Merit Tarkvara
Reede, 20. Juuli
 

Registreeru Tartu Ülikooli kevadsemestri kaugkoolituskursustele 22. jaanuarini!

Kui plaanite enesetäiendamist rahanduse, majandusarvestuse ja -õiguse, kinnisvara või projektitöö alal ning kaugkoolituse õppevorm Teile sobib, siis Tartu Ülikool pakub võimalust osaleda kaugkoolituskursusel Tallinnas.

Kaugkoolituse kevadsemestri 2018 täiendusõpperühmad alustavad Tallinnas 1. veebruaril 2018. Lõpueksamid toimuvad 2. juunil 2018 ja kursustele saab registreeruda 22. jaanuarini 2018. 

NB! Populaarseim täiendkoolituskursus on endiselt Majandusarvestus III, mis on järg õppeprogrammile "Majandusarvestus I, II".

Õppetöö toimub iseseisva tööna, mida toetab veebipõhine koolituskeskkond Moodle. Kursuste õpikud on paberkandjal. Semestri jooksul on Tallinnas kaks konsultatsioonisessiooni.

Koostage just endale vajalik portfell sobivatest kaugkoolituskursustest. Ühe semestri mahuks sobib kuni kolm kursust töö ja pere kõrvalt. Kursused lõpevad eksamitega. Edukalt lõpetades saate Tartu Ülikooli tunnistuse koos ainepunktidega.

TERE TULEMAST KAUGKOOLITUSKURSUSTELE TALLINNAS!


Registreerimine Tartu Ülikooli kaugkoolituskursustele kestab kuni
22. jaanuarini 2018.
Kokku on võimalik õppida 18 erineval kursusel. Igaüks saab moodustada "oma portfelli" vajalike kursustega.

Õppetöö toimub 1. veebruar-2. juuni 2018.
Edukad lõpetajad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Täpsem info: https://www.mtk.ut.ee/et/kaugkoolitus-kai-tool-kuulu-ulikooliHinda oma taset ja koosta endale vajalik õpiportfell järgmiste kursuse hulgast:

Kursuste valik

Test

Hind
(sh km)

MAJANDUSARVESTUS JA -ÕIGUS
    Majandusarvestus I,II (9 EAP)
    UUS! Majandusarvestus III (6 EAP)
    Majandusõigus I,II (9 EAP)


Testi end
Testi end
Testi end

696 €
444 €
348 €
444 €

RAHANDUS JA PANGANDUS: PÕHIASTE
    Panga funktsioonid (4,5 EAP)
    Finantsettevõtte majandustegevus (4,5 EAP)
    Finantsteenused (4,5 EAP)


Testi end
Testi end
Testi end

636 €
276 €
276 €
276 €

PANGANDUSE KESK- JA KÕRGEM ASTE
    Väärtuspõhine finantsjuhtimine (4,5 EAP)
    Makromajandus ja rahapoliitika (4,5 EAP)
    Eraisiku finantsplaneerimine (4,5 EAP)

    Eralaenujuhtimine (4,5 EAP)
    Finantsturud (4,5 EAP)


Testi end
Testi end
Testi end

Testi end
Testi end

636 €
348 €
276 €
276 €

348 €
276 €

KINDLUSTUS
    Kahjukindlustus (4,5 EAP)
    Elukindlustus (4,5 EAP)


Testi end
Testi end


276 €
276 €

KINNISVARATURG, -ÄRI JA ÕIGUS
    Kinnisvaraturg ja -äri I, II (9 EAP)
    Kinnisvaraõigus (4,5 EAP)


Testi end

Testi end
636 €
444 €
348 €

PROJEKTIPÕHISED RAHASTAMISVÕIMALUSED
    Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II (9 EAP)
    Ideest äriplaaniks iPlanneri toel (4,5 EAP)

    Riigihanke planeerimine ja -menetlus (4,5 EAP)


Testi end
Testi end

Testi end

636 €
444 €
276 €

348 €


Kaugkoolituskursustele registreerumine lõpeb 22. jaanuaril:
Registreerumine täiendusõppele


Mis on kaugkoolitus?

Kaugkoolituse õppevorm sobib inimesele, kes tahab end täiendada, kuid kelle töö ja pereelu ei võimalda igapäevast kooliskäimist. See on temaatiline võrgustik, kus äripartneritest, klientidest ja konkurentidest saavad ühtäkki kursusekaaslased; kus selgub, et nii mõnedki probleemid on võrreldavad ja koos ka paremini lahendatavad.

Kaugkoolituskursuste õpikud paberkandjal on koostatud erimetoodika järgi. Muu õpe – suhtlemine, testid, kaasused, sõnastik, kalender ja õpitulemused – on veebipõhine. Igaüks valib oma õpitempo, -aja ja -koha ise. Kursuste ava- ja lõpuaktus, eksamid ning klassikonsultatsioonid (kuni kaks iga kursuse kohta pooleaastase õppe jooksul) toimuvad Tallinnas.

Alates 1995. a on kaugkoolitusprogrammis osalenud üle 10 000 kursuslase vanuses 18-66 nii Eestist kui ka välismaalt.

Vt kursuste kontrollteste ja hinda oma taset. Kas see on ikka "minu kursus": mitte liiga raske, aga ka mitte liiga lihtne? Just paras selleks, et oluliste protsesside kulgu ette näha ja siis olevikku muuta.

Tere tulemast Tartu Ülikooli kaugkoolitusele!Populaarseim: 
MAJANDUSARVESTUS III

See on järg täiendusõppeprogrammile "Majandusarvestus I, II". Tegeleme edasi raamatupidamisarvestuslike teemadega, lisandub  juhtimisarvestuse temaatika. Kursus on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõuetega, raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Selgitame maksuseaduseid, toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid. Juhtimisarvestuse osa on mahukas teoreetiline õppematerjal.

Kaalu sellel kursusel osalemist, kui Sind huvitab raamatupidamisarvestus kui eriala, Sul on algteadmised olemas ja Sa soovid tänases majandusruumis paremini orienteeruda. "Majandusarvestus III" teadmised ja oskused tulevad kasuks, kui Sinu tööülesandeks on raamatupidamise korraldamine, oled ärijuht või siis alles õpid raamatupidamist, kuid näed oma tulevikku selles püsivalt kasulikus ja väga loomingulises (st üldsegi mitte "kuivas") valdkonnas. Samuti soovitame seda kursust neile, kes on juba kaua raamatupidajana töötanud ja ootavad arenguks uusi teadmisi või/ja - ettevalmistust kutseeksamiks. Hei, kaugkoolituskursuse "Majandusarvestus I, II" vilistlane – siit tuleb programmi III osa!

Kursuse õppejõud: Anne Nuut, Piret Linnasmägi ja Juta Tikk

>> Loe lähemalt majandusarvestuse kursusest..

Midagi huvitavat: 
RIIGIHANKE PLANEERIMINE JA -MENETLUS


Maire Vaske,
kursuse autor ja õppejõud

Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividele tuginev riigihangete seadus.

Selleks, et osta asju, tellida teenuseid või ehitustöid, saada ideekavandeid või sõlmida kontsessioonileping, peab hankija korraldama riigihanke, juhindudes seejuures valdkonna ideaale kätkevatest üldpõhimõtetest nagu läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse tagamine; isikute võrdne kohtlemine; olemasoleva konkurentsi tõhus ärakasutamine ja seda kahjustava huvide konflikti vältimine.

Kuna maksuraha tuleb kulutada vastutustundlikult ja otstarbekalt, ei ole vähem tähtis, et hankija teeks seda säästlikult ja saavutaks riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga.

Riigihanke korraldamine eeldab põhjalikke teadmisi ja oskust neid praktikas rakendada. Sellel kursusel õpime, kuidas riigihanget paneerida ja läbi viia ning millele selle käigus tähelepanu pöörata. Kursusel osaleja saab kursuselt piisavalt teadmisi, et mõista riigihanke toimimismehhanismi ja omandada süsteemset mõtlemist kursusel käsitlemata probleemide iseseisvaks lahendamiseks.

Ootame kursusel osalema algajaid riigihankehuvilisi, aga ka kogenud spetsialiste, kes soovivad end seadusemuudatustega kurssi viia. 

>> Loe lähemalt riigihanke kursusest..
 

KURSUSTE LÕPETAJATE KOMMENTAARE

DIANA TUUL, "Majandusõigus I, II" ja "Panganduse põhi- ja keskaste" vilistlane

Kellele soovitaksite Tartu Ülikooli kaugkoolituskursusi ja mida ise olete neist õppinud?
Minu õpingud (ja tutvus TÜ kaugkoolituskursuste ja Õpetaja Kariniga) said alguse 2012.a. sügisel panganduse põhiastme õppeklassis. 

Erialavalik on mul tegelikult üsna pangandusväline - olen lõpetanud Räpina Aianduskooli (tollal Räpina Kõrgem Aianduskooli). 

Põhjus, miks ma panka sattusin, oli elukohavahetus. Tallinnast lillepoest tulnuna maandusin kõigepealt Kesk-Eesti väikesesse puiduettevõttesse. Seejärel kandideerisin suvetelleriks, kuid ei osutunud tookord valituks. Umbes kuu aega hiljem helistati mulle ja küsiti, kas tahaksin tulla tähtajaliselt kontori assistendi ametikohale, asendamaks lapsehooldusel olevat töötajat. Tahtsin. 2016 saab sellest "ajutisest ametist" 10 aastat :). 

Miks valisin just TÜ kursused?

Põhjuseid oli mitmeid:

 • Soov ühildada ülikooliõpinguid ja tööd võimalikult paindlikult. TÜ võimaldab õppida ise, omale sobival ajal ja mahus, samas,kogu aeg on olemas õppejõudude tugi. Küsimuste korral saab õppejõult meili teel kiirelt vastused. Semestri jooksul 2x toimuvad konsultatsioonid annavad võimaluse kontrollida, kas oled õpitust õigesti aru saanud ja ka teemade arutamiseks suuremas ringis. Jooksev infovahetus toimub veebikeskkonna foorumis.
 • Soov kuuluda ülikooli. TÜ on selleks hea valik-seltskond, kes siin liigub, on ääretult tore ja mitmekesine. Esindatud on väga erineva tausta ja kogemusega inimesed. Kuna õpe toimub põhiliselt ise materjali omandades, siis ei ole takistuseks ka füüsiline puue või kauge elukoht. Kõige kaugem tudeng on seni olnud Kolumbiast. Selline õppevorm annab kõigile võrdse võimaluse. Oluline on oma tahe õppida ning oskus õigesti aega kasutada.
 • TÜ kursused on võimalus neile, kellel ei ole võimalik minna töö kõrvalt täiemahulisse õppesse või neile, keda huvitabki vaid mingi kitsam ainesuund- finantsturud, majandusarvestus, majandusõigus...
 • Väga hea täiendõppevõimalus. Kirsiks koogil on õpingute läbimisel saadavad ainepunktid, mis säilivad ja mida on võimalik ainekava sobivusel kasutada edasistes ülikooliõpingutes.
 • (Ja muidugi, kuna tegu on avalik-õigusliku kooliga, siis õppemaksust saab ka kevadel deklaratsiooni täites 20% tagasi :)

Põhiline info, olulised teadmised on õpikute koostajatel õnnestunud mahutada väga kompaktsesse formaati. Õpingute ülesehituse ja õppeprotsessiga olen enam kui rahul. See oli ka suuresti põhjus, miks ma 2013.a. sügisel jätkasin panganduse keskastmes. Kui oled juba kord "jala ukse vahele" asetanud, tahaks ka toas sees ringi vaadata. Algselt "tööandja usalduskrediidi tagasimaksena" planeeritud panganduse vundamendi ladumine andis tõuke juriidikahuvile. Nii oli 2014. a. sügisene valik üsna loogiline - majandusõigus.

Milliseid saadud teadmisi/kogemusi ma kõige enam hindan?

 • Ajajuhtimise kogemust.
 • Teadmisi juriidikast, majandusest, pangandusest.
 • Ühtekuuluvustunde kogemust - TÜ annab tunde, et oled molekul millestki suuremast.
 • Uuesti õppima õppimise kogemus - kui koolis käimisest on tükk aega möödas (ja tööl käijal üldjuhul ikkagi on), siis ei ole aju algul harjunud õppima ja suuri (uue) info koguseid läbi töötama ning talletama. Ilmselt on paljudel ka seetõttu väike ebakindlus "vanast peast" õppimise suhtes. Pole hullu! Mingi aja möödudes avastad, et suudad lugeda suuremahulist teksti ja õpitut ka meelde jätta. Aju harjub uuesti "täisvõimsusel ragistama" ja see on kasuks ka igapäevaelus. Tasuks on laiem silmaring ja terasem mõistus.

Mulle meeldiks kui selliste kursuste võimalus laieneks ka Tartusse. On oluline võimaldada õppimist neil, kes seda südamest soovivad. See annab ühiskonna sumbunud vereringesse tubli annuse õpivõimelisi (elame pidevalt muutuvas keskkonnas!) ja kuulamisoskusega kodanikke, kes tänu kogetule on enesekindlamad ja julgevad võtta vastutust. Kes ei vaata oma riigi tulevikku mitte ainult ühe mätta põhiselt, vaid on võimelised nägema ja ka muutma suuremat pilti.

Arukad kodanikud on aruka riigi alus ja TÜ kaugkoolituskursused on igal juhul üks arukuse taimelavadest.

SIGNE VOOLAINE, "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusõigus I,II" vilistlane

1) Milline on Sinu erialane taust?
Igapäevaselt töötan väiksemas hulgimüügiettevõttes raamatupidaja assistendina ja ostuspetsialistina. Varem töötasin müügi- ja ostuassistendina, aga nagu üldiselt väikeettevõtetes on ühel inimesel ikka ameteid mitu, nii suunati ka mind sujuvalt müügist hoopis raamatupidamisse. Alguses arvete sisestajana, järjepidevalt on aga ülesandeid koguaeg juurde tulnud. Raamatupidajana on minu teadmised kõik tulnud töö käigus. Lisaks olen läbinud erinevaid koolitusi maksude, uute seaduste jm sellise osas. 

2) Mis Tartu Ülikooli kaugkoolituskursuste puhul esmalt tähelepanu köitis? Kust said kursuste kohta infot?
Tartu Ülikooli kaugkoolituskursuste kohta leidsin infot ilmselt kusagilt internetireklaamist. Kust täpselt, seda enam ei mäletagi. Aga kui erialade juurde oli märgitud, et tule proovi, tee lihtne test ja saad teada, kas sul on midagi juurde õppida, siis see ahvatles proovima. Kaugkoolituse kodulehe soovitusel võtsin korraga kaks kursust, nii tulid need ka veidi soodsamad kui eraldi võttes.

3) Milline oli võimalik barjäär õppima asumisel ja kuidas Sa selle ületasid?
Kuna viimane kooliskäimise kogemus jääb peaaegu 20 aasta tagusesse aega, siis kõige rohkem oligi kõhklusi selle pärast, et kuidas ma ikka hakkama saan. Tööandjaga sain aga koolituskulude osas kiiresti kokkuleppele ja mõtlesin, et proovima ju peab - kaotada pole midagi, ainult võita. Ja kui juba makstud ning üks kord kohal käidud, siis tuli ju ikka asjaga lõpuni minna. :)

4) Oled lõpetanud kaks kaugkoolituskursust, majandusarvestuse ja majandusõiguse, põhimõtteliselt maksimumiga. Kuidas selline õppevorm Sulle sobis? Kas jäid ka ise kaugkoolituse vormiga rahule?
Kaugõppe vormis õppimine oli minu jaoks tegelikult uus. Kuna kodus on ka 3-aastane laps, kes palju tähelepanu nõuab, oli esialgu veidi raske õpiaega sättida. Üsna varsti kujunes aga nii, et peale lapse õhtujuttu ütles ta juba ise: "Emme, loe nüüd kooliraamatut ka." Nii siis saigi igaõhtuselt neid õpikuid loetud ja peatükkide kordamisküsimustega oma loetut testitud. Õpikud on hästi kokku pandud ja minu arvates lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud. Muidugi kujunesid väga emotsionaalseteks ja humoorikateks meie kokkusaamised kursusekaaslastega, kellega koos me kodutöid tegime.

5) Ehk olid kursused Sinu jaoks hoopis liiga lihtsad?
Kindlasti oli majandusarvestuse osas asju, millega olin varem kokku puutunud ja mida juba teadsin. Samas oli just selles majandusarvestuse I ja II osas palju neid põhitõdesid ja definitsioone, mida ma tegelikult kunagi õppinud pole. Majandusõigusega olen vähem kokku puutunud. Eks veidi teab ju igaüks tööõigusest või tarbijakaitsest, kui sellega on isiklikus plaanis kokkupuudet olnud, kuid põhimõtteliselt oli see minu jaoks ikkagi uus materjal.

6) Mis oleks võinud olla teisiti? 
Nüüd võiks ju juba järgmiste osadega edasi minna, jätkukursused aga pole veel paraku valmis. Lootust siiski anti, et kunagi need ka tulevad. :) 
Lisaks võiks ehk tundides veel rohkem olla lahendamisülesandeid, aga arusaadav muidugi, et kokkusaamisi on ju tegelikult vähe ja seetõttu ka aeg piiratud.

7) Mida soovitaksid tulevastele õppuritele, kes kaaluvad TÜ kaugkoolitustest osavõtmist? 
Ikka eneseusku ja julget pealehakkamist! Eks muidugi on selleks mõneks kuuks vaja ka väikest enesedistsipliini, et ei ununeks kooliraamatuid lugeda. Lugedes ja korrates ei ole selle materjali omandamine tegelikult raske, selleks tuleb lihtsalt veidi aega leida.

ELMAR ORRO, "Projektiaste" vilistlane

"Minu kogemus Tartu Ülikooli e-õppest on olnud positiivne. Pooleaastane õppeperiood on piisavalt pikk, et omandada õppematerjal. Kavandasin oma õppetöö sellisena, et lugesin õppematerjali kohe alguses läbi ja siis teatud perioodide tagant uuesti. Hea ajend õppetükke korrata oli näiteks enne konsultatsioone. Arvan, et sellist laadi kaugkoolituse läbija peaks  materjali iseseisvaks ja õigeaegseks äraõppimiseks omama teatud enesedistsipliini. Kui see on olemas, siis ei ole muid takistusi, sest õppevorm on tõesti paindlik. Soovitan Tartu Ülikooli e-õpet kõigile, kes soovivad oma praeguste tööde ja tegemiste kõrval enda kompetentsi laiendada."

MONIKA RAUN, "Laenujuhtimine I, II", "Väärtuspõhine finantsjuhtimine", "Finantsteenuste marketing I, II" ja "Majandusarvestus I" vilistlane

"Esimest korda kuulsin Tartu Ülikooli kaugkoolituse võimalusest kaheksa aastat tagasi, kui vajasin laenujuhtimisalast koolitust. Pakkumisi ei olnud koolitusturul just väga palju. Otsuse langetamine kursusel osalemise osas tuli kiirelt ja valudeta, sest iseseisev internetipõhine koolitusvariant sobis mulle ideaalselt. Nüüdseks olen osalenud juba neljal kursusel ning plaanin tulevikuski veel kursuseid võtta."

SVETLANA UDRAS, "Majandusarvestus I" ja paljude teiste kaugkursuste vilistlane

"Võin julgelt öelda, et see kogemus oli minu pikaajaliste õpingute jooksul üks paremaid. Ilmselt olid mul õiged ootused kursuse osas: see äratas huvi raamatupidamise vastu, näitas selle olemust, andis oskuse orienteeruda majandusarvestuses ning kindlasti laiendas ka silmaringi. Vahel tundsin, et on raske ka, sest teema oli uus. Aga müts maha kursuse konsultantide ees - nad said hakkama väga suure ja tänuväärse tööga. "

ELLE LIIVA, "Majandusarvestus I" vilistlane

"Soovitas mind hea sõbranna, kes tänases finantsmaailmas tunneb ennast nagu kala vees. Temale tundus kursus algatuseks väga hea. Sellest sain hoo sisse ja kuna soov oli, siis asusingi õpingute kallale. Alustasin valgelt lehelt ja see oli raske. Samas, võib ju arvata, et see ongi internetipõhilise õppimise võlu, et sa pead selles maailmas end hästi koduselt tundma ja teadma, mida ning kust juurde otsida. Loomulikult Ülikooli liinis pakutavad teadmised pole ka kunagi kerged olnud ja ei peagi kerged olema. Järelikult peab iga kursust alustav inimene ka omama mingeid algteadmisi raamatupidamisest. Võimalus töö kõrvalt end täiendada ja mingit paberit omandada on muidugi ideaalne. Nii jätkates võib kaugele jõuda."

Raamatupidaja SIRJE LINDAU, "Laenujuhtimine I, II" ja "Finantsturud" vilistlane

"Julgen soovitada kaugkoolitusi õpihimulistele täiendavate erialaste teadmiste otsijatele, kes soovivad laiendada oma silmaringi, samuti ka karjäärimuudatuste planeerijatele.
Tartu Ülikooli kaugkoolituse kursused SOBIVAD Sulle kindlasti, kui suudad oma aega planeerida selliselt, et Sul on võimalik eksamile jõuda. Õpingu perioodiks pead võtma aega ja olema pühendunud.

Mulle meeldis, et:

  • kursuste jaoks on koostatud kasutajale head ja kompaktsed materjalid, enam ei pea lisaks kusagilt raamatukogust või internetist midagi juurde otsima.

  • materjalide hulgas on peale igat peatükki enese kontrollimiseks test. Kui Sa need testid ausalt ära teed, siis ei ole võimalik eksamil läbi põruda. Õppima peaks hakkama kohe, see kindlustaks kõige parema tulemuse!

  • kui Sul on väga konkreetsed ootused kursuse kohta, siis pettumuste vältimiseks lahenda kontrolltest (toim. vt eespool), sest nendest küsimustest peegeldub aine detailsus."


 • Allikas: Tartu Ülikool
Seotud märksõnad: kaugkoolitus, tartu ülikool, koolitus
tarkvara 1

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

 • Makseraskustesse satuvad enim sarilaenajad 20.07.2018

  Kuigi kiir- või tarbimislaenu tasumisega satub suuremasse hätta vaid 2% laenuvõtjaist, ühendab neid selge muster - kohtusse või inkassosse satuvad need, kes võtavad uusi laene vanade kustutamiseks, näitab BestCrediti värske laenukäitumis ...
  Loe edasi..

 • Ettevõtete võla mõõdukas kasv peegeldab investeeringute tagasihoidlikku taset 19.07.2018

  Eesti ettevõtete võla kasv püsib mõõdukas. Ehkki ettevõtete koguvõla aastakasv kiirenes pärast kolmeaastast paigalseisu esimeses kvartalis 3,2%ni, jäi see soodsat majanduskeskkonda arvestades pigem tagasihoidlikuks. Selle põhjuseks on i ...
  Loe edasi..

 • Eesti inflatsioon oli juunis euroala kiireim 18.07.2018

  Euroala aastane inflatsioon kiirenes juunis 2 protsendini mai 1,9 protsendilt; kiireim aastane inflatsioon registreeriti Eestis, kus see oli 3,9 protsenti. --related-- Euroala inflatsiooni panustas juunis kõige enam 0,76 protsendipunkti energia, millele järgnesid 0,57 protsendipunktiga ...
  Loe edasi..

 • Mais jätkus hoogne kauplemine muu maailmaga 16.07.2018

  Kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta mais 58 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastaga ja oli 96 miljonit eurot. Nii kaubaeksport  kui ka -import kasvasid 9%, mistõttu kaupade konto puudujääk ...
  Loe edasi..

 • Hinnakasv juunis üllatas oma kasvutempoga 11.07.2018

  Tarbijad seisavad arenenud riikides silmitsi taastuva hinnakasvuga, millesse panustavad ennekõike märkimisväärselt kõrgemad energiahinnad. Näiteks USAs, euroalas ja ka Rootsis on hinnakasv täna jõudnud 2% tasemele. Hea majanduskasv on toonud kaasa kü ...
  Loe edasi..

Vaata kõiki artikleid

Soovitame samal teemal koolitusi

Koolitus Kuupäev Linn Korraldaja
Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale 11.09.2018 Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Olulisemad muudatused käibemaksuseaduses kuni 2018 23.08.2018 Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Raamatupidaja kutseeksamiks ettevalmistus Jääb ära! 05.02.2018 Tartu Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus
Raamatupidamise praktika programmi Merit toel 06.11.2018 Tartu Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus
Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes 28.08.2018 Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« Juuli 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: -

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
 • Finesta
 • saku metall
 • epood
 • Dokumendinaidised
 
Koostööpartnerid
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
256954  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
93  Koolitust
22188  Artiklit
52784  Registreerunud kasutajat
36227  Nädalakirja tellijat
33348  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017