swedbank
Kolmapäev, 21. Veebruar
 

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS "Kevadmissioon 2018" KAVA

12.02.2018  (uuendatud 13.02.2018)

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös RMP Eestiga (www.RMP.ee) korraldab 19. aprillil 2018. a juba kaheksandat aastat raamatupidajate konverentsi "Kevadmissioon", mille eesmärk on avada ja jagada osalejatele kõige olulisemaid kevadisi teemasid.

Traditsiooniliselt on kevadkonverents praktilist laadi. Jagatakse näpunäited raamatupidaja igapäevatöö lihtsustamiseks, toimuvad erinevad õpitoad. Lisaks räägitakse hiljuti jõustunud ja lähiajal jõustuvatest seadusemuudatustest. Esinevad ja teadmisi jagavad Eesti tippspetsialistid.

Konverentsil esinevad:

 • Marko Saag (ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor)
 • Evelyn Liivamägi (Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja)
 • Ree Teinberg (Audit & Consult OÜ, partner/vandeaudiitor)
 • Mati Nõmmiste (Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner/vandeaudiitor)
 • Kaia Loob (Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist)
 • Anne Nuut (ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor)
 • Aule Kindsigo (Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant)
 • Siiri Antsmäe (Grant Thornton Baltic OÜ, riskijuhtimisteenuste valdkonna juht)
 • Liina Jõõts (Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja)

Konverentsipäeva juhib ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Marko Saag.

 

PÄEVAKAVA
09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10.00-10.10

Urve Laur

Konverentsi avamine

Marko Saag
Konverentsi päevajuht, ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

10.10-10.50

Evelyn Liivamägi

Töötervishoiukulud versus spordikulud -
muudatused 2018

 • Mis vahe on töötervishoiukuludel ja spordikuludel?
 • Töötervishoiukulud, mis olid ja on maksuvabad, aga millal?
 • Uus võimalus - töötajate spordikulude kompenseerimine. Millal, miks ja kuidas?
 • Kellel ja mille alusel võib kompenseerida/katta töötervishoiu- ja spordikulusid?
 • Millised probleemid ja küsimused on üles kerkinud 2018. aasta esimese kolme kuu jooksul?

Evelyn Liivamägi
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

Evelyn Liivamägi omab bakalaureusekraadi majandusõiguses ja ta on töötanud maksude valdkonnas 2004. aastast. Ta alustas otseste maksudega ja tõusis 2011. aastal Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhiks, liikudes laienes tegevusvaldkond ka kaudsetele maksudele ning aktsiisidele. Tema praegune tööpõld on väga lai, alustades maksumaksjate nõustamisest, koolitamisest, seadusloome tõlgendamisest ja täiendamisest kuni maksude maksmiseks vajalike IT-lahenduste väljamõtlemiseni. Evelyn Liivamägi on osaline mitmes EL tasandi maksudealases töögrupis ning esinenud paljudel valdkonna seminaridel ja konverentsidel.

10.50-11.25

 Ree Teinberg

Kapitalirent ja kasutusrent RTJ ja IFRS valguses

 • Kuidas mõjutavad rendi tingimused selle kajastamist?
 • Mis vahe on siiski kapitali- ja kasutusrendil?
 • Millal on mõistlik kasutada Raamatupidamise Toimkonna juhendis sätestatut, millal aga võtta appi IFRS reeglid?

Ree Teinberg
Audit & Consult OÜ, partner/vandeaudiitor

Ree Teinberg on Audit & Consult OÜ partner ja vandeaudiitor. Ta on olnud üks BDO Eesti AS juhtivaudiitoreid ja panustanud igapäevaselt ettevõtte kasvu ning arengusse, tegeledes mh ka värbamise ja meeskonna arendamisega. Ree Teinberg osales aktiivselt ka BDO Eesti AS koolitustegevuses, kui pakkus klientidele asjatundlikke nõuandeid finantsarvestuse, pakendiaruandluse ja ka sisekontrolli teemadel. Ta omab väärtuslikke kogemusi ka audiitorite eritöödes, sh tehingute seaduslikkuse kontroll avalikus sektoris.

11.25-12.00

 Mati Nõmmiste

Laenukasutuskulude kapitaliseerimine, sh sisemine intressimäär
 • Mis on laenukasutuskulud?
 • Millal neid kapitaliseeritakse ja kuidas see toimub?
 • Mis asi on sisemine intressimäär ja kuidas seda arvutatakse?
 • Praktilised näited

Mati Nõmmiste
Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner/vandeaudiitor

Mati Nõmmiste on Grant Thornton Baltic OÜ (toona Rimess OÜ) üks asutajaid. Enam kui 25 aastat tööd nii ettevõtte juhi kui ka vandeaudiitorina teeb temast kahtlemata professionaalse praktiku. Aastate jookusl on ta kliente igakülgselt toetanud ja nõustanud, aidates märgata arenguvõimalusi ning juhtides tähelepanu riskikohtadele. Tema kliendid on Mootor Grupp AS, AS United Motors, My Fitness AS jpt. Mati Nõmmiste on Audiitorkogu asepresident ja Nõmme-Tallinna Rotary klubi pikaajaline liige. Ta on hinnatud lektor ja avaldab regulaarselt artikleid finantsarvestuse, auditeerimise ning majandusteemadel.

12.00-13.00

Lõunapaus

13.00-14.30 PRAKTILISED ÕPITOAD

13.00-13.40

 

 

 

ÕPITUBA 1

Sõiduautode ja kaubikute käibemaksuarvestus ning muudatused

 • Igapäevaste kulude arvestus käibemaksuseaduse valguses
 • Auto ost - 100% või 50% käibemaksu ja võimalik hilisem ümberarvestus
 • Kuidas toimub ümberarvestus praktikas? Reeglid ja kohustused
 • Mis siis saab, kui auto on 100% ettevõtluse jaoks, kuid ühel kuu tehakse erasõite?
 • Mida silmas pidada varem soetatud auto kasutamisel ja müügil?
 • Ostame täna auto, mis saab käibemaksust?

ÕPITUBA 2

Uued tuuled raamatupidamise seaduses. Kas alati piisab ainult seaduses sätestatust? Kuidas saab raamatupidaja ennast vajadusel kaitsta?

 • Vähendatud nõuded raamatupidamise algdokumentidele
 • Kas alati piisab raamatupidamise seaduses sätestatud reeglitest?
 • Mida saab raamatupidaja teha, et kaitsta end hilisemate probleemide eest?
 • Raamatupidamise siseeeskiri, kuidas teha sellest enda abimees ja kaitsekilp?

Kaia Loob

Kaia Loob
Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist

Kaia Loob lõpetas 1975. a TRÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal. Pärast lõpetamist asus tööle Rahandusministeeriumi kontrolli- ja revisjoni valitsusse ja tegeles kontrollitööga mitmetel ametikohtadel kuni 1990. a novembrini. Sealt alates kuni käesoleva ajani töötab Kaia Loob  Maksu- ja Tolliametis. Ta tegeleb kõigi käibemaksu puudutavate teemadega alates seadusandlusest kuni probleemsete käibemaksuküsimuste lahendamiseni.

Anne Nuut

Anne Nuut

ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor

Anne Nuut on lõpetanud TPI majandusteaduskonna raamatupidamise eriala. Ta on Raamatupidamise Toimkonna liige, Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja ja mitme toimkonna liige. Lisaks on Anne Nuut Eesti Maksumaksjate Liidu nõunike kogu liige. Ta on jaganud raamatupidajatele teadmisi paljudel seminaridel-koolitustel lähtudes oma praktikas omandatud kogemustest.

13.40-13.50 Paus (soovi korral õpitoa vahetus)

13.50-14.30

 

 

 

ÕPITUBA 1

Dividendid ja laenud ning deklareerimine. Muudatused maksustamisel

 • Kuidas maksustatakse dividende täna?
 • Kuidas toimub dividendide maksustamine 14% + 7% korra alusel?
 • Millal võib kontsernisisene laen osutuda varjatud kasumieraldiseks?
 • Kas ja milliseid laene peab deklareerima?
 • Mida arvestada praktikas dividendide ja laenudega seoses?

ÕPITUBA 2

Kodukontori kulud. Töö ja elukoha vahelised sõidud uue seaduse järgi

 • Mis on kodukontor ja millised kulud aktsepteeritavad?
 • Erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks
 • Kodukontori rentimine
 • Millal tekib töö ja elukoha vaheline sõit?
 • Töö- ja koduvaheline kaugus üle 50 km
 • Millal ja kuidas on võimalik kompenseerida selliseid sõite?


Esinejad Maksu- ja Tolliametist juriidilisest ja auditiosakonnast

Aule Kindsigo

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Töötanud aastatel 1990-2012 Maksu- ja Tolliametis, viimased neist Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana. Alates 2012. a on ta Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige ja maksukonsultant. Aule Kindsigo on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ning kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, aastatel 2009-2015 oli EBS maksunduse lektor.

14.30-15.00

Kohvipaus

15.00-15.10

Lepatriinu
 

Konverentsi osalejaid tervitab särav ja armas muusik ning laulukirjutaja Lepatriinu.

Lepatriinu on artist, kes loob lüürika kaudu muinasjutulise meeleolu koos kaasahaaravate elektrooniliste rütmide ja akustiliste instrumentidega.

15.10-15.35

Urve Laur

 

Euroopa Liidu ja OECD planeeritavad maksumuudatused

Eesti maksusüsteem on üsna olulisel määral mõjutatav erinevatest Euroopa Liidu ja OECD algatustest. Viimastel aastatel on mõlemad ühendused algatanud mitmeid põhimõttelisi muudatusi liikmesriikide maksusüsteemide täiendamiseks ja tühimike eemaldamiseks. Näiteks planeeritakse Euroopa Liidus olulisi muudatusi käibemaksu ja kasumi maksuvabastuste valdkonnas. OECD ja Euroopa Liit töötavad meetmete kallal, mis muudaks piiriüleselt tegelevate interneti äride maksustamist jne.

Ettekande jooksul tutvutakse erinevate algatustega ja vaadatakse, kui kaugel need arutelud on ning millal võiksid uued reeglid jõustuda.

Marko Saag
ATTELA Advokaadibüroo OÜ, partner/vandeadvokaat; TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marko Saag on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2006. a ja omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko nõustab kliente maksuõiguse, äriõiguse, M&A ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas.

15.35-16.15

Siiri Antsmäe

Alates 25.05.2018. a kehtima hakkav uus isikuandmete kaitse üldmäärus, sh Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus. Mida peab teadma raamatupidaja?

 • Andmed - kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine
 • Säilitamise piirang
 • Andmed pilves, millele pöörata tähelepanu teenuselepingus, sh raamatupidamisprogrammid
 • Raamatupidaja vastutus isikuandmete töötlemise eest raamatupidamisprogrammis
 • Määruse territoriaalne ulatus ja trahvide määramine

Siiri Antsmäe
Grant Thornton Baltic OÜ, riskijuhtimisteenuste valdkonna juht

Siiri Antsmäe on Grant Thornton Baltic OÜ Baltikumi riskijuhtimisteenuste valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ja ta on läbinud siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri Antsmäe on alates 2007. a koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teinud koostööd siseaudiitor.ee, raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri Antsmäe sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ja CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.


16.15-16.50

Liina Jõõts

Minu varad ja võlad Maksu- ja Tolliametis – ettemaksukonto, ajatamine ning intress

 • Ettemaksukonto olemus, millal ja kuidas saab kasutada oma vahendeid, mis asuvad ettemaksukontol?
 • Ajatamine - lihtsustatud menetlus, etteulatuv ajatamine, ajatamise eelised
 • Maksuintress. Kas 0,06% või hoopis 0,03% päevas?
 • Uued võimalused e-maksuametis
 • Mida uut on lähiaastatel e-maksuametis oodata, et lihtsustada ettevõtjate igapäevatööd?

Liina Jõõts
Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja

Maksunduse eriala hariduse omandamine Tallinna Majanduskoolis tõi Liina Jõõtsi loogilise jätkuna tööle Maksu- ja Tolliametisse, kus ta on töötanud erinevatel ametikohtadel kümme aastat. Oma haridusteed jätkas ta Tartu Ülikoolis, kus omandas 2011. a magistrikraadi ärijuhtimise erialal. Aastast 2017 juhib ta Maksu- ja Tolliametis talituse tööd, mille peamine ülesanne on hoolitseda võlgade esmaste sissenõudmise toimingute korraldamise ja sooritamise eest. Selle hulka kuulub ka ajutiste makseraskuste korral maksukohustuslaste nõustamine maksuvõla tasumisel ja ajatamise võimaldamine.


16.50-17.00

Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

TÄPSEM INFO
TOIMUMISE AEG/KOHT: 19. aprill 2018 kell 10.00-17.00
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

OSAVÕTUMAKS:

SOODUSHIND kuni 28. veebruarini 159 € + km
1.-31.märtsini 169 € + km
1.-15. aprillini 179 € + km

Alates 16. aprillist 259 € + km

REGISTREERIMINE:

Registreerimine algab 13.02.2018!

Registreerimiseks täitke palun registreerumislehel olev registreerimisvorm. Seejärel saadetakse teile kinnitus koos arvega.

REGISTREERIMISE TÄHTAEG:

Viimane registreerimise päev on 16.04.2018 või kuni konverents on välja müüdud.
TASUMINE:

Teile saadetud arve palume tasuda sellel märgitud tähtajaks.

LOOBUMINE:

Kirjalikul teavitamisel kuni 28.03.2018 tagastatakse 100% konverentsi maksumusest.
Teavitamisel vahemikus 29.03.-11.04.2018 tagastatakse 50% maksumusest.
Kui konverentsil osalemisest loobutakse pärast 11.04.2018. a osavõtutasu ei tagastata ja arve kuulub tasumisele.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjaliku läbirääkimise teel. Kaebustele reageerivad seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuht ning tegevjuht. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus kohtus seaduses sätestatud korras.
LISAINFORMATSIOON: telefon 684 8110
e-post info@rmp.ee

andmekaitse marts 2018

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • RMP Eesti OÜ koolituste ajalugu 15.02.2018

  Käesolevalt lehelt on võimalik leida informatsiooni RMP Eesti OÜ poolt korraldatud ja juba toimunud koolituste kohta. 2018 I POOLAASTA Aeg Pealkiri ...
  Loe edasi..

 • RMP.ee jõulumäng 12.-22. detsember 2017 27.12.2017

  .td1 {font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt;} Ei ole seegi aasta erand :). RMP.ee traditsiooniline jõulumäng koos päkapikkudega on taas alanud ning meil on hea meel jagada toredaid kingiideid, pakkuda võimalust lahendada päevaküsimusi ning rõõ ...
  Loe edasi..

 • 2018. aasta raamatupidaja KALENDERMÄRKMIKE ja LAUAKALENDRI tellimine 22.12.2017

  Juba 13. aastat annab RMP Eesti OÜ välja finantsinimestele suunatud kalendermärkmikku, mis sisaldab lisaks kalendaariumile maksutähtpäevi, riigipühi, abitabeleid ja kalendaarset tööajafondi. Täiendavalt leiab tähtsamad faktid ja viited seadustele, näiteid puhkusetasu ja hüvitiste arvestamisest ning palju muudki tööks vajalikku.2018. aasta kalendermärkmikud on samuti kahes erinevas suuruses, paljudes erinevates värvitoonides ja kuldsest metallist nurkadega.
  Loe edasi..

 • Raamatupidaja kalendrite postitus on alanud 22.12.2017

  Head kalendermärkmike, sisude ja lauakalendrite tellijad! Anname teada, et kalendermärkmikud jõudsid 20. detsembril RMP Eesti OÜ kontorisse ja postitus on alanud kõigile tellijatele, kelle arved on tasutud. Kuna tellimusi on palju, lähevad viimased märkmikud ...
  Loe edasi..

 • Esikümne artiklid novembris 2017 04.12.2017

  Maksuvaba tulu 2018 | Maksundus Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS"Kevadmissioon 2018" 19.04.2018 Tallinn RMP Eesti ning Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös
Rahavoogude aruande koostamine - praktiliselt ja põhjalikult 04.05.2018 Tallinn RMP Eesti
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
« Veebruar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 20
Töötunde kuus 157
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas koostate juba puhkuste ajakava?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Manpower
 • SimplBooks
 • resa
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252907  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
87  Koolitust
23082  Artiklit
52429  Registreerunud kasutajat
36145  Nädalakirja tellijat
33359  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017