselt 01.07.2017
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 1) 20.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
25.11.2015 (RT I, 17.12.2015, 2) 01.01.2016
09.12.2015 (RT I, 30.12.2015, 5) 01.01.2016, osaliselt 01.07.2016
16.03.2016 (RT I, 06.04.2016, 1) 01.05.2016, osaliselt 01.01.2017 ja 01.01.2018
15.06.2016 (RT I, 08.07.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.07.2017
23.11.2016 (RT I, 07.12.2016, 1) 17.12.2016
19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
14.12.2016 (RT I, 27.12.2016, 1) 01.01.2018
07.06.2017 (RT I, 26.06.2017, 1) 06.07.2017
19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 2) 01.01.2018
15.11.2017 (RT I, 28.11.2017, 2) 01.01.2018
13.12.2017 (RT I, 28.12.2017, 1) 01.01.2018
Originaaltekst Riigi Teataja lehel Hetkel kehtiv (01.01.2018-...)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (06.07.2017-31.12.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2017-05.07.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2017-30.06.2017)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (17.12.2016-31.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2016-16.12.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2016-30.06.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2016-30.04.2016)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.09.2015-31.12.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (29.03.2015-31.08.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2015-28.03.2015)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (20.01.2014-31.12.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2014-19.01.2014)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2013-31.12.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.04.2013-30.06.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.12.2012-31.03.2013)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.08.2012-30.11.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.02.2011-31.07.2012)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2011-13.02.2011)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2010-31.12.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2010-30.06.2010)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2009-31.12.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (28.05.2009-30.06.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.05.2009-27.05.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.03.2009-30.04.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2009-28.02.2009)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.03.2008-31.12.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2008-29.02.2008)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (14.07.2007-31.12.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2007-13.07.2007)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2006-31.12.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (13.02.2006-30.06.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (18.11.2005-12.02.2006)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.07.2005-17.11.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (09.02.2005-30.06.2005)
Originaaltekst Riigi Teataja lehel (01.01.2005-31.03.2005)

-------------------------------

Loe lisaks määrusi:

Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord
Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel.
Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Finesta
  • saku metall
  • epood
  • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256895  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52783  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017