Merit Tarkvara
Esmaspäev, 16. Juuli
 

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS "Kevadmissioon 2018" KAVA

12.02.2018  (uuendatud 02.04.2018)

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös RMP Eestiga (www.RMP.ee) korraldab 19. aprillil 2018. a juba kaheksandat aastat raamatupidajate konverentsi "Kevadmissioon", mille eesmärk on avada ja jagada osalejatele kõige olulisemaid kevadisi teemasid.

Traditsiooniliselt on kevadkonverents praktilist laadi. Jagatakse näpunäited raamatupidaja igapäevatöö lihtsustamiseks, toimuvad erinevad õpitoad. Lisaks räägitakse hiljuti jõustunud ja lähiajal jõustuvatest seadusemuudatustest. Esinevad ja teadmisi jagavad Eesti tippspetsialistid.

Konverentsil esinevad:

 • Marko Saag (ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor)
 • Evelyn Liivamägi (Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja)
 • Ree Teinberg (Audit & Consult OÜ, partner/vandeaudiitor)
 • Mati Nõmmiste (Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner/vandeaudiitor)
 • Kaia Loob (Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist)
 • Anne Nuut (ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor)
 • Aule Kindsigo (Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant)
 • Sirle Orav-Hinno (Maksu- ja Tolliamet, juriidilise osakonna jurist)
 • Madis Laas  (Maksu- ja Tolliamet, auditiosakonna audiitor)
 • Siiri Antsmäe (Grant Thornton Baltic OÜ, riskijuhtimisteenuste valdkonna juht)
 • Liina Jõõts (Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja)

Konverentsipäeva juhib ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Marko Saag.

 

Kõigi konverentsil osalejate vahel loosime välja AQVA Hotel & Spa kinkekaardi: Majutuspakett 1 ööks kahele peamajas asuvas kahetoalises sviidis koos vee- ja saunakeskuse kasutusega.

PÄEVAKAVA
09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10.00-10.10

Urve Laur

Konverentsi avamine

Marko Saag
Konverentsi päevajuht, ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

10.10-10.50

Evelyn Liivamägi

Töötervishoiukulud versus spordikulud -
muudatused 2018

Varem oli tööandjal kohustus tagada töötajate töötervishoid ja kompenseerida teatud kulud, kuid puudus võimalus maksuvabaks ennetustegevuseks. Käesolevast aastast on aga selline võimalus olemas. Kuidas neil kuludel vahet teha ja mida ning millal saab kompenseerida, sellele saab vastuse ettekande käigus.

Ettekande teemad:

 • Mis vahe on töötervishoiukuludel ja spordikuludel?
 • Töötervishoiukulud, mis olid ja on maksuvabad, aga millal?
 • Uus võimalus - töötajate spordikulude kompenseerimine. Millal, miks ja kuidas?
 • Kellel ja mille alusel võib kompenseerida/katta töötervishoiu- ja spordikulusid?
 • Millised probleemid ja küsimused on üles kerkinud 2018. aasta esimese kolme kuu jooksul?

Evelyn Liivamägi
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

Evelyn Liivamägi omab bakalaureusekraadi majandusõiguses ja ta on töötanud maksude valdkonnas 2004. aastast. Ta alustas otseste maksudega ja tõusis 2011. aastal Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhiks, liikudes laienes tegevusvaldkond ka kaudsetele maksudele ning aktsiisidele. Tema praegune tööpõld on väga lai, alustades maksumaksjate nõustamisest, koolitamisest, seadusloome tõlgendamisest ja täiendamisest kuni maksude maksmiseks vajalike IT-lahenduste väljamõtlemiseni. Evelyn Liivamägi on osaline mitmes EL tasandi maksudealases töögrupis ning esinenud paljudel valdkonna seminaridel ja konverentsidel.

10.50-11.25

 Ree Teinberg

Kapitalirent ja kasutusrent RTJ ja IFRS valguses

Kõik ettevõtjad on seotud erinevate renditeenustega. Rendime nii kontori- kui ka tootmispindu, sõidukeid, töövahendid jms. Kuidas on õige ja parem neid tehinguid kajastada, see võetakse ettekandes vaatluse alla.

Ettekande teemad:

 • Kuidas mõjutavad rendi tingimused selle kajastamist?
 • Mis vahe on siiski kapitali- ja kasutusrendil?
 • Millal on mõistlik kasutada Raamatupidamise Toimkonna juhendis sätestatut, millal aga võtta appi IFRS reeglid?

Ree Teinberg
Audit & Consult OÜ, partner/vandeaudiitor

Ree Teinberg on Audit & Consult OÜ partner ja vandeaudiitor. Ta on olnud üks BDO Eesti AS juhtivaudiitoreid ja panustanud igapäevaselt ettevõtte kasvu ning arengusse, tegeledes mh ka värbamise ja meeskonna arendamisega. Ree Teinberg osales aktiivselt ka BDO Eesti AS koolitustegevuses, kui pakkus klientidele asjatundlikke nõuandeid finantsarvestuse, pakendiaruandluse ja ka sisekontrolli teemadel. Ta omab väärtuslikke kogemusi ka audiitorite eritöödes, sh tehingute seaduslikkuse kontroll avalikus sektoris.

11.25-12.00

 Mati Nõmmiste

Laenukasutuskulude kapitaliseerimine, sh sisemine intressimäär

Laenuga seotud kulutusi kajastatakse enamasti jooksva perioodi kuluna, aga on ka teine võimalus. Nimelt saab kulud teatud juhtudel kapitaliseerida ja seeläbi kajastada neid tõepärasemas vastavuses tuludega. Kuidas ja millal see on võimalik, saab teada ettekannet kuulates.

Ettekande teemad:

 • Mis on laenukasutuskulud?
 • Millal neid kapitaliseeritakse ja kuidas see toimub?
 • Mis asi on sisemine intressimäär ja kuidas seda arvutatakse?
 • Praktilised näited

Mati Nõmmiste
Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner/vandeaudiitor

Mati Nõmmiste on Grant Thornton Baltic OÜ (toona Rimess OÜ) üks asutajaid. Enam kui 25 aastat tööd nii ettevõtte juhi kui ka vandeaudiitorina teeb temast kahtlemata professionaalse praktiku. Aastate jooksul on ta kliente igakülgselt toetanud ja nõustanud, aidates märgata arenguvõimalusi ning juhtides tähelepanu riskikohtadele. Tema kliendid on Mootor Grupp AS, AS United Motors, My Fitness AS jpt. Mati Nõmmiste on Audiitorkogu asepresident ja Nõmme-Tallinna Rotary klubi pikaajaline liige. Ta on hinnatud lektor ja avaldab regulaarselt artikleid finantsarvestuse, auditeerimise ning majandusteemadel.

12.00-13.00

Lõunapaus

13.00-14.30 PRAKTILISED ÕPITOAD

13.00-13.40

 

 

 

ÕPITUBA 1

Sõiduautode ja kaubikute käibemaksuarvestus ning muudatused

Sõidukite soetamisel tasutud käibemaks ja selle hilisem ümberarvestuse kohustus võib tekitada segadust. Õpitoas vaadeldakse teemat süvitsi ja juhitakse tähelepanu olulisimale.

Õpitoas käsitletavad teemad:

 • Igapäevaste kulude arvestus käibemaksuseaduse valguses
 • Auto ost - 100% või 50% käibemaksu ja võimalik hilisem ümberarvestus
 • Kuidas toimub ümberarvestus praktikas? Reeglid ja kohustused
 • Mis siis saab, kui auto on 100% ettevõtluse jaoks, kuid ühel kuu tehakse erasõite?
 • Mida silmas pidada varem soetatud auto kasutamisel ja müügil?
 • Ostame täna auto, mis saab käibemaksust?

ÕPITUBA 2

Uued tuuled raamatupidamise seaduses. Kas alati piisab ainult seaduses sätestatust? Kuidas saab raamatupidaja ennast vajadusel kaitsta?

Viimased muudatused raamatupidamise seaduses on vähendanud oluliselt raamatupidamisliku algdokumendi nõudeid. Kuidas selles olukorras turvaliselt käituda, sellest saab õpitoas ülevaate.


Õpitoas käsitletavad teemad:

 • Vähendatud nõuded raamatupidamise algdokumentidele
 • Kas alati piisab raamatupidamise seaduses sätestatud reeglitest?
 • Mida saab raamatupidaja teha, et kaitsta end hilisemate probleemide eest?
 • Raamatupidamise siseeeskiri, kuidas teha sellest enda abimees ja kaitsekilp?

Kaia Loob

Kaia Loob
Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist

Kaia Loob lõpetas 1975. a TRÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal. Pärast lõpetamist asus tööle Rahandusministeeriumi kontrolli- ja revisjoni valitsusse ja tegeles kontrollitööga mitmetel ametikohtadel kuni 1990. a novembrini. Sealt alates kuni käesoleva ajani töötab Kaia Loob  Maksu- ja Tolliametis. Ta tegeleb kõigi käibemaksu puudutavate teemadega alates seadusandlusest kuni probleemsete käibemaksuküsimuste lahendamiseni.

Anne Nuut

Anne Nuut

ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor

Anne Nuut on lõpetanud TPI majandusteaduskonna raamatupidamise eriala. Ta on Raamatupidamise Toimkonna liige, Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja ja mitme toimkonna liige. Lisaks on Anne Nuut Eesti Maksumaksjate Liidu nõunike kogu liige. Ta on jaganud raamatupidajatele teadmisi paljudel seminaridel-koolitustel lähtudes oma praktikas omandatud kogemustest.

13.40-13.50 Paus (soovi korral õpitoa vahetus)

13.50-14.30

 

 

 

ÕPITUBA 1

Dividendid ja laenud ning deklareerimine. Muudatused maksustamisel

Dividendidele kehtestatud vähendatud tulumaks on küll tore, kuid praegu seda veel rakendada ei saa. Samuti ei pea deklareerima kõiki laene. Kuidas, millal ja mida - neile küsimustele saab õpitoas vastuse.

Õpitoas käsitletavad teemad:

 • Kuidas maksustatakse dividende täna?
 • Kuidas toimub dividendide maksustamine 14% + 7% korra alusel?
 • Millal võib kontsernisisene laen osutuda varjatud kasumieraldiseks?
 • Kas ja milliseid laene peab deklareerima?
 • Mida arvestada praktikas dividendide ja laenudega seoses?

ÕPITUBA 2

Kodukontori kulud. Töö ja elukoha vahelised sõidud uue seaduse järgi

Kodukontor on viimasel ajal üsna tavapärane, samuti sellega seotud kulud ja sõidud kodu ning töökoha vahel. Millega aga arvestada, et tehtud kulud oleksid ka seaduse piires. See saab õpitoas praktilisest näidete kaudu selgeks.

Õpitoas käsitletavad teemad:

 • Mis on kodukontor ja millised kulud aktsepteeritavad?
 • Erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks
 • Kodukontori rentimine
 • Millal tekib töö- ja elukoha vaheline sõit?
 • Töö- ja koduvaheline kaugus üle 50 km
 • Millal ja kuidas on võimalik kompenseerida selliseid sõite?

 

Sirle Orav-Hinno
Maksu- ja Tolliamet, juriidilise osakonna jurist

Madis Laas
Maksu- ja Tolliamet, auditiosakonna audiitor

Sirle Orav-Hinno
asus Maksu- ja Tolliametis juristina tööle 2015. aastal, kui omandas töö kõrvalt magistrikraadi õigusteaduses. Enne seda töötas ta Maksu- ja Tolliametis 2010. aastast erinevatel positsioonidel alates spetsialistist kuni juhtivrevidendini. Juristina annab ta nõu teistele osakondadele ja kaitseb Maksu- ja Tolliameti haldusakte kohtus. Sealhulgas hõlmab tema töö kapitali töögrupi (mis tegeleb muuhulgas laenude ja dividendide maksustamisküsimustega) abistamist ja nende haldusaktide kaitsmist kohtus.

Madis Laas
asus revidendina Maksu- ja Tolliametisse tööle 2013. aastal. Esmalt tegeles Madis käibemaksu tagastusnõuete ning kinnisvaratehingute maksustamise menetlustega. Alates 2016. aastast kuulub Madis Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna kapitali töögruppi, mis tegeleb peamiselt ettevõtte tulumaksu küsimustega, sealhulgas ka varjatud kasumieraldised. Madis on omandamas magistrikraadi majanduses, keskendudes oma lõputöös Eesti ettevõtete tulumaksu probleemidele.


Aule Kindsigo

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Töötanud aastatel 1990-2012 Maksu- ja Tolliametis, viimased neist Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana. Alates 2012. a on ta Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige ja maksukonsultant. Aule Kindsigo on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ning kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, aastatel 2009-2015 oli EBS maksunduse lektor.

14.30-15.00

Kohvipaus

15.00-15.10

Lepatriinu
 

Konverentsi osalejaid tervitab särav ja armas muusik ning laulukirjutaja Lepatriinu.

Lepatriinu on artist, kes loob lüürika kaudu muinasjutulise meeleolu koos kaasahaaravate elektrooniliste rütmide ja akustiliste instrumentidega.

15.10-15.35

Urve Laur

 

Euroopa Liidu ja OECD planeeritavad maksumuudatused

Eesti maksusüsteem on üsna olulisel määral mõjutatav erinevatest Euroopa Liidu ja OECD algatustest. Viimastel aastatel on mõlemad ühendused algatanud mitmeid põhimõttelisi muudatusi liikmesriikide maksusüsteemide täiendamiseks ja tühimike eemaldamiseks. Näiteks planeeritakse Euroopa Liidus olulisi muudatusi käibemaksu ja kasumi maksuvabastuste valdkonnas. OECD ja Euroopa Liit töötavad meetmete kallal, mis muudaks piiriüleselt tegelevate interneti äride maksustamist jne.

Ettekande jooksul tutvutakse erinevate algatustega ja vaadatakse, kui kaugel need arutelud on ning millal võiksid uued reeglid jõustuda.

Marko Saag
ATTELA Advokaadibüroo OÜ, partner/vandeadvokaat; TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marko Saag on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2006. a ja omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko nõustab kliente maksuõiguse, äriõiguse, M&A ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas.

15.35-16.15

Siiri Antsmäe

Alates 25.05.2018. a kehtima hakkav uus isikuandmete kaitse üldmäärus, sh Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus. Mida peab teadma raamatupidaja?

Isikuandmete kaitse ei ole ainult suurettevõtete ja juhtkonna teema. Isikuandmed on need, mida töötleme oma töös igapäevaselt, aga ka need, mida oleme endast avalikes keskkondades või tööandjale jaganud. Keegi ei soovi, et teave temast leviks ilma teadmata, sestap on oluline olla teadlik, kuidas korrektselt tegutseda.

Ettekande teemad:

 • Andmed - kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine
 • Säilitamise piirang
 • Andmed pilves, millele pöörata tähelepanu teenuselepingus, sh raamatupidamisprogrammid
 • Raamatupidaja vastutus isikuandmete töötlemise eest raamatupidamisprogrammis
 • Määruse territoriaalne ulatus ja trahvide määramine

Siiri Antsmäe
Grant Thornton Baltic OÜ, riskijuhtimisteenuste valdkonna juht

Siiri Antsmäe on Grant Thornton Baltic OÜ Baltikumi riskijuhtimisteenuste valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ja ta on läbinud siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri Antsmäe on alates 2007. a koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teinud koostööd siseaudiitor.ee, raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri Antsmäe sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ja CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.


16.15-16.50

Liina Jõõts

Minu varad ja võlad Maksu- ja Tolliametis – ettemaksukonto, ajatamine ning intress

Ettemaksukontol haldab maksuhaldur maksukohustuslase rahalisi toiminguid. Ettekande käigus keskendutakse nii konto olemusele ja sellel olevate vahendite kasutamise võimalustele, aga tähelepanu saavad ka ajatamine ning maksuintressid.

 • Ettemaksukonto olemus, millal ja kuidas saab kasutada oma vahendeid, mis asuvad ettemaksukontol?
 • Ajatamine - lihtsustatud menetlus, etteulatuv ajatamine, ajatamise eelised
 • Maksuintress. Kas 0,06% või hoopis 0,03% päevas?
 • Uued võimalused e-maksuametis
 • Mida uut on lähiaastatel e-maksuametis oodata, et lihtsustada ettevõtjate igapäevatööd?

Liina Jõõts
Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja

Maksunduse eriala hariduse omandamine Tallinna Majanduskoolis tõi Liina Jõõtsi loogilise jätkuna tööle Maksu- ja Tolliametisse, kus ta on töötanud erinevatel ametikohtadel kümme aastat. Oma haridusteed jätkas ta Tartu Ülikoolis, kus omandas 2011. a magistrikraadi ärijuhtimise erialal. Aastast 2017 juhib ta Maksu- ja Tolliametis talituse tööd, mille peamine ülesanne on hoolitseda võlgade esmaste sissenõudmise toimingute korraldamise ja sooritamise eest. Selle hulka kuulub ka ajutiste makseraskuste korral maksukohustuslaste nõustamine maksuvõla tasumisel ja ajatamise võimaldamine.


16.50-17.00

Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

TÄPSEM INFO
TOIMUMISE AEG/KOHT: 19. aprill 2018 kell 10.00-17.00
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

OSAVÕTUMAKS:

SOODUSHIND kuni 15. aprillini 179 € + km
Alates 16. aprillist 259 € + km

REGISTREERIMINE:

Registreerimiseks täitke palun registreerumislehel olev registreerimisvorm. Seejärel saadetakse teile kinnitus koos arvega.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG:

Viimane registreerimise päev on 16.04.2018 või kuni konverents on välja müüdud.
TASUMINE:

Teile saadetud arve palume tasuda sellel märgitud tähtajaks.

LOOBUMINE:

Kirjalikul teavitamisel:
- kuni 28.03.2018 tagastatakse 100% konverentsi maksumusest.
- vahemikus 29.03.-11.04.2018 tagastatakse 50% maksumusest.
Kui konverentsil osalemisest loobutakse pärast 11.04.2018. a osavõtutasu ei tagastata ja arve kuulub tasumisele.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjaliku läbirääkimise teel. Kaebustele reageerivad seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuht ning tegevjuht. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus kohtus seaduses sätestatud korras.
LISAINFORMATSIOON: telefon 684 8110
e-post info@rmp.ee

tarkvara 2

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Esikümne artiklid juunis 2018 04.07.2018

  Praktiline juhend isikuandmete töötlejatele | Andmekaitse Andmekaitse inspektsioon süstematiseeris ja võttis ühtede kaante vahele kokku praktilised soovitused uue andmekaitseõiguse rakendajatele. "Isikuandmete töötleja üldjuhend" tugin ...
  Loe edasi..

 • Esikümne artiklid mais 2018 05.06.2018

  Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018 | Maksundus  Alates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lg 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga. Käibemaksu deklareerimine, kui kaup ...
  Loe edasi..

 • Palume teatada e-posti aadressi muudatusest 25.05.2018

  Head rmp.ee registreerunud kasutajad, uue aasta saabudes on hea vaadata üle oma andmed rmp.ee portaalis ning anda meile teada oma meiliaadressi muudatusest. Kindlasti teate, et rmp.ee portaali kasutajaks registreerumine on tasuta. Nii anname registreerunud kasutajatele võimaluse lugeda tavakülastajale kättesaamatuid artikleid, tellida kolmapäeviti ilmuvadt uudiskirja "Nädalakiri" ning osaleda soodushinnaga meie koolitustel.
  Loe edasi..

 • RMP Eesti OÜ koolituste ajalugu 22.05.2018

  Käesolevalt lehelt on võimalik leida informatsiooni RMP Eesti OÜ poolt korraldatud ja juba toimunud koolituste kohta. 2018 I POOLAASTA Aeg Pealkiri ...
  Loe edasi..

 • Pilte 19.04.2018 toimunud Eesti raamatupidajate konverentsilt "Kevadmissioon 2018" 02.05.2018

  Neljapäeval, 19. aprillil 2018 toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses kevadine Eesti raamatupidajate konverents "Kevadmissioon 2018", kus teoreetilised loengud olid põimitud praktilisemat sorti töötubadega ja maksuteemad raamatupidamise valdkonna o ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Teejuht 2019. aastaks 24.10.2018 Tallinn RMP Eesti ning Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös
Konsolideerimisest praktiliselt ja põhjalikult 22.11.2018 Tallinn RMP Eesti
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Aktiver
 • saku metall
 • epood
 • Avalik andbemaas
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256807  Foorumi postitust
353  E-poe toodet
87  Koolitust
22168  Artiklit
52778  Registreerunud kasutajat
36226  Nädalakirja tellijat
33347  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017