Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 24, 20. juuni 2018RMP toimetus

Jaan lühendab tööpäeva

"Lähme jaaniku tulele, jaaniku, jaaniku ..."

Jaan siiski iseenesest tööpäeva lühendada ei saa. Aga kes teab? Ehk on mõne ettevõtte, asutuse juht ikkagi heatahtlik Jaan, kes oma töötajatele meelde tuletab, et enne jaanilaupäeva, mis juhtub tavaliselt olema võidu- ja riigipüha, on nende tööpäev seaduse järgi kolme tunni võrra lühem.

Samas, kui töö ikka armas või ülesanded enne puhkusele jäämist tingimata täitmist vajavad, ei saa töö tegemist keegi keelata, aga omaalgatuslikku tööpäeva pikendamist ei hüvita paraku keegi. Võib-olla on üks selliseid ülesandeid, mis tingimata just täitmist vajab, majandusaasta aruande esitamine, sest tähtpäev juba tuleva nädala lõpus kätte jõuab.

Ja kui töö tehtud saab, võtab Jaan oma Mari või Juta või Klaarika käevangu ning suundub sõnajalaõit otsima. Ilusat jaaniaega!

Järgmine Nädalakiri ilmub 4. juulil.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Sotsiaalmaksu maksmise minimaalne kohustus
2018. aastal

Reeglina maksab tööandja töötaja või ametniku eest sotsiaalmaksu kuu töötasu ulatuses, kuid mitte vähem kui kehtiv miinimum kuumäär. See tähendab, et kui töötaja teenib vähem kui kuumäär, siis maksab tööandja ikkagi sotsiaalmaksu kuumääralt. Miinimumsummalt sotsiaalmaksu maksmise eesmärgiks on vältida ravikindlustuskaitse saamist olukorras, kus töötaja või teenistuja eest ei maksta sotsiaalmaksu. Loe lähemalt..

Ametite halduskoostöö väljus seaduse piiridest
Riigikohus lahendas vaidlust küsimuses, kas maksu- ja tolliamet võib sõiduki registreerimise menetluses abistada maanteeametit andmete kogumisel, leides konkreetsel juhul, et maksuhaldur kogus andmeid õigusvastaselt. Loe lähemalt..

Eluasemelaenu intressi mahaarvamine maksustatavast tulust ehitusprojekti olemasolul
Aprilli lõpus saatis õiguskantsler maksu- ja tolliametile päringu, milles juhtis maksuhalduri tähelepanu vajadusele viia eluasemelaenu intressi maksusoodustuse rakenduspraktika kooskõlla kehtiva korraga. Oma päringule ootas õiguskantsler vastust juuni alguseks. Et maksu- ja tolliamet ei ole õiguskantsleri kantselei soovitustega nõustunud, siis selgitab kantsler ametile asjaolusid veel kord. Loe lähemalt..

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: rahvusvaheline äri ja
e-residentsus

Maksu- ja tolliameti teenindusbüroode ja tollipunktide töötamine pühade ajal

2. juulil on kingituste, annetuste jm tulude kasutamise deklaratsiooni INF 9 esitamise tähtpäev

Digimajandusega muutub ka riikide maksupraktika

Aprillis tasuti makse enam kui mullu samal kuul

Ravimite ostmine, eriarstiabi ja hambaravi peaksid olema erisoodustusmaksu vabad

KÜSIMUSED-VASTUSED

Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana

Küsimus: kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse? Loe vastust..

Nõude loovutamise tõend

Küsimus: meile teeb arve Kitse Talu FIE. Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele. Kas see on seaduslik? Loe vastust..

Tööandja optsiooni deklareerimine

Küsimus: Eesti emaettevõte sõlmis enda töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui töötaja töötab kaks aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel deklareerida midagi? Või kui ta enne kolme aastat võõrandab, siis deklareerida? Loe vastust..

Suveseminar


 RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidaja roll riigihangetega seotud sisekontrolli loomisel ja täiustamisel
Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne (reeglina) avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud reeglistikku järgides. Raamatupidamise infosüsteemid on oluline infoallikas asutuse juhtidele ja hangetega tegelevatele isikutele, et planeerida hangete korraldamist ning jälgida hankelepingute täitmise kulgu. Raamatupidaja rolliks on abistada selliste süsteemide väljatöötamisel, mis vastavad infotarbijate vajadustele. Loe lähemalt..

Mida peaks iga raamatupidaja teadma uuest isikuandmete üldmäärusest
On mitmed seadused, mis kohustuvad raamatupidajat andmehõivet tegema. Need on näiteks raamatupidamise seadus, maksukorralduse seadus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Kui kaks esimest seadust sätestavad selgelt, kui kaua tuleb mingeid andmeid hoida ega tekita inimeste teavitamisel nendest probleemi, siis rahapesu käsitleva seadusega see nii selge ei ole. Loe lähemalt..

Sanktsioonid aastaaruande esitamata jätmisel

KÜSIMUS-VASTUS

Tehingute arvestusvaluuta

Küsimus: Eestis registreeritud juriidiline isik esitab arve osutatud teenuse või müüdud kauba eest Leedus registreeritud juriidilisele isikule. Kas arve peab olema väljastatud eurodes või võib esitada ka Rootsi kroonides? Loe vastust..

KAS TEAD, et kui ettevõtja jätab aastaaruande tähtaegselt esitamata, võib talle määrata trahvi kuni 3200 eurot ja seda lausa mitu korda, kui kohustust siiski ei täideta.

Lisalugemist: Sanktsioonid aastaaruande esitamata jätmisel TÖÖÕIGUS

Reedel on lühendatud tööpäev
Sel aastal langeb võidupüha laupäevale, 23. juunile ja sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb aga maksta töötajale kahekordset töötasu. Loe lähemalt..

Renditöö tähendab kolmepoolset töösuhet
Renditöö on tänapäevane töösuhte vorm, mida kasutatakse üle maailma järjest enam. Renditööjõu kasutamine hajutab ettevõtte majandusriske ning hõlbustab tööjõuga tegelemist. Loe lähemalt..

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?
Suvesoojade ilmadega tundub kontoris töötamine ahistavana. Kui oluline on töö tulemus ning mitte selle tegemiseks määratud aeg, tasuks võimalusel kaaluda väljaspool kontorit töötamist. Sellisteks kohtadeks võiks olla näiteks: koduaeg, terrass, maakodu jne. Selline kaugtöö tegemise võimalus võib soodustada mõne erakordselt hea idee sündi. Loe lähemalt..

Kuidas noored suvetööst maksimumi saavad võtta?
Suvel on kindlasti paljudel noortel kavas kuuks või paariks tööle asuda. Kogu protsess võib suurt ärevust tekitada ning kuigi tööleminek tundub sama lihtne kui kooliskäimine, siis on tööelu aga tihtipeale hoopis teistsugune ja enne tööle asumist on hea korrata üle mõningad soovitused. Loe lähemalt..

Suvine töökoht võib olla karjääri algus

Pea igal teisel eestlasel tuleb suvel ära teha ka puhkava kolleegi töö

Sotsiaalkomisjon arutas ravikindlustuseta töötajate probleemi

Puidutöötlejad peavad töövahendeid paremini korras hoidma

Maksu- ja Tolliamet kontrollis Võru ettevõtteid

Kuum ilm võib kaasa tuua ootamatute tagajärgedega tööõnnetuse

Assistentide ja sekretäride ametikohti jääb tulevikus vähemaks

Registreeritud töötute arv maikuus vähenes

Kümnendik Eesti hõivatutest töötab osalise tööajaga

Töötuskindlustus süsteem vajab kaasajastamist

Töötuskindlustuse reformi on hädasti vaja, tänane ei täida oma eesmärki

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töösuhte lõppemisel kasutamata puhkusepäevade arv

Küsimus: asusin tööle 22.03.2011 ja lahkun töölt 22.07.2018. Põhipuhkus on meil 28 kalendripäeva. Kui mitme päeva eest tuleb mulle lahkumisel puhkus hüvitada? Alates 2012. aastast olen igal aastal puhanud 28 kalendripäeva ja sel aastal olen juba puhanud 7 kalendripäeva. Loe vastust..

Töövõimetuspensionär ja kasutamata puhkuse jääk

Küsimus: töövõimetuspensionär lahkus töölt 31.05.2018. Tema pikendatud puhkus on 35 kp (28 + 7 kp). Puhkuse jääk seisuga 01.01.2018 on 0 kalendripäeva. 2018. a on ta puhanud 6 kp, arvestatuna lisapuhkusena, riigi poolt ka kompenseeritud. Loe küsimust edasi ja vastust..

Kui raskeid asju tohib alaealine tööl tõsta?

Küsimus: kas kuskil on kindlaks määratud, kui palju ja kui raskeid asju alaealine tööl tohib tõsta? Loe vastust..

Suitsetamine kontoriruumis

Küsimus: kas e-sigaretti on lubatud kontoris suitsetada? Loe vastust..

BudgetMatador on pilvepõhine rahahalduse rakendus juhtidele, mis aitab hallata tulusid, kulusid ja eelarveid ühest kohast. Tutvu rakendusega ja lae alla tasuta e-raamat "Kuidas siduda oma eelarved tulude-kuludega". ETTEVÕTLUS

Mida siis tegelikult tähendab "õigus olla unustatud"
Maikuus kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus annab isikule õiguse olla unustatud. Siiski ei ole see õigus n-ö absoluutne. Isikuandmete kustutamist ei saa nõuda, kui andmetöötlejal on isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus ja andmeid on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid algselt koguti. Loe lähemalt..

Milliseks kujuneb Euroopa Liidu andmekaitsepoliitika ulatus maailmas?

Alates 1. augustist 2018 tuleb registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust
Augusti alguses kehtima hakkava vedelkütuse seaduse muudatuse järgi tuleb tehnilise järelevalve ametis registreerida mahutid, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses kirjeldatud kütust. Loe lähemalt..

Turundusraadio: turunduse juhtimine vol 7. EV100 turundusidee "kontserdid rongijaamades" ja Customer behaviuor. EV100 turundusidee "Gaudeamus"

Uus otsingusüsteem võimaldab kiirelt leida maksejõuetuse andmeid

Ettevõtjad tegid hulgaliselt ettepanekuid ettevõtluskeskkonna parandamiseks

Maasikate müüjal on kohustus tõendada marjade päritolu

Eesti eelistatuim tööandja on taas Eesti Energia

Head raamatupidamise ja maksuinfoportaali RMP.ee registreerunud kasutajad! Palume teatada e-posti aadressi muudatusest. Rohkem infot.. SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 23. nädal 2018

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 24. nädal 2018

Töötamise registrisse tuleb kanda kolm uut andmekoosseisu
Rahandusministeerium on ette valmistanud eelnõu, mille järgi tuleb tööandjal kanda töötamise registrisse iga töötaja ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr. Loe lähemalt..

Riigikogu arvas tippspetsialistid sisserände piirarvu alt välja
Välismaalaste seaduse muudatustega jäetakse sisserände piirarvu arvestusest välja tippspetsialistid. Lisaks pikendatakse lühiajalise töötamise maksimaalset aega seniselt üheksalt kuult ühele aastale, et leevendada majanduse tsüklilisest arengust tingitud tööjõupuudust. Loe lähemalt..

Lähetatud töötajast teavitamata jätmine võib edaspidi kaasa tuua tööandjale karistuse

Valitsus kiitis heaks vautšerite maksustamist puudutavad põhimõtted

Eelnõuga jõuab Eesti õigusesse ärisaladuse definitsioon

Valitsus saatis parlamendile uuesti isikuandmete kaitse seaduse

Elatisabi süsteemi tuleb reformida

Koda ei poolda vilepuhujate kaitse direktiivi

Õigusloome kvaliteedi parandamiseks ei ole vaja luua uusi reegleid


 ERAISIK


Edukas tehing algab õigest orderist
Erinevaid orderitüüpe on olemas tegelikult väga palju. Nimekiri on pikk ja võib algajal investoril jalad nõrgaks võtta. Mil moel see õige ja kõige parem orderitüüp üles leida? Reaalselt on aga investoril vaja teada ja tunda ainult kolme orderitüüpi, mis on turuorder, limiitorder ja stopp-order. Loe lähemalt..

Investeerimiskelmid on taas aktiivsed

Korterelamus asuvasse eluruumi peab tulevikus tagama liftiühenduse

Telia nõudmine Diili klientidelt 0-eurose seadme jääkväärtuse täishinnaga hüvitamiseks on ebaseaduslik


 ÜLDMAJANDUS


Tähelepanekud krüptoasjanduse kohta
Plokiahelal põhinevatest väärtustest ja nende kohta tekitatud tunnismärkidest on kujunemas ahvatlev vahend avalikkuselt investeeringute kaasamiseks. Vahetegu väärtpaberi ja muu õigusena käsitletava tunnismärgi vahel tehakse lähtuvalt selle sisust, s.o milliseid õigusi tunnismärk omandajale annab. Loe lähemalt..

Kuidas jagada globaliseerumisest tulevaid võite?

Temperatuur on juba liiga kõrge
sõidukite maksustamine


  ENIMLOETUD

  1. Riigipühal töötades kehtivad kõigile ühesugused reeglid

  2. Praktiline juhend isikuandmete töötlejatele

  3. Auto müügi käibemaks

  4. Puhkusetasu välja maksmine

  5. Tööaja arvestus juunis  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
VANEM-
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus
is looking for an
ACCOUNTANT


  MAKSUSKOOP


18.-24. juuni 2018


Ka kõige heledam tuli võib varakult kustutada, kui teda miski ei toida.

Täna, kolmapäeval on käibedeklaratsiooni esitamise ja käibemaksu tasumise tähtpäev. Lisaks tuleb esitada ka ühenduse sisese käibe (VD) aruanne.

Aktsiisikaupadega käitlejatel on kohustus esitada alkoholi-, tubaka- või kütuseaktsiisi deklaratsioon ja aktsiisi ka tasuda.

Kuigi suur suvesoe valitseb väljas maikuu keskpaigast alates, on astronoomilise suve algus alles neljapäeval, 21. juunil kell 13.07.

Reedel lühendatakse tööpäeva kolme tunni võrra neil, kes sel päeval töötavad (TLS § 53). Ees ootavad kaks pidupäeva.

Laupäeval, 23. juunil on võidupüha ja jaanilaupäev (mis sel aastal langebki laupäevasele päevale).
Loe maksuskoopi..  Värskes numbris

ajakiri

ajakiri


  PÜSIVALT KASULIK


Riigipühal tehtud ületunnitöö hüvitamine

Testi end: puhkamisest aastal 2018  RUTIINIST VÄLJA


Pika istumise peale muutub aeglasemaks ka aju
aju
Mida rohkem istud, seda suurem on risk surra terviseprobleemide tõttu. Inimene on loodud liikuma. Kui oleme passiivselt ühes asendis, siis mingid lihasgrupid kannatavad pinge all. Lisaks aeglustuvad vereringe ja ainevahetus.
Ideaalis võiks korraks püsti tõusta ja mõned sammud teha iga 20 minuti järel. Kui see tundub palju, siis võiks igas tunnis leida vähemalt 5 minutit liikumiseks. Loe lähemalt..

Noorte teekond läbi sajandi töö ja karjääri suunal
noorte töö
Iga noore tööalane karjäär algab hariduse omandamisega. Tuleb ammutada hulgaliselt üldteadmisi, harjutada eriilmeliste ülesannete lahendamist, õppida ennast tundma, uurida tööturu- ja haridusvõimalusi ja seejärel selgitada välja endale sobivam eriala. Sellel teekonnal on noori viimase saja aasta jooksul toetanud erinevad koolisüsteemid ning karjäärinõustamine. Loe lähemalt..

Kibedamaitselise kurgi, suvikõrvitsa ja kõrvitsa söömine võib põhjustada toidumürgistust
toidumürgitus
Kõrvitsaliste sugukonda kuuluvate toiduks kasutatavate taimede viljad ja õied võivad vahel olla mõrud, mida tingivad ühendid, mis võivad põhjustada toidumürgistust. Kui viljas esineb mõruaineid, on selle maitse ka kibe ja ebameeldiv, mistõttu ei söö keegi sellist vilja nii palju, et midagi halba võiks juhtuda. Loe lähemalt..
Naljanurk

Autovarguse arutamisel kohtus küsis kaebealuse advokaat kannatanult:
"Niisiis olete ikka veel veendunud selles, et süüdistatav teie auto ära ajas?"
"Teate, pärast teie etteastet hakkan ma kahtlema isegi selles, et mul auto üldse oligi."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 304 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 

 

 

 

 

  SUVESEMINAR üle Eesti


sõidukite maksustamine
12. juuli Paides
13. juuli Rakveres
19. juuli Kuressaares
20. juuli Pärnus
26. juuli Raplas
27. juuli Tallinnas
7. august Valgas
8. august Võrus
9. august Tartus
 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage LOOBUN raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam pakkumisi ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.