Õppepuhkuse andmisest ja kasutamisest
Õppepuhkust võivad kasutada kõik töölepingu alusel töötavad isikud ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud.

Õppepuhkust saavad täies ulatuses kasutada nii osalise kui ka täiskoormusega töötavad töötajad ja ametnikud. Õppepuhkuse andmise kohustust ei ole ette nähtud võlaõigusseaduses, st õppepuhkust ei ole ette nähtud võlaõigusseaduse (käsundus-, töövõtuleping jms) alusel teenust osutavatele isikutele.

Õppepuhkust antakse kalendripäevades. Töötaja võib ise otsustada, millistel päevadel ta õppepuhkust kasutab.

Õppepuhkust saab kasutada ka juhul, kui tehakse tööd mitmele tööandjale.
Loe edasi ...
Mõistus on keele, kultuuri ja looduse kolmikliit.
/V. Mikita/
RMP.ee maksuskoop - 17. nädal
FIE abikaasa solidaarne vastutus
Kui FIE vastutab oma tegevuse eest kogu varaga ja minul on abikaasaga ühisvara, kas ma pean siis nii aru saama,et vastutan solidaarselt?
Loe edasi ...
Töötajate usaldusisiku valimine
Kas juht saab ja võib korraldada ise töötajate üldkoosoleku, et valida sellel töötajate usaldusisik ning kas ta võib ise välja pakkuda ka kandidaadid?
Loe edasi ...
Üüri ühepoolne tõstmine peab olema põhjendatud
Üürileandja peab põhjendama, miks ta üüri tõstab ja näitama ka arvestuse, millel üüri tõstmine põhineb.
Loe edasi ...
  • Oluline teada
  • Üldmajandus
  • Igapäevaselt vajalik
  • Viimased kommentaarid
24.04.18 Andmekaitsespetsialistil peavad olema vajalikud kompetentsid Ettevõtlusest ja ettevõtjale
24.04.18 Töökeskkonna mitmekesisus rahvusvahelises ettevõttes Jurist selgitab
24.04.18 Töötukassa teabepäev tööandjatele aprillis Tööõigus
24.04.18 Maksu- ja tolliameti teenindusbürood on reedel ja kevadpühal suletud Maksundus
23.04.18 Igasugust regulaarset liikumist ei saa töötajale hüvitada Jurist vastab
23.04.18 Maksuhalduri tasuta koolitused mais 2018 Maksundus
20.04.18 Kirjaliku menetluse võimalus töövaidluskomisjonis Tööst ja puhkusest
20.04.18 Tööandja ei saa ühepoolselt töötaja tulemustasu kaotada Jurist selgitab
20.04.18 Tervishoiuspetsialisti diplomi olemasolu tõendamine Jurist vastab
20.04.18 Tööjõuturg on jõudnud ebatervisliku kuumuseni Tööõigus
19.04.18 Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon Maksud eri riikides
18.04.18 Üüri ühepoolne tõstmine peab olema põhjendatud Eraisikule kasulik teada
18.04.18 Maksuhaldur plaanib käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu Maksundus
17.04.18 MOSS-erikorra küsimused ja vastused Käibemaks
17.04.18 Ehitada saab ka tüütu planeerimismenetluseta Ettevõtlusest ja ettevõtjale
17.04.18 Elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikord (MOSS) Käibemaks
16.04.18 Töötajate usaldusisiku valimine Jurist selgitab
16.04.18 FIE abikaasa solidaarne vastutus Jurist vastab
15.04.18 Norra kohus mõistis sõnumi teel vallandatud Eesti tislereile hüvitise Tööst ja puhkusest
13.04.18 Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud Tulumaks
12.04.18 Tööks kemikaalidega kaitseprillide kasutuse tagamine Jurist selgitab
12.04.18 Lapsehoiuteenuse osutajad peavad vastama nõuetele Ettevõtlus
11.04.18 Kuupalgalisel ei ole vahet, mis päeval puhkus algab Jurist selgitab
10.04.18 Raamatupidaja kutseeksamid 2018. a. kevadel Kutsekvalifikatsioon
09.04.18 Töölepingut saab muuta kahe poole kokkuleppel Jurist selgitab
09.04.18 MTÜde ühinemisel aastaaruande esitamine KÜ, MTÜ, SA
04.04.18 Maksu- ja tolliamet hakkab nõudma suurvõlglaste pankrotti Maksundus
04.04.18 Käibemaksuga maksustatakse ka rajatisega kinnisasja müük Käibemaks
04.04.18 Tulumaksukohustus dividendide välja maksmisel Jurist vastab
03.04.18 Töövägivald, kiusamine ja diskrimineerimine töökohal Tööst ja puhkusest
03.04.18 Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel Ettevõtlus
03.04.18 Erinevused osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasustamisel ja maksustamisel Maksudest üldiselt
02.04.18 Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine Ettevõtlusest ja ettevõtjale
02.04.18 Töösuhte kestel töövaidluskomisjoni poole pöördumine Jurist selgitab
02.04.18 Viivisarve kajastamine raamatupidamises Raamatupidamisest spetsialistilt
28.03.18 Ettevõtjate täiendavad ettepanekud ettevõtjaportaali parendamiseks Ettevõtlus
27.03.18 Teadmiseks eraisikust tööandjale Tööst ja puhkusest
27.03.18 Maamaksu tasumisel tuleb arvestada, et pühade ajal pankadevahelised maksed ei liigu Maksundus
27.03.18 Tööinspektsiooni infohommikud APRILLIS Tööõigus
27.03.18 Enne kinnisvara ostmist sõlmitav broneerimisleping Eraisikule kasulik teada
27.03.18 FIE ettevõtte üleminek ja maksukohustused FIE raamatupidamine
26.03.18 Omakäeline versus e-allkiri Eraisikule kasulik teada
26.03.18 Kohustuslikud tööriided puidutööstuses Jurist selgitab
24.03.18 Selgusid Eesti parimad noored raamatupidajad Raamatupidamine
tarkvara


Tulevased koolitused
24.04 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune)
24.04 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õppekeel vene keel)
24.04 Projektikirjutamine
25.04 Majandusaasta aruande koostamine
25.04 Korteriühistu raamatupidamine ja maksud
25.04 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune)
Viimati foorumis
20:48 Ettevõtte hotell arve - omanik nimetab seda mõttetalguteks. (7)
19:42 Tähtajatu omanikulaen (12)
17:47 Haigushüvitise arvutamise aluseks olevad kuud (5)
16:29 Merit (3)
13:26 MTÜ, sõidukulude hüvitamine (0)
12:35 Vallasvara müük, tulumaks? (23)
03:58 Kordusõppused (9)
23.04 Tööpäeva pikkus, graafik (1)