Lati maksusysteem 5 Aprill
Teisipäev, 20. Märts
 

Kohus mõistis Tartu Milli maksupettuses õigeks

Tartu maakohus mõistis reedel, 9. märtsil 2018. a Tartu Milli juriidilise isikuna ja selle endise ostujuhi Leonid Dulubi ning Priit Saare küll maksupettuses õigeks, kuid mõistis endised töötajad süüdi kuritegelikku organisatsiooni kuulumise eest.

Ettevõtte juhatuse Uuno Lausingu sõnul punus juba varem kokkuleppemenetluses süüdi mõistetud kuritegelik grupeering skeeme, mis ei tekitanud kahju üksnes riigile, vaid ka Tartu Millile endale, teatas ettevõte.

Veel samal teemal

Tartu Milli teine juhatuse liige Ivo Raudjärv rääkis, et oluline on, et kohtus leidis tõendamist, et Tartu Millil ei olnud seost maksupettusega. Ta lisas, et nii Tartu Mill, Dulub kui ka Saar mõisteti kõik maksupettuses õigeks, samas mõistis kohus Tartu Milli endise ostujuhi Dulubi ja Saare süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Dulubile mõistis kohus nelja-aastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga ning Saarele kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga. Karistusaja hulka arvatakse Dulubil juba eelvangistuses ära kantud kolm kuud ja 28 päeva ning Saarel kaks päeva, teatas viimaks Tartu maakohus.

Menetluskuludena peavad Dulub ja Saar tasuma 1250 eurot. Süüdistatavate osalise õigeksmõistmise tõttu peab Eesti vabariik pärast otsuse jõustumist hüvitama valitud kaitsjatele makstud tasu katteks Tartu Millile 39 774, Dulubile 3640 ja Saarele 588 eurot.

Kohus ei tuvastanud olemasolevaid tõendeid hinnates, et Dulub oleks Tartu Milli ostujuhi ja juhtivtöötajana tegutsenud maksukohustuse vähendamise eesmärgil ning Tartu Milli huvides.

Kohus leidis, et Dulub ja Saar kuulusid mõlemad varem süüdi mõistetud isikute poolt 2012. aastal moodustatud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärk oli maksupettuste toimepanemine peamiselt Lõuna-Eestis. See oli püsiva liikmeskonnaga ja tegutses kuni liikmete kinnipidamiseni oktoobris 2013. Kõigil liikmetel oli kindel roll ja nad andsid sellest tuleneva panuse ühenduse eesmärkide realiseerimisel. Dulub jagas muu hulgas ühenduse liikmele infot teravilja ja rapsi hindadest, korraldas vilja nõuetekohase vastuvõtmise Tartu Millis ning esitatud arvete kiire tasumise.

Ta sai kuritegelikult ühenduselt tasu alates 2012. aasta augustist vähemalt 2 eurot igalt viljatonnilt, mis õnnestus Tartu Millile selliselt müüa. Saar aitas leida võimalikke teraviljamüüjaid ning oli osade variäriühingute asutaja ja juhatuse liige, samuti vahendas kuritegelikule ühendusele viljamüüjate esitatud arveid ja infot ning sai selle eest tasu.

Dulubile ja Saarele karistuse mõistmisel arvestas kohus sellega, et nad on varem kriminaalkorras karistamata ning Saare puhul ka sellega, et tema roll kuritegelikus ühenduses oli kõige väiksem.

Jaanuari esimesel poolel palus Lõuna ringkonnaprokurör Marek Vahing kõik kolm süüalust neile esitatud süüdistustes süüdi tunnistada ja taotles kohtult Priit Saarele (52) nelja-aastast tingimisi vangistust nelja-aastase katseajaga, millest eelvangistuses oli juba ära kantud kaks päeva, Leonid Dulubile (38) üheksa-aastast reaalset vangistust, millest eelvangistuses oli juba ära kantud kolm kuud ja 28 päeva, ning Tartu Millile juriidilise isikuna rahalist karistust 10 miljoni euro ulatuses.

Eelnevalt eraldati Meelis Jürimäele esitatud süüdistus eelmise aasta septembris üldmenetlusest eraldi menetlemiseks teises kohtukoosseisus kokkuleppemenetluses. Tartu maakohus tunnistas ta 15. novembril süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja kaasaaitamises maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele. Talle mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Menetluskuludena peab ta tasuma 1319 eurot. Jürimäe suhtes tehtud kohtuotsus on jõustunud.

Mullu septembris alanud protsessil Dulub, Saar ja Tartu Mill end süüdi ei tunnistanud.

"Meie endine ostujuht võttis juhtkonna ja omanike teadmata kurjategijatelt altkäemaksu ja ostis selle tulemusena vilja meie keskmisest sisseostuhinnast kallimalt. Kurjategijad ise on ammu vabaduses, riik ei nõudnud neilt isegi maksupettusega saadud 1,2 miljonit eurot, vaid kasseeris summa koos viiviste ja intressidega sealt, kus on raha – Tartu Millilt. Sellele lisaks tuli prokuröril pähe ambitsioonikas mõte minna ajalukku ühele ettevõttele suurima karistuse nõudjana. Õnneks mõistab kohus õigust," lisas ta.

Lausingu sõnul on Tartu Mill kannatanud kurjategijate ja prokuröri tegevuse tõttu nii rahalist kui moraalset kahju. Selle tõttu jäi ettevõttel ära suur välisinvesteering.

Kohtumenetluses selgus, et kolmeliikmeline kuritegelik ühendus ostis 0-protsendilise käibemaksuga Lätist või lihtsalt sularahas, jällegi ilma käibemaksuta, viljakasvatajalt vilja ja müüs oma firma kaudu edasi suurtele vilja kokkuostjatele, lisades arvele käibemaksu. Kokkuostjad maksid müüjale kinni arve koos käibemaksuga nagu tavaliselt ja samuti nagu tavaliselt, arvasid müüjale tasutud käibemaksu maha enda poolt riigile tasutavast käibemaksust. Kuritegeliku ühenduse liikmed ei kandnud aga laekunud käibemaksu riigile üle, vaid ostsid ja müüsid vilja paberil enda kontrolli all asuvate firmade vahel, võtsid seejärel raha keti lõpus sularahana välja või kandsid edasi Läti müüjatele.

Prokurör peab Tartu Milli skeemis kaduma läinud maksude tasumise eest vastutavaks ettevõtet vaid seetõttu, et üks ettevõtte kolmest ostujuhist leppis juhatuse teadmata kuritegeliku ühenduse liikmega kokku, et ta saab tehingutelt vahendustasu. Vastutasuks maksis ostujuht vilja eest keskmisest kõrgemat hinda ning organiseeris ka raha kiire laekumise. Kokku teenis ostujuht sellisel viisil kahe aasta jooksul umbes 45 000 eurot altkäemaksu. Just kõrgem ostuhind võimaldaski tasuda ostujuhile altkäemaksu, raha kiire laekumine aitas aga kurjategijatel osta ja müüa aina uusi viljakoguseid.

Kahe aastaga kogunes nõnda 1,2 miljoni euro suurune käibemaksupettuse summa, mille kolm kurjategijat omavahel ära jagasid, andes osa sularahas ka Tartu Milli ostujuhile. 2013. aasta sügisel võeti seltskond kinni ja 2014. aasta algul tunnistas kolmeliikmeline jõuk ennast kokkuleppemenetluses süüdi. Tuli välja, et nad on tankistidena ära kasutanud kümneid inimesi ja kasutanud ostuahelast mulje jätmiseks mitut kümmet variühingut. Nende kontodelt konfiskeeriti mõned tuhanded eurod, kogu vara jäi meestele alles ja nad said pärast eeluurimisaegset lühiajalist vangistust tingimisi karistuse.

"Osutasime omalt poolt uurimisele igakülgselt kaasabi," rääkis Lausing. "Esitasime kõik nõutud dokumendid ja andsime infot. Loomulikult lasime lahti altkäemaksu võtnud ostujuhi. Uskusin 2014. aastal siiralt, et pärast skeemi autorite ülestunnistusi prokuratuur mõistab, et Tartu Mill on selles asjas kannatanu, kelle tagant on töötaja varastanud ja kahtlustusest Tartu Milli suhtes loobutakse. Üllataval kombel läks aga teisiti."

Lausingu sõnul ei olnud Tartu Milli juhtkond ega ükski teine töötaja teadlikud ostujuhi Leonid Dulubi koostööst kurjategijatega. Kohtumenetluses selgus, et ostujuht ja tema kontaktisik kuritegelikus ühenduses olid äärmiselt ettevaatlikud. "Tööandjana polnud meil mingit võimalust ostujuhi tegevust avastada," ütles Lausing. "Tegemist oli tavapäraste tehingutega, tavapärastelt hankijatelt, keda oli muide korduvalt kontrollinud ka maksuamet. Ostetud kogus oli vaid mõni protsent meie ostumahust, tegu oli kolme hankijaga sadade vilja müüjate hulgast."

Kriminaalasja uuris maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kohtumenetluse pooled saavad tehtud otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 26. aprillil.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Raske hooletus võib tuua vastutusotsuse 07.03.2018

  Riigikohus otsustas, et maksuhalduril on õigus nõuda pankrotistunud äriühingu maksuvõla tasumist selle juhatuse liikmelt. Maksuvõlg, mille tasumist maksuhaldur nõudis, oli valdavalt tekkinud töötasu väljamaksetelt deklareeritud, kuid tasuma ...
  Loe edasi..

 • Mittetulundusühingu sundlõpetamine 23.02.2018

  Riigikohtu tsiviilkolleegium on selgitanud, kes võib olla mittetulundusühingu sundlõpetamise korral huvitatud isikuks. Sundlõpetamise korral näeb norm ette, et mittetulundusühing lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või muu huvitatud isiku nõudel, kui mittetulundusühingu põhitegevuseks saab majandustegevus.
  Loe edasi..

 • Riik ei pea tasuma juhatuse liikme isapuhkuse eest 16.02.2018

  Neljapäeval, 15. veebruaril 2018. a otsustas ka Tallinna ringkonnakohus, et riik ei pea juhatuse liikme lepingu alusel töötavale isikule hüvitama isapuhkuse tasu. viimati tegi möödunud suvel madalama astme kohus samasuguse otsuse.
  Loe edasi..

 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine ettevõtte varjatud ülemineku korral 15.02.2018

  Möödunud aasta olulise küsimusena arutas riigikohtu halduskolleegium küsimust sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusest ettevõtte kui majandusüksuse varjatud ülemineku korral ja mahaarvamise eripäradest, kui ülemineku ahelasse oli liisingulepingu kaudu kaasatud kolmas isik.Kui ettevõtte üleminek toimub mitme tehingu tulemusena vahendlikult ning mõnes tehingus osalevad lisaks üleandjale ja omandajale ka kolmandad isikud, ei ole KMS § 4 lg 2 punkt 1 sellise tehingu suhtes kohaldatav. Riigikohus analüüsis, milline on õige õiguslik alus sisendkäibemaksu mahaarvamise välistamiseks. Lahendis on põhjalikult selgitatud maksustamise nüansse nii liisingulepingu objekti tagastamise kui ka lepingupoolte vahetumise korral.
  Loe edasi..

 • Korraldatud jäätmeveoga liitumisest saab isikut vabastada vaid erandkorras 12.02.2018

  Riigikohus tegi 16. jaanuaril otsuse asjas, milles lahendas kaebust seoses korraldatud jäätmeveoga liitumise ja sellest vabastamisega. Kaebajale kuulub Mäksa vallas kaks suvilatega hoonestatud kinnistut ja mõtteline osa veel ühest kinnistust. Mäksa vald sõlmis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Märts 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 168
Riigipühad: 30.03

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Raamatupidamine&Finants
 • SimplBooks
 • epood
 • Ezefs
 

Hommikuseminarid

Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
253596  Foorumi postitust
365  E-poe toodet
82  Koolitust
23214  Artiklit
52531  Registreerunud kasutajat
36202  Nädalakirja tellijat
33401  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017