Maksumuudatused yle Eesti
Teisipäev, 22. August
 

Uued koolitusvõimalused töötajatele ja tööandjatele on uus lehekülg riigi tööturupoliitikas

Kui siiani oleme tööturuteenusena ümberõppe ja enesetäiendamise võimalust pakkunud peamiselt  töötutele, siis alates maist toetame teadmiste ning oskuste täiendamisel ka töötavaid inimesi ja seda nii otse kui ka tööandjate kaudu. Uutel teenustel on positiivne mõju nii neile, kes sellest võimalusest kinni haaravad, kui ühiskonnale ja majandusele laiemalt, kirjutab sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Annika Sepp.

Veel samal teemal

Uusi teenuseid välja töötades on silmas peetud, et vajalike teadmiste ja oskustega tööjõu vajadus tööturul ja majanduse arengus suureneb pidevalt. Eestis ei ole sellega juba täna kiita. Kvalifitseeritud tööjõu nappust on arengut pärssiva tegurina pidevalt välja toonud meie omad ettevõtjad. Samuti paigutusime Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudi (IMD) riikide rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis 2016. aastal kvalifitseeritud tööjõu ja infotehnoloogia-alase tööjõu kättesaadavuse poolest 61 osaleva riigi seas 61. ehk viimasele kohale.

Pidev teadmiste ja oskuste täiendamine on kujunemas töö lahutamatuks osaks. Uued tehnoloogiad ja majandusharud, nagu ka nendega kaasnev tööelu muutumine, seavad töötajatele uusi nõudmisi. Teadmised ja oskused või nende puudumine mõjutab üha enam inimeste töötamise võimalusi, sissetulekuid ja toimetulekut. Mida kõrgem haridustase, seda suurem töine sissetulek, kinnitavad arvukad rahvusvahelised uuringud. See leidis kinnitust ka Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016. aastal tehtud analüüsis, kus vaadeldi kutse- ja kõrghariduse omandanute sissetulekuid. Selgus, et kõrgharitud inimesed teenivad keskharitutest ligi 50% enam. Kutsehariduse ja üldharidusega inimeste sissetulekutes olulist vahet ei täheldatud, küll mõjutas järgneva haridustaseme olemasolu seda, kas inimesel üldse õnnestus tööd leida. Selle taustal teame, et suur osa (29% 2016a.) Eesti tööjõust on täna kas põhi- või üldkeskharidusega ning ei oma erialast kutse- või kõrgharidust.

Mida ja kellele pakume?

Uute teenustega toetame teadmiste ja oskuste omandamist kasvava tööjõuvajadusega ametitele, kus juba täna töötajaid napib. See aitab nendes valdkondades leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust, suunata inimesi lisaväärtuslikumale tööle ning innustada ettevõtteid tootlikkust kasvatama. Sel aastal on toetatavateks valdkondadeks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö, metalli- ja masinatööstuse, keemia- ja plastitööstuse, energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Erialade valik põhineb OSKA analüüsidel, mis käsitlevad Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul.

Töötajatele pakume teadmiste ja oskuste arendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks kahte uut võimalust. Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud töötajatele, kel on puuduvate või vananenud oskuste tõttu suurem töö kaotamise risk või kes peavad tervise tõttu ametit vahetama. Valida saab 40 haridusasutuse ja 175 erineva pikkusega kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse õppekava vahel. Näiteks on võimalik asuda bakalaureuseõppesse omandama rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia või tootedisaini erialal, või kutseõppesse palkmajaehitaja, laevaelektriku või hooldustöötaja eriala.

Täiendusõpe koolituskaardiga on suunatud eelkõige madalama sissetulekuga töötajatele (kuni 1,7-kordne alampalk), kellel puudub erialane haridus, töötamiseks vajalik eesti keeleoskus või kes on üle 50ne aasta vanad. Koolituskaarti saavad kasutada ka töötajad, kelle õppimisvajadus on seotud tervisega. Lisaks kasvuvaldkondadele on töötajatel koolituskaardiga võimalik täiendada eesti keele ja infotehnoloogia oskusi.

Tööandja saab koolitustoetust uute töötajate värbamiseks tööjõupuuduses valdkondadesse ja muutustega kohanemiseks. Koolitada saab näiteks töötajaid, keda värvatakse juba eespool nimetatud IKT sektorisse, kus OSKA hinnangul on konkurentsivõime säilitamiseks aastaks 2020 vaja tänasega võrreldes 1,5 korda rohkem spetsialiste, sealhulgas peaks programmeerijate arv kasvama 61%.

Muutustega kohanemise all on mõeldud olukordi, kus tööandja peab koolitama olemasolevaid töötajaid seoses ettevõtte tegevuse ümberkorraldamise, näiteks uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise või kvalifikatsiooninõuete muutumisega. Sageli ei ole tööandjatel, eriti mikro- ja väikeettevõtetel, töötajate süsteemseks arendamiseks piisavalt vahendeid. Seetõttu võib ootamatu muudatus või konkurentsis püsimiseks vältimatu arenguvajadus tähendada, et ettevõte ei ole võimeline oma tegevust jätkama. Töötajale tähendab see omakorda töö kaotust. Koolitustoetus panustab seega ühelt poolt ettevõtete jätkusuutlikkusse, teiselt poolt töötajatesse, kes säilitava töö ja peaks tänu uutele oskustele parandama oma sissetulekuid ja üldisi väljavaateid tööturul.

Tööandjaid toetame mahukamate koolituste puhul, millega kaasnevad tavapärasest suuremad lisakulud.

Kõigist võimalustest ja täpsematest tingimustest saab ülevaate töötukassa kodulehelt. Esimese kuu kogemus näitab, et valmisolek ja vajadus juurde õppida on olemas. Huvi tööandja koolitustoetuse vastu on tundnud mitmed tööandjad, taotluse esitamiseni on neist jõudnud neli, kelle koolitusvajadus on seotud muudatustega ettevõtte majandustegevuses. Koolitusplaani on töötukassa tänaseks kokku leppinud ligi saja inimesega. Suurem osa neist soovib oskusi täiendada koolituskaardiga, tasemeõppe toetuse taotluse on esitanud 12 inimest. Koolituskaardi koolitusest on seni kõige populaarsemaks osutunud eesti keele õpe ja arvutikoolitus. Näiteks soovib eesti keelt õppida Narva hotelli toateenija, kellele teeb muret, et tema eesti keele oskus ei ole piisav senisel töökohal jätkamiseks. Samuti loodab ta, et parem keeleoskus suurendab tema võimalusi leida uut tööd. Tasemeõppes on toetust taotletud sotsiaaltöö ja IT valdkonda õppima asumiseks, valitud erialade seas on aga näiteks ka mesiniku ja laevajuhi õpe. Esimeste taotlustega on ilmnenud suurem ümberõppe vajadus inimestel, kes tervise tõttu ei saa jätkata senisel töökohal töötamist. Näiteks soovib uut eriala omandada Tartumaa naine, kes ei suuda tervise tõttu enam sooritada füüsilisi katseid, mis tema praegusel töökohal on kohustuslikud. Seetõttu otsib ta uut tegevusvaldkonda, mis sobiks tema isikuomadustega, kuid kus poleks koormust seljale ja suurt füüsilist pingutust.

 • Autor: Annika Sepp, tööhõive osakonna nõunik
 • Allikas: Sotsiaalministeeriumi ajaveeb
tarkvara

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Lisatasude osatähtsus töötasus on kahanemas 22.08.2017

  Keskmine lisatasude osatähtsus töötasus on aastaga langenud ja põhipalga osa kasvanud, näitavad täna avaldatud Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu tulemused. Kui eelmise aasta aprillis oli keskmine tööga seotud regulaarsete lisatasude osatähtsus töötasus keskmiselt 21%, siis selle aasta aprillis oli see 17%.
  Loe edasi..

 • Ametiühingud tõstaks miinimumpalga kolme aastaga 650 euroni 21.08.2017

  Eesti Ametiühingute Keskliit tahab tõsta Eesti miinimumpalka kolme aasta jooksul 38 protsenti ehk 470 eurolt 650 euroni. Kui võrrelda Eesti tööviljakuse ja alampalga suhet, siis 470 euro suurune alampalk ei ole kuigi kõrge, ütles Eesti Ametiühingute Kes ...
  Loe edasi..

 • Tööinspektsioon kolib Mustamäele 16.08.2017

  Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjonide Tallinna kontorid alustavad 1. septembril tööd ühisel aadressil Mäealuse 2/2 teaduspargi Tehnopol territooriumil. Esimene nõustamisjuristi vastuvõtt ning töövaidluskomisjoni istung uuel aadressi ...
  Loe edasi..

 • Ka teises kvartalis valitses suur nõudlus töökäte järele 14.08.2017

  Tööjõu-uuringu järgi kahanes Eestis 2017. aasta teises kvartalis tööga hõivatute arv 0,5% ja tööpuuduse määr suurenes 0,5 protsendipunkti võrra 7%ni. Tavapärase statistilise kõikumisega võrreldes ei ole muutus suur, ...
  Loe edasi..

 • Tööinspektsioon alustab taas tasuta infohommikutega 14.08.2017

  Augustis ja septembris leiavad aset Tööinspektsiooni infohommikud erinevatel töötervishoidu ja tööohutust puudutavatel teemadel. Infohommik "Füsioloogilised ohutegurid: jalgadel töö" Augusti infohommiku teema on jalgadel töö. R&a ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid
 
Maksuvaba tulu ja tsd 2018
Töövahendid
Naljanurk


Ettevõtja sõidab oma kontori juurde, kus tund tagasi plahvatas pomm. Kõik on ümber piiratud, tuletõrjujad tegutsevad, kohal on politsei ja aknast tuleb suitsu. Kohale tuuakse sokkides valvur, kes räägib: "Ülemus, teil on suur mure! Kui plahvatas, siis oli kontoris teie naine... ta on vigastatud..."
"Olgu, aga raamatupidaja, kus on raamatupidaja????"

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« August 2017 »
Tööpäevade arv kuus 23
Töötunde kuus 184
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Külastan RMP.ee portaali
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Pipedrive
 • Eesti Eine
 • Avalik andbemaas
 • epood
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
247332  Foorumi postitust
348  E-poe toodet
117  Koolitust
22080  Artiklit
51249  Registreerunud kasutajat
35472  Nädalakirja tellijat
32787  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017