Lati maksusysteem 5 Aprill
Teisipäev, 20. Märts
 

Ausalt alkoholist, aktsiisivabalt

Alkoholi tarbimine on Eestis langustrendis. Ühiskonnas on hoiakud muutumas ja üha enam on hinnas vaba aja veetmine üldse ilma alkoholita. Avalikkuses aga kütab alkoholi teema kirgi, suhtumine alkoholi liigtarbimise probleemi on küll muutunud tõsisemaks, kuid teema sügavust varjutavad rahajutud.

Alkoholi kahjud ulatuvad rahast hingepiinadeni

Ehkki alkoholi tarbimine on Eestis juba neljandat aastat langustrendis, tarvitab pea 90% Eesti inimestest alkoholi. Seejuures umbes kolmandik neist on alkoholi liigtarvitajad, kellest omakorda hinnanguliselt umbes 10 000 naist ja 50 000 meest on alkoholisõltlased. Täpsem statistika alkoholi tarvitamise häire all kannatavate inimeste kohta Eestis kahjuks küll puudub, kuid aasta jooksul alkoholi tarvitamise häire ravile pöördunute arv pigem kinnitab probleemi hinnangulist suurust.

Eestis on loodud dokument nimega "Alkoholi roheline raamat" (pdf). See koondab kokku kümme erinevat tegevust, mida rahvatervise kaitseks rakendada saab. Lihtsalt väljendatuna kannavad need tegevused eesmärki vähendada alkoholi kogutarbimist ja liigtarbimist, ennetada alaealiste alkoholitarvitamist ning tagada turvaline keskkond, vähendades alkoholist tingitud kuritegevust ja sotsiaalseid probleeme. Samuti on eesmärk vähendada tervisekahjusid ning arendada välja ravi- ja rehabilitatsiooniteenused alkoholisõltuvusega inimestele, kellel on olemas motivatsioon haigusega tegeleda.

Meil on eesmärk viia alkoholi tarbimine püsivalt alla 8 liitri absoluutset alkoholi elaniku kohta aastas (2016 aastal tarbis iga elanik 8,3 liitrit absoluutset alkoholi). Koguse hoomamiseks olgu öeldud, et 8 liitrit absoluutset alkoholi on 20 liitrit viina või 157 liitrit õlut või 62 liitrit veini iga Eestis elava inimese kohta sõltumata tema vanusest. WHO hinnangul on 6 liitrit absoluutset alkoholi elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele ja sinna on meil tubli maa minna.

Me ei vaidle selle üle, kas alkoholi liigtarvitamine on üks peamisi maksatsirroosi ja erinevate vähivormide, neuropsühhiaatriliste seisundite ning vigastuste teket soodustav tegur. Kuid me peame aru saama, et lisaks neile haigustele toob alkoholi tarvitamine kaasa veel mitut erinevat liiki kahju, millega tuleb tegeleda.

Esiteks otsene majanduslik kahju, mis hõlmab erinevaid tervishoiukulutusi, nagu hospitaliseerimine, ambulatoorne ravi, hooldusravi, ravimid. Samuti on palju kulusid õigussüsteemis, erinevate kriminaalsete tegevuste läbi, näiteks joobes juhtimine.

Teiseks kaudsed kulud ja kahjud. Need on seotud tootlikkuse vähenemisega töölt puudumise tõttu, halvenenud töökvaliteediga ja töötusega. Enneaegse surma tõttu väheneb tööealiste inimeste tööaastate arv. See on teema, mis vägagi puudutab kõiki tööandjaid, sealhulgas ka alkoholitootjaid.

Kolmanda ehk immateriaalse kahju alla liigituvad lähedastele ja perele põhjustatavad kannatused ja hingevalu ning üldiselt halvenenud elukvaliteet.

Alkoholisurmasid pelgalt teadlikkuse tõstmisega ära ei hoia

Alkoholist tingitud kahjusid kokku võttes tuleb rääkida nii surmadest, mis on tingitud riskikäitumisest kui ka otseselt alkoholi mõjust tervisele, mille tagajärjel inimene sureb.

Kui 2014. aastal suri 703 inimest alkoholiga seotud põhjuste tõttu, siis 2015. aastal suri 662 ja 2016. aastal 635. 2017. aasta esimesed kümme kuud kinnitavad alkoholiga seotud surmajuhtumites sarnast langustrendi.

Vaatame lähemalt aastat 2016: 465 inimest suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguse tagajärjel, 7 inimest hukkus liiklusõnnetuses, milles osales joobes juht ja 24 inimest hukkus liiklusõnnetuses, olles ise joobes. Kõigist tuleõnnetustes hukkunutest oli 30 inimest joobes, 16 uppunut oli joobes, 15 inimest kukkus joobes olles surnuks ning 39 inimest suri joobes olekus alajahtumise tagajärjel. Kas tõesti saame eeldada, et need inimesed ei teadnud alkoholi tarbimise kahjulikkusest ja nad oleksid täna elus, kui nende teadlikkus oleks olnud suurem?

Teadlikkuse tõstmine ongi tavaliselt alkoholi tootjate põhisõnum – suurendage teadlikkust, küllap siis väheneb ka tarvitamine, sest inimene peab ise suutma tarku tarbimisvalikuid teha. Aga paraku näitab praktika, et elus asjad nii lihtsakoeliselt ei käi. Teadlikkuse tõstmist tuleb toetada hinna, kättesaadavuse ja reklaami meetmetega - just need on kulu ja tulemit arvestades vaieldamatult ja tõendatult kõige tõhusamad. 

Alkoholi kättesaadavus – kas igaühe põhiõigus?

Teadlikkuse tõstmise kõrval on teine oluline küsimus kättesaadavus. Eestis on alkoholi kogutarbimine olnud väga tihedas seoses alkoholi rahalise kättesaadavusega – kui palgad on kasvanud kiiremini kui viina- või õllepudeli hind, juuakse rohkem, sissetulekute langedes juuakse vähem. Kättesaadavuse meetmena tuleb ohjeldada alkoholi suhtelist odavnemist. Alates 2012. aastast on vähemalt viina rahaline kättesaadavus püsinud enam-vähem samal tasemel, seevastu õlle ostuvõime on kasvanud.

Alkohol ei tohi sissetulekutega võrreldes odavamaks muutuda, vaid peaks pikemas perspektiivis pigem kallinema. Seega – kuniks toimub tõus palkades, peaks tõusma ka alkoholi hind.

Tuleb silmas pidada, et kättesaadavus on enim just noori mõjutav meede – see on suunatud probleemi tekkimise vältimisele. Teaduslikult on tõestatud, et noore inimese aju areneb kuni 25 eluaastani (eriti eesmine ajukoor) – arenevad kriitilised oskused, nagu mõtlemis- ja analüüsivõime, koostöövõime, sotsiaalsed oskused jms. Ja need on oskused, mis mõjutavad noorte edukust tulevikus. Mida varem noor alkoholi tarvitama hakkab, seda suurem on kahju tema füüsilisele ja vaimsele tervisele.

Noori mõjutab kõik neid ümbritsev. Kui 2014. aastal avaldatud uuringus küsiti 13- ja 15aastastelt õpilastelt nende lähedaste alkoholi tarvitamise kohta, vastas 43%, et talle lähedane inimene tarvitab liigselt alkoholi. 68% vastas, et see põhjustab talle muret ja/või see on põhjustanud probleeme. Alkoholi kuritarvitamist või sõltuvust perekonnas on kogenud veerand 13–15-aastastest õpilastest. Lapsed, kes kasvavad kodus, kus tarvitatakse palju alkoholi, hakkavad ka ise seda suurema tõenäosusega tegema.

Üle poolte koolinoortest peabki alkoholi küllaltki kergesti kättesaadavaks, saades alkoholi sõpradelt või ostes ise. Seega alkoholi kättesaadavus noorte seas on tõsine probleem, millega tuleb tegeleda. Kui alkoholi liigtarvitajad saame suunata nõustamisele perearsti juurde või tõsisema tarvitamise häire puhul sõltuvuste ravikeskustesse, siis noorte puhul aitavad just ennetavad tegevused.

Millise Eesti jätame järgmiseks sajaks aastaks?

Ma tahan uskuda, et Eestis on toimumas läbimurre tervikuna ühiskonna ja ka noorte hoiakutes ja suhtumises alkoholi tarvitamisse ehk pigem tarvitamisest loobumisse. Riigi poolt saame me sellele positiivsele suunale kaasa aidata – tegeleda alkoholi reklaami ja kättesaadavuse piiramisega, pakkuda mõtestatud vaba aja sisustamise võimalusi, keskendudes tervislikele vaba aja veetmise alternatiividele, pakkuda noortele targa ennetustööga tuge, toetada noorte oskuste arendamist – eelkõige oskust oma käitumist juhtida.

Vaatame endale täna peeglist otsa ja küsime, mida me saame teha selleks, et järgmised 100 aastat saaksid inimesed nautida kvaliteetset elu parema tervise juures riigis, mis kannaks vähema alkoholi tarbimisest tingitult väiksemat kahju? Isegi kui täna täiskasvanud selle nimel veidi oma mugavustsoonist välja peavad astuma, ütleksid noored meile tulevikus selle eest aitäh. Tähistagem siis väärikalt Eesti vabariigi 100 aastapäeva. Mina lähen sõpradega pikemale metsajooksu ringile. Mida teie teete?

 • Autor: Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor
 • Allikas: terviseinfo.ee
tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Eesti majandussajand on kaotanud liidrid, kuid toonud targema majandamise 19.03.2018

  Statistikaameti andmeil on saja aasta tagusega võrreldes Eesti majandusest praeguseks kadunud selged juhtvaldkonnad, mis 1924. aastal olid põllumajandus ja puidutööstus. Majanduse struktuur on muutnud märksa teadmismahukamaks: oleme liikunud väärtuse ahelas kõrgemat lisandväärtust loova majanduse suunas.
  Loe edasi..

 • Mida peaksid teadma puukide kohta 13.03.2018

  Puuk on väike aga visa loomake, kes paneb oma nakkusohtlikkusega inimese hirmu tundma. Hirmutekitajaks on puukborrellioos ja puukensefaliit - haigused, mida need väikesed loomakesed levitavad. Puugid muutuvad aktiivseks juba märtsis, kui ööpäevane temperatuur pöördub plusspoolele. Puugid vajavad oma erinevates arenguetappides toiduks verd, seega poole nende eest kaitstud nii loomad kui ka inimesed.
  Loe edasi..

 • Eestimaalased elavad üha sagedamini üksikult 13.03.2018

  Statistikaamet annab ülevaate sellest, millised muutused on aset leidnud leibkondade suuruses ja koosseisus 1934. ja 2011. aasta rahvaloenduse võrdluses. Üldjoontes võib öelda, et inimesed elavad üha rohkem üksikult ja leibkonnad on jäänud väiksemaks. Vähem on ka abielul põhinevaid leibkondi ja rohkem üksikvanemaid. See tähendab, et eestimaalased, eriti just naised, on muutunud 80 aastaga üksikumaks.
  Loe edasi..

 • Naabrimees ostis drooni!? 12.03.2018

  Droonid on kõigile kättesaadavad ning kasulikud abivahendid mitmes eluvaldkonnas. Küll aga tuleb uut tehnoloogiat kasutades olla ettevaatlik, sest sellega kaasnevad mitmed ohutus-, turva- ja privaatsusriskid. Kogenematu droonijuhi poolt juhitud droon võib põhjustada kahju, põrgates kokku mõne isiku või nende varaga.
  Loe edasi..

 • Toidutööstuse tootearendus käib tänapäeva trendidega kaasas 07.03.2018

  Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas peavad ka toidutööstused tarbijate soovide ja trendidega pidevalt kaasas käima. Mitmete erinevate tegurite tõttu on välja joonistunud selged suunad, mida tootearenduses järgitakse.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • BDO
 • SimplBooks
 • Socar
 • Ezefs
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253596  Foorumi postitust
365  E-poe toodet
82  Koolitust
23214  Artiklit
52531  Registreerunud kasutajat
36202  Nädalakirja tellijat
33401  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017