Teejuht 2019
Laupäev, 18. August
 

Raamatupidaja kutseeksamid juba laupäeval, 12. mail

19.02.2018  (uuendatud 09.05.2018)

Kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 12. mail 2018 algusega kell 11.00 üle Eesti.

KURESSAARES
Kuresaare Ametikool, Kohtu 22, Kuressaare 93812

MÕDRIKUL
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Tiigivahe 2, Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa

NARVAS
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narva osakond, Kreenholmi 45, 20104, Narva

OLUSTVERES
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Müüri 4, Olustvere, Suure-Jaani vald, Viljandimaa

PÄRNUS
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12, Pärnu

TALLINNAS
TTÜ Majandusteaduskond, Akadeemia tee 3, Tallinn

TARTUS
Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1, Tartu

KUTSEEKSAMITELE REGISTREERUMINE ON SULETUD!

Registreerumine suletati 24. aprillil 2018. a kell 18.00. Eksamitasu laekumise tähtaeg (ERK arveldusarvele) oli 4. mai 2018. a.

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 28.11.2017 protokolliga nr 6.1-7/7 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud:

 • Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 133 eurot
 • Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eksamitasu 44 eurot,
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 205 eurot,
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 82 eurot,
 • Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 269 eurot.

Kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub kool) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 40 eurot vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele RT I, 13.07.2016, 5 "Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad". Vastu võetud 11.07.2016 nr 48.

KONSULTATSIOONID

Enne kevadisi kutseeksameid korraldab Eesti raamatupidajate kogu kutseeksamite eelseid tasulisi konsultatsioone, kus juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele ning lahendatakse eksami ülesannetega analoogseid ülesandeid. Raamatupidaja, tase 5 eksam koosneb I, II ja III osast. 


Ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile!

Sooritades eksami (10 ülesannet / 45 min) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Eksamitasu 44 eurot.


Järgmised kutseeksamid toimuvad:

 • sügisel 2018
 • kevadel 2019

Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine:

 • kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu;
 • dublikaadi maksumus 4.80 EUR;
 • dublikaadi saab kätte Eesti Raamatupidajate Kogu kontorist;
 • juhul, kui soovite dublikaati kätte saada tähitud kirjaga, lisandub maksumusele postikulu.

Raamatupidamise kutseala kutse andmise kord 

Raamatupidaja, tase 5

Eksamitasu on 133 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja.

ESITATAVAD DOKUMENDID:

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

 • KINNITUS (MS Wordi, doc- või docx-formaadis);
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis);
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis);
 • töö- ja õpikogemust peegeldav CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis);
 • Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne AVALDUS.

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis).

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul

Raamatupidaja, tase 5 eraldi III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eraldi eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). Kui te ei oma varasemast ajast raamatupidaja assistent I kutset  - palun täitke raamatupidaja, tase 5 avaldus.

Eksamitasu on 44 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja.

ESITATAVAD DOKUMENDID:

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

 • KINNITUS (MS Wordi, doc- või docx-formaadis);
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis);
 • kutseharidust gõendava dokumendi koopia (pdf- või jpg-formaadis);
 • raamatupidaja assistent I kutsetunnistuse koopia või väljavõte kutseregistrist (pdf- või jpg-formaadis);
 • õpi- ja töökogemust peegeldav CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis);
 • Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli digitaalne AVALDUS.

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis).

 • Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
 • Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul

Eksam loetakse sooritatuks kui "Raamatupidaja, tase 5" I ja II osa kokku on sooritatud 65% ulatuses ja III osa 65% ulatuses.

Koolitused: 

Vanemraamatupidaja, tase 6

Eksamitasu on 205 eurot. Tasumine toimub esitatud arve alusel.

Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • bakalaureuse kraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) või rakenduskõrgharidus;
 • 2-aastane töökogemus raamatupidajana.

ESITATAVAD DOKUMENDID:

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

 • KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadis);
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis);
 • õpi- ja töökogemust peegeldav CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis);
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami digitaalne AVALDUS.

Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud (pdf- või jpg-formaadis), CV (MS Wordi, doc-, docx- või pdf-formaadis).

Eksam loetakse sooritatuks kui "Vanemraamatupidaja, tase 6" I ja II osa kokku on sooritatud 65% ulatuses.

Juhtivraamatupidaja, tase 7  kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

Raamatupidaja assistent I (kehtivuse kaotanud kutsestandard)

Seoses muutunud kutsestandardiga, soovitame kõikidel raamatupidaja assistent I kutse omanikel tulla raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile. Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul on raamatupidaja, tase 5 eksami III osa. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). 

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks  

Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:

 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2009
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2009
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002

Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:

 • Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 • Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 • Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 • Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010 
 • Annika Jaanisoo. Kulude arvestus ja eelarvestamine. Innove, 2011 
tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Raamatupidaja kutseeksamid 2018. a sügisel 18.07.2018

  2018. aasta sügisesed kutseeksamid toimuvad 10. novembril. NB! Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 02.05.2018 koosoleku otsusega nr 9 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud: raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 133 €; raamatupidaja, ...
  Loe edasi..

 • Kutsekvalifikatsioon 05.01.2018

  Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu. Esimesed kutseeksamid sooritati 2004. aasta sügisel. Üleminekul ühtsele Euroopas kehtivale kutseraamistikule muudeti ka Eestis kehtiv kutsestandardite süsteem kaheksaastmeliseks. Vastav ...
  Loe edasi..

 • 2017. a. sügisesed raamatupidajate kutseeksamid toimuvad novembris 30.08.2017

  Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad 11. novembril 2017 algusega kell 11.00 Tallinnas. Eesti Raamatupidajate Kogu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. KONSULTATSIOONID: Enne sügisel toimuvaid kutseeksameid korraldab Eesti ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevad 2017 26.05.2017

  6. mail 2017 toimusid raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamid. Tänaseks on hindamiskomisjon on oma töö teinud ja kutsekomisjoni koosolekul said tulemused kinnitatud. Väljavõte Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutseva kutsekomisjoni 24.05.2017 protokollis ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja kutseeksamid 2017. a kevadel - registreerumine on alanud! 18.04.2017

  2017. aasta kevadised kutseeksamid toimuvad 6. mail algusega kell 11.00 üle Eesti erinevates paikades. Dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine on avatud ja lõpeb 21. aprill 2017. ÕPILASED kelle kutseeksami eest tasub KOOL: Koolide õpilastele avatakse eriregis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Eesti Raudtee
 • Rentest
 • epood
 • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257394  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
98  Koolitust
22237  Artiklit
52825  Registreerunud kasutajat
36237  Nädalakirja tellijat
33341  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017