auto koolitus
Pühapäev, 24. Juuni
 

ATAD - maksude vältimise vastased reeglid

Autor
Hannes Lentsius
AS Pricewaterhouse maksukonsultatsioonide osakonna juht

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastus­ringile tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on üle võtta direktiivist 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive ehk ATAD) tulenevad maksude vältimise vastased reeglid. ATAD põhineb omakorda OECD reeglitel, mille pinnalt loodi EL jaoks maksude vältimise vastaste meetmete miinimumstandard.

Eelnõus on kavandatud muudatuste jõustumise ajaks 1. jaanuar 2019, kuna see on eelnõuga rakendatava direktiivi ülevõtmise tähtaeg. Rahandus­ministeerium ei prognoosi muudatuste tulemusena olulist tulumaksu laekumise tõusu.

Uus peatükk

Tulumaksuseadust (TuMS) täiendatakse uue peatükiga (101), millesse koondatakse enamus direktiivist ülevõetavad kasumi nihutamise ja maksubaasi õõnestamise vastased meetmed. Uus peatükk sisaldab viit uut paragrahvi: § 541-§ 545.

Kasumi maksustamise reeglite kuritarvitamine toob kaasa tulumaksu

Sätestatakse nn üldine kuritarvituste vastane säte (§ 541), mille eesmärgiks on jätta maksueelise saamise eesmärgil tehtud tehing või tehingute ahel tulumaksuarvestuse tarbeks kogu tulumaksuseaduse ulatuses tähelepanuta, kui kuritarvitatakse mingit reeglit ja see on vastuolus kohaldatava maksuõiguse või välislepingu sisu või eesmärgiga.

Üldise kuritarvituste vastase sätte kehtestamisega seoses tühistatakse alates 1.11.2016 kehtinud samalaadne säte (§ 50 lg 14), mis takistas otseselt vabastusmeetodi kuritarvitamist, kuna uus säte kohaldub kogu tulumaksuseaduse ulatuses ja seega peab katma ka seda spetsiifilist olukorda.

Tulu, mis jäi residendist äriühingul (või Eestis asuval püsival tegevuskohal) saamata või kulu, mis tehti seoses eeltoodud tehingu või tehingute ahelaga, kuulub kasumi maksustamise reeglite kuritarvitamise sätte kohaselt (TuMS §s 541) tulumaksuga maksustamisele.

Tulumaks välismaiste kontrollitavate äriühingute jaotamata kasumilt

Välismaiste kontrollitavate äriühingute reeglid on Eestis seni kehtinud vaid füüsilise isiku tasandil (TuMS § 22) ja need näevad ette Eesti residentide kontrolli all oleva nn off-shore äriühingu teenitud kasumi omistamist ja maksustamist tulumaksuga.

Need sätted jäävad kehtima endisel kujul, kuid uue maksuobjektina sätestatakse välismaise kontrollitava äriühingu kasumi maksustamine residendist juriidilise isiku (või Eestis asuva mitteresidendist püsiva tegevuskoha) tasandil, kui TuMS §s 544 sätestatud tulu omistamise tingimused loetakse täidetuks. Erinevalt tavapärasest, kuulub see kasum maksumaksja poolt deklareerimisele välismaise kontrollitava äriühingu majandusaasta põhiselt. Kui majandusaastaks oleks näiteks kalendriaasta, siis kuuluks kasum deklareerimisele 10. juuliks ja tulumaks tasumisele 10. septembriks. 

Välismaine kontrollitav äriühing on Eesti äriühingu välismaal asetsev selline majandusüksus, milles residendist äriühingul on üksi või koos oma sidusettevõtjatega osalus, mis annab rohkem kui 50% selle majandusüksuse kapitalist või kasumist või hääleõigusest. Eesti on valinud kahe alternatiivi vahel valikut tehes selle variandi, mille puhul ei ole oluline, milline on tulumaksumäär vastavas välisriigis/ territooriumil. Seetõttu võib eelnõu alusel välismaiseks kontrollitavaks äriühinguks lugeda nii Euroopa Liidu muus liikmesriigis (näiteks Küprosel, Maltal või Hollandis) asuva äriühingu kui ka väljaspool Euroopa Liitu (näiteks Singapuris) asuva äriühingu.

Maksukohustuse tekkimiseks on määrav alljärgnevate tingimuste täitmine:

 • välismaise kontrollitava äriühingu tulu saamise alustehing või tehingute ahel oli näilik (fiktiivne);
   
 • näiliku tehingu või tehingute ahela teostamisel oli peamine eesmärk maksueelise saamine;
   
 • välismaise kontrollitava äriühingu tegelikku juhtimist teostatakse kontrolliva äriühingu võtmetöötajate poolt, mis lõi võimaluse kasumit saada.

Kõige keerukam saabki olema praktikas maksuhalduril otsustada selle üle, kas TuMS §-s 54sätestatud tingimused loetakse täidetuks või mitte.

Seega tasub edaspidi uute välismaiste äriühingute loomisel või olemasolevate kasutamisel tõsiselt analüüsida, kas see on äriliselt põhjendatav ja arvestada ka eeltoodud maksustamise riskiga.

Ülemäärase laenukasutuse kulu maksustamine tulumaksuga

Piiratakse võetud laenudelt arvestatava ülemäärase laenukasutuse kulu (üldreeglina intressikulu) mahaarvamist tuludest, kui piirangu aluseks olevad kolm kriteeriumi on täidetud ja erandid ei kohaldu (§ 542). Säte ei kohaldu erandina finantsettevõtjatele (pangad, kindlustusseltsid jne) ja "eraldiseisvatele üksustele".

Kriteeriumid on alljärgnevad.

Esiteks tuleb hinnata, kas laenukasutuse kulud majandusaastas ületavad 3 MEUR. Kui ei ületa, siis järgnevate kriteeriumite täitmist pole vaja vaadata. Kui ületab, siis on vaja tuvastada, kas laenukasutuse kulud ületavad 30% EBITDA-d (s.o. kasumit enne intresse, makse, kulumit). Kui ületab, siis seejärel tuleb tuvastada, kas äriühing on kasumis või kahjumis, et välja selgitada kas laenukasutuse kulu, mis ületab 3 MEUR-i ja 30% EBITDA-st, ületab kahjumit. Kui jah, siis makstakse tulumaksu kahjumit ületavalt osalt.

Selle maksuobjekti maksustamine tulumaksuga hakkab toimuma erandina majandusaasta põhiselt. Maksustamisele kuuluv ülemäärane laenukasutuse kulu deklareeritakse tavapärase majandusaasta (kalendriaasta) korral 10. juuliks ja tulumaks tasutakse 10. septembriks.

Ülemäärase laenukasutuse kulu summaline miinimum määr on Eesti mõistes kõrge ja kuna sätte kohaldamisel on ka erandeid, siis Rahandusministeeriumi hinnangul on antud piirangust puudutatud ettevõtteid Eestis tõenäoliselt alla kümne.

Lahkumismaks

Lahkumismaksu (TuMS § 543) mõte on tagada, et kui residendist juriidiline isik viib Eestist vara välja kas teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta, siis tulumaksuga maksustatakse summa, mis võrdub väljaviidava vara turuväärtusega vara välja viimise hetkel (sellest on õigus lahutada omakapitali sissemaksete osa). Kui residendist äriühing viib Eestist välja oma maksuresidentsuse, siis hakkab maksustamine toimuma TuMS § 50 lg 22 alusel omakapitali sellelt osalt, mis ületab sissemakseid.

Residendist äriühingu jaoks nähakse ette võimalus ajatada lahkumismaksu tasumine, v.a. kui vara või maksuresidentsus viiakse üle lepinguriiki, v.a. Liechtensteini.

Vabastusmeetodi rakendamise uued juhud

TuMS § 50 lg-t 11 täiendatakse uute alapunktidega, et võimaldada maksuvabastust dividendile, kui dividende makstakse sellise vara arvel, mille väljaviimisel tuli maksta lahkumismaksu või dividende makstakse välismaiselt kontrollitava äriühingult saadud dividendi või sellise äriühingu müügist saadud tulu arvel tulumaksuga maksustatud summa ulatuses. 

 • Autor: Hannes Lentsius, AS Pricewaterhouse maksukonsultatsioonide osakonna juht
 • Allikas: PricewaterhouseCoopers
RMP auto koolitus

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Juuni 2018 »
Tööpäevade arv kuus 21
Töötunde kuus 165
Riigipühad: 23.06 ja 24.06

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Liandre
 • etl
 • Volvo
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256241  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
81  Koolitust
22366  Artiklit
52748  Registreerunud kasutajat
36238  Nädalakirja tellijat
33386  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017