auto koolitus
Esmaspäev, 28. Mai
 

Efektiivsest auditist

Audiitorkogu avaldab järgmise sellel aastal arvestusala uurimistööde konkursil eriauhinna pälvinud lõputöö tutvustuse. Konkursil eriauhinna kategoorias "Parim audiitortegevuse alane uurimustöö" pälvinud Roman Budarov käsitleb oma magistritöös pealkirjaga Auditi efektiivsuse suurendamine muutuval audiitorteenuste turul võimalusi audiitori töö efektiivsemaks teostamiseks. 

Veel samal teemal

Audiitorettevõtjatel, kes muu hulgas aitavad tagada majanduskeskkonna usaldusväärsust ning suurendada avalikkuse kindlustunnet, on turumajanduse tingimustes tegutsevate ettevõtjatena täita siiski ka äriline eesmärk — teenida kasumit. Selleks tuleb muuseas arvestada audiitorteenuste turu tendentsidega, muutes vajadusel seniseid äriprotsesse. Audiitorteenuste turu range reglementeerituse tõttu on audiitorettevõtjatel aga raske oma teenustega teistest pakkujatest eristuda, sellest tulenevalt on turul üheks põhiliseks kliendiportfelli suurendamise argumendiks töövõtu hind. Konkurentsi suurendab ka uute tulijate lisandumine turule. Nii tulebki audiitorettevõtjal leida vastus küsimusele, kuidas säilitada ja/või kasvatada ärilist kasumlikkust tingimustes, kus standarditest ja kvaliteedinõuetest tulenevate tegevuste maht suureneb, samal ajal kui hinnatõus on turul oleva hinnasurve tõttu raskendatud. Eelnimetatud tegurid sunnivad audiitorettevõtjaid paratamatult mõtlema sellele, kuidas muuta oma töövõtte efektiivsemaks.

Auditi töövõtu puhul suureneb efektiivsus juhul, kui vajalik kindlus auditeeritava ettevõtte finantsnäitajate adekvaatsuse osas saadakse lühema aja jooksul.

Auditi efektiivsuse suurendamiseks tuleb kindlasti kaaluda nii täpsemat auditi planeerimist, mis vähendab omakorda substantiivsete protseduuride mahtu, kui ka substantiivsete protseduuride teostamise viisi ja lähenemist, mis hoiab kokku aega, andes samas vajaliku kindluse. Seda arusaama toetab fakt, et suur osa auditi töövõtte ebaõnnestub just kehva planeerimise ja ühesuguste protseduuride järjekindla (olukorrast sõltumatu) tegemise tõttu. Auditi efektiivsuse suurendamine parema planeerimise kaudu on aktuaalne ja mõjukas valdkond, kuid see nõuab nii põhjalikku analüüsi kui ka üldist mõtteviisi muutmist, mida aga ei ole võimalik lühemas perspektiivis saavutada. Auditi planeerimise etapil on vaja otsustada ning ka kinnitada vandeaudiitori poolt, millist valimi moodustamise viisi hakatakse kasutama substantiivsete protseduuride valimite moodustamisel. Otsuse kujundamisel on oluline võtta arvesse nii ettevõtte suurust, tehingute homogeensust kui kindlasti varasemat kogemust vastava kliendiga. Võimalusel tuleks valimi moodustamise viise kombineerida, et suurendada audiitori professionaalse kogemuse osa auditis. Sellisel juhul tuleb aga olla tähelepanelik valimi tulemuste tõlgendamisel.

Lisaks on oluline aru saada ettevõttes kehtivatest sisekontrollidest, veendudes esmalt nende olemasolus ja seejärel kontrollide testimisel ka nende toimivuses, mille tulemusel on võimalik vähendada substantiivsete protseduuride mahtu. Kindlasti tuleks meeles pidada, et isegi kui sisekontrolli testi valim ja substantiivse testi valim kokku on suuremad kui viimase valim ilma sisekontrolli testita, on sisekontrollidele tuginemisel pikaajaline efekt, kuna kehtivatele sisekontrollidele saab tugineda ka järgmiste aastate auditites.

Magistritööst selgus, et suurem osa küsitletud audiitoritest täheldab hinnasurvet audiitorteenuste turul mis omakorda sunnib audiitoreid auditi töövõtu hinna languse korral tegema auditit efektiivsemalt, et mitte kaotada töövõtu kasumlikkuses. Samas on audiitorid võtnud seisukoha, et töövõttu hinna langus ei tohi peegelduda töö kvaliteedi langetamises, kuid võib langetada auditi tunnihinda. Kokkuvõttes võib väita, et Eestis tegutsevad vandeaudiitorid loodavad hinnalanguse valguses siiski kindlustada oma kasumlikkust, tehes auditit efektiivsemalt, samal ajal kvaliteeti langetamata.

Kolm peamist valdkonda, kus küsitletud vandeaudiitorid näevad võimalust auditi efektiivsust suurendada olid:

1) auditi planeerimine,
2) ettevõttes kehtestatud sisekontrollide testimine,
3) substantiivsed protseduurid.

Küsitluses osalenud vandeaudiitorite arvates kulub suurem osa auditi töövõtule kuluvast ajast just substantiivsetele protseduuridele ehk vähendades substantiivsetele protseduuridele kuluvat aega, väheneb ka üldine auditi töövõtu ajaeelarve. Lisaks hindasid audiitorid ka ise võimalikuks muuta just substantiivsete protseduuride valdkonda efektiivsemaks. Selleks on nende arvates abiks nii õige valimi moodustamise viisi valik kui ka sisekontrollide testimine, mis võimaldab vähendada substantiivsete protseduuride valimit ja sellest tulenevalt suurendada töövõttude efektiivsust. Vandeaudiitorite teadmised sisekontrollide testimisest on piisavad selleks, et kasutada neid efektiivsuse suurendamiseks.

Magistritöö eesmärgil korraldatud küsitlusest tuli ka terve hulk uut teavet audiitorite hoiakute ja oskuste kohta. Positiivsena võib tuua välja järgmised tähelepanekud:

 • Vandeaudiitorid teavad nii erinevaid valimi moodustamise viise, nende puudusi ja eeliseid kui ka positiivset mõju auditi efektiivsusele.
   
 • Vandeaudiitorid mõistavad, et mittestatistilise valimi moodustamise kasutamisel on vaja seda võrreldes statistilise meetodi rakendamisega rohkem põhjendada.
   
 • Audiitorettevõtjad peavad oluliseks, et vandeaudiitor kinnitab eelnevalt valimi moodustamise viisi.
   
 • Vandeaudiitorid mõistavad, et ettevõttes toimivatest sisekontrollidest on vaja aru saada ja ka nende olemasolus ja toimimises veenduda, selleks, et neid hiljem testida ja nendele tugineda, vähendamaks substantiivsete protseduuride valimi mahtu.
   
 • Vandeaudiitorid mõistavad, et sisekontrollide testimine võimaldab suurendada efektiivsust pikema aja jooksul.

Samas selgusid uurimistulemustest järgmised negatiivsed tähelepanekud, mis takistavad magistritöö autori arvates auditi efektiivsemaks muutmist:

 • 41% küsitlusele vastanutest ei kasuta auditi tegemiseks spetsiaalselt selleks loodud arvutiprogrammi.
   
 • Suur osa audiitorettevõtjaid, kus küsitluses osalenud vandeaudiitorid töötavad, ei ole kindlaks määranud maksimaalset ja minimaalset valimi suurust, nende puudumine aga võib auditi efektiivsuse tõstmist takistada.
   
 • Üsna harva kasutatakse sisekontrollide tuvastamisel ja testimisel siseaudiitori abi.
   
 • Arvestatav osa küsitlusele vastanud vandeaudiitoritest testib sisekontrolle vaid olulise väärkajastamise riskide puhul.
tarkvara 1

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Telema arendab raamatupidaja virtuaalset assistenti 07.05.2018

  Elektroonilise andmevahetuse (EDI) ja e-arvete operaator Telema AS täiendab olemasolevat e-arvete menetlussüsteemi eFlow arendades edasi raamatupidaja virtuaalset assistenti nimega "Robin". "Tegemist on jätkuprogrammiga. Arendusprotsessi esimeses etapis oli fookuses ek ...
  Loe edasi..

 • Aitame tudengit! Raamatupidamistarkvara valikukriteeriumid 27.03.2018

  Keity Rodes on Tallinna tehnikaülikooli bakalaureuseõppe tudeng, kelle soov on oma uurimistöö käigus teha küsitlus, mille eesmärk on selgitada välja raamatupidamistarkvara valikukriteeriumid tarkvara kasutajate seas. Küsimustik on anonüümne j ...
  Loe edasi..

 • Selgusid Eesti parimad noored raamatupidajad 24.03.2018

  Reedel, 23. märtsil 2018. a astusid Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses võistlustulle 13 majandusarvestuse, väikeettevõtluse ja ärikorralduse eriala õppurit, et selgitada välja "Parim raamatupidaja 2018".
  Loe edasi..

 • Aitame tudengit! Raamatupidajate kutse-eetika teadlikkus 19.03.2018

  Melissa Padjus on Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna 4. kursuse bakalaureuseõppe tudeng, kelle soovi on oma uurimistöö käigus teha raamatupidajate seas küsitlus. Küsitluse eesmärk on selgitada välja raamatupidajate kutse-eetika teadlikkus, kui ...
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutsetunnistus - kellele ja miks 14.03.2018

  Inimene, kes tegutseb raamatupidajana, peab omama kutsetunnistust – see on raamatupidaja kvaliteedimärk! Üldjuhul me eelistame ju ikkagi käia arsti juures, kellel on vastav arstilitsents. Alternatiivsete võimaluste poole pöördume siis, kui oleme tavameditsiinis ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Merit iPhone
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Mai 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 01.05 ja 20.05

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas teie ettevõttes tutvustatakse töötajatele juba uue isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Careria
 • Hansaplant
 • olympic
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
255558  Foorumi postitust
352  E-poe toodet
78  Koolitust
22209  Artiklit
52722  Registreerunud kasutajat
36282  Nädalakirja tellijat
33463  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017