swedbank
Kolmapäev, 21. Veebruar
 

Pindalatoetustega seotud tähtaegadest ja kontrollist

Alanud on iga-aastane pindalatoetuste ja loomapõhiste MAK meetmete kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Taotlejal või tema esindajal soovitame olla kohapealse kontrolli juures. Kui taotlejale teatatakse kontrollist ette, siis palume hoolikalt kuulata, milliseid dokumente soovib inspektor näha ning need aegsasti välja otsida – nii on kontroll ladusam ja see aitab vältida lisakontrolle.

Pindala- ja loomatoetuste valimi raames teevad oma pädevuse piires kontrolle peale PRIA veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse osas ka Keskkonnainspektsioon.

Mis on tänavu teisiti?

Lisaks toetuse nõuete ja nõuetele vastavuse reeglite järgimise kontrollimisele tehakse alates käesolevast aastast kohapealseid kontrolle püsirohumaa tagasirajamise nõude täitmise üle. Püsirohumaid pole lubatud mitte mingis ulatuses üles harida. Palume sellega kindlasti arvestada ka järgmise aasta põllutööde planeerimisel. Tuletame meelde, et ülesharimise keeld ei kohaldu vaid väikepõllumajandustootjate toetuse kavaga liitunutele ja mahetootjatele mahetunnustatud maa osas juhul, kui taotleja pole valinud taotlemisel võimalust täita rohestamise nõudeid kogu maal.

Teise uuendusena toimuvad sel aastal 2016. aastal nö "kollase kaardi" saanute järelkontrollid. "Kollane kaart" on  teatud toetustel (ÜPT, noore põllumajandustootja, Natura metsa ja põllumaa) toetuste administratiivses või kohapealses kontrollis tuvastatud väikese pinnaerinevuse (2 ha või 3% ning kuni 10%) eest taotlejale antav ühekordne hoiatus, mille korral ei rakendata vähendamist täiel määral, vaid teatud kordaja võrra - pinnaerinevuse eest tehtavat vähendust vähendatakse 50%-i. Tänavu viiakse kõigi 2016. aastal "kollase kaardi" saanud taotlejate juures läbi vastava meetme raames kohapealne kontroll. Kui ka nüüd tuvastatakse uuesti pinnaerinevus, siis sel aastal toimub sanktsioneerimine tavakorras ning ka 2016. aastal 50% võrra vähendatud pinnaerinevuse sanktsioon arvatakse selle aasta toetusest maha.

Vajadusel saadab PRIA taotlejatele teavitusi või järelepärimisi seoses taotluse andmete kontrollimisel tuvastatud puudustega või täpsustamist vajavate asjaoludega. Järelepärimisi tehakse nii telefoni kui ka kirja teel. Tähtaegne vastamine järelepärimisele on kindlasti vajalik, sest vastamata jätmine võib kaasa tuua toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise.

Taotlejatele kehtivad peamised tähtajad

Tegevus Tähtaeg
Kultuur on külvatud, maha pandud või
istutatud
hiljemalt 15. juuni
Püsirohumaade hekseldamisega
alustamine
lubatud alates 5. juulist
Poolloodusliku koosluse esinemisala
niitmine
lubatud alates 10. juulist
Rohumaa niitmine või muul viisil
hooldamine, mis annab niitmisega
sarnase tulemuse ning niite kokku kogumine
hiljemalt 10. august
Hooldamistööd viljapuu- ja marjaaias – puude
ja põõsaste võraaluste ja reavahede niitmine
vm viisil hooldamine, mis annab niitmisega
sarnase tulemuse; niite kokku kogumine
hiljemalt 10. august
Rohestamise mitmekesistamise tava raames peab põllumajanduskultuur kasvama samal kohal 15. juuni kuni 15. august
Ökoalana märgitud söödil/kesal on
hooldamistegevused keelatud
kuni 15. augustini
Looduskaitselise piiranguga alal rohumaa
niitmine või muul viisil hooldamine, mis
annab niitmisega sarnase tulemuse ning
niite kokku kogumine
hiljemalt 20. august
Hooldamistegevus looduskaitselise piiranguga alal
viljapuu- ja marjaaias – puude ja põõsaste võraaluste
ja reavahede niitmine vm viisil hooldamine, mis
annab niitmisega sarnase tulemuse;
niite kokku kogumine
hiljemalt 20. august
Kui toetust taotletakse KSM raames mesilaste
korjealade rajamise lisategevuse eest, siis peab
kasvatama toetusõiguslikul maal mesilasperedest
kuni 200 m kaugusel puhaskultuurina
vähemalt kolme korjetaime liiki
kuni 15. august
PLK taotlemise korral niidetava
poolloodusliku koosluse niitmine ja niite kokku kogumine
hiljemalt 1. september
PLK taotlemise korral karjatatava poolloodusliku
koosluse nõuetekohane karjatamine (rohustu on
vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud, ülejäänud
ala valdavalt söödud).
hiljemalt 1. oktoober
Lämmastikku siduva kultuuri kasvatamisel ökoalana ei
ole lubatud nimetatud ala sisse künda ega kasutada
muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise va talivilja
kasvatamise korral
kuni 15. oktoober
KSM ja MAH taotlejatel peab nõutud ulatuses maad
olema talvise taimkatte all
1. november kuni 31. märts
KSM ja MAH taotlejad peavad saatma nõutud hulga
mullaproove analüüsimiseks akrediteeritud
laboratooriumisse
1. detsember


Tähtaegadest rohumaadel toimuva põllumajandusliku tootmise korral

Tootmiseks kasutataval rohumaal peab kohalikele normidele vastavatest agrotehnilistest võtetest ja loomakasvatuse tehnoloogiatest tulenevalt olema võimalik üldjuhul hiljemalt 10. augustiks (kaitstaval loodusobjektil asuval põllumajandusmaal hiljemalt 20. augustiks) visuaalselt tuvastada, et vähemalt korra vegetatsiooniperioodi jooksul on rohumaal tegeletud põllumajandusliku tegevusega.  Ilmastikuolude tõttu võib siiski juhtuda, et nendeks  kuupäevadeks ei saa tootmistegevust rohumaadel täielikult lõpetada. Sellest tulenevalt kontrollib PRIA, et esmakordne tootmistegevus rohumaadel oleks tuvastatav hiljemalt 1. septembriks, st rohumaalt on sööt kokku kogutud ja on toimunud piisav karjatamine (vajadusel on karjamaa üle niidetud või hekseldatud, et saavutataks niitmisega sarnane tulemus). Sellist käsitlust toetab ka maaülikooli teadlaste eksperthinnang.

Üksikud erandjuhtumeid, lisaks vääramatule jõule või erandlikele asjaoludele, võib kõne alla tulla lähtuvalt tootmistegevuse eripäradest. Kui pärast 1. septembrit on rohumaal niide maas või on seda maad ilma eelneva tootmistegevuseta hekseldatud pärast hooldamise tähtaega (vt tabelist), siis selline tegevus ei ole käsitletav tootmistegevusena ja sellised põllud ei ole ÜPT jaoks käesoleval aastal toetusõiguslikud.

Tänavu on niitmise toimumise tuvastamisel abiks ka satelliitseire andmed.

andmekaitse marts 2018

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Tallinn hakkab maksma matusetoetust 250 eurot 29.01.2018

  Tallinna linnavalitsus on saatnud linnavolikogule täiendatud määruse "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord", millega kehtestatakse universaaltoetusena ka matusetoetus. Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul saab matusetoetuse suurus olema 250 eu ...
  Loe edasi..

 • Kiviaia taastamise toetusest 08.01.2018

  2016. aastal toimunud kiviaia taastamise toetuse taotlusvooru käigus rahastamise otsuse saanud 197 projektist oli 11. detsembri 2017. a seisuga lõplikult teostatud 53 projekti ja osaliselt 27 projekti. PRIA on toetusteks välja maksnud 287 819,90 eurot (eelarve oli 1,5 miljonit eurot ...
  Loe edasi..

 • Põllumajandusettevõtted saavad taotleda PRIAst toetust investeeringuteks 12.12.2017

  11.-18. detsembril saab PRIAst taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mille eelarves on selle taotlusvooru jaoks 22,5 miljonit eurot. Toetust rahastatakse maaelu arengukava meetmest "Investeeringud materiaalsesse varasse".  Eel ...
  Loe edasi..

 • PRIA kinnitas otsetoetuste ühikumäärad ja hakkab toetusi määrama 05.12.2017

  PRIA kinnitas 2017. a taotletud otsetoetuste ja pindalapõhiste üleminekutoetuste väljamaksmiseks vajalikud ühikumäärad. Seitset liiki toetuste kohta koostatakse otsused 11. detsembriks ning detsembrikuu jooksul plaanib PRIA toetused ka välja maksta. Ühikum& ...
  Loe edasi..

 • Omavalitsustel on võimalik saada suuremat toetust 02.11.2017

  Valitsus suurendas regionaalsete investeeringute toetuse maksimaalset summat ning muutis selle taotlemise, andmise ja kasutamise korda. Muudatusega tõsteti ühe projekti toetuse maksimaalne summa 80 000 eurolt 120 000 eurole.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
puhkuste ajakava 2018
Töövahendid
Naljanurk

Raamatupidaja kontrollib töölähetusest saabunud töötaja kuludokumente.
"Mis astronoomiline summa see on?"
"See on arve hotelli eest."
"Aga kes andis Teile loa hotell ära osta?"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
« Veebruar 2018 »
Tööpäevade arv kuus 20
Töötunde kuus 157
Riigipühad: 24.02

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Kas koostate juba puhkuste ajakava?
 Jah
 Ei
 Ei tea
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Rikets Hulgi
 • SimplBooks
 • epood
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
252924  Foorumi postitust
345  E-poe toodet
87  Koolitust
23089  Artiklit
52429  Registreerunud kasutajat
36145  Nädalakirja tellijat
33359  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017