Tulumaks pärandvarana saadud kinnistu osa müügil

16.05.2018
Autor
Einar Rosin
KPMG Baltics OÜ maksunõustaja

Ringkonnakohtu otsus analüüsib kaasomandina päritud kinnistu osa müügist saadava kasu tulumaksuga maksustamise õiguspärasust.

Õde (kaebaja) ja vend pärisid kaasomandisse kinnistu. Kaasomand lõpetati kokkuleppega, mille tulemusel sai kinnistu ainuomanikuks vend, kes maksis õele kinnistu osa loovutamise eest kompensatsiooni.

Vara võõrandamisel arvas õde ekslikult, et kuna tulumaksuseaduse § 15 lg 4 punkti 1 järgi pärandi vastuvõtmist tulumaksuga ei maksustata, siis ei maksustata ka sellise vara võõrandamisest saadud kasu. Maksuotsuse vaidlustamisel rõhus õde korduvalt ka sellele, et tema olukord on ebaõiglane võrreldes vennaga, kes samuti päris osa kinnistust, kuid kellelt tulumaksu tasumist ei nõuta.

Ringkonnakohus nõustus, et pärandvara vastuvõtmist tulumaksuga ei maksustata, kuid selgitas, et antud juhul oli tegemist juba vastuvõetud pärandvara võõrandamisega. Sellele tehingule maksuvabastus enam ei laiene, mistõttu kuulub vara võõrandamisest saadud kasu maksustamisele tulumaksuseaduse § 15 lõike 1 järgi. Seetõttu ei ole kaebaja olukord ka venna omaga võrreldav, sest vend ei ole vastuvõetud pärandvara võõrandanud.

Ringkonnakohtu lahend 3-16-1383