Merit Tarkvara
Reede, 20. Juuli
 

Töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisused pensionäridel

19.02.2015  (uuendatud 04.10.2017)

Artiklis selgitatakse töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisusi vanaduspensionieas ja ennetähtaegset pensioni saavate isikute ning muid pensioniliike saavate isikute korral.

Töötuskindlustuse seaduse (TkindlS) § 42 lg 1 p 1 järgi ei tule töötuskindlustusmakset (1,6% määraga) isikule tehtud väljamaksetelt kinni pidada juhul, kui isik on:

 1. riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik,
 2. isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension. 

Eelnimetatud isikud on vabastatud töötuskindlustusmakse (1,6%) maksmisest kinnipidamise teel, sest töö kaotuse korral ei võimalda seadus neil end töötuna arvele võtta ja seetõttu taotleda töötuskindlustushüvitist.

Töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Ennetähtaegne vanaduspensionär on isik, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž ja ta on jäänud ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Ennetähtaegne vanaduspension määratakse eluajaks ning ennetähtaegset vanaduspensioni ei arvutata ümber vanaduspensioniks või soodustingimustel vanaduspensioniks. Tööle tagasipöördumisel ennetähtaegse pensioni maksmine peatatakse, töötamise ajal saab ta palka, millelt ei maksta 1,6%-list töötuskindlustusmakset ning töö kaotuse korral ei ole isikul õigust töötuskindlustushüvitisele, talle jätkatakse ennetähtaegse pensioni maksmist.

NB! Töötuskindlustusmakse maksmise kohustusest EI OLE VABASTATUD töötajad, kes saavad mõnda muud liiki pensioni (töövõimetuspension, soodustingimustel vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse või soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, väljateenitud aastate pension jms), kuid ei ole veel vanaduspensionieas. Nendele tehtud väljamaksetelt TULEB tööandjal kinni pidada 1,6%-list töötuskindlustusmakset (vt näide 3). Kõigil neil pensionäridel on kuni vanaduspensioniea saabumiseni õigus end töö kaotuse korral Töötukassas töötuna arvele võtta ning saada teiste töötutega võrdsetel tingimustel töötuskindlustushüvitist ja tööturuteenuseid. 

NB! Maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 sisestamisel e-maksuamet/e-tollis arvutab TSD programm sisestatud isikukoodi ja väljamakse andmete alusel automaatselt selle isiku eest tasumisele kuuluvad töötaja ja tööandja töötuskindlustusmaksed (vastavalt lisa 1 kood 1130 ja kood 1140). Seoses sellega ei ole e-maksuamet/e-tollis sisestatava TSD lisal 1 lisamise real koodid 1120, 1130 ja 1140 aktiivsed ehk neid maksumaksja ise täita ei saa.

Töötuskindlustusmaksete arvutamise aluseks on töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse TK VM koodil 1120, kuhu kantakse andmed väljamakse summa kohta koodilt 1030 koodi 1020 liikide real 10, 11, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 52 ehk nende väljamakse liikide puhul, mis on maksustatavad töötuskindlustusmaksetega (vt TSD lisa 1 väljamaksete liikide tabel.xls).

Koodil 1130 arvutatakse kinnipeetav töötuskindlustusmakse TK makse määraga 1,6%. Kood 1130 arvutatakse juhul kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või ennetähtaegne vanaduspensionär.

Kui isikukood (koodil 1000) on vanaduspensionieas või eelpensionär, siis Kood 1130 = 0.

Kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või eelpensionär, siis Kood 1130 = kood 1120 x kindlustatu töötuskindlustusmakse määr (2017. aastal 1,6%).

Vanaduspensioniea kontrolli aluseks on isikukoodis (koodil 1000) sisalduv isiku soo ja sünnikuupäev:

Vanaduspensionieas olevaks isikuks loetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik 

 1. kes on saanud 65-aastaseks ja
 2. 1944.–1952. aastal sündinud naised ja
 3. 1953.–1960. aastal sündinud isikutel alljärgnevalt sätestatud vanuses:
Sünniaasta Vanus      Sünniaasta Vanus
1944 58 aastat 6 kuud 1953 63 aastat
1945 59 aastat 1954 63 aastat 3 kuud
1946 59 aastat 6 kuud 1955 63 aastat 6 kuud
1947 60 aastat 1956 63 aastat 9 kuud
1948 60 aastat 6 kuud 1957 64 aastat
1949 61 aastat 1958 64 aastat 3 kuud
1950 61 aastat 6 kuud 1959 64 aastat 6 kuud
1951 62 aastat 1960 64 aastat 9 kuud
1952 62 aastat 6 kuud    


Seega lähtutakse antud juhul isiku east, sõltumata sellest, kas sellele isikule on juba määratud vanaduspension pärast pensioni saamiseks vajalike formaalsuste täitmist.

Vanaduspensionieas isikute eristamiseks teistest isikutest lähtub maksuhalduri maksudeklaratsiooni arvutiprogramm isiku soost ja tema sünnikuupäevast isikukoodis.

Mehed
  Naised
Isikukood
Kõik numbrid, mis väiksemad kui 33910 (338, 337 jne) – makset ei peeta kinni alates 01.11.2002.   Numbrid 44406 ja kõik enne 444 (443, 442 jne) – makset ei peeta kinni alates 01.11.2002.
33911 - alates 01.12.2002
33912 - alates 01.01.2003
34001 - alates 01.02.2003
34002 - alates 01.03.2003 jne kuni 344011 k.a
34012 - alates 01.01.2004
34101 - alates 01.02.2004  jne kuni 34111 k.a
34112 - alates 01.01.2005
34201 - alates 01.02.2005  jne kuni 34211 k.a
34212 - alates 01.01.2006
34301 - alates 01.02.2006 jne kuni 34311 k.a
34312 - alates 01.01.2007
34401 - alates 01.02.2007 jne kuni 34411
34412 - alates 01.01.2008
34501 - alates 01.02.2008 jne kuni 34511
34512 - alates 01.01.2009
34601 - alates 01.02.2009 jne kuni 34611
34612 - alates 01.01.2010
34701 - alates 01.02.2010
34702 - alates 01.03.2010
34703 - alates 01.04.2010
34704 - alates 01.05.2010
34705 - alates 01.06.2010
34706 - alates 01.07.2010
34707 - alates 01.08.2010
34708 - alates 01.09.2010
34709 - alates 01.10.2010
34710 - alates 01.11.2010
34711 - alates 01.12.2010
34712 - alates 01.01.2011
34811 - alates 01.12.2011
34812 - alates 01.01.2012
34901 - alates 01.02.2012
34911 - alates 01.12.2012
34912 - alates 01.01.2013
35001 - alates 01.02.2013 jne kuni 35011
35012 - alates 01.01.2014
35101 - alates 01.02.2014
35102 - alates 01.03.2014
35103 - alates 01.04.2014
35104 - alates 01.05.2014
35105 - alates 01.06.2014
35106 - alates 01.07.2014
35107 - alates 01.08.2014
35108 - alates 01.09.2014
35109 - alates 01.10.2014
35110 - alates 01.11.2014
35111 - alates 01.12.2014 
35112 - alates 01.01.2015
35201 - alates 01.02.2015
35202 - alates 01.03.2015
35203 - alates 01.04.2015
35204 - alates 01.05.2015
35205 - alates 01.06.2015
35206 - alates 01.07.2015
35207 - alates 01.08.2015
35208 - alates 01.09.2015
35209 - alates 01.10.2015
35210 - alates 01.11.2015
35211 - alates 01.12.2015 
35212 - alates 01.01.2016
35301 - alates 01.02.2016 jne kuni 35311
35312 - alates 01.01.2017
35401 - alates 01.05.2017(vanaduspensioniiga 63 a 3 k)
35402 - alates 01.06.2017
35403 - alates 01.07.2017
35404 - alates 01.08.2017
35405 - alates 01.09.2017
35406 - alates 01.10.2017
35407 - alates 01.11.2017
35408 - alates 01.12.2017
35409 - alates 01.01.2018
35410 - alates 01.02.2018
35411 - alates 01.03.2018
35412 - alates 01.04.2018
35501 - alates 01.08.2018(vanaduspensioniiga 63 a 6 k)
35502 - alates 01.09.2018
35503 - alates 01.10.2018
35504 - alates 01.11.2018
35505 - alates 01.12.2018
  44407 - alates 01.02.2003
44408 - alates 01.03.2003
44409 - alates 01.04.2003
44410 - alates 01.05.2003
44411 - alates 01.06.2003
44412 - alates 01.07.2003
44501 - alates 01.02.2004(vanaduspensioniiga 59 a)
44502 - alates 01.03.2004  jne kuni 44511
44512 - alates 01.01.2005
44601 - alates 01.08.2005 (vanaduspensioniiga 59 a 6 k)
44602 - alates 01.09.2005
44603 - alates 01.10.2005
44604 - alates 01.11.2005
44605 - alates 01.12.2005
44606 - alates 01.01.2006
44607 - alates 01.02.2006
44608 - alates 01.03.2006
44609 - alates 01.04.2006
44610 - alates 01.05.2006
44611 - alates 01.06.2006
44612 - alates 01.07.2006
44701 - alates 01.02.2007 (vanaduspensioniiga 60 a)
44702 - alates 01.03.2007  jne kuni 44711
44712 - alates 01.01.2008
44801 - alates 01.08.2008 (vanaduspensioniiga 60 a 6 k)
44802 - alates 01.09.2008
44803 - alates 01.10.2008
44804 - alates 01.11.2008
44805 - alates 01.12.2008
44806 - alates 01.01.2009
44807 - alates 01.02.2009
44808 - alates 01.03.2009
44809 - alates 01.04.2009
44810 - alates 01.05.2009
44811 - alates 01.06.2009
44812 - alates 01.07.2009
44901 - alates 01.02.2010(vanaduspensioniiga 61 a)
44902 - alates 01.03.2010
44903 - alates 01.04.2010
44904 - alates 01.05.2010
44905 - alates 01.06.2010
44906 - alates 01.07.2010
44907 - alates 01.08.2010
44908 - alates 01.09.2010
44909 - alates 01.10.2010
44910 - alates 01.11.2010
44911 - alates 01.12.2010
44912 - alates 01.01.2011
45001 - alates 01.08.2011(vanaduspensioniiga 61 a 6 k)
45002 - alates 01.09.2011
45003 - alates 01.10.2011
45004 - alates 01.11.2011
45005 - alates 01.12.2011
45006 - alates 01.01.2012
45007 - alates 01.02.2012
45008 - alates 01.03.2012
45009 - alates 01.04.2012
45010 - alates 01.05.2012
45011 - alates 01.06.2012
45012 - alates 01.07.2012
45101 - alates 01.02.2013(vanaduspensioniiga 62)
45102 - alates 01.03.2013
45103 - alates 01.04.2013
45104 - alates 01.05.2013
45105 - alates 01.06.2013
45106 - alates 01.07.2013
45107 - alates 01.08.2013
45108 - alates 01.09.2013
45109 - alates 01.10.2013
45110 - alates 01.11.2013
45111 - alates 01.12.2013
45112 - alates 01.01.2014
45201 - alates 01.08.2014(vanaduspensioniiga 62 a 6 k)
45202 - alates 01.09.2014
45203 - alates 01.10.2014
45204 - alates 01.11.2014
45205 - alates 01.12.2014
45206 - alates 01.01.2015
45207 - alates 01.02.2015
45208 - alates 01.03.2015
45209 - alates 01.04.2015
45210 - alates 01.05.2015
45211 - alates 01.06.2015
45212 - alates 01.07.2015
45301 - alates 01.02.2016 jne kuni 45311 (vanaduspensioniiga 63)
45312 - alates 01.01.2017
45401 - alates 01.05.2017(vanaduspensioniiga 63 a 3 k)
45402 - alates 01.06.2017
45403 - alates 01.07.2017
45404 - alates 01.08.2017
45405 - alates 01.09.2017
45406 - alates 01.10.2017
45407 - alates 01.11.2017
45408 - alates 01.12.2017
45409 - alates 01.01.2018
45410 - alates 01.02.2018
45411 - alates 01.03.2018
45412 - alates 01.04.2018
45501 - alates 01.08.2018(vanaduspensioniiga 63 a 6 k)
45502 - alates 01.09.2018
45503 - alates 01.10.2018
45504 - alates 01.11.2018
45505 - alates 01.12.2018

 

NB! Tööandjad on endiselt kohustatud maksma tööandja töötuskindlustusmakset (0,8% määraga) ka töötava vanaduspensionieas isiku või isiku, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, palgalt ning muudelt tasudelt (TkindlS § 42 lg 1 p 2). Tööandja 0,8% määraga tasutud töötuskindlustusmaksest rahastatakse Töötukassa poolt töötajale makstavaid hüvitisi (koondamishüvitised, saamata jäänud palga hüvitis jms) seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega või tööandja pankrotistumisega. Nimetatud juhtudel on vanaduspensionieas töötajatel ja ennetähtaegse pensioni saavatel töötajatel õigus hüvitistele teiste töötajatega võrdsetel alustel.

Seoses eeltooduga arvutab TSD programm maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 koodil 1140 tööandja töötuskindlustusmakset (TTK) isikustatult ka juhul, kui väljamakse on tehtud vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (kuni 31.12.2014 oli see töötandja töötuskindlustusmakse deklareeritav TSD põhivormi osa A real 5). 

Koodi 1140 arvutamise aluseks on kood 1120. Kood 1140 = kood 1120 x tööandja töötuskindlustusmakse määr (aastatel 2015-2019 on 0,8%). 

Näide 1. Ennetähtaegne pensionär

Töötaja Jaak Tamm on 61-aastane. Talle on määratud ennetähtaegne pension (läks pensionile 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist). Talle makstakse 2017. aasta jaanuaris töötasu 500 eurot. Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta; arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2017. aasta jaanuari TSD lisa 1
Kood 1000 isikukood 353...
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 500 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot
Kood 1130 TK = 0
Kood 1140 TTK = Kood 1120 x tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 x 0,8% = 4 eurot

Näide 2. Vanaduspensionieas töötaja

Töötaja Eha Lepp, sündinud 1953. aasta detsembris ja jõudis vanaduspensioniikka 2016. aasta detsembris vanuses 63 aastat ja 3 kuud. Makset ei peeta kinni väljamaksetelt, mida tehakse talle alates 1. jaanuarist 2017. 2017. aasta jaanuaris maksti talle palka välja 800 eurot. Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta, arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2017. aasta mai TSD lisa 1
Kood 1000 isikukood 45312...
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 800 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 800 eurot
Kood 1130 TK = 0
Kood 1140 TTK = Kood 1120 x tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 800 x 0,8% = 6,40 eurot

Näide 3. Soodustingimustel pensionär

Töötaja Enn Kask on 59-aastane, talle on määratud soodustingimustel vanaduspension 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist sel alusel, et ta on töötanud tervist kahjustavatel ja raskete tingimustega töödel. 2017. aasta jaanuaris maksti talle palka 700 eurot. Palgalt peetakse kinni 1,6%-line töötuskindlustusmakse ja arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%.

2017. aasta jaanuari TSD lisa 1
Kood 1000 isikukood .....
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 700 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 700 eurot
Kood 1130 TK = kood 1120 x kindlustatu töötuskindlustusmakse = 700 x 1,6% = 11,20 eurot
Kood 1140 TTK = Kood 1120 x tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 700 x 0,8% = 5,60 eurot.

abiks aastaaruande koostajale

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Töötutoetus 27.02.2018

  Töötutoetusele on teil õigus, kui: olete registreeritud töötuna; teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (164,61 eurot); te olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu j ...
  Loe edasi..

 • Tööturutoetused ja hüvitised 12.01.2018

  Eesti töötukassas töötuna arvele võetud inimesel on uue töö leidmiseni võimalik taotleda töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.
  Loe edasi..

 • Töötuskindlustusmakse määrad alates 2003. aastast 03.01.2018

  Alltoodud tabelis kajastuvad töötuskindlustusmakse määrad alates aastast 2003 Tabelis on toodud ära periood, töötaja- ja tööandja maksemäär ning viide määra sätestanud määrusele.
  Loe edasi..

 • Töötuskindlustushüvitis 28.12.2017

  Teil on õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:teid koondati; asutus likvideeriti; tööleping lõppes katseajal; tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu; teie tähtajaline tööleping lõppes jms.
  Loe edasi..

 • Koondamishüvitis töötukassast 28.12.2017

  Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Aktiver
 • KPMG
 • epood
 • Maksuskoop
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256954  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
93  Koolitust
22188  Artiklit
52784  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017