Teejuht 2019
Esmaspäev, 20. August
 

Topeltmaksustamise vältimise lepingud

31.01.2013  (uuendatud 05.03.2018)

Siit leiate Eestiga sõlmitud ja jõustunud tulu- ning kapitalimaksu(de)ga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingute nimekirja.

Topeltmaksustamise vältimise lepingud soodustavad investeeringuid, tagavad isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldavad topeltmaksustamise, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Selle saavutamiseks piirab leping riigi maksustamisõigust, mis tähendab, et lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi.

Kui maksulepingu eestikeelses versioonis esitatud tingimuste tõlgendamisel tekivad tõlgendamiserinevused, siis võetakse aluseks ingliskeelne tekst. Maksulepingute lahutamatuks osaks on protokoll, kui see on olemas.

Riik Riigi kood Lepingu tekst Jõustumise kuupäev Rakendatakse alates
Albaania AL eesti ja inglise keeles 25.11.2010 01.01.2018
Ameerika Ühendriigid US eesti ja inglise keeles 30.12.1999 01.01.2000
Araabia Ühendemiraadid AE eesti ja inglise keeles 29.03.2012 01.01.2011
tagasiulatuvalt
Armeenia AM eesti ja inglise keeles 23.01.2003 01.01.2001
Aserbaidžaan AZ eesti ja inglise keeles 27.11.2008 01.01.2009
Austria AT eesti ja inglise keeles 12.11.2002 01.01.2003
Bahrein BH eesti ja inglise keeles  23.12.2013  01.01.2014 
Belgia BE eesti ja inglise keeles 15.04.2003 01.01.2004
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Belgia vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Bulgaaria BG eesti ja inglise keeles 30.12.2008 01.01.2009
Gruusia GE eesti ja inglise keeles 27.12.2007 01.01.2008
Protokoll
eesti ja inglise keeles 11.03.2011 01.01.2012
Hiina CN eesti ja inglise keeles 08.01.1999 01.01.2000
Protokoll
eesti ja inglise keeles 18.12.2015 01.01.2016
Hispaania ES eesti ja inglise keeles 28.12.2004 01.01.2005
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Hispaania lepingu protokolli VII punkti alusel  seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 01.01.2016 maksustatakse Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VII punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega kõik intressid ainult residendiriigis.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli VIII punkti  alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Hispaania vahelise lepingu protokolli III punkti alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega ehitustegevuse püsiva tegevuskoha tekkimise tingimuseks, et tegevus kestab üle 12 kuu (senise 9 kuu asemel) ning art 5 lg 3 mõiste alla ei lähe enam montaažitööd.
Holland NL eesti ja inglise keeles 08.11.1998 01.01.1995
Protokoll
eesti ja inglise keeles 21.05.2006 01.01.2005
eesti ja inglise keeles 22.05.2009 01.01.2010
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Hollandi vahelise lepingu protokolli X punkti lõike 3 alusel seoses Šveitsi protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Horvaatia HR eesti ja inglise keeles 12.07.2004 01.01.2005
Iirimaa IE eesti ja inglise keeles 29.12.1998 01.01.1999
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Iirimaa vahelise lepingu protokolli punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Iisrael IL eesti ja inglise keeles 28.12.2009 01.01.2010
India IN eesti ja inglise keeles 20.06.2012 Eesti 01.01.2013
India 01.04.2013
Island IS eesti ja inglise keeles 10.11.1995 01.01.1996
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Islandi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Itaalia IT eesti ja inglise keeles 22.02.2000 01.01.2001
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Itaalia vahelise lepingu lisaprotokolli punkti i alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Jersey JE eesti ja inglise keeles 30.12.2011 01.01.2012
Kanada CA eesti ja inglise keeles 28.12.1995 01.01.1996
Alates 01.01.2016 on Eesti ja Kanada vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega Eestis tulumaksust vabastatud:
a) litsentsitasu või muu sarnane makse kirjandus-, näitekunsti-, muusika- või kunstiteose loomise või taasesitamise eest (va litsentsitasu kinofilmide ja filmi- või videolintide või muul viisil taasesitatavate televisioonisalvestiste eest);
b) litsentsitasu patendi või tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku oskusteabe kasutamise või kasutamise õiguse eest (va teave, mida antakse seoses rendi- või frantsiisilepinguga).
Kasahstan KZ eesti ja inglise keeles 19.07.2000 01.01.2001
Kreeka EL eesti ja inglise keeles 01.08.2008 01.01.2009
Küpros CY eesti ja inglise keeles   08.10.2013  01.01.2014
Leedu LT eesti ja inglise keeles 31.12.1993 01.01.1994-01.01.2006
eesti ja inglise keeles 08.02.2006 01.01.2006 tagasiulatuvalt
Luksemburg LU eesti ja inglise keeles 23.01.2007 01.01.2008-01.01.2016
eesti ja inglise keeles 11.12.2015 01.01.2016
Läti LV eesti ja inglise keeles 31.12.1993 01.01.1994-01.01.2002
eesti ja inglise keeles 21.11.2002 01.01.2002 tagasiulatuvalt
Lõuna-Korea KR eesti ja inglise keeles 25.05.2010 01.01.2011
Makedoonia MK eesti ja inglise keeles 21.05.2009 01.01.2010
Malta MT eesti ja inglise keeles 22.01.2003 01.01.2004
Man'i saar IM eesti ja inglise keeles 21.12.2009 01.01.2010
Mehhiko MX  eesti ja inglise keeles  04.12.2013 01.01.2014 
Moldova MD eesti ja inglise keeles 21.07.1998 01.01.1999
Norra NO eesti ja inglise keeles 30.12.1993 01.01.1994
Vastavalt kahe riigi kirjalikule kokkuleppele on alates 8.10.2014 lepingu artikli 11 lõike 3 punkti a alapunkt v alusel lisatud nimetatud punktis toodud nimekirja Export Credit Norway. Täiendavat teavet leiate Norra Rahandusministeeriumi 11. septembril 2014 ja Rahandusministeeriumi 8. oktoobril 2014 saadetud kirjadest.
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Norra vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Poola PL eesti ja inglise keeles 09.12.1994 01.01.1995
Portugal PT eesti ja inglise keeles 23.07.2004 01.01.2005
Prantsusmaa FR eesti ja inglise keeles 01.05.2001 01.01.1996 tagasiulatuvalt
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud  sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 16.10.2015 maksustatakse Eesti ja Prantsusmaa lepingu protokolli punkti 9 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega panga antud laenude intress ainult residendiriigis.
Alates 16.10.2015 ei lähe Eesti ja Prantsusmaa vahelise lepingu protokolli punkti 10 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rootsi SE eesti ja inglise keeles 31.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Rootsi vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Rumeenia RO eesti ja inglise keeles 29.11.2005 01.01.2006
Saksamaa DE eesti ja inglise keeles 29.12.1998 01.01.1994 tagasiulatuvalt
Serbia XS eesti ja inglise keeles
14.06.2010 01.01.2011
Singapur SG eesti ja inglise keeles 27.12.2007 01.01.2008
Protokoll
eesti ja inglise keeles 30.03.2012 30.03.2012
Slovakkia SK eesti ja inglise keeles 29.03.2006 01.01.2007
Sloveenia SI eesti ja inglise keeles 26.06.2006 01.01.2007
Soome FI eesti ja inglise keeles 30.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Soome vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Suurbritannia GB eesti ja inglise keeles 19.12.1994 01.01.1995
Alates 21.05.2006 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Alates 16.10.2015 on  Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 6 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega avaliku iseloomuga finantsasutuselt saadud või selle tagatud või kindlustatud laenu intress tuluallikariigis maksust vabastatud.
Alates 16.10.2015 on Eesti ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise nootide punkti 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega artikli 12 lõikes 2 nimetatud litsentsitasu tuluallikariigis maksust vabastatud.
Šveits CH eesti ja inglise keeles 12.07.2004 01.01.2005
Protokoll
eesti ja inglise keeles 16.10.2015 01.01.2016
Alates 01.01.2005 on Eesti ja Šveitsi lepingu protokolli punkti 4 alusel seoses Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega lepingusse lisandunud sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele: ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis.
Taani DK eesti ja inglise keeles 30.12.1993 01.01.1994
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Taani vahelise lepingu artikli 12 lõike 7 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Tai TH eesti ja inglise keeles 23.12.2013 01.01.2014
Tšehhi CZ eesti ja inglise keeles 26.05.1995 01.01.1996
Türgi TR eesti ja inglise keeles 21.02.2005 01.01.2006
Türkmenistan TM  eesti ja inglise keeles  15.03.2013  01.01.2014
Ukraina UA eesti ja inglise keeles 30.12.1996 01.01.1997
Ungari HU eesti ja inglise keeles 05.07.2004 01.01.2005
Alates 01.01.2016 ei lähe Eesti ja Ungari vahelise lepingu protokolli punkti 3 alusel seoses Eesti ja Šveitsi vahelise protokolli jõustumisega litsentsitasu mõiste alla tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavad tasud* ning litsentsitasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, maksustab ainult see teine riik.
Usbekistan UZ  eesti ja inglise keeles  23.12.2013  01.01.2014
Valgevene BY eesti ja inglise keeles 22.07.1998 01.01.1999
Vietnam VN eesti ja inglise keeles 03.11.2016 01.01.2017

* Edaspidi kohaldatakse tööstus-, kaubandus- või teadusseadme kasutamise või kasutamise õiguse eest makstavale tasule lepingu artiklit 7 (ärikasum). 

Ettevalmistamisel olevad lepingud ja protokollid

Riik Parafeeritud Allkirjastatud Ratifitseeritud
Bosnia ja Hertsegoviina 02.06.2010    
Lõuna-Aafrika Vabariik 27.05.1999
+ parandused kirja teel
   
Maroko 29.04.2011 25.09.2013 15.10.2014 (est/eng)
Omaan 10.02.2012    
Tadžikistan 18.06.2015    
Venemaa 10.02.2000 05.11.2002 (est/eng) 19.05.2004 (est)
Jaapan 16.03.2017 30.08.2017 (eng)  
Pakistan 21.10.2016    

 

Teejuht 2019

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Päritud vara võõrandamisel saadud kasu maksustamine 11.07.2018

  Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2015 kehtiva tulumaksuseaduse § 38 lg 1¹ kohaselt loetakse pärandina saadud vara soetamismaksumuseks üksnes pärija tehtud kulud. Muudatus rakendub tehingutele, millest saadi kasu pärast 1. jaanuari 2015. Käesolev selgit ...
  Loe edasi..

 • Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus 03.07.2018

  Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
  Loe edasi..

 • Tulumaks pärandvarana saadud kinnistu osa müügil 16.05.2018

  Ringkonnakohtu otsus analüüsib kaasomandina päritud kinnistu osa müügist saadava kasu tulumaksuga maksustamise õiguspärasust. Õde (kaebaja) ja vend pärisid kaasomandisse kinnistu. Kaasomand lõpetati kokkuleppega, mille tulemusel sai kinnistu a ...
  Loe edasi..

 • Riik maksustab laenude andmise (vol 2) 27.04.2018

  Mõni aeg tagasi sai kirjutatud sellest, et alates 2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu oma ema- või sõsarettevõtjale antud laenudelt ("Riik maksustab laenu andmise"). Praeguseks on saabunud ka esimene tähtaeg seesuguste laenude ja ...
  Loe edasi..

 • Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud 13.04.2018

  Selle aasta algusest on eraisikute igakuiste maksuvaba tulu piirmäär 500 eurot ehk aasta peale kokku 6000 eurot. Kui isik müüb vahepeal kinnisvara või teenib muudel viisidel lisatulu, võetakse suurenenud sissetulekut arvesse ka maksuvaba tulu kujunemisel. See on aga põhjustanud olukorra, kus juba kaua aega tagasi soetatud kinnisvara turuväärtus on nüüdseks tugevalt kasvanud ja selle müümisel ei soovita kogu teenitavat tulu ametlikult näidata.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal e-poest

 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • Rentest
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257427  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52829  Registreerunud kasutajat
36239  Nädalakirja tellijat
33342  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017