Merit Tarkvara
Neljapäev, 19. Juuli
 

Hambaravihüvitis

12.06.2017  (uuendatud 01.01.2018)


 

Täiskasvanule

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt "Hambaravi- ja proteesiteenuste info".

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 40 eurot.

Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks, täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

Näide
Kui teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.

Kui teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
50% tasub patsient: 30 eurot
50% tasub haigekassa: 30 eurot
Hüvitise jääk: 40 – 30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse? 

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti haigekassa on koostöös Eesti hambaarstide liiduga koostanud patsientidele esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee  teenuse alt "Hambaravi- ja proteesiteenuste info".

Hambaarst kontrollib inimese hüvitise summat haigekassa andmebaasist ning 85-eurose hüvitise saamiseks peab rasedus olema kinnitatud arsti juures, kes on haigekassa lepingupartner. Juhul kui lapseootel naine kasutab erakliiniku teenuseid, tuleb 85-eurose hüvitise saamiseks esitada haigekassale rasedust kinnitav tõend.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks, täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 30-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi.

Näide
Kui teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub haigekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85 – 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee  teenuse alt "Hambaravi- ja proteesiteenuste info".

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks, osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada aastas hambaravihüvitist 85 eurot.

Näide
Kui teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute raviarve täies ulatuses ise.

Kui teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub haigekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85 – 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Suurenenud hambaravi vajadus

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub vähemalt 15% arvest ise. Inimesel on õigus hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel:

pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;

huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;

hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;

näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;

meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;

kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;

esimest tüüpi diabeet;

Sjögreni sündroom.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Selle, kas inimesel on suurenenud hambaravivajadus, määrab tema raviarst ning teeb vastava märke inimese digitaalses haigusloos. Nii jõuab vajalik info haigekassa partneriks oleva hambaarstini ja tõestab inimese õigust 85-eurosele hüvitisele.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt "Hambaravi- ja proteesiteenuste info".

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks, osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

Näide
Kui teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

Kui teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

Arvutamine

Hambaravi arve 60 eurot
15% tasub patsient: 9 eurot
85% tasub haigekassa: 51 eurot
Hüvitise jääk: 85 – 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.
tarkvara 4

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Ravikindlustus tekib ka osalise koormusega töötades 28.05.2018

  Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?
  Loe edasi..

 • Töövõimetuslehe edastamine 22.05.2018

  Eestis on kasutusel elektroonilise töövõimetuslehe süsteem (E-TVL), kus nii arst kui tööandja edastavad andmed haigekassa andmekogusse elektroonselt. Töövõimetuslehe andmete edastamine elektrooniliselt on kõigile tööandjatele kohustuslik.
  Loe edasi..

 • Vabatahtlik ravikindlustus 01.04.2018

  Kui te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on teil võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid. Lepingu sõlmimiseks peab olema täidetud kaks eeldust. 1. Lepingu saab sõlmida ...
  Loe edasi..

 • Ülalpeetava abikaasa ravikindlustus 01.01.2018

  Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab lapsi Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab: vähemalt ühte alla 8-aastast last, 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni, ...
  Loe edasi..

 • Arstiabi ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides 01.01.2018

  Kui Eesti haigekassas kindlustatud inimene viibib ajutiselt teises EL liikmesriigis, Euroopa majanduspiirkonna riigis või Šveitsis ja vajab seal ootamatult arstiabi, saab ta seda võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kindlasti peab arstiabi vajadu ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • LeapIn
 • saku metall
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256896  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
94  Koolitust
22180  Artiklit
52784  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017