Eesti Raamatupidajate konverents Kevadmissioon 2018
Reede, 23. Märts
 

Raamatupidaja kutseeksamid 2017. a sügisel

04.10.2017  (uuendatud 25.10.2017)

2017. aasta sügisesed kutseeksamid toimuvad laupäeval,
11. novembril algusega kell 11.00 TTÜ Majandusteaduskonnas, Akadeemia tee 3, Tallinn.


Dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine on avatud.

Registreerumine on lõppenud!

Eksamitasu peab olema laekunud ERK kontole 3. novembriks 2017. Eksamil osalemise tingimuseks on tasutud eksamitasu.

NB! Õpilased kelle kutseeksami eest tasub kutsekool.
Kutsekoolide õpilastele sügisel eksamit avatud ei ole.
Küsimuste korral palun helistage telefonil 5750 3733

Eesti Raamatupidajate Kogu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

DOKUMENTIDE ESITAMISEJUHEND

 • Kontrolli kas sinu arvutis on kõige uuem DigiDoc3 tarkvara (vajadusel võite programmi alla laadida lehelt http://www.id.ee/). Allkirjastatud digikonteiner peab olema .bdoc-formaadis!
   
 • Koosta ja skaneeri esitatavad dokumendid:

  • Lae alla KINNITUS.
   NB! Lisa dokumendile ees- ja perekonnanimi (MS Wordi doc- või docx-formaadis)
  • Skaneeri isikuttõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart (ainult esikülg)) (pdf- või jpg-formaadis)
  • Skaneeri haridust tõendavad dokumendid (pdf- või jpg-formaadis)
  • Skaneeri nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui dokumentidel olev nimi erineb praegusest (pdf- või jpg-formaadis)
  • Koosta eestikeelne CV (MS Wordi doc- või docx-formaadis).
 • Lisa kõik eelpool mainitud dokumendid digikonteinerisse ja digiallkirjasta. Nimeta konteiner: Perekonnanimi Eesnimi.
  NB! Palume konteinerit mitte krüpteerida ja zip failiga kokku pakkida!
   
 • Täida digitaalselt täidetav avaldus (link kutse all) (lisa avaldusele digitaalselt allkirjastatud konteiner kõikide dokumentidega). Enne saatmist kontrolli kindlasti kas täitsid õige kutse avalduse.
   
 • Raamatupidaja, tase 5  AVALDUS

 • Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli AVALDUS (ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele)
   
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 AVALDUS
 • Eksamitasu arve peab olema tasutud hiljemalt 03. novembriks 2017 (arve õigeaegselt mittetasujaid eksamile ei lubata).
  Kui Te ei ole arvet saanud võtke kindlasti ühendust 5750 3733.
  Enne eksami toimumist saadetakse kõikidele registreerunutele eksamiinfo e-postiaadressile.

KONSULTATSIOONID

Enne sügisel toimuvaid kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu kutseeksamite eelseid tasulisi konsultatsioone, kus juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele ning lahendatakse eksami ülesannetega analoogseid ülesandeid.

Raamatupidaja, tase 5 eksam koosneb I, II ja III osast.
Raamatupidaja, tase 5 I ja II osa 09. oktoobril 2017.
Registreerimine on lõppenud!

Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul 16. oktoobril 2017.
Info ja registreerumine SIIN.

Vanemraamatupidaja, tase 6 2-päevane.
Registreerimine on lõppenud!

Ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile!
Sooritades eksami (10 ülesannet / 45 min) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Eksamitasu 30 €.

Järgmised kutseeksamid toimuvad:

12. mai 2018
Kevadised kutseeksamid toimuvad üle Eesti.

10. novembril 2018
Sügisesed kutseeksamid toimuvad ainult Tallinnas.

Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine

Kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu. Dublikaadi maksumus 4.80 EUR. Dublikaadi saab kätte Eesti Raamatupidajate Kogu kontorist. Juhul, kui soovite dublikaati kätte saada tähitud kirjaga, lisandub maksumusele postikulu.

Raamatupidamise kutseala kutse andmise kord 

EKSAMID

Raamatupidaja assistent I - kehtivuse kaotanud kutsestandard

Seoses muutunud kutsestandardiga, soovitame kõikidel "Raamatupidaja assistent I" kutse omanikel tulla "Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli" eksamile, mis on "Raamatupidaja, tase 5" eksami III osa. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse "Raamatupidaja, tase 5" kutse (tähtajatu). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Raamatupidaja assistent I" kutse omanikel on soovi korral võimalik "Raamatupidaja, tase 5" kutse taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult 

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul

NB! Raamatupidaja, tase 5 eraldi III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eraldi eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). 

Kui te ei oma varasemast ajast raamatupidaja assistent I kutset  - palun täitke raamatupidaja, tase 5 avaldus.

EKSAMITASU on 30 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

ESITATAVAD DOKUMENDID

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis). 

 • KINNITUS (MS Wordi, doc- või docx-formaadis)
 • isikuttõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart) (pdf- või jpg-formaadis)
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis)
 • "Raamatupidaja assistent I" kutsetunnistuse koopia (pdf- või jpg-formaadis)
 • "Raamatupidaja, tase 5" juhtimisarvestuse lisamooduli digitaalne AVALDUS

"Raamatupidaja, tase 5" kutse taotlemise eelduseks on soovitav erialane kutseharidus keskhariduse baasil ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täiendkoolitus. 

Kordamisülesanded - "Raamatupidaja, tase 5" juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - "Raamatupidaja, tase 5" juhtimisarvestuse lisamoodul
Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Eksam loetakse sooritatuks kui "Raamatupidaja, tase 5" juhtimisarvestuse lisamooduli III osa on sooritatud 65% ulatuses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raamatupidaja, tase 5

EKSAMITASU on 75 eurot, ERK liikmele 60 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

ESITATAVAD DOKUMENDID

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis). 

 • KINNITUS (MS Wordi, doc- või docx-formaadis)
 • isikuttõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart) (pdf- või jpg-formaadis)
 • vähemalt keskharidust tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis)
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis)
 • "Raamatupidaja, tase 5" kutseeksami digitaalne AVALDUS

"Raamatupidaja, tase 5" kutse taotlemise eelduseks on soovitav erialane kutseharidus keskhariduse baasil ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täiendkoolitus

Kordamisülesanded - "Raamatupidaja, tase 5" I ja II osa
Kordamisülesanded - "Raamatupidaja, tase 5" III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - "Raamatupidaja, tase 5" juhtimisarvestuse lisamoodul
Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Eksam loetakse sooritatuks kui "Raamatupidaja, tase 5" I ja II osa kokku on sooritatud 65% ulatuses ja III osa 65% ulatuses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanemraamatupidaja, tase 6

EKSAMITASU on 160 eurot, ERK liikmele 130 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

ESITATAVAD DOKUMENDID

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis). 

 • KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadis)
 • isikuttõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart) (pdf- või jpg-formaadis)
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis)
 • töökogemust peegeldav CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis)
 • "Vanemraamatupidaja, tase 6" kutseeksami digitaalne AVALDUS

"Vanemraamatupidaja, tase 6" kutse taotlemise eelduseks on üldjuhul nõutav bakalaureuse kraad või rakendus-kõrgharidus ja 2-aastane töökogemus raamatupidajana.

Näidisülesande tekst ja algandmed - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne tühi - "Vanemraamatupidaja, tase 6"
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Näidisülesanne rahavood tühi - "Vanemraamatupidaja, tase 6"
Näidisülesanne rahavood vastustega - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Näidisülesanne töötasude arvestamine - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Kordamisülesanded juhtimisarvestus - "Vanemraamatupidaja, tase 6"
Kordamisülesanded raamatupidamisosa - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Annuiteedi tabelid - "Vanemraamatupidaja, tase 6"

Eksam loetakse sooritatuks kui "Vanemraamatupidaja, tase 6" I ja II osa kokku on sooritatud 65% ulatuses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhtivraamatupidaja, tase 7

kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2017
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2009
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002

Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:


Täiendav info: erk@erk.ee;  tel. 655 8330; 57503733

Eksamitöö vormistatakse eesti keeles, abistava materjalina on võimalik tellida küsimuste ja ülesannete venekeelne tõlge. Tõlke kasutajate kutsetunnistusele märgitakse "Eksam sooritatud vene keeles".

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Raamatupidaja kutseeksamid 2018. a. kevadel 19.02.2018

  Kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 12. mail 2018 algusega kell 11.00 üle Eesti (kohad selguvad kevadel). Kutseeksamitele registreerimine avatakse märtsi lõpus 2018. Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 28.1 ...
  Loe edasi..

 • Kutsekvalifikatsioon 05.01.2018

  Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu. Esimesed kutseeksamid sooritati 2004. aasta sügisel. Üleminekul ühtsele Euroopas kehtivale kutseraamistikule muudeti ka Eestis kehtiv kutsestandardite süsteem kaheksaastmeliseks. Vastav ...
  Loe edasi..

 • 2017. a. sügisesed raamatupidajate kutseeksamid toimuvad novembris 30.08.2017

  Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad 11. novembril 2017 algusega kell 11.00 Tallinnas. Eesti Raamatupidajate Kogu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. KONSULTATSIOONID: Enne sügisel toimuvaid kutseeksameid korraldab Eesti ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevad 2017 26.05.2017

  6. mail 2017 toimusid raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamid. Tänaseks on hindamiskomisjon on oma töö teinud ja kutsekomisjoni koosolekul said tulemused kinnitatud. Väljavõte Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutseva kutsekomisjoni 24.05.2017 protokollis ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja kutseeksamid 2017. a kevadel - registreerumine on alanud! 18.04.2017

  2017. aasta kevadised kutseeksamid toimuvad 6. mail algusega kell 11.00 üle Eesti erinevates paikades. Dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine on avatud ja lõpeb 21. aprill 2017. ÕPILASED kelle kutseeksami eest tasub KOOL: Koolide õpilastele avatakse eriregis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Raamatupidamine&Finants
 • Posti Group
 • epood
 • Dokumendinaidised
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253705  Foorumi postitust
361  E-poe toodet
84  Koolitust
23225  Artiklit
52544  Registreerunud kasutajat
36207  Nädalakirja tellijat
33403  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017