Maksumuudatused yle Eesti
Pühapäev, 20. August
 

Pindalatoetustega seotud tähtaegadest ja kontrollist

Alanud on iga-aastane pindalatoetuste ja loomapõhiste MAK meetmete kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Taotlejal või tema esindajal soovitame olla kohapealse kontrolli juures. Kui taotlejale teatatakse kontrollist ette, siis palume hoolikalt kuulata, milliseid dokumente soovib inspektor näha ning need aegsasti välja otsida – nii on kontroll ladusam ja see aitab vältida lisakontrolle.

Pindala- ja loomatoetuste valimi raames teevad oma pädevuse piires kontrolle peale PRIA veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse osas ka Keskkonnainspektsioon.

Mis on tänavu teisiti?

Lisaks toetuse nõuete ja nõuetele vastavuse reeglite järgimise kontrollimisele tehakse alates käesolevast aastast kohapealseid kontrolle püsirohumaa tagasirajamise nõude täitmise üle. Püsirohumaid pole lubatud mitte mingis ulatuses üles harida. Palume sellega kindlasti arvestada ka järgmise aasta põllutööde planeerimisel. Tuletame meelde, et ülesharimise keeld ei kohaldu vaid väikepõllumajandustootjate toetuse kavaga liitunutele ja mahetootjatele mahetunnustatud maa osas juhul, kui taotleja pole valinud taotlemisel võimalust täita rohestamise nõudeid kogu maal.

Teise uuendusena toimuvad sel aastal 2016. aastal nö "kollase kaardi" saanute järelkontrollid. "Kollane kaart" on  teatud toetustel (ÜPT, noore põllumajandustootja, Natura metsa ja põllumaa) toetuste administratiivses või kohapealses kontrollis tuvastatud väikese pinnaerinevuse (2 ha või 3% ning kuni 10%) eest taotlejale antav ühekordne hoiatus, mille korral ei rakendata vähendamist täiel määral, vaid teatud kordaja võrra - pinnaerinevuse eest tehtavat vähendust vähendatakse 50%-i. Tänavu viiakse kõigi 2016. aastal "kollase kaardi" saanud taotlejate juures läbi vastava meetme raames kohapealne kontroll. Kui ka nüüd tuvastatakse uuesti pinnaerinevus, siis sel aastal toimub sanktsioneerimine tavakorras ning ka 2016. aastal 50% võrra vähendatud pinnaerinevuse sanktsioon arvatakse selle aasta toetusest maha.

Vajadusel saadab PRIA taotlejatele teavitusi või järelepärimisi seoses taotluse andmete kontrollimisel tuvastatud puudustega või täpsustamist vajavate asjaoludega. Järelepärimisi tehakse nii telefoni kui ka kirja teel. Tähtaegne vastamine järelepärimisele on kindlasti vajalik, sest vastamata jätmine võib kaasa tuua toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise.

Taotlejatele kehtivad peamised tähtajad

Tegevus Tähtaeg
Kultuur on külvatud, maha pandud või
istutatud
hiljemalt 15. juuni
Püsirohumaade hekseldamisega
alustamine
lubatud alates 5. juulist
Poolloodusliku koosluse esinemisala
niitmine
lubatud alates 10. juulist
Rohumaa niitmine või muul viisil
hooldamine, mis annab niitmisega
sarnase tulemuse ning niite kokku kogumine
hiljemalt 10. august
Hooldamistööd viljapuu- ja marjaaias – puude
ja põõsaste võraaluste ja reavahede niitmine
vm viisil hooldamine, mis annab niitmisega
sarnase tulemuse; niite kokku kogumine
hiljemalt 10. august
Rohestamise mitmekesistamise tava raames peab põllumajanduskultuur kasvama samal kohal 15. juuni kuni 15. august
Ökoalana märgitud söödil/kesal on
hooldamistegevused keelatud
kuni 15. augustini
Looduskaitselise piiranguga alal rohumaa
niitmine või muul viisil hooldamine, mis
annab niitmisega sarnase tulemuse ning
niite kokku kogumine
hiljemalt 20. august
Hooldamistegevus looduskaitselise piiranguga alal
viljapuu- ja marjaaias – puude ja põõsaste võraaluste
ja reavahede niitmine vm viisil hooldamine, mis
annab niitmisega sarnase tulemuse;
niite kokku kogumine
hiljemalt 20. august
Kui toetust taotletakse KSM raames mesilaste
korjealade rajamise lisategevuse eest, siis peab
kasvatama toetusõiguslikul maal mesilasperedest
kuni 200 m kaugusel puhaskultuurina
vähemalt kolme korjetaime liiki
kuni 15. august
PLK taotlemise korral niidetava
poolloodusliku koosluse niitmine ja niite kokku kogumine
hiljemalt 1. september
PLK taotlemise korral karjatatava poolloodusliku
koosluse nõuetekohane karjatamine (rohustu on
vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud, ülejäänud
ala valdavalt söödud).
hiljemalt 1. oktoober
Lämmastikku siduva kultuuri kasvatamisel ökoalana ei
ole lubatud nimetatud ala sisse künda ega kasutada
muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise va talivilja
kasvatamise korral
kuni 15. oktoober
KSM ja MAH taotlejatel peab nõutud ulatuses maad
olema talvise taimkatte all
1. november kuni 31. märts
KSM ja MAH taotlejad peavad saatma nõutud hulga
mullaproove analüüsimiseks akrediteeritud
laboratooriumisse
1. detsember


Tähtaegadest rohumaadel toimuva põllumajandusliku tootmise korral

Tootmiseks kasutataval rohumaal peab kohalikele normidele vastavatest agrotehnilistest võtetest ja loomakasvatuse tehnoloogiatest tulenevalt olema võimalik üldjuhul hiljemalt 10. augustiks (kaitstaval loodusobjektil asuval põllumajandusmaal hiljemalt 20. augustiks) visuaalselt tuvastada, et vähemalt korra vegetatsiooniperioodi jooksul on rohumaal tegeletud põllumajandusliku tegevusega.  Ilmastikuolude tõttu võib siiski juhtuda, et nendeks  kuupäevadeks ei saa tootmistegevust rohumaadel täielikult lõpetada. Sellest tulenevalt kontrollib PRIA, et esmakordne tootmistegevus rohumaadel oleks tuvastatav hiljemalt 1. septembriks, st rohumaalt on sööt kokku kogutud ja on toimunud piisav karjatamine (vajadusel on karjamaa üle niidetud või hekseldatud, et saavutataks niitmisega sarnane tulemus). Sellist käsitlust toetab ka maaülikooli teadlaste eksperthinnang.

Üksikud erandjuhtumeid, lisaks vääramatule jõule või erandlikele asjaoludele, võib kõne alla tulla lähtuvalt tootmistegevuse eripäradest. Kui pärast 1. septembrit on rohumaal niide maas või on seda maad ilma eelneva tootmistegevuseta hekseldatud pärast hooldamise tähtaega (vt tabelist), siis selline tegevus ei ole käsitletav tootmistegevusena ja sellised põllud ei ole ÜPT jaoks käesoleval aastal toetusõiguslikud.

Tänavu on niitmise toimumise tuvastamisel abiks ka satelliitseire andmed.

tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Koolis puu- ja köögivilja ning piima pakkumine aitab kujundada tervislikke toitumisharjumusi 25.07.2017

  Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas koolikava rakendamise riikliku strateegia, millega hakatakse alates 2017/2018. õppeaastast andma toetust haridusasutustes puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumiseks ning kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks, et muuhulgas kuju ...
  Loe edasi..

 • EAS soovib toetusesaajate jälgimiseks juurdepääsu maksuandmetele 13.07.2017

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) soovib maksu- ja tolliametilt (MTA) saada ligipääsu ettevõtete maksuandmetele, et jälgida toetusesaajate raha kasutamist ning avastada võimalikke riske avaliku raha kasutamisel. Juurdepääsuga ettevõtete mak ...
  Loe edasi..

 • Lasterikkad pered hakkavad juulist saama täiendavat toetust 03.07.2017

  1. juulist 2017 hakkas Eestis kehtima lasterikka pere toetus, mille esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet juba 7. juulil. Peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik lisaks lapsetoetusele 300 eurot kuus ja peredele, kus kasvab seitse ja rohkem last, maksab riik lisaks 400 e ...
  Loe edasi..

 • Niitmise tuvastamisest satelliidipiltide abil 14.06.2017

  Juba mitu aastat on PRIA-s piilutud kosmosetehnoloogiate suunas, et neid ära kasutades lihtsustada toetuste administreerimist. Alustame põldude niitmise tuvastamist satelliidipiltide abil. Euroopa Komisjon kutsus koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga ellu programmi Copernicus, mi ...
  Loe edasi..

 • Digitaalsed oskused jõuavad tuhandete tööstussektori inimesteni 22.05.2017

  3-aastase projekti käigus rahastab ministeerium 3000 tööstussektoris töötava inimese digitaalse kirjaoskuse baaskoolitust. Koolitused toimuvad üle Eesti ning omandatud tehnoloogilised baasoskuseid võimaldavad koolitatavatel infoühiskonnas paremini hakkama saada, kuid on samas oluliseks eelduseks spetsiifilisematele täiendkoolitustele ning keerukamate tööstuse seadmete käsitsemiseks.
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Maksuvaba tulu ja tsd 2018
Töövahendid
Naljanurk


Ettevõtja sõidab oma kontori juurde, kus tund tagasi plahvatas pomm. Kõik on ümber piiratud, tuletõrjujad tegutsevad, kohal on politsei ja aknast tuleb suitsu. Kohale tuuakse sokkides valvur, kes räägib: "Ülemus, teil on suur mure! Kui plahvatas, siis oli kontoris teie naine... ta on vigastatud..."
"Olgu, aga raamatupidaja, kus on raamatupidaja????"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« August 2017 »
Tööpäevade arv kuus 23
Töötunde kuus 184
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Külastan RMP.ee portaali
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pipedrive
 • Eesti Eine
 • Avalik andbemaas
 • epood
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
247271  Foorumi postitust
348  E-poe toodet
104  Koolitust
22069  Artiklit
51241  Registreerunud kasutajat
35466  Nädalakirja tellijat
32783  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017