Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 26, 19. juuli 2017
RMP toimetus

Tööajafond 2018.
Kulud pakendiaruandlusele. Domeeni registreerimise olulisus


Suve keskpaik on käes ja 2017. aasta on jõudnud poole peale. RMP toimetus on oma lugejatele kokku pannud kolmes keeles 2018. aasta kalendaarse tööaja arvestuse tabelid, mis on kasulikuks abivahendiks nii raamatupidajatele kui ka teistele tööaja arvestusega kokku puutuvatele inimestele.

7. juuli Riigi Teatajas avaldatud tulumaksuseaduse muudatused jõustuvad 1. augustil, kuid osaliselt rakenduvad tagasiulatuvalt juba alates 1. juulist. Mis, kuidas ja ja millal?

Pakendiaruandlusega seotud kulusid on võimalik vähendada ja selleks on välja pakkuda kolm nippi. Millised need nipid on?

Uue ettevõtte loomisel on domeeni varajane registreerimine väga oluline, sest domeeninimede registreerimisel kehtib "kes ees, see mees" printsiip ning iga domeeninimi peab olema ainulaadne. Sellest tulenevalt võib ette tulla olukordi, et domeeninimesid registreeritakse pahatahtlike isikute poolt, kelle eesmärgiks on saada kasu vastava domeeninime müügist õigustatud omanikule. Millal domeeni nimi registreerida ja miks?

Järgmine Nädalakiri ilmub 2. augustil.


Ilusat suve jätku
RMP.ee toimetus TÖÖÕIGUS

2018. aasta kalendaarse tööaja arvestus eesti, vene ja inglise keeles
RMP.ee toimetus on koostanud 2018. aasta kalendaarse tööajafondi abitabeli. Järgmisel aastal langeb tööpäevadele 7 riigipüha, tööpäevi on võrreldes 2017. aastaga täpselt sama palju. Lühendamisele kuuluvaid tööpäevi on järgmisel aastal rohkem ehk kokku kolm. Loe lähemalt..

Working time calculation in 2018

Учет календарного фонда рабочего времени за 2018 год

Vabatahtlik ravikindlustus
Juhul, kui te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse teid kindlustatud isikuga. Lepingu sõlmimisel tuleb haigekassale tasuda kindlustusmakseid. Loe lähemalt..

Päiksega peab ettevaatlik olema
Käes on kesksuvi. Päikesepaistelisi päevi on sellel suvel vähevõitu, aga siiski. Kuigi põhjamaa inimestena tahame püüda iga võimalikku päikesekiirt, tuleb olla ettevaatlik. Eriti ettevaatlik tasub olla nendel, kes töötavad kogu oma tööpäeva õues - haljastustöölised, teetöölised jne. Loe lähemalt..

Ka sorteerimata jäätmed võivad põhjustada tööõnnetuse
Töötaja pani täis prügikotti prügikonteinerisse. Prügikotis oli klaasikild, mis tuli tõstmise ajal kotist läbi ja vigastas töötaja kätt. Töötajal olid prügikoti teisaldamise ajal käes tavalised töökindad. Töötajal oli lõikamise tulemusena vasakus labakäes haav ja ta viibis vigastuse tõttu töövõimetuslehel 18 päeva. Loe lähemalt..

Ümbrikupalk kui keelatud vili

3D-printimine ja töötajate jälgimine: uus tööstusrevolutsioon?

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Vanus ei ole puue - kehtib ka tööturul!

DigiABC viib digioskused tööstusesse

Juunikuus jäi registreeritud töötute arv eelmise kuuga võrreldes samale tasemele

KÜSIMUSED-VASTUSED

Asendaja juhendamine

Küsimus: minu laps sai äsja 18 ja läks suvehooajaks ajutiselt kohvikusse tööle. Tema ülesanne on teisi asendada ja aidata erinevate töödega, mis parasjagu tegemist vajavad. Tööülesandeid jagavad talle erinevad töötajad, aga keegi ei seleta täpselt, kuidas ta neid ülesandeid täitma peab. Ta on pidanud töötama näiteks köögimasinatega, millega ta pole kunagi varem kokku puutunud. Kas tööandja ei pea teda enne tööd juhendama? Loe vastust..

Kellaajalised puhkepausid

Küsimus: poe klienditeenindajad kaebavad füüsilist ülekoormust ja on teinud ettepaneku töökorraldust muuta. Seni oleme võimaldanud töötajatele puhkepause vastavalt võimalustele ning vaheajale läheb töötaja siis, kui tunneb selleks vajadust. Nüüd aga nõuavad töötajad puhkamiseks kindlaksmääratud kellaajal toimuvaid vaheaegasid. Kuidas peaksin probleemi lahendama? Loe vastust..

Maksumuudatused


 MAKSUNDUS

Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017
Artiklis on toodud välja 1. augustil 2017 kehtima hakkavad tulumaksuseaduse muudatused, mis on avaldatud õigusaktis "Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" (RT I, 07.07.2017, 21). Loe lähemalt..

Muudatused tollivaldkonnas 2017 (tasuta veebiseminar)
Maksu- ja tolliamet korraldab maksumaksjatele tasuta koolitusi, eesmärgiga tõsta maksumaksja teadlikkust ja parandada maksekäitumist. Sellel nädalal pakume vaatamiseks videomaterjali, mis käsitleb muudatusi tollivaldkonnas 2017. aastal. Loe lähemalt..

Käibedeklaratsiooni esitamine
Suvi on hea aeg tuletada meelde või jagada näpunäiteid raamatupidaja igapäevatöö kohta. Kas teate, kes peab käibedeklaratsiooni ja selle lisa esitama? Millal tuleb käibedeklaratsioon ja selle lisa esitada? Või kuidas ja kus saab käibedeklaratsiooni ning selle lisa esitada? Loe lähemalt..

Riigikohtu maksualased lahendid 2017. aasta I poolaastal
Artiklis on välja toodud üheksa 2017. aasta I poolaasta maksulahendi kokkuvõtet koos viitega kohtuotsusele. Loe lähemalt..

Statistikaamet ja MTA loovad ettevõtetele automaatse andmeedastuse

MTA pidas kinni maksukelmuses kahtlustatavad

Tänavu mais tasuti 2,1 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal

Läti valitsus kiitis heaks ulatusliku maksureformi

KÜSIMUSED-VASTUSED

Tulu saaja kinnisvara müügi korral

Küsimus: notariaalses kinnisvara võõrandamise lepingus on kirjas, et müügihinna väljamaksed lähevad kahele füüsilisele isikule - endisele omanikule osa summast ja tema pojale teine osa summast, siis kes on tulusaaja tulumaksuseaduse sätete alusel? Kumb isikutest peab vara müügist saadavalt kasult tulumaksu arvestama ja deklareerima? Loe vastust..

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus koonddokumendi alusel

Küsimus: ettevõtte töötaja teeb ettevõtte tarbeks kulutusi - soetab kaupa/teenust ja maksab ise ära. Hiljem teeb kuluaruande digitaalselt e-arve keskkonnas, kuhu lisab digitaalselt (pildi kujul) tšekid ning peale seda jõuab see ettevõtte raamatupidamisse. Loe küsimust edasi ja vastust..

KAS TEAD, et alates 1. juulist on hambaravihüvitise suuruseks 30 eurot aastas ning seda on võimalik kasutada koheselt hambaarsti arvet tasudes. Küll aga tuleks silmas pidada, et hüvitis võib olla maksimaalselt 50% arvest.

Loe lisaks: Hambaravihüvitis ETTEVÕTLUS

Domeeni registreerimata jätmine enne ettevõtte nime avalikustamist võib hiljem tekitada palju probleeme
Uue ettevõtte loomisel on domeeni varajane registreerimine väga oluline, sest domeeninimede registreerimisel kehtib "kes ees, see mees" printsiip ning iga domeeninimi peab olema ainulaadne. Sellest tulenevalt võib ette tulla olukordi, et domeeninimesid registreeritakse pahatahtlike isikute poolt, kelle eesmärgiks on saada kasu vastava domeeninime müügist õigustatud omanikule. Loe lähemalt..

Kuidas vähendada pakendiaruandlusega seotud kulusid?
Puitalused moodustavad sageli pakendiaruandes kõige suurema osa, sest on ühe ühiku massilt kõige raskemad. Tüüpiline EUR sertifitseeritud alus kaalub 21-23 kilogrammi. Siinkohal toome välja kolm punkti, mille abil saate pakendiaruande kuluefektiivsemaks muuta. Loe lähemalt..

Arendustegevusse investeerimine aitab konkurentsis püsida
Eesti on jõudnud arengujärku, kus enam ei ole märkimisväärseid probleeme teadmise loomisega (nt ülikoolides) ja keskkonnaga (innovatsiooni soodustav üldine keskkond), vaid oskustes uusi teadmisi ja tehnoloogiaid rakendada. Riik on loonud selleks mitmeid toetusvõimalusi. Loe lähemalt..

Nõuded finantsteenuse reklaamile (soovituslik juhend)
Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitseamet kehtestasid ühiselt soovitusliku juhendi, milles uuendati järelevalveasutuste selgitusi finantsteenuse reklaamile kohalduvate normide ühetaolisemaks mõistmiseks. Loe lähemalt..

Käitumisjuhised eraettevõtjale korruptsioonijuhtumi ja huvide konflikti korral

Euroopa Toiduohutusamet hindas uuesti toitu lisatavate lõhna- ja maitsetugevdajate ohutust

KONVERENTS


 SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 27. nädal 2017

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 28. nädal 2017

10 muudatust FIE-de maksustamisel
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, millega muudetakse soodsamaks FIE-de ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid. Loe lähemalt..

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused
Esimeses etapis kehtestatakse isadele täiendav 30-päevane individuaalõigus vanemahüvitisele, muudetakse paindlikumaks vanemahüvitisega samaaegselt tulu teenimine ning võimaldatakse hüvitise saamise peatamine ja taasalustamine kolme aasta jooksul. Loe lähemalt..

EAS soovib toetusesaajate jälgimiseks juurdepääsu maksuandmetele

Töökeskkonna nõuded muutuvad selgemaks ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust

Rahandusministeerium soovib kaasajastada hoiu-laenuühistute regulatsiooni ERAISIK

Mis juhtub kui ID-kaardi sertifikaadid jäid uuendamata enne 1. juulit 2017?
Pärast 1. juulit on võimalik uuendada ainult nende dokumentide sertifikaate, mis on väljastatud peale 2014. aasta oktoobrit. 1. juuliks 2017 tuli uuendada ID-kaartide (sh elamisloa kaardid) sertifikaadid, mis on antud välja enne 2014. aasta oktoobrit. Loe lähemalt..

Politsei- ja Piirivalveamet saadab teavitused kõikide dokumendiliikide kehtivusaja lõppemisest

Avatud on e-keskkond Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks

Finantsriskid, mis ohustavad vanureid
Inimene võib elada kõrge vanuseni nii, et tema mõistus püsib surmani selge ning igapäeva toimetused ja rahaasjad on suuremalt osalt kontrolli all. Küll aga võivad mõned eakad lähedased raske elu või haiguse tagajärjel jõuda oma elus punkti, kus nad elavad küll omapäi, kuid vajavad teatud määral teiste tähelepanu või abi. Loe lähemalt..

Eesti elanikel on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi
Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek - 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed). Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium. Loe lähemalt..

Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud 2400 inimest

Alates 11. juulist saavad Smart-ID-d kasutada ka alaealised

Kas kortermaja trepikotta võib paigaldada turvakaamera?

15-20 aastaga peaks Eesti jõudma 85% tasemele Soome reaalsest elatustasemest
Andmekaitse koolitus


  ENIMLOETUD


 1. Tööluus ja sotsiaalmaks

 2. 1. juulil 2017 jõustuvad seadusemuudatused

 3. Kas tööandja võib mu puhkuse katkestada?

 4. Muudatused audiitorkontrolli regulatsioonis: hea, paha ja inetu

 5. Grupisiseste laenude võimalik maksustamine on saanud reaalsuseks  TÖÖPAKKUMISED
Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA  PÜSIVALT KASULIK
 


Töösuhteid ja töökeskkonda puudutavad mõisted eesti ja vene keeles

Tööohutus ja tervishoid  MAKSUSKOOP


17. - 23. juuli 2017


Ilu on jõud, naeratus tema mõõk.

Alanud nädal ei too ilmaennustuses suuri muutusi kaasa. Vihma ja päikest ikka vaheldumisi ja sekka veidi sooja.

Neljapäeval, 20. juulil on vaja tähtaegselt:

 • esitada käibedeklaratsiooni vorm KMD;
   
 • tasuda käibemaks juunikuu eest;
   
 • esitada kauba ühendusesisese käibe aruanne VD;
   
 • deklareerida ja tasuda alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis;
   
 • elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikorra kasutajal esitada MOSS-deklaratsioon II kvartali kohta;
   
 • reisiettevõtjal esitada Tarbijakaitseametile II kvartali pakettreiside müügitulemuste aruanne ning prognoosid järgnevaks kvartaliks.

Neljapäevani on veel võimalus e- maksuametis parandada 2016. aasta eest esitatud KMD deklaratsioone. Hilisemad parandused on võimalikud ainult paberkandjal. Loe maksuskoopi..  Värskes numbris

Tööelu


  RUTIINIST VÄLJA


Kodu korda! Kuidas puhastada kraanikaussi kodukeemiat kasutamata?
Kodu puhastus
Kraanikausi muudavad mustaks katlakivi, seebijäljed ja pesemise käigus eemalduv mustus. Mida teha, et hommikul hambaid pesema minnes ootaks meid särava pinnaga valamu? Kas selleks peab ostma kloori sisaldavaid ja sidruni järgi lõhnavaid kalleid puhastuskreeme? Ei pea, sest tegelikult piisab vaid sidrunist. Loe lähemalt..

Viis soovitust äiksekahju ennetamiseks
Äike
Suvisel perioodil saame nii mõnelgi korral ilmateenistuse vahendusel hoiatuse äikeseohu eest. Ent äike ja elekter on nagu tülli kiskunud vennad, kes ühte majja ei mahu. Osalt nii sarnased, aga samal ajal ja samas kohas võivad paksu pahandust tekitada. Loe lähemalt..

Iga kuues Eesti elanik kannab neljatähelist perekonnanime
PerenimiRahvastikuregistri 2017. aasta 1. jaanuari seisuga on Eestis kõige rohkem perekonnanime Tamm kandjaid, keda on rahvastikus ligi 5300. Järgnevad Saar (ligi 4500), Mägi (ligi 3700) ja Sepp (üle 3600). Levinumate perekonnanimede hulgas on erinevates kirjaviisides puid, loomi, maastikuvorme, metsaliike ja ameteid. Perekonnanimed, mille kandjaid on rahvastikus 2000-3000, on leviku järjekorralt järgmised: Kask, Ivanova, Ivanov, Kukk, Ilves, Rebane ja Pärn. Loe lähemalt..

Suvine veeohutus
VeeohutusKeskpaika jõudnud suvi pole veel veekogudes suplemist jaheda temperatuuri tõttu eriti soodustanud, sellegipoolest on veetemperatuur mõnegi supleja jaoks piisav. Selleks, et suvised veekogude äärsed koosviibimised ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, hoia end ja oma lähedasi õnnetustest eemal. Loe lähemalt..
Naljanurk

"Mu mees on juba pikemat aega end hobuseks pidanud," kurdab naine psühhiaatrile.
"Siis on pahasti jah."
"On küll. Kaera hind tõusis jälle."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 097 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.