Töötajale lõpparve arvutamine ja maksmine (töösuhe 1 kuu)
Lõpparve ei ole pelgalt number töötaja pangakontol. See on rida makseid ja nende arvutamist. See on arvestamine töötaja töise panuse ja eemalviibimise põhjustega. Käsitööna on lõpparve arvutamine pisut pusimist.

Kehtivas töölepingu seaduses lõpparve mõistet ei ole. Tavakeeles nimetatakse lõpparveks summat, mille tööandja peab töötajale töölepingu lõppemisel maksma.

Artiklis kirjutatakse põhjalikult lahti töötajale tööandjapoolse haigushüvitise, töötasu ja lõpparve arvutamine, kui töötaja töötab ettevõttes kuu aega, millest reaalselt teeb ta tööd ühe tööpäeva ja ülejäänud aja kuust on haiguslehel. Ühe kuu möödudes töösuhe poolte vahel lõpetatakse.
Loe edasi ...
Elu ilma armastuseta on nagu aasta ilma suveta.
/Leedu vanasõna/
RMP.ee maksuskoop - 21. nädal
Täna jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus
Reedel, 25. mail, jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis loob ühtsed reeglid isikuandmete töötlemiseks, aitab tugevdada õigust eraelu puutumatusele internetis ja elavdada digitaalmajandust.
Loe edasi ...
Töötaja puudub erialaselt täienduskoolituselt
Töötaja pole osalenud erialasel täienduskoolitusel, mis on otseselt vajalik töökohustuste täitmiseks. Koolitusel osalemise võimalused on arvestatud tööaja sisse ja tasustatud. Millele viidata, kui vormistada hoiatus?
Loe edasi ...
Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel
Maksuhaldur tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.
Loe edasi ...
  • Oluline teada
  • Üldmajandus
  • Igapäevaselt vajalik
  • Viimased kommentaarid
25.05.18 Ravikindlustus tekib ka osalise koormusega töötades Ravikindlustus
25.05.18 Üldkoosolekul on korteriühistu töös oluline roll KÜ, MTÜ, SA
25.05.18 Täna jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus Andmekaitse
25.05.18 Palume teatada e-posti aadressi muudatusest RMP.ee
24.05.18 Ettepanekud sisserände kvoodiga seotud probleemi lahendamiseks Eelnõud
23.05.18 Õhukeste kilekottide üle arvestuse pidamine tekitab põhjendamatut halduskoormust Eelnõud
23.05.18 Laadal kaubeldes tuleb tagada korrektne hinnateave ja tarbija õigused Ettevõtlus
23.05.18 DigiDoc'i mobiilirakendus uuenes Tarkvara ja IT
23.05.18 Töötaja puudub erialaselt täienduskoolituselt Jurist selgitab
23.05.18 Libisemine ja komistamine põhjustavad raskeid vigastusi Tööohutus ja tervishoid
23.05.18 Ametiühingud alustavad tööandjatega läbirääkimisi järgmise aasta alampalga kokku leppimiseks Tööõigus
22.05.18 Lapsehoolduspuhkusele mineku etteteatamise aeg pikeneb 30 päevale Eelnõud
22.05.18 Kas ehitisel on garantii või mitte? Ettevõtlusest ja ettevõtjale
22.05.18 Töölepingu erakorraline lõpetamine terviseseisundist tulenevalt Jurist selgitab
22.05.18 25. mail on maksu- ja tolliameti teenindusbürood suletud Maksundus
21.05.18 Millele mõelda siis, kui tuleb tuju asutada sihtasutus KÜ, MTÜ, SA
21.05.18 Kaubata veokile ei kehti rahvusvahelisel veol kütuse aktsiisivabastus Maksundus
21.05.18 Ehitusel turvarakmete kasutamine Jurist selgitab
21.05.18 Kaameraid kasutatakse töökohadel tihti valedel eesmärkidel Andmekaitse
17.05.18 Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel Maksudest üldiselt
17.05.18 Tööstressist depressioonini on vaid üks samm Tööohutus ja tervishoid
16.05.18 Olulised vead, mida tehakse kinnisasja üürilepingu sõlmimisel Ettevõtlusest ja ettevõtjale
16.05.18 Osalise töövõimega töötaja tööaeg Jurist selgitab
16.05.18 Maksu- ja tolliamet kontrollib suvekuudel eramuehitust Maksundus
16.05.18 Tulumaks pärandvarana saadud kinnistu osa müügil Tulumaks
15.05.18 Isapuhkuse kasutamine Jurist selgitab
15.05.18 Laenukasutuskulude kapitaliseerimine ja sisemine intressimäär Raamatupidamisest spetsialistilt
15.05.18 Noore töötaja meelespea Tööst ja puhkusest
14.05.18 Kas korruptsioon või tavapärane äritegevus? Ettevõtlus
14.05.18 Mida teha, et koju pääseda? Eraisikule kasulik teada
14.05.18 Vabakutseline loominguline töö välismaal ja tulumaks Jurist vastab
14.05.18 Riigikohtu selgitused töölepingu kirjalikult vormistamise nõude kohta Tööst ja puhkusest
11.05.18 Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu mullu suurenes Tööõigus
10.05.18 Tööandjate majandusspidomeetri näit on esimeses kvartalis 79 km/h Ettevõtlus
09.05.18 Teadlik tööandja kasutab maksusoodustust Sotsiaalmaks
09.05.18 Ettevõtjaportaalis andmekaitsespetsialisti andmete esitamine ja muutmine Andmekaitse
09.05.18 Raamatupidamise sise-eeskiri kui raamatupidaja kaitsekilp Raamatupidamisest spetsialistilt
08.05.18 Airbnb kaudu majutuse pakkumise seaduslikkusest Ettevõtlusest ja ettevõtjale
08.05.18 Töötaja on haiguslehe ajal teise tööandja juures tööl Jurist selgitab
08.05.18 Testamendi täideviija poolt pärandvara müügi maksustamine Jurist vastab
08.05.18 Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg Ettevõtlusest ja ettevõtjale
08.05.18 Oma olemuselt ei erine silmaoperatsioon prillide soetamisest Jurist vastab
07.05.18 Tõstukijuhi väljaõpe ettevõtte territooriumil töötamiseks Jurist selgitab
07.05.18 Telema arendab raamatupidaja virtuaalset assistenti Raamatupidamine
07.05.18 Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige... dividendid Maksudest üldiselt
04.05.18 Käibemaksu deklareerimine, kui kaup liigub Hiinast Soome Jurist vastab
03.05.18 Valitsus arutas Euroopa Komisjoni digimaksustamise ettepanekuid Eelnõud
02.05.18 Pilte 19.04.2018 toimunud Eesti raamatupidajate konverentsilt "Kevadmissioon 2018" RMP.ee
tarkvara 1


Tulevased koolitused
25.05 Что надо предпринять, чтобы избежать трудового спора
25.05 Piiriüleste tehingute keerukused ja sisendkäibemaksu mahaarvamise probleemid
25.05 Ettevõtluse alustamine koos äriplaani koostamisega
29.05 Tööõigus
29.05 Ettevõtluse alustamine koos äriplaani koostamisega
29.05 Tegevuse/toote/teenuse/investeeringu tasuvus. Kahepäevane kursus "Tasuvuse ahel"
Viimati foorumis
13:21 Mitteresident tööle (0)
13:01 Päevaraha arvestus (5)
10:44 Korteri üürimine füüsiliselt isikult (10)
10:27 Puhkus, palk (10)
10:15 Likvideerimise abi paluks (14)
09:45 Algbilanss (12)
09:41 Sisendkäibemaks (5)
24.05 Raamatupidamise üleandmine teenusepakkujana (3)