Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 3, 17. jaanuar 2018RMP toimetus

Lähikuude kohustuslikud tegevused

Kuu aega veel ja siis antakse avapauk suurimale igaaastasele rahvaspordi alale ehk füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisele. Praegu juba hüütakse ruuporitest mitmehäälselt, et sportlased soojendusalasse koguneksid, et oma sertifikaadid üle vaadata ja riistvara korrasolekut kontrollida.

Teine rahvuslik spordiala on kirumine. Kõik kõnelevad ja kiruvad alkoholiaktsiisi tõusu, aga keegi ei kõssagi sellest, et kütuseaktsiis aasta alguses tõusis. Nii rahulikult võtame vastu sellega automaatselt kaasaskäiva kõigi kaupade hinnatõusu.

No ja kui need spordialad on tõsiselt ära väsitanud ja lihased rammestusest surisevad, siis pole muud, kui tööandjale teada anda, millal just kõige parem aeg puhata on.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Numbriline 2018. aasta
Võib julgelt öelda, et selle aasta numbrilise poolega ei ole kaasnenud suuri muudatusi, millest juba varem teadnud ei oleks. Käibemaksu ei vähendata endiselt, tulumaksusüsteemi muudeti, aga määr jäi ikka endiseks. Sotsiaalmaksu miinimum ei vähenenud ja lage ei ole kehtestatud. Loe lähemalt..

Kontrollige, kas elektroonilised autentimisvahendid on tuludeklaratsiooni esitamiseks valmis
Vähem kui kuu aja pärast algab füüsiliste isikute 2017. aasta tulude deklareerimine ning nüüd on tagumine aeg kontrollida, kas elektroonilised autentimisvahendid on töökorras. Loe lähemalt..

Äriühingu faktilise juhi vastutus maksuvõlgade eest, võib-olla juba 2018. a suvest alates
Rahandusministeeriumil on valminud plaan täiendada maksukorralduse seadust nõnda, et sellega laieneks vastutus maksuvõla tasumise eest lisaks juhatuse liikmele ka solidaarselt äriühingu faktilisele juhile. Loe lähemalt..

Tööandjate ettepanekud sotsiaalmaksumuudatusteks
Tööandjate keskliit on teinud rahandusministrile ettepaneku vähendada sotsiaalmaksumiinimumi, kehtestada sotsiaalmaksukohustusele lagi kolme keskmise palga tasemele ning jagada sotsiaalmaksukohustus töötaja ja tööandja vahel. Loe lähemalt..

Vanemahüvitise suuruse arvutamine 2018. a

Novembris tasuti seitse protsenti rohkem makse kui samal kuul aasta varem

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli statuut

KÜSIMUS-VASTUS

Euroopa Liidu väliselt ettevõttelt saadud arve maksustamine

Küsimus: Eesti ettevõttele saadetakse arve sponsoreerimisega seotus teenuse eest Norrast. Arvel ei ole märgitud välisriigi käibemaksuprotsenti, vaid on toodud välja ainult kogusumma. Kas sel juhul võib teenuse lugeda käibemaksuta käibeks Eestis või on tegu 0% EÜ käibega? Loe vastust..

SimplBooks


 TÖÖÕIGUS

Puhkusegraafiku koostamise meelespea
Puhkusegraafiku koostamine on nõue, aga teisalt võimalus ettevõtte tegevusi, tootmisprotsesse planeerida. Enamasti tööandjad arvestavad töötajate soove, kui aga töötaja tahab puhata aasta esimeses kvartalis ja graafik veel puudub, siis saab seda teha eranditult vaid tööandja nõusolekul. Loe lähemalt..

Platvormitöö - töö või ettevõtlus
Uberi, Wolti, Airbnb ja teiste jagamismajanduse platvormide edu on viimasel paaril aastal suunanud üldsuse tähelepanu võimalusele veebiplatvormide vahendusel tööd teha, kuid alles nüüd on jõutud platvormitöö, selle tegijate ja platvormitöö mõjude põhjalikuma uurimiseni. Loe lähemalt..

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: töötamise eri vormidest

Ületundide tasustamist puudutav juhend tuleb teha üheselt mõistetavaks
Kehtiva tööinspektsiooni töö- ja puhkeaja juhendist jääb mulje nagu tuleks töötajale maksta ületundide puhul töötasu nii ületundide eest kui ka vaba aja eest. Kaubanduskoja hinnangul on selline käsitlus vastuolus töölepingu seadusega ja seetõttu on koda teinud tööinspektsioonile ettepaneku juhendit muuta. Loe lähemalt..

Töötukassa teabepäevad tööandjatele jaanuaris

Ümbrikupalga vastuvõtja enam puhta nahaga ei pääse

Miks mõnes töökohas on hea töötada, aga teises mitte

Eestis koolitatakse liiga vähe transpordi ja logistika juhte ning tippspetsialiste

Töötamine kemikaalidega nõuab põhjalikku juhendamist ja väljaõpet

KÜSIMUSED-VASTUSED

Kas on õhutemperatuuri alampiir, alla mille ei pea tööle minema?

Küsimus: olen klienditeenindaja mööblipoes. Kas võin teha tööd siseruumis, kus on õhutemperatuur 10 kraadi? Kas õigusaktides on sätestatud minimaalse õhutemperatuuri nõue siseruumides, alla mille ei ole töötaja kohustatud tööd tegema, kui ei tagata soojem töökeskkond? Loe vastust..

Materiaalse vastutuse rakendamine

Küsimus: kas tööandjal on ühepoolselt õigus või võimalus materiaalset vastutust rakendada, kui töölepingus seda kirja pandud pole? Loe vastust..

KAS TEAD, et kui teil või teie esindataval on tasumata võlanõudeid, siis ülevaate nendest saate nüüd e-maksuameti/e-tolli rubriigis Nõuded ja kohustused > Võlamenetlus. Iga võlanõude juures on ka info, kas pangakontod on selle võla ulatuses arestitud või mitte.

Allikas: e-maksuameti/e-tolli avaleht "Olulised teated" SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 2. nädal 2018

Riigikogus menetletakse maksejõuetushüvitise saamist hõlbustavat eelnõu
Seaduseelnõuga planeeritakse kaks peamist muudatust. Esiteks on eelnõu eesmärk anda töötajatele kiirem ja lihtsam võimalus saada tööandja maksejõuetuse korral töötukassast maksejõuetushüvitis. Teiseks tagatakse õigusselgus ajutise halduri ja pankrotihalduri tasu väljamaksmise ajas ja arvestamise metoodikas. Loe lähemalt..

Uus virtuaalvääringute regulatsioon
Eesti on väike ja digitaalselt arenenud riik, kus seadusandja on vastavalt tehnoloogia arengule väga kiiresti teinud regulatsioonides vajalikud muudatused. Nüüdseks on Eestis tehtud algust ka krüptorahade õigusliku reguleerimisega. Loe lähemalt..

Riigikogu otsustas kärpida õlle ja kange alkoholi aktsiisitõusu

Usuühingud pääsesid üldkoosoleku allkirjalehest

Ehitusmaterjalidele kehtestatakse kiirgusindeksi piirmäär

Koda ei ole vastu töö- ja eraelu tasakaalustamise ettepanekutele

TTU Taiendkoolitus


 ETTEVÕTLUS

Osa ettevõtteid pole valmis isikuandmeid uut moodi töötlema
Uus isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub juba tänavu mai lõpus. Ühelt poolt annab see tavakodanikule ehk üldmääruse mõistes andmesubjektile suuremad õigused enda kohta käiva teabe haldamiseks. Kuid teisalt muudab üldmäärus oma mõjualasse jäävate ettevõtete isikuandmete töötlemise tavasid. Loe lähemalt..

Mõjuhinnangust ja eelkonsulteerimisest

2018 pidu, 2019 sinine esmaspäev
Ettevõtjad nii Eestis kui ka piiri taga on tänavuse aasta väljavaadete suhtes väga optimistlikud. Hea olukord majanduses soodustab ka investeeringute tegemist, mis on efektiivsuse parandamise ja jätkusuutliku kasvu eelduseks. Investeeringutesse panustamata võib aga 2018. aasta peomeeleolule tuleval aastal järgneda sinine esmaspäev.
Loe lähemalt..

Raamatupidajate kogu seisab valdkonna edendamise eest
Eesti raamatupidajate kogule oli 2017. aasta tavapärasest aktiivsem. Olulisena väärivad väljatoomist andmepõhise aruandluse arendamises kaasalöömine, e-arvetele ülemineku propageerimine, raamatupidamise teenuse pakkujatele suunatud juhiste koostamise algatamine.
Loe lähemalt..

Turundusraadio: kuidas teha heategevuse toetamine ettevõttele kasulikuks. EV100 turundusidee "kunstnikud koguduses 10 x 10"

Jaanuari lõpuni saavad tööandjad kandideerida peresõbraliku tööandja programmi

Sisserände piirarv täitub väga kiiresti

Ekspordikasv aasta lõpus kiirenes


 Näidised RMP.ee E-POES

Näidised

Näidised

Näidised

Näidised
FIE näidised 2018
Puhkuste ajakava 2018
Tööleping raamatupidajaga TÄHTAJATU FIE Kassapõhine raamatupidamine 2018
Aastaaruande koolitusd


  ENIMLOETUD

  1. 2018. aasta olulisemad seadusemuudatused

  2. Kas jaanuaris makstavat detsembrikuu töötasu tuleb arvestada uue või vana alammäära järgi

  3. Maksuvaba tulu rakendamise avaldused

  4. Valesti deklareeritud maksud

  5. Arvelduskonto- ja hoiuseintresside maksustamine  TÖÖPAKKUMISED
Töökuulutus

võtab tööle
VANEMRAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
ASJAAJAJA - RAAMATUPIDAJA


  MAKSUSKOOP


15.-21. jaanuar 2018


Igaühel on õigus olla õnnelik omaenda isiklikel tingimustel.

Täna, 17. jaanuaril tuleb 2017. aasta IV kvartali eest deklareerida ja tasuda keskkonnatasud (jäätmed, õhk, vesi ja maavarad). (KeTS § 334)

Rahvakalendri järgselt tähistatakse kolmapäeval tõnisepäeva, mida peetakse talve keskpaigaks. Tõnisepäeva ilm pidavat ennustama suveilma.

Laupäeval, 20. jaanuaril saabub tähtaeg, kus 2017. aasta IV kvartali eest

  • peab reisiettevõtja esitama pakettreiside kogumüügi aruande ja 2018. aasta pakettreiside müügiprognoosi kvartalite kaupa;
  • MOSS-erikorra kasutaja deklareerib ja tasub käibemaksu.

Samuti detsembrikuu eest tuleb:

  • deklareerida ja tasuda käibemaks ning esitada kauba ühendusesisese käibe aruanne VD;
  • deklareerida ja tasuda alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis.

Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK
 


Puhkuste aegumine

Abitabelid  RUTIINIST VÄLJA


Krüptovarad - mull või tulevik
Krüptoraha
Niinimetatud krüptovaluutade puhul on tähtis mõista, et need ei suuda täita vähemalt kahte klassikalisele rahale vajalikku omadust - väga hüplik ja kontrollimatu hind ei lase neil toimida ei stabiilse väärtuse hoidjana ega tõhusa maksevahendina. Loe lähemalt..

Loodusesõbralikud uusaastalubadused
Lubadused
Uusaastalubadusi võib anda igasuguseid, ise küsimus muidugi, kuidas ja kas neid täidetakse. Loodusesõbralikud uusaastalubadused on nii enesestmõistetavad, et saavad iseenesest täidetud. Loe lähemalt..

Kodused kehatemperatuurimõõtjad vajavad aeg-ajalt kontrolli
TermomeeterKodused kehatemperatuurimõõtjad vajavad aeg-ajalt kontrolli ja vajadusel väljavahetamist. Kontrollida tasuks kraadiklaasi enne haigestumist, sest see aitab ära hoida võimalikke valenäite tõsise haigestumise ajal. Loe lähemalt..
Naljanurk
Arst soovitab patsiendile:
"Oleks hea, kui te pärast tööd umbes tunnikese jalutamas käiksite. Ah jaa, kellena te muidu töötate?"
Mees: "Olen postiljon."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 281 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.